Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Federacji Rosyjskiej


Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Federacji Rosyjskiej) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации), w skrócie Minekonomrazwitija (Минэкономразвития) – resort któremu postawiono zadania kształtowania polityki państwa w sferze rozwoju gospodarczego, handlu, zagranicznej wymiany gospodarczej, statystyki, polityki antymonopolowej, administrowania własnością federalną, upadłości przedsiębiorstw, zarządzania państwowymi rezerwami materiałowymi, inwentaryzacji nieruchomości, przedsiębiorczości i małego biznesu.

Spis treści

Podział organizacyjny | edytuj kod

 • Departament – Gabinet Ministra (Департамент управления делами)
 • Departament Strategii Reform Społeczno-Gospodarczych (Департамент стратегии социально-экономических реформ)
 • Departament Nadzoru Państwowego Gospodarki (Департамент государственного регулирования в экономике)
 • Departament Ekonomiki Programów Obrony i Bezpieczeństwa (Департамент экономики программ обороны и безопасности)
 • Departament Zarządzania Korporacyjnego (Департамент корпоративного управления)
 • Departament Rozwoju Terytorialnego (Департамент территориального развития)
 • Departament Stosunków Własnościowych i Gruntowych, Gospodarowania Zasobami Naturalnymi (Департамент имущественных и земельных отношений, экономики природопользования)
 • Departament Państwowej Regulacji Taryf i Reform Infrastrukturalnych (Департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ)
 • Departament Prognozowania Makroekonomicznego (Департамент макроэкономического прогнозирования)
 • Departament Państwowego Nadzoru Handlu Zagranicznego i Spraw Celnych (Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела)
 • Departament Współpracy Gospodarczej z krajami WNP (Департамент экономического сотрудничества со странами СНГ)
 • Departament Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Департамент внешнеэкономических отношений)
 • Departament Obsługi Prawnej (Департамент правового обеспечения)
 • Departament Polityki Inwestycyjnej i Inwestycji Państwowych (Департамент инвестиционной политики и государственных инвестиций)
 • Departament Negocjacji Handlowych (Департамент торговых переговоров)

Jednostki podległe | edytuj kod

 • Federalna Służba Celna (Федеральная таможенная служба)
 • Federalna Agencja Rezerw Państwowych Rosji - Rosriezierw (Федеральное агентство по государственным резервам России - Росрезерв)
 • Federalna Agencja Inwentaryzacji Nieruchomości Rosji - Rosniedwiżymost’ (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости России - Роснедвижимость)
 • Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem Państwowym Rosji – Rosimuszczestwo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России - Росимущество)
 • Federalna Agencja Zarządzania Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Rosji (Федеральное агентство по управлению особымиэкономическими зонами России)
 • Wyższa Szkoła Handlowa (Высшая коммерческая школа)

Historia | edytuj kod

Zadania resortu realizowały wcześniej:

 • Państwowy Komitet Planowania ZSRR – Gospłan SSSR (Государственный плановый комитет СССР - Госплан СССР)
 • Państwowy Komitet Planowania RFSRR (Государственный плановый комитет РСФСР - Госплан РСФСР)
 • Ministerstwo Handlu ZSRR (Министерство торговли СССР)
 • Ministerstwo Handlu RFSRR (Министерство торговли РСФСР)
 • Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZSRR (Министерство внешней торговли СССР)
 • Państwowy Komitet ds. Cen ZSRR (Госкомитет цен СССР)
 • Państwowy Komitet ZSRR ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Госкомитет СССР по внешне-экономическим связям)

Chronologia | edytuj kod

 • 1991–2000 - Ministerstwo Gospodarki (Министерство экономии)
 • 1998 – przejęcie zadań Komitetu ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Госкомитет по внешне-экономическим связям)
 • 2000 – przejęcie zadań Ministerstwa Handlu (Министерство торговли)
 • 2000–2008 - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации )
 • od 2008 - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации )

Szefowie resortu | edytuj kod

 • 1991-1992 Jegor Gajdar (Егор Тимyрович Гайдар)
 • 1992-1993 Andrej Nechajew
 • 1993-1993 Andrej Szapowaljants (p.o.)
 • 1993-1993 Oleg Lobow
 • 1993-1994 Jegor Gajdar (p.o.)
 • 1994-1994 Aleksandr Szochin
 • 1994-1997 Jewgeni Jasin
 • 1997-1998 Jakow Urinson
 • 1998-2000 Andrej Szapowaljants
 • 2000-2007 Herman Oskarowicz Gref (Герман Оскарович Греф)
 • 2007-2012 Elwira Nabiullina
 • 2012-2013 Andrej Bełousow (Андрей Белоусов)
 • od 2013 Aleksiej Uliukajew (Алексей Валентинович Улюкаев)

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Federacji Rosyjskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy