Ministerstwo Infrastruktury


Na mapach: 52°13′25,741″N 21°00′18,389″E/52,223817 21,005108

Ministerstwo Infrastruktury w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Infrastruktury – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: transport, gospodarka morska, gospodarka wodna oraz żegluga śródlądowa[1][2][3][4][5]. Ministerstwo zostało utworzone w 2018, we wcześniejszym okresie resort ten podlegał wielokrotnym reorganizacjom, urząd o tej samej nazwie istniał również w latach 2001–2005 oraz w latach 2007–2011.

Spis treści

Utworzenie ministerstwa i jego przekształcenia | edytuj kod

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury poprzedziło powołanie 9 stycznia 2018 Ministra Infrastruktury kierującego trzema działami administracji rządowej: transport, łączność, a także budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[6]. Początkowo obsługę ministra zapewniało dotychczasowe Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, do przekształcenia tego urzędu w Ministerstwo Infrastruktury doszło po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 23 stycznia 2018 (z mocą obowiązującą od dnia poprzedniego)[7]. Po zmianie w zakresie działania ministra[8] w nowym resorcie pozostawiono sprawy związane transportem i łącznością, natomiast sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju[9].

Pod koniec 2020 w Ministerstwie Infrastruktury dokonano szeregu przekształceń organizacyjnych:

Kierownictwo | edytuj kod

Struktura organizacyjna | edytuj kod

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[21]:

 • Departament Budżetu
 • Departament Dróg Publicznych
 • Departament Edukacji Morskiej
 • Departament Gospodarki Morskiej
 • Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
 • Departament Kolejnictwa
 • Departament Kontroli
 • Departament Lotnictwa
 • Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami
 • Departament Prawny
 • Departament Strategii Transportu
 • Departament Transportu Drogowego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Komunikacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[1][2][3][4][5]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[22]:

Historia ministerstwa | edytuj kod

Po raz pierwszy urząd o nazwie Ministerstwo Infrastruktury utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2001[23]. Struktura przejęła całość kompetencji dotychczasowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (związanych z obsługą działów wymienionych w jego nazwie), ponadto do nowego ministerstwa włączono komórki Ministerstwa Gospodarki (odpowiedzialne za sprawy działu łączność), a także komórki zlikwidowanego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (zajmujące się działem architektura i budownictwo oraz działem gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, w styczniu 2002 połączonych w jeden dział pod nazwą budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa).

Ministerstwo Infrastruktury funkcjonowało w rządzie Leszka Millera oraz w pierwszym i drugim rządzie Marka Belki. Po powołaniu rządu Kazimierza Marcinkiewicza jego miejsce zajęło Ministerstwo Transportu i Budownictwa utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005[24]. Przekształcenie to było związane jedynie ze zmianą nazwy urzędu ministra oraz obsługującego go ministerstwa, zakres działania pozostał bez zmian. Do rozdzielenia kompetencji doszło dopiero po wydaniu rozporządzeń Rady Ministrów z 5 maja 2006 powołujących w miejsce istniejącej struktury Ministerstwo Transportu (transport i łączność)[25], Ministerstwo Budownictwa (budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa)[26] oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej (gospodarka morska, a od lutego 2007 również rybołówstwo)[27].

Przywrócenia Ministerstwa Infrastruktury oraz likwidacji trzech dotychczasowych resortów dokonano po rozpoczęciu działalności pierwszego rządu Donalda Tuska. Urząd został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 listopada 2007[28] i ponownie objął sprawy związane z budownictwem, gospodarką przestrzenną i mieszkaniową, gospodarką morską, łącznością i transportem (dział rybołówstwo został wtedy przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Ministerstwo funkcjonowało w niezmienionym kształcie przez kolejne 4 lata, w drugim rządzie Donalda Tuska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 listopada 2011[29] jego miejsce zajęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dział łączność znalazł się wówczas w nowo utworzonym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). Od listopada 2013 (po połączeniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) resort nosił nazwę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a od grudnia 2015 (po wydzieleniu gospodarki morskiej i rozwoju regionalnego do innych urzędów) działał jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Chronologia nazw ministerstwa | edytuj kod

Resort, którego główną kompetencją był transport, funkcjonował od 1918 pod następującymi nazwami:

Ministrowie | edytuj kod

Minister Kolei Żelaznych:

Minister Kolei:

Minister Komunikacji:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Kierownik Resortu Komunikacji, Poczt i Telegrafu:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Łączności.

Minister Komunikacji:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Minister Kolei:

Minister Transportu Drogowego i Lotniczego:

Minister Komunikacji:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Komunikacji.

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Łączności.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:

Minister Infrastruktury:

Minister Transportu i Budownictwa:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Minister Transportu:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Transportu (Polska).

Minister Infrastruktury:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Minister Infrastruktury i Rozwoju:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Minister Infrastruktury i Budownictwa:

 Osobny artykuł: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Minister Infrastruktury:

Siedziby | edytuj kod

Pierwsza siedziba Ministerstwa Komunikacji przy ul. Nowy Świat 14 Nowe budynki przy ul. Chałubińskiego 4/6 zaprojektowane przez Bohdana Pniewskiego

W latach 1918–1931 siedzibą resortu komunikacji był wybudowany w 1827 budynek mieszczący się na rogu ul. Nowy Świat 14 i al. 3 Maja (obecnie Al. Jerozolimskie), w którym wcześniej – po powstaniu listopadowym – zlokalizowana była Izba Obrachunkowa, a następnie w okresie I wojny światowej (1915–1918) niemiecka Kolej Przewozów Wojskowych, Dyrekcja Generalna Warszawa (Militäreisenbahn – Generaldirektion Warschau). W latach 1947–1951 w tym miejscu powstała siedziba KC PZPR, nazywana też Domem Partii lub Białym Domem, obecnie Centrum Bankowo-Finansowe.

W 1932 w większości, w dotychczasowym miejscu pozostało do 1939 szereg komórek organizacyjnych resortu, przeniesiono się do wybudowanego w latach 1929–1931 dla Ministerstwa Robót Publicznych gmachu według projektu Rudolfa Świerczyńskiego przy ul. Chałubińskiego 4/6.

 Osobny artykuł: Gmach Ministerstwa Komunikacji.

Resort zmieniając niejednokrotnie swoją nazwę i kompetencje mieści się w nim do dnia dzisiejszego, z przerwą na okres II wojny światowej, w którym budynek stanowił jedno z centrum zarządzania okupacyjnej Dyrekcji Kolei Wschodnich (Ostbahn-Betriebsdirektion) (1939–1940), a następnie Dyrekcji Rejonowej Kolei Wschodnich (Ostbahn-Bezirksdirektion) (1940–1945).

W latach 1948–1950 kompleks gmachów znacznie rozbudowano według projektu Bohdana Pniewskiego. Część wysokościową można uznać za pierwszy wieżowiec wybudowany w Warszawie, jak i prawdopodobnie w całym kraju po II wojnie światowej. W latach 1951–1956 na trzynastym piętrze budynku było zainstalowanych 12 nadajników zagłuszających wybrane rozgłośnie na falach krótkich. W okresie 1945–2000 z tego budynku zarządzano też Polskimi Kolejami Państwowymi.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 937
 2. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 3. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 4. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1927
 5. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2006
 6. Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 7. Dz.U. z 2018 r. poz. 192
 8. Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 9. Dz.U. z 2018 r. poz. 193
 10. Dz.U. z 2020 r. poz. 1732
 11. Dz.U. z 2020 r. poz. 1733
 12. Dz.U. z 2020 r. poz. 1756
 13. Dz.U. z 2020 r. poz. 1757
 14. Dz.U. z 2020 r. poz. 1929
 15. Dz.U. z 2020 r. poz. 1930
 16. Dz.U. z 2020 r. poz. 2005
 17. Dz.U. z 2020 r. poz. 2014
 18. M.P. z 2018 r. poz. 29
 19. {{{tytuł}}}, mib.gov.pl [dostęp 2019-04-05]  (pol.).tytuł
 20. Marcin Horała wiceministrem infrastruktury. gov.pl/web/infrastruktura, 28 listopada 2019. [dostęp 2019-11-28].
 21. M.P. z 2020 r. poz. 1111
 22. M.P. z 2018 r. poz. 209
 23. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1326
 24. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1884
 25. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 534
 26. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 535
 27. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 536
 28. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1589
 29. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1503
 30. a b Art. 36 Ustawy o Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996.
 31. Powołany postanowieniem prezydenta 8 września 2007, urząd objął po złożeniu przysięgi wobec prezydenta 12 września 2007.
Ministrowie infrastruktury III Rzeczypospolitej

Ministerstwa w III Rzeczypospolitej

Na podstawie artykułu: "Ministerstwo Infrastruktury" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy