Miejski Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej


Miejski Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miejski Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej – program pilotażowy przygotowany i wdrożony w ramach prac nad reformą administracji publicznej w Polsce, w ramach którego około 40 dużych samorządów miejskich przejęło od administracji państwowej wykonywanie zadań publicznych mających docelowo stać się zadaniami samorządu powiatowego.

Spis treści

Charakter programu pilotażowego | edytuj kod

Miejski Program Pilotażowy został przygotowany przez Michała Kuleszę, Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Administracji Publicznej powołanego przez rząd Hanny Suchockiej (19921993) uchwałą z 13 października 1992 r. m.in. w celu przygotowania reformy powiatowej. W ramach prach Pełnomocnika przygotowano również opracowanie pt. Założenia i kierunki reformy administracji publicznej, a także liczne projekty legislacyjne i organizacyjne oraz projekt mapy powiatowej (320 powiatów) i trzy kierunkowe warianty podziału wojewódzkiego. Faktycznie jednak jesienią 1993 r., po ukształtowaniu się parlamentarnej koalicji PSLSLD i wyłonieniu rządu Waldemara Pawlaka (PSL) reforma powiatowa została wstrzymana[1].

Program pilotażowy realizowany był w latach 1993–1995 pomimo zmian na scenie politycznej związanych z upadkiem rządu i wyborami parlamentarnymi.

Przejęcie zadań odbyło się w drodze umów między Radą Ministrów a miastami, zawieranych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lipca 1993 r.[2], co znalazło następnie odzwierciedlenie w art. 17 ustawy budżetowej na 1994 r.

Umowy miast (samorządów gminnych) z Radą Ministrów o przekazaniu im realizacji zadań były zawierane dobrowolnie i różniły się między sobą. Przykładowo Kraków od 1994 r. przejął wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami, prawa geodezyjnego, zarządzania drogami, pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury, szkolnictwa ponadpodstawowego i administracji specjalnej. Z niektórych z nich wycofał się później z powodu braku porozumienia co do przekazania gminie właściwych środków finansowania tych zadań.

Od 1 stycznia 1996 r. Program Pilotażowy został zastąpiony ustawą z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych[3], na podstawie której uruchomiano także pilotaż powiatu ziemskiego (miejska strefa usług publicznych). Samorząd powiatowy został wprowadzony ostatecznie z dniem 1 stycznia 1999 r., w ramach ustaw drugiego etapu reformy administracyjnej, przyjętych w 1998 r.

Przypisy | edytuj kod

  1. Michał Kulesza, Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990–2000), Studia Iuridica XXXVIII/2000, Warszawa 2000, s. 82
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. z 1993 r. nr 65, poz. 309, z późn. zm.)
  3. Dz.U. z 1997 r. nr 36, poz. 224, z późn. zm.

Zobacz też | edytuj kod

Bibliografia | edytuj kod

  • Michał Kulesza, Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990–2000), Studia Iuridica XXXVIII/2000, Warszawa 2000
  • Michał Kulesza, Koncepcja funkcjonowania samorządu terytorialnego w pracach rządu RP [w:] Dziesięć lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Warszawa 2000
  • Hubert Izdebski, Michał Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 77-89
  • Wojciech Wytrążek, Decentralizacja administracji publicznej, Roczniki Nauk Prawnych KUL 3/XIV/2004, Lublin 2004

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Miejski Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy