Mirscy


Mirscy herbu Białynia Odmienna w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Mirscy) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania herb Białynia rodu Światopełk-Mirscy

Mirscystarolitewski ród szlachecki pieczętujący się herbem Białynia, którego jedna z linii uzyskała tytuł książęcy i którego pochodzenie nie zostało dotychczas gruntownie zbadane[1]. Najprawdopodobniej nazwisko Mirski jest nazwiskiem odmiejscowym i pochodzi od miejscowości Miory (obecnie na terytorium Białorusi). Zamek w Mirze był własnością zrusyfikowanej gałęzi rodu od 1895 do II wojny światowej.

Według Józefa Wolffa w dokumentach źródłowych pojawili się Mirscy po raz pierwszy dopiero w drugiej połowie XVI w., w osobie Hrihorego Mirskiego (zm. ok. 1620 r.), najpierw podkomorzego brasławskiego, a następnie sędziego ziemskiego brasławskiego, przy czym ani on, ani jego potomkowie, o których częste wzmianki w Metryce Litewskiej, przez cały XVII w. nie występowali ani razu z tytułem kniaziów lub przydomkiem Światopełk, którego zaczęli używać dopiero w późniejszych czasach.

Informacja o kniaziowskim pochodzeniu tego rodu po raz pierwszy pojawiła się w wydanym na początku XVIII w. rodowodzie Ogińskich, za którym powtórzona została w herbarzach Niesieckiego, Jabłonowskiego i innych. Sami zainteresowani utrzymywali, iż mają wspólne pochodzenie z książętami Czetwertyńskimi, faktycznie posługującymi się przydomkiem Światopełk[1].

Na zasadzie mylnej tradycji pochodzenia kniaziowskiego jedna z linii rodu, mocno zrusyfikowana od poł. XIX w., uzyskała w 1821 r. „bez przedstawienia dowodów” formalne zatwierdzenie przez deputację Senatu Królestwa Polskiego tytułu książęcego, potwierdzonego następnie w Rosji, w 1861 r. Wywodzący się z tej linii Mikołaj Światopełk-Mirski herbu Białynia nabył w 1895 zamek w Mirze od potomków księcia Dominika Radziwiłła i jego córki Stefanii, zamężnej za księciem zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Spis treści

Członkowie rodu | edytuj kod

Drzewo genealogiczne - linia I | edytuj kod

Cyprian ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok.1710) ~ Maria Billewicz ├─>Tomasz (*1738) marszałek brasławski ├─>Bogusław (*ok. 1750) podkomorzy brasławski ├─>Stanisław Wojciech (*17561805) pisarz wielki litewski │ ~ Stanisława Koszczyc │ ├─>Aniela (*ok. 1790) │ │ ~ N. Saunders │ ├─>Adam Napoleon (*ok. 1790) │ │ ~ Ludwika Godlewska │ ├─>Maria (*ok. 1790) │ │ ~ Stanisław Szumski │ ├─>Stanisława (*ok. 1790) │ │ ~ Aleksander Wolski │ └─>Ewelina (*ok. 1790) │ ~ Antoni Chrapowicki └─>Anna (*ok. 1760) ~ Tadeusz Światopełk-Mirski (*ok. 1760) 

Drzewo genealogiczne - linia II | edytuj kod

Jan Stanisław ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 17201761) ~ Joanna Rymsza  └─>Tadeusz (*ok.1760)     ~ Anna Światopełk-Mirska (*ok.1760)      ├─>Tomasz (*1788 †1852)      │  ~ Konstancja Włosowska      │   ├─>Kazimierz Ignacy Florian (*1818 †1886)      │   │  ~[1] Franciszka Jagmin      │   │  ┊├─>Maria (*ok.1860)      │   │  ┊│  ~[1] Edward Wisłocki      │   │  ┊│  ~[2] Sewer Grabowski      │   │  ┊├─>Czesław (*1862 †1920)      │   │  ┊│  ~ Maria Antonina Fraget      │   │  ┊│   ├─>Julia (*1890 †1981)      │   │  ┊│   │  ~ Stanisław Różyczka de Rosenwerth (*1885 †1955)      │   │  ┊│   │   ├─>Andrzej      │   │  ┊│   │   ├─>Jerzy      │   │  ┊│   │   ├─>Henryk      │   │  ┊│   │   └─>Włodzimierz      │   │  ┊│   ├─>Józef (*1893 †1970)      │   │  ┊│   │  ~ Maria Aniela Albertyna ks. Radziwiłł      │   │  ┊│   ├─>Kazimierz (*1899? †1941) Poseł na Sejm Rzeczypospolitej      │   │  ┊│   │  ~ Izabella hr. Potulicka      │   │  ┊│   │   ├─>Krzysztof (*1925 †1944)      │   │  ┊│   │   └─>Michał (*1926 †1944)      │   │  ┊│   └─>Maria (*1901 †1998)      │   │  ┊│      ~ Ludwik Górski      │   │  ┊├─>Konstancja (*1863)      │   │  ┊│  ~ Feliks Cichocki      │   │  ┊└─>Adela (*ok. 1870)      │   │  ┊   ~ Kamil Tomasz Wydżga      │   │  ~[2] Jadwiga Jagmin      │   │   ├─>Kazimierz      │   │   └─>Jadwiga      │   │      ~ Franciszek Wisłocki      │   ├─>Adelajda (*ok. 1820)      │   │  ~ Ignacy Stanisław Józef ks. Drucki-Lubecki      │   ├─>Maria (*ok. 1820)      │   │  ~ Henryk Dominik Wincenty Łopaciński      │   ├─>Wiktor (*ok. 1820)      │   │  ~ Laura Czyżewicz      │   │   ├─>Tekla (*ok. 1840)      │   │   │  ~ Rajmund Guza      │   │   ├─>Wiktor (*ok. 1845)      │   │   │  ~ N.N.      │   │   │   └─>Wiktor (*ok. 1870)      │   │   │      ~ Teresa Maria Poklewska-Koziełł      │   │   │       ├─>Felicja (*ok. 1890)      │   │   │       │  ~[1] N. Kątkowski      │   │   │       │  ~[2] N. Szalkiewicz      │   │   │       │  ~[3] N. Pfisterer      │   │   │       ├─>Jagoda (*ok. 1890)      │   │   │       ├─>Wanda (*ok. 1890)      │   │   │       └─>Wiktor (*ok. 1890 †po 1939)      │   │   │          ~ Maria Wołczaska      │   │   │           └─>Wiktor (*ok. 1930)      │   │   │              ~ Krystyna N.      │   │   ├─>Konstancja (*ok. 1850)      │   │   │  ~ Artur Korsak      │   │   ├─>Maria (*ok. 1850 †1938)      │   │   │  ~ Franciszek Oskierka      │   │   ├─>Mieczysław (*ok. 1860)      │   │   ├─>Laura (*ok. 1860)      │   │   └─>Jadwiga (*1863 †1940)      │   │      ~ Wacław Oskierka      │   ├─>Alina (*1826)      │   │  ~ August Franciszek Antoni Klott      │   ├─>Eugeniusz (*1839)      │   │  ~ Katarzyna Piotrowska      │   │   ├─>Eugeniusz (*1876)      │   │   ├─>Aleksander (*ok. 1880)      │   │   ├─>Witalis (*ok. 1880)      │   │   ├─>Michał (*ok. 1880)      │   │   └─>Barbara (*ok. 1880)      │   └─>Zofia (*ok. 1840)      │      ~ Mikołaj Wolski      └─>Brygida (*ok. 1790)         ~ Klaudiusz Światopełk-Mirski (*ok. 1810) 

Drzewo genealogiczne - linia III | edytuj kod

Jan ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1770) ~ Tekla Burgundyfera Despot-Zenowicz ├─>Jan (*ok. 1810) │ ~ Michalina Osmulska │ ├─>Klaudia (*ok. 1840) │ │ ~ Jan Jesman │ ├─>Wiesław (*ok. 1840) │ │ ~ Józefa Korkowicz │ │ ├─>Jan │ │ ├─>Wiesław │ │ └─>Maria │ └─>Natalia (*ok. 1840) │ ~ Eugeniusz Bouvier └─>Klaudiusz (*ok. 1810) ~ Brygida Światopełk-Mirska (*ok. 1790) └─>Walentyna (*ok. 1850) ~[1] August ks. Ogiński ~[2] Franciszek Czerwiński 

Drzewo genealogiczne - linia IV | edytuj kod

Hieronim ŚWIATOPEŁK-MIRSKI ~ Leokadia Strupińska └─>Luiza (†1867) ~ Mikołaj Filip ks. Radziwiłł 

Drzewo genealogiczne - linia V | edytuj kod

Aleksander Paulin ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760) ~ Cecylia Misiura └─>Ignacy (*ok. 17901853) ~ Franciszka Wazgird ├─>Anna (†1873) │ ~ Marcin Korsak ├─>Augusta (*ok. 18201882) │ ~ Ignacy Korsak-Bobynicki ├─>Bogumiła (*ok. 1820) │ ~ Ludwik Oskierka ├─>Seweryn Serwacy (*ok. 1820) │ ~ Augusta Korsak ├─>Ferdynand ├─>Kornel ├─>Andrzej └─>Piotr (*1822) ~ Wincenta Korsak ├─>Franciszka (*ok. 1850) ├─>Maria (*ok. 1850) ├─>Kazimierz (*ok. 1850) └─>Władysław (*ok. 1850) 

Drzewo genealogiczne - linia VI | edytuj kod

Franciszek Ksawery ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760) ~ Katarzyna Badowska └─>Tomasz Bogumił (*17881868) ~ Marianna Nostitz-Jackowska ├─>Dymitr (*18241899) {"potwierdził" tytuł książęcy rodu w 1861 r.} │ ~ Zofia Orbeliani │ └─>Piotr (*18571914) │ ~ Katarzyna hr. Bobrińska │ └─>Dymitr (*18901939) └─>Mikołaj (*18331898) ~[1] Wiera księżniczka gruzińska z dynastii Bagratydów ~[2] Kleopatra Chynkow ├─>Michał(*18701938) ├─>Jan (*18721922) │ ~[1] Nadia Engelhardt │ ├─>Bazyli (*19051974) │ │ ~[1] Maria Luiza Hayes │ │ ~[2] Lydia de Peucker │ │ ├─>Irena (*1931) │ │ │ ~[1] Manfred de Conta │ │ │ ~[2] Eckard Futwangler │ │ ~[3] Agata Gockel │ ├─>Tatiana (*1907) │ │ ~[1] Mikołaj Maksymow │ │ ~[2] Jerzy Iwanow │ ~[2] Barbara Rudnow ├─>Dymitr (*18741950) │ ~[1] Maria de Bellegarde │ ├─>Aleksander (*1899) │ │ ~ Katarzyna Gabriela hr. Bnińska │ │ └─>Andrzej Ingwar (*1940) │ ├─>Mikołaj (*1902) │ ├─>Michał (*1904) │ │ ~ Maria Chreptowicz-Biteniew │ │ └─>Maria (*1950) │ │ ~ Charles A. Haile │ ├─>Włodzimierz Karol (*1907) │ │ ~[1] Renee Grosse │ │ ├─>Michał Jerzy (*1934) │ │ ├─>Teresa Maria (*1938) │ │ │ ~ Maurice Laroche │ │ ├─>Jan Ludwik (*1946) │ │ └─>Bernadeta Klara (*1948) │ │ ~ Jan Claude Lacrouts │ ~[2] Krystyna Radziejowska │ ├─>Katarzyna (*1922) │ │ ~[1] Platon Agallianos │ │ ~[2] Georgios Raymondos │ ├─>Piotr (*1923) │ │ ~ Anastazja Olga Mirska (*1935) │ ~[3] Karolina Skopowska │ ~[4] Maria Andras Septelice ├─>Włodzimierz (*18751906) │ ~ Maria Gudim-Lewkowicz │ ├─>Mikołaj (*1899) │ │ ~[1] Zofia von Strandman │ │ ├─>Zofia (*1924) │ │ │ ~ Charles W. Matthey │ │ ├─>Włodzimierz (*1928) │ │ │ ~ Eleonora Frances Shields │ │ │ └─>Filip (*1957) │ │ ~[2] Vilma Kaupe │ └─>Andrzej (*19021946) │ ~ Stanisława Regina Siewruk │ ├─>Jerzy Michał (*1932) │ │ ~ Anna Maria Marais │ │ ├─>Andrzej (*1955) │ │ └─>Zofia (*1960) │ └─>Jan (*1934) │ ~ Adelaide Keen McKenzie │ ├─>Mikołaj (*1969) │ └─>Aleksander (*1971) └─>Symeon (*18851917) ~ Ludmiła Leliawska └─>Symeon (*1910) ~[1] Nadia Mirska ├─>Anastazja Olga (*1935) │ ~ Piotr Mirski (*1923) ├─>Irena Jadwiga (*1935) │ ~ Michał Taratuchin └─>Maria (*1946) 

Przypisy | edytuj kod

  1. a b J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
  2. Witold Biernacki: Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648-1649. Zabrze: 2006, s. 312.
  3. a b Wacław Szczygielski: Tomasz Mirski (Światopełk-Mirski). T. XXI. 1976, seria: Polski Słownik Biograficzny.
Na podstawie artykułu: "Mirscy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy