Mirosław Filipowicz


Mirosław Filipowicz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mirosław Filipowicz (ur. 13 czerwca 1963 w Tarnowskich Górach) – polski historyk i nauczyciel.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1987). W czasie studiów wchodził w skład zespołu redagującego "Materiały Dyskusyjne", czasopisma działającego przy Kole Historyków Studentów KUL[1]. Po uzyskaniu dyplomu pracował w wiejskiej szkole w Masiach oraz w jednej ze szkół podstawowych w Mońkach, a także uczestniczył w reaktywacji "Solidarności" i tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Mońkach[2].

Pracownik KUL od 1990 roku. Doktorat i habilitacja tamże. W latach 2008-2010 dyrektor Instytutu Historii KUL. Od 2009 profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii KUL, kierownik Katedry Historii Historiografii i Metodologii Historii Instytutu Historii KUL. W 2013 został dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

W listopadzie 2016 został powołany przez Ministra Spraw Zagranicznych na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych i polskiego Współprzewodniczącego Grupy. Inauguracja prac polskiej części Grupy w odnowionym składzie miała miejsce 9 marca 2017 roku[3].

Zajmuje się historią historiografii XIX i XX wieku. Bada dzieje dwudziestowiecznej historiografii amerykańskiej, życie intelektualne dwudziestowiecznej emigracji rosyjskiej. W swoich pracach zajmował się takimi historykami jak: Szymon Askenazy i jego uczniowie, Mieczysław Żywczyński, Michael Cherniavsky, Edward Likowski, Henryk Paszkiewicz, Wacław Lipiński.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Komisji Polsko-Rosyjskiej Polskiej Akademii Nauk, zasiada w radzie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Wybrane publikacje | edytuj kod

Książki | edytuj kod

 • (redakcja) Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej - między nacjonalizmem a uniwersalizmem XVIII-XX wiek, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1992, ​ISBN 83-85854-00-2
 • (redakcja) Między Wschodem i Zachodem, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1994, ​ISBN 83-85854-11-8
 • (redakcja) Churches – States – Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000, ​ISBN 83-85854-48-7​.
 • Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000, ​ISBN 83-85854-47-9
 • Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • (redakcja) Marian Kukiel, Czartoryski a jedność Europy. 1770-1861, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2008, ​ISBN 978-83-60695-13-5

Artykuły | edytuj kod

 • Gente Polonus Natione Ruthenus: Wiaczesław Łypynśkij [Wacław Lipiński] 1882-1931, "Tygodnik Powszechny" 46 (1992) nr 34, s. 8.
 • Spuścizna historyczno-politologiczna Wiaczesława Łypynśkiego a współczesna Ukraina. Międzynarodowa konferencja naukowa: Kijów-Łuck-Krzemieniec (2-6 czerwca 1992 r.), "Przegląd Wschodni" 2 (1992/93)[druk 1993], z. 1, s. 241-242.
 • Edward Likowski jako historyk Kościoła unickiego, „Roczniki Humanistyczne” t. 41 (1993), z. 7, s.59-63.
 • Identyfikacja narodowa na Ukrainie: wybór ojczyzny. Przypadek "Przeglądu Krajowego" i Wacława Lipińskiego [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 1 cz. 1, red. red. Jacek Staszewski, Gdańsk-Warszawa 1995.
 • Mongołowie a Rosja. Z dziejów sporu historiograficznego, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 1998, ​ISBN 83-85854-27-4​, t. 1, s. 618–624.
 • Profesor Aleksander Gieysztor (1916-1999), "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 43 (2000), nr 1/2, s. 144-148.
 • Henryk Paszkiewicz. O polskim wkładzie do teorii normańskiej i badań nad genezą państwa moskiewskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 2, s. 123–131.
 • Henryk Paszkiewicz [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak i Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 316-317.
 • Jan Kucharzewski [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak i Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 207-210.
 • Stanisław Kościałkowski [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak i Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 194-195.
 • Loret Maciej Sydon [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak i Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 224-226.
 • Pionierzy. O początkach amerykańskiego zainteresowania Rosją, „Arcana” (2005), nr 64/65 (4/5), s. 215–232.
 • Jeszcze o dacie urodzin Szymona Askenazego [1865-1935], "Kwartalnik Historyczny" 113 (2006), nr 1, s. 203.
 • Mieczysław Żywczyński - dylemat kapłana i historyka PRL, [w:] Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, t. 2, red. nauk. Andrzej Wierzbicki, Warszawa: Wydawnictwo Neriton - Instytut Historii PAN 2006, s. 45-65.
 • Michael Cherniavsky i jego Iwan Groźny, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie" 4 (2007), s. 95-96.
 • Czy historyk może pisać o świętych? [w:] Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 i karmelita bosy, red. Eugeniusz Niebelski, Stanisław Wilk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 177-183
 • Amerykanin odkrywa Syberię i Sybir. Zapomniany George Kennan [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. Eugeniusz Niebelski, Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL - IH PAN 2008, s. 295-300.
 • Myśl prawosławna na emigracji: Gieorgij Fłorowski [w:] Narrata de fontibus hausta . Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Lublin: TN KUL 2010, s. 655-665.
 • Spory o Piusa XII w historiografii, [w:] Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów. Historiografia i polityka, red. Marek Kornat, Kraków 2010.
 • Richard Pipes jako historyk Rosji i rewolucji rosyjskiej, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie" 8 (2010), z. 2, s. 23-31.
 • Piotr Wandycz jako historyk dziewiętnastego wieku [w:] Piotr Wandycz. Historyk, emigrant, intelektualista. Zbiór rozpraw, red. Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram 2014, s. 77-90.

Przypisy | edytuj kod

 1. Sz. Kowalik, Zarys dziejów Koła w latach 1981-2004, [w:] Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919-2004. Księga jubileuszowa, red. E.M. Ziółek, Lublin 2004, s. 221.
 2. KK. Radzajewski) KK., Żalu do nikogo nie noszę, wspolczesna.pl, 29 marca 2005 [dostęp 2019-04-22]  (pol.).
 3. MSZ RP🇵🇱 sur Twitter : "Pracami Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych będzie kierował prof. Mirosław Filipowicz. https://t.co/JNG7miwWtD", twitter.com [dostęp 2017-11-25]  (fr.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, s. 379.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Mirosław Filipowicz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy