Mobile Switching Centre


Mobile switching centre w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Mobile Switching Centre) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mobile switching centre[a], MSC – cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej. Tak jak w przypadku każdej centrali, głównym zadaniem MSC jest zestawianie rozmów i komutacja kanałów na czas transmisji. Dodatkowo realizowane są zadania charakterystyczne dla sieci mobilnych, takich jak autoryzacja i uwierzytelnianie (przy współpracy z parą HLR AuC (ang. Home Location Register, Authentication Center)), oraz udział w niektórych odmianach handoveru.

Spis treści

Aspekty techniczne | edytuj kod

MSC (na bazie platformy AXE firmy Ericsson)

MSC jako element sieci szkieletowej (ang. Core Network) realizuje funkcjonalności związane z zestawianiem połączeń i zarządzaniem użytkownikami na danym obszarze. Jego działanie zależy od typu sieci komórkowej, w której pracuje i jest przedmiotem specyfikacji danego konsorcjum standaryzacyjnego (np. 3GPP dla standardu GSM i UMTS, 3GPP2 dla standardu IS-95 (popularnie nazywanego CDMA), lub ARIB dla japońskiego standardu PDC). Poniżej znajduje się ogólna lista zadań realizowanych przez MSC"

 • komutacja łączy
 • zestawianie i nadzorowanie połączeń głosowych i wideorozmów
 • zestawianie połączeń związanych z przesyłaniem faxów i danych (wspomagane są technologie bazujące na komutacji łączy, obecnie wychodzące z użycia na rzecz przesyłania danych bazującego na komutacji pakietów)
 • realizacja telekonferencji
 • udział w przesyłaniu wiadomości SMS
 • uwierzytelnienie użytkownika włączającego się do sieci na terenie kontrolowanym przez dane MSC
 • komunikacja z Visitor Location Register, VLR (ang.), bazą danych przechowującą informacje o abonentach znajdujących się na obszarze kontrolowanym przez dane MSC (w sieci znajdują się zawsze pary MSC/VLR, często implementowane jako jeden element)
 • udział w niektórych typach handoveru (sieci GSM): gdy użytkownik przemieszcza się między komórkami kontrolowanymi przez różne kontrolery stacji bazowych.
 • Generowanie Call Detail Recordów z informacjami o każdej rozmowie, które mogą posłużyć do późniejszej obróbki danych w Billing Center (ang.) lub do tworzenia statystyk związanych z wykorzystaniem sieci szkieletowej.
 • Współpraca z platformą sieci inteligentnych (dzięki niej można używać telefonów w systemie Prepaid (ang.)).

MSC Server | edytuj kod

W sieciach szkieletowych używanych w systemach UMTS i GSM następuje migracja do rozwiązania nazywanego Mobile Softswitch Solution. Funkcjonalność MSC zostaje rozdzielona pomiędzy dwa elementy sieciowe: MSC Server i Media Gateway. MSC server odpowiedzialny jest za kontrolę połączenia, generowanie Call Data Recordów, współpracę z VLR, z platformą sieci inteligentnych itp. Media Gateway dokonuje komutacji łączy na bazie technologii ATM lub IP i zastępuje tym samym funkcjonalność Group Switcha, części klasycznej centrali MSC odpowiedzialnej za komutację na bazie technologii TDM. Realizowana jest w ten sposób migracja sieci komórkowych do środowiska All IP.

Terminologia | edytuj kod

Często podczas opisywania różnych scenariuszy zestawiania i kontrolowania rozmowy w telefonii komórkowej używa się dodatkowych określeń towarzyszących nazwie MSC.

 • VMSC (ang. Visited MSC) – to MSC, które zarządza w danym momencie rozmową wykonywaną przez abonenta.
 • Anchor MSC – MSC, na terenie którego abonent rozpoczął rozmowę (może się zdarzyć, że podczas rozmowy abonent znajdzie się na obszarze kontrolowanym przez inne MSC).
 • GMSC (ang. Gateway MSC) – MSC, które posiada dodatkową funkcjonalność związaną z kontaktowaniem się z bazami danych Home Location Register, HLR (ang.), przechowujących informacje o abonentach danej sieci.

MSC w liczbach | edytuj kod

 • Liczba MSC w danej sieci zależy od ilości abonentów znajdujących się na obszarze, na którym działa dany operator, oraz natężenia ruchu telekomunikacyjnego przenoszonego przez daną sieć (tj. od ilości i czasu trwania rozmów). BASE (mały belgijski operator) posiada 4 MSC w swojej sieci, T-Mobile (niemiecki operator komórkowy) – ponad 200.
 • Największym obciążeniem dla MSC jest sam moment zestawiania rozmowy. Przeciętna ilość zestawianych rozmów przez jedno MSC to około 100 – 200 rozmów na sekundę.
 • Do MSC (jako elementu sieci szkieletowej) podłączone są kontrolery stacji bazowych (ang. Base Station Controllers, BSC) zarządzające siecią radiową[b]. Zwykle do jednego MSC podłączonych jest kilka lub kilkanaście BSC[c].

Zobacz też | edytuj kod

 • architektura sieci GSM – z uwzględnieniem miejsca, jakie znajduje w niej MS, oraz scenariuszy w których MSC bierze udział

Uwagi | edytuj kod

 1. Słowo centre znajdujące się w rozwinięciu skrótu MSC jest pochodzenia francuskiego. Zostało ono użyte w specyfikacjach GSM przygotowywanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych znajdujący się we Francji. Obecnie specyfikacje te rozwijane są przez konsorcjum standaryzacyjne 3GPP, które publikuje także specyfikacje standardu UMTS. W obu przypadkach pozostawiono tę wersję rozwinięcia skrótu. Ponieważ GSM i UMTS są najpopularniejszymi obecnie standardami telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji (około 88% rynku telefonii mobilnej) wyraz "centre" przyjęto w tym artykule jako część nazwy związanej z MSC, niemniej w niektórych standardach, np. w rozwijanym przez konsorcjum 3GPP2 standardzie CDMA2000, stosuje się angielską nazwę "center".
 2. W standardzie UMTS te elementy sieciowe nazywają się Radio Network Controller.
 3. Jeśli zaimplementowana jest funkcjonalność MSC in Pool, BSC nie są podłączone na stałe do jednego MSC ale do całej puli MSC.
Na podstawie artykułu: "Mobile Switching Centre" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy