Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu


Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Nowa Wieś - oczyszczalnia ścieków

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu - spółka miejska działająca na terenie Grudziądza oraz gminy.

Spis treści

Kalendarium Wodociągów | edytuj kod

 • 23 grudnia 1899 r. - pierwsze uruchomienie wodociągów miejskich - rozruch wodociągów. Firma działa wówczas pod nazwą Wasserwerk Graudenz.
 • 5 stycznia 1900 r. - uroczyste otwarcie miejskich wodociągów z udziałem władz zwierzchnich, w tym Prezydenta rejencji kwidzyńskiej von Hörna. Pod koniec 1901 roku instalacja wodociągowa była podłączona do 861 budynków.
 • 1905 - 1907 - założenie sieci kanalizacyjnej w Grudziadzu (56 km kanałów oraz 15 km przewodów jako podłączeń do budynków).
 • 1900 - 1920 - wodociągi wchodziły w skład komunalnego przedsiębiorstwa Städtliche Wasserwerk, Elektrizitätswerk und Strassenbahn.
 • 1920 - 1939 - Wodociągi działały w ramach firmy Miejskie Tramwaje, Elektrownia i Wodociągi.
 • marzec 1945 r. odgruzowywanie i odbudowa wodociągów po II wojnie światowej, zostały uruchomione 10 marca.
 • 1945 - 1950 r. - Wodociągi, kanalizacja, tramwaje i autobusy, tabor samochodowy, przedsiębiorstwo nieruchomości miejskich, lasów i gospodarstw rolnych oraz zakład oczyszczania miasta podlegały Zakładom Miejskim w Grudziądzu.
 • 1951 - 1956 r. - grudziądzkie Wodociągi działały w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
 • 1956 - 1975 - działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu.
 • 1 stycznia 1975 r. - powołanie Zakładu Rejonowego Wodociągów i Kanalizacji, który obejmował swym zasięgiem Radzyń Chełmiński, Łasin, Wąbrzeźno, Chełmno, Brodnicę, Świecie nad Wisłą i Nowe. Początkowo Zakład Rejonowy działał w ramach WPWiK w Bydgoszczy, a od 1 lipca 1975 r. w ramach WPWiK w Toruniu.
 • 1 lipca 1975 r. - 1 kwietnia 1993 - Zakład Rejonowy WPWiK w Toruniu obejmuje swym zasięgiem Radzyń Chełmiński, Łasin, Wąbrzeźno oraz Chełmno.
 • 21 grudnia 1984 r. - oddano do użytku nową stację uzdatniania wody. Jej wydajność wyniosła 50.000 mł/dobę.
 • 22 grudnia 1992 r. - zawiązanie przez pracowników spółki pracowniczej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • 1 kwietnia 1993 r. - przejęcie w dzierżawę majątku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, do 1 kwietnia 1998 r. spółka obejmuje swym zasięgiem wyłącznie miasto Grudziądz.
 • 4 lipca 1997 r. - powołanie przez Zarząd Miasta MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu, której główne zadanie to przygotowanie budowy oczyszczalni ścieków i przejęcie spółki pracowniczej PWiK.
 • 1 kwietnia 1998 r. - PWiK Sp. z o.o. po połączeniu ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia działa pod nazwą MWiO Sp. z o.o.
 • grudzień 2001 - pierwsze ścieki popłynęły przez oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi - nastąpił rozruch technologiczny.
 • 17 października 2002 - oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.
 • 1 grudnia 2004 - wdrożenie ISO 9001 oraz ISO 14001
 • 2005 - 2009 - budowa, ze środków Funduszu Spójności suszarni osadów oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami w dzielnicy Owczarki
 • 2 lutego 2009 - MWiO zostaje zarządcą Składowiska Odpadów w Zakurzewie
 • 17 grudnia 2012 - oddanie do użytku nowego budynku na potrzeby Laboratorium Spółki przy ul.Curie-Skłodowskiej 10
 • 27 października 2012 - oddanie do użytku zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody

Oczyszczalnia ścieków | edytuj kod

Oczyszczalnia podlegająca MWiO, która przyjmuje ścieki kolektorem dosyłowym oraz ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi, znajduje się w w Nowej Wsi k. Grudziądza. Jej uruchomienie nastąpiło w październiku 2002 r. Głównym wykonawcą projektu była firma Hydrobudowa-9 z Poznania, podwykonawcami zaś firmy grudziądzkie. Może przyjąć 26.000 m³/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ze stabilizacją osadu w procesie fermentacji beztlenowej. W zakresie oczyszczania ścieków spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Kontrola oraz sterowanie pracą oczyszczalni realizowane jest przez komputer w sterowni oczyszczalni.

Stopień oczyszczania ścieków został osiągnięty w pierwszych miesiącach po przekazaniu do eksploatacji. Analizy prób ścieków potwierdzają uzyskanie jeszcze wyższego stopnia redukcji zanieczyszczeń i spełnienie warunków pozwolenia oraz norm unijnych w pełnym zakresie.

W oczyszczalni zachodzi proces fermentacji mezofilowej podczas stabilizacji osadu. W procesie tym powstaje biogaz o zawartości metanu około 65%. Osad poddawany jest systematycznym badaniom w laboratorium Oczyszczalni Ścieków oraz przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyprodukowany podczas stabilizacji osadu biogaz w komorach fermentacyjnych jest wykorzystywany do otrzymania energii elektrycznej i cieplnej. Łączne zużycie energii elektrycznej wynosi około 250 000 kWh/miesiąc z czego obecnie ponad 60% uzyskuje się dzięki gazogeneratorom napędzanych za pomocą silników zasilanych biogazem. Energia cieplna produkowana jest podczas pracy gazogeneratorów i pozyskiwana z pomp ciepła. Jej ilość wystarcza całkowicie do zaspokojenia potrzeb technologicznych, grzewczych oraz do ogrzania wody w oczyszczalni. Wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej wynikał głównie z optymalizacji procesu technologicznego oraz optymalizacji pracy gazogeneratorów.

W trosce o ochronę środowiska, w oczyszczalni stosuje się:

 • w zakresie ograniczenia wydobywania się odorów - wykonano zamknięcie pompowni ścieków surowych, okresowo stosuje się też środki pochłaniające zapachy powstałe w kratowni;
 • w zakresie ograniczenia hałasu - zainstalowano izolację akustyczną na budynku stacji dmuchaw i kolektorze powietrznym oraz zastosowano falowniki przy chłodnicach zewnętrznych gazogeneratorów.

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy