Ministrant


Ministrant w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ministranci ubrani w komże i pelerynki w kolorze liturgicznym

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje także konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) przez dorosłych, młodzież i dzieci. Zaleca się, by ministranci byli objęci odpowiednią formacją, zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, i otrzymali błogosławieństwo do pełnienia swojej funkcji, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej.

Spis treści

Strój liturgiczny | edytuj kod

Lektorzy w albach przepasanych cingulum Ministranci ubrani w sutanele

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 336, mówi: „Szatą liturgiczną wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych jakiegokolwiek stopnia jest alba przepasana na biodrach paskiem (cingulum), chyba że jest uszyta w taki sposób, że przylega do ciała bez paska. Jeżeli alba nie osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed przywdzianiem alby należy nałożyć humerał”.

Zwyczajowym strojem, który ma najdłuższą historię jest:

 • sutanela – suknia, zakładana w pasie lub sutanna w odpowiednim kolorze liturgicznym,
 • komża,
 • pelerynka (kołnierz) – zakładana wokół szyi i na ramiona na komżę. Kolor pelerynki również odpowiada okresowi liturgicznemu.

Zdarza się, że w stroju pomija się sutanelę lub pelerynkę (albo i oba te elementy – wtedy ministranci służą w samych komżach). Występują też sytuacje, gdzie kołnierz i rewerenda tworzą sutanelę, czyli szatę na wzór kapłańskiej sutanny. Strój ministranta może różnić się w zależności od jego stopnia zaawansowania w służbie – zależnie od zwyczajów w danej parafii ministranci rozpoczynający służbę zwyczajowo najpierw służą w zwykłym stroju świeckim, po czym otrzymują z rąk księdza-opiekuna komżę, a potem pelerynkę (lub obie równocześnie)[1].

Zadania ministranta | edytuj kod

Podstawowymi funkcjami ministranckimi są:

 • kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny LSO. Powinien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu[2][3]. Niektóre parafie okres kandydatury dzielą na stopnie aspiranta i kandydata. W takim wypadku aspirant nie nosi stroju liturgicznego w ogóle, kandydat zaś nosi komżę
 • choralista – jego zadaniem jest dawanie sygnałów do zmiany postawy, a także bicie w gong[4]. Jego funkcją jest również odpowiadanie śpiewem w czasie Mszy św[5]. Zadania choralisty[6]:
  • dzwonienie sygnaturką (bądź innym dzwonkiem) na rozpoczęcie procesji wejścia,
  • dzwonienie gongiem podczas ukazania Hostii oraz kielicha z Krwią Pańską,
  • dzwonienie dzwonkami w odpowiednich momentach w czasie liturgii (nie ma ściśle określonej zasady, kiedy należy używać dzwonków, każda diecezja i parafia ma swoje tradycje oraz zwyczaje),
  • odpowiadanie śpiewem kapłanowi w czasie liturgii. Kiedy choralistów jest więcej, jeden z nich powinien dzwonić dzwonkami, a inny gongiem[7].
 • ministrant ołtarza – jego zadaniem jest przygotowanie ołtarza i świętych naczyń. Zwykle podczas liturgii funkcję tę pełnią dwie osoby[8]. W procesji wejścia ministrant ołtarza idzie za choralistami[9]. Zadania ministranta ołtarza[10]:
  • przygotowanie ołtarza (zarówno przed liturgią jak i w trakcie - rozłożenie korporału,
  • przygotowanie naczyń liturgicznych i troska o nie,
  • posługa do chleba, wody i wina,
  • lavabo,
  • pomoc w odebraniu darów ofiarnych (jeśli występuje procesja),
 • ministrant krzyża (krucyferariusz) – niesie krzyż w procesji. Idzie on za ministrantami kadzidła w towarzystwie ceroferariuszy[11]. W czasie Mszy św. swoją posługę pełni jedynie w procesji wejścia i wyjścia. Może także pełnić swoją funkcję w czasie obrzędów nadzwyczajnych i innych procesji. Rodzaje krzyży procesyjnych[12]:
  • Krzyż łaciński – używamy go wtedy, gdy liturgii Mszy świętej przewodniczy kapłan oraz biskup.
  • Krzyż arcybiskupi (patriarchalny) – winien być używany w czasie liturgii Mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa, a zwłaszcza metropolity oraz kardynała. Ten rodzaj krzyża wyróżnia się występowaniem jednego długiego ramienia oraz ramienia krótszego.
  • Krzyż papieski – używa się go tylko wtedy, gdy liturgii Mszy świętej przewodniczy Ojciec Święty lub papież emerytowany. Ten rodzaj krzyża wyróżnia się piramidalnym układem trzech ramion.
 • ministrant światła (ceroferariusz) – podczas liturgii niesie świecę lub pochodnię. Udział ceroferariuszy w mszy św.[13]:
  • podczas procesji wejścia idą za turyferariuszem i nawikulariuszem, a po obu stronach krucyferariusza,
  • w procesji z Ewangeliarzem i podczas odczytywania Ewangelii (poza okresem wielkanocnym),
  • w procesji wyjścia prowadzą asystę razem z krucyferariuszem. Udział w liturgii poza mszą[14]:
  • w procesji teoforycznej: dwóch ceroferariuszy na przodzie po obu stronach krzyża i dwóch przed Najświętszym Sakramentem
 • ministranci kadzidła (nawikulariusz i turyferariusz) – odpowiadają za kadzidło podczas liturgii. Turyferariusz, idący po prawej stronie, niesie trybularz, inaczej kadzielnicę, a nawikulariusz, idący po lewej stronie, nawikułę, inaczej łódkę[15]. Kadzidło podaje się w następujących momentach[16]:
  • obrzędy wstępne (okadzenie ołtarza),
  • odczytanie Ewangelii (okadzenie ewangeliarza),
  • przygotowanie darów (okadzenie darów na ołtarzu, głównego celebransa, koncelebransów i ludu),
  • przeistoczenie (okadzenie Najświętszych Postaci),
  • podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
 • ministrant księgi – odpowiedzialny za wszystkie księgi, używane podczas mszy św. i nabożeństw[4]. Do jego zadań należy[17][18]:
  • przygotowanie tekstów modlitwy powszechnej,
  • przygotowanie czytań mszalnych w lekcjonarzu,
  • przygotowuje odpowiednie teksty w mszale,
  • zanosi mszał na ołtarz w czasie przygotowania darów i zdejmuje po komunii św.,
  • podaje teksty celebransowi, stojąc od jego zewnętrznej strony.
 • ministrant słowa Bożego (tzw. "lektor promowany") – ministrant pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez opiekuna służby liturgicznej, proboszcza lub dziekana, względnie zaproszonego biskupa[19]. Do zadań ministranta słowa Bożego należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę[3][3].
 • psałterzysta – osoba, która podczas liturgii wykonuje psalm responsoryjny.
 • ceremoniarz (mistrz ceremonii) – ceremoniarz odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Może pełnić rolę animatora służby liturgicznej.

Dziewczęta przy ołtarzu | edytuj kod

Zgodnie z rozstrzygnięciem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1994 roku, dopuszczenie kobiet i dziewcząt do służby ołtarza należy do kompetencji miejscowego biskupa[20]. Jednakże, z uwagi na to, że 11 stycznia 2021 roku papież Franciszek zezwolił na formację kobiet do posług lektoratu i akolitatu, spodziewać się można rozluźnienia dyscypliny także w kwestii ministrantek, ponieważ ministrant wykonuje de facto funkcje właściwe akolicie i lektorowi, niejako w ich zastępstwie[21].

Patroni ministrantów | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. ks. Jakub Dębiec. Strój ministranta. „KnC – Króluj nam Chryste”. s. 4. 
 2. Paweł Malak: ABC Ministranta. Poznań: Hlondianum, 2005. ISBN 83-60214-20-4.
 3. a b c Słownik liturgiczny Oltarz.pl.
 4. a b https://www.ministranci.pl/Niezbednik-ministranta/Stopnie-ministranckie
 5. FUNKCJE  MINISTRANTA, www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl [dostęp 2020-12-16] .
 6. LSO Bielawa - abc ministranta - stopnie liturgiczne, www.bielawa.archidiecezja.wroc.pl [dostęp 2020-12-16] .
 7. Służba Liturgiczna kościółGarnizonowy Wojksa Polskiego w Jeleniej Górze, www.kosciolgarnizonowy.pl [dostęp 2020-12-16] .
 8. Ministranci ołtarza, www.oaza.pl [dostęp 2020-12-16] .
 9. Vademecum Ministranta – Parafia Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, cieplice-pijarzy.pl [dostęp 2020-12-16] .
 10. http://www.oaza.pl/cdl/ksl/kpl/ministranci_oltarza/prezentacja_funkcji_ministrantow_oltarza.pdf
 11. Ministrant krzyża, lso.diecezja.elk.pl [dostęp 2020-12-16] .
 12. http://www.wysoka.olesno.pl/pliki/rodzaje_krzyza.pdf
 13. Funkcje i stopnie służby liturgicznej, ministranci-radzionkow [dostęp 2020-12-16]  (ang.).
 14. Służba podczas procesji, ministrant.krzyz.org [dostęp 2020-12-16] .
 15. Ministranci kadzidła, www.oaza.pl [dostęp 2020-12-16] .
 16. http://www.oaza.pl/cdl/ksl/kpl/ministranci_kadzidla/prezentacja_funkcji_ministrantow_kadzidla.pdf
 17. http://www.oaza.pl/cdl/ksl/kpl/ministrant_ksiegi/prezentacja_funkcji_ministranta_ksiegi.pdf
 18. Ministrant księgi, lso.diecezja.elk.pl [dostęp 2020-12-17] .
 19. Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej, Wprowadzenie, 13.
 20. Dominikański Ośrodek Liturgiczny, web.archive.org, 9 września 2007 [dostęp 2021-01-22] [zarchiwizowane z adresu 2007-09-09] .
 21. Papież Franciszek zmienia zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego. Chodzi o posługę kobiet, NIEZALEZNA.PL, 11 stycznia 2021 [dostęp 2021-01-22] .

Bibliografia | edytuj kod

 • E. Stencel, Przy ołtarzu Pana, wyd. Diecezjalne, Pelplin 1993.
 • Ks. Stanisław Szczepaniec, Ceremoniał posług liturgicznych, wyd. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Krakowskiej, 1987.
 • Paweł Malak: ABC Ministranta. Poznań: Hlondianum, 2005, s. 48. ISBN 83-60214-20-4.
 • Stopnie liturgicznej na stronie Liturgicznej Służby Ołtarza. [dostęp 2012-05-21].
 • Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej KEP, wyd. Światło-Życie, Kraków 2009
 • Paweł Malak: ABC Ministranta. Poznań: Hlondianum, 2005, s. 48. ISBN 83-60214-20-4.
 • Ogólne Wprowadzenie do mszału Rzymskiego pkt. 336

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Religioznawstwo

Na podstawie artykułu: "Ministrant" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy