Moduł:Cytuj/czasopisma


Moduł:Cytuj/czasopisma w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Moduł:Cytuj Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania  Dokumentacja modułu stwórz odśwież
-- lista skrótów nazw czasopism -- tylko litery lub odstępy, bez kropek (moduł Cytuj je usuwa lub zamienia na spacje przed wyszukiwaniem) -- (dopuszczalny jest dopisek w nawiasie, w którym może być dodatkowo przecinek) -- najlepiej w porządku alfabetycznym (wg nazwy docelowej) return { ["Acc Chem Res"] = "Accounts of Chemical Research", ["Acta Angiol"] = "[[Acta Angiologica]]", ["Acta Angiologica"] = "[[Acta Angiologica]]", ["Acta Arith"] = "[[Acta Arithmetica]]", ["Acta Arithmetica"] = "[[Acta Arithmetica]]", ["Acta Asiatica Varsoviensia"] = "[[Acta Asiatica Varsoviensia]]", ["Acta Balt-Slav"] = "[[Acta Baltico-Slavica]]", ["Acta Balt-slav"] = "[[Acta Baltico-Slavica]]", ["Acta Balt Slav"] = "[[Acta Baltico-Slavica]]", ["Acta Baltico-Slavica"] = "[[Acta Baltico-Slavica]]", ["Acta Cryst"] = "Acta Crystallographica", ["Acta Crystallogr"] = "Acta Crystallographica", ["Acta Cryst A"] = "Acta Crystallographica Section A", ["Acta Crystallogr A"] = "Acta Crystallographica Section A", ["Acta Cryst B"] = "Acta Crystallographica Section B", ["Acta Crystallogr B"] = "Acta Crystallographica Section B", ["Acta Cryst C"] = "Acta Crystallographica Section C", ["Acta Crystallogr C"] = "Acta Crystallographica Section C", ["Acta Cryst D"] = "Acta Crystallographica Section D", ["Acta Crystallogr D"] = "Acta Crystallographica Section D", ["Acta Cryst E"] = "Acta Crystallographica Section E", ["Acta Crystallogr E"] = "Acta Crystallographica Section E", ["Acta Cryst F"] = "Acta Crystallographica Section F", ["Acta Crystallogr F"] = "Acta Crystallographica Section F", ["Acta Geol Pol"] = "[[Acta Geologica Polonica]]", ["Acta Geologica Polonica"] = "[[Acta Geologica Polonica]]", ["Acta Neuropathol"] = "Acta Neuropathologica", ["Acta Palaeontologica Polonica"] = "[[Acta Palaeontologica Polonica]]", ["Acta Paleontol Pol"] = "[[Acta Palaeontologica Polonica]]", ["Acta Pathol Microbiol Scand"] = "Acta pathologica et microbiologica Scandinavica", ["Acta Phys Pol"] = "[[Acta Physica Polonica]]", ["Acta Physica Polonica"] = "[[Acta Physica Polonica]]", ["Acta Phys Pol A"] = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica A]]", ["Acta Physica Polonica A"] = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica A]]", ["Acta Phys Pol B"] = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica B]]", ["Acta Physica Polonica B"] = "[[Acta Physica Polonica|Acta Physica Polonica B]]", ["Acta Pol Hist"] = "[[Acta Poloniae Historica]]", ["Acta Poloniae Historica"] = "[[Acta Poloniae Historica]]", ["Acta Psychiatr Neurol Scand"] = "Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica", ["Acta Zool Crac"] = "[[Acta zoologica cracoviensia]]", ["Acta zoologica cracoviensia"] = "[[Acta zoologica cracoviensia]]", ["Actual Pharmacol"] = "Actualités Pharmacologiques", ["Adv Biochem Eng Biotechnol"] = "Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology", ["Adv Nutr"] = "Advances in Nutrition", ["AJR Am J Roentgenol"] = "American Journal of Roentgenology", ["Alcohol Clin Exp Res"] = "Alcoholism: Clinical and Experimental Research", ["Am Heart J"] = "American Heart Journal", ["Am J Cardiol"] = "American Journal of Cardiology", ["Am J Clin Dermatol"] = "American Journal of Clinical Dermatology", ["Am J Clin Nutr"] = "American Journal of Clinical Nutrition", ["Am J Epidemiol"] = "American Journal of Epidemiology", ["Am J Hematol"] = "American Journal of Hematology", ["Am J Hum Genet"] = "American Journal of Human Genetics", ["Am J Kidney Dis"] = "American Journal of Kidney Diseases", ["Am J Med"] = "American Journal of Medicine", ["Am J Med Genet"] = "American Journal of Medical Genetics", ["Am J Med Genet A"] = "American Journal of Medical Genetics Part A", ["Am J Med Sci"] = "American Journal of the Medical Sciences", ["Am J Obstet Gynecol"] = "American Journal of Obstetrics and Gynecology", ["Am J Physiol Heart Circ Physiol"] = "American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology", ["Am J Psychiatry"] = "[[The American Journal of Psychiatry]]", ["American Journal of Psychiatry"] = "[[The American Journal of Psychiatry]]", ["The American Journal of Psychiatry"] = "[[The American Journal of Psychiatry]]", ["Am J Phys Anthropol"] = "American Journal of Physical Anthropology", ["Am J Respir Crit Care Med"] = "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine", ["Am Surg"] = "American Journal of Surgery", ["American Scientist"] = "[[American Scientist]]", ["Anesth Analg"] = "Anesthesia & Analgesia", ["Angew Chem Int Ed"] = "Angewandte Chemie International Edition", ["Annalen"] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Ann "] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Annalen der chemie und pharmacie"] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Ann Derm"] = "Annals of Dermatology", ["Ann Genet"] = "Annales de Génétique", ["Ann Intern Med"] = "Annals of Internal Medicine", ["Ann N Y Acad Sci"] = "Annals of the New York Academy of Sciences", ["Ann Oncol"] = "Annals of Oncology", ["Ann Pharmacother"] = "Annals of Pharmacotherapy", ["Ann Surg"] = "Annals of Surgery", ["Ann Surg Oncol"] = "Annals of Surgical Oncology", ["Ann Thorac Surg"] = "The Annals of Thoracic Surgery", ["Ann Univ Paedag Crac Stud ad Bibliothec Sci Pertin"] = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia", ["Ann Pol Math"] = "[[Annales Polonici Mathematici]]", ["Annales Polonici Mathematici"] = "[[Annales Polonici Mathematici]]", ["Annu Rev Biochem"] = "[[Annual Review of Biochemistry]]", ["Annual Review of Biochemistry"] = "[[Annual Review of Biochemistry]]", ["Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol"]= "Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology", ["Annales Pol Math"] = "[[Annales Polonici Mathematici]]", ["Annales Polonici Mathematici"] = "[[Annales Polonici Mathematici]]", ["Annales Hist Sc Sociales"] = "[[Annales. Histoire, Sciences Sociales]]", ["Annales Histoire, Sciences Sociales"] = "[[Annales. Histoire, Sciences Sociales]]", ["Annales Inst Kond"] = "[[Annales de l'Institut Kondakov]]", ["Annales de l'Institut Kondakov"] = "[[Annales de l'Institut Kondakov]]", ["Annales Polonici Mathematici"] = "[[Annales Polonici Mathematici]]", ["Annales Soc Geo Pol"] = "[[Annales Societatis Geologorum Poloniae]]", ["Annales Societatis Geologorum Poloniae"] = "[[Annales Societatis Geologorum Poloniae]]", ["AUPC SBSP"] = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia", ["Annu Rev Immunol"] = "[[Annual Review of Immunology]]", ["Annual Review of Immunology"] = "[[Annual Review of Immunology]]", ["Annu Rev Microbiol"] = "Annual Review of Microbiology", ["Aspasia"] = "[[Aspasia (czasopismo)|Aspasia]]", ["Appl Clin Genet"] = "Application of Clinical Genetics", ["Appl Environ Microbiol"] = "Applied and Environmental Microbiology", ["Arch Dermatol"] = "Archives of Dermatology", ["Arch Dis Child"] = "Archives of Disease in Childhood", ["Arch Emigr"] = "[[Archiwum Emigracji (czasopismo)|Archiwum Emigracji]]", ["Archiwum Emigracji"] = "[[Archiwum Emigracji (czasopismo)|Archiwum Emigracji]]", ["Arch Latinoam Nutr"] = "Archivos Latinoamericanos de Nutrición", ["Arch Mal Coeur Vaiss"] = "Archives des maladies du coeur et des vaisseaux", ["Arch Neurol"] = "Archives of neurology", ["Arch Rass Ges Biol"] = "Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene", ["ARKIVOC"] = "Arkivoc", ["Arterioscler Thromb Vasc Biol"] = "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology", ["Arthritis Rheum"] = "Arthritis & Rheumatology", ["Astrophysical Journal"] = "[[Astrophysical Journal]]", ["The Astrophysical Journal"] = "[[Astrophysical Journal]]", ["Astrophys J"] = "[[Astrophysical Journal]]", ["Audiol Neurootol"] = "Audiology & Neuro-Otology", ["Aust N Z J Public Health"] = "Australian and New Zealand Journal of Public Health", ["Aust J Plant Physiol"] = "Australian Journal of Plant Physiology", ["Autoimmun Rev"] = "Autoimmunity Reviews", ["Balc Posn"] = "[[Balcanica Posnaniensia. Acta et studia]]", ["Balcanica Posnaniensia. Acta et studia"] = "[[Balcanica Posnaniensia. Acta et studia]]", ["Beilstein J Org Chem"] = "[[Beilstein Journal of Organic Chemistry]]", ["Beilstein Journal of Organic Chemistry"] = "[[Beilstein Journal of Organic Chemistry]]", ["Ber Dtsch Chem Ges"] = "Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft", ["Biochem J"] = "Biochemical Journal", ["Biochim Biophys Acta"] = "Biochimica et Biophysica Acta", ["Biol Pharm Bull"] = "Biological and Pharmaceutical Bulletin", ["Biol Psychiatry"] = "Biological Psychiatry", ["Biomed Pharmacother"] = "Biomedicine & Pharmacotherapy", ["Biotech Histochem"] = "Biotechnic & Histochemistry", ["Biuletyn IPN"] = "[[Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej]]", ["Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej"] = "[[Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej]]", ["Blood Rev"] = "Blood Reviews", ["Brit J Derm"] = "British Journal of Dermatology", ["BMC Neurol"] = "BMC Neurology", ["BMC Neurosci"] = "BMC Neuroscience", ["BMC Surg"] = "BMC Surgery", ["The BMJ"] = "[[The BMJ|British Medical Journal]]", ["BMJ"] = "[[The BMJ|British Medical Journal]]", ["Br Heart J"] = "British Heart Journal", ["Br J Nutr"] = "British Journal of Nutrition", ["Br J Ophthalmol"] = "British Journal of Ophthalmology", ["Br J Radiol"] = "The British Journal of Radiology", ["Br J Surg"] = "British Journal of Surgery", ["Br Med J"] = "[[The BMJ|British Medical Journal]]", ["British Medical Journal"] = "[[The BMJ|British Medical Journal]]", ["Brain Pathol"] = "Brain Pathology", ["Bull Chem Soc Jpn"] = "[[Bulletin of the Chemical Society of Japan]]", ["Bulletin of the Chemical Society of Japan"] = "[[Bulletin of the Chemical Society of Japan]]", ["Bull Exp Biol Med"] = "Bulletin of Experimental Biology and Medicine", ["Bull Hist Med"] = "Bulletin of the History of Medicine", ["Bull Inst Marit Trop Med Gdynia"] = "Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia", ["Can Geriatr J"] = "Canadian Geriatrics Journal", ["Can J Neurol Sci"] = "Canadian Journal of Neurological Sciences", ["Can Psychiatr Assoc J"] = "Canadian Psychiatric Association Journal", ["Cancer"] = "[[Cancer (czasopismo)|Cancer]]", ["Cancer Biol Ther"] = "Cancer Biology and Therapy", ["Cancer Res"] = "Cancer Research", ["Case Rep Pediatr"] = "Case Reports in Pediatrics", ["Cell"] = "[[Cell (czasopismo)|Cell]]", ["Cell Mol Life Sci"] = "Cellular and Molecular Life Sciences", ["Cent Nerv Syst Agents Med Chem"] = "Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry", ["Chem Ber"] = "Chemische Berichte", ["Chem Ber Recl"] = "Chemische Berichte/Recueil", ["Chem Commun"] = "[[Chemical Communications]]", ["ChemComm"] = "[[Chemical Communications]]", ["Chemical Communications"] = "[[Chemical Communications]]", ["Chem Pharm Bull"] = "[[Chemical and Pharmaceutical Bulletin]]", ["Chemical & Pharmaceutical Bulletin"] = "[[Chemical and Pharmaceutical Bulletin]]", ["Chemical and Pharmaceutical Bulletin"] = "[[Chemical and Pharmaceutical Bulletin]]", ["Chem Rev"] = "[[Chemical Reviews]]", ["Chemical Reviews"] = "[[Chemical Reviews]]", ["Child Care Health Dev"] = "Child: Care, Health and Development", ["Chin J Physiol"] = "Chinese Journal of Physiology", ["Chiropr Osteopat"] = "Chiropractic & Osteopathy", ["Circ J"] = "Circulation Journal", ["Cleve Clin J Med"] = "Cleveland Clinic Journal of Medicine", ["Clin Adv Hematol Oncol"] = "Clinical Advances in Hematology & Oncology", ["Clin Cancer Res"] = "Clinical Cancer Research", ["Clin Chim Acta"] = "Clinica Chimica Acta", ["Clin Colorectal Cancer"] = "Clinical Colorectal Cancer", ["Clin J Am Soc Nephrol"] = "Clinical Journal of the American Society of Nephrology", ["Clin J Pain"] = "The Clinical Journal of Pain", ["Clin Med"] = "Clinical Medicine", ["Clin Neurol Neurosurg"] = "Clinical Neurology and Neurosurgery", ["Clin Pharmacol Ther"] = "Clinical Pharmacology & Therapeutics", ["Clin Psychopharmacol Neurosci"] = "Clinical Psychopharmacology and Neuroscience", ["Cochrane Database Syst Rev"] = "Cochrane Database of Systematic Reviews", ["Colloquium Math"] = "[[Colloquium Mathematicum]]", ["Colloquium Mathematicum"] = "[[Colloquium Mathematicum]]", ["Comm Math Phys"] = "Communications in Mathematical Physics", ["Comp Biochem Physiol"] = "Comparative Biochemistry and Physiology", ["Compr Physiol"] = "Comprehensive Physiology", ["Core Evid"] = "Core Evidence", ["CNS Neurosci Ther"] = "CNS Neuroscience & Therapeutics", ["Crit Rev Oral Biol Med"] = "Critical Reviews in Oral Biology & Medicine", ["Crit Rev Biochem Mol Biol"] = "Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology", ["Crit Rev Toxicol"] = "Critical Reviews in Toxicology", ["Curr Biol"] = "Current Biology", ["Curr Eye Res"] = "Current Eye Research", ["Curr Neuropharmacol"] = "Current Neuropharmacology", ["Curr Opin Allergy Clin Immunol"] = "Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology", ["Curr Opin Genet Dev"] = "Current Opinion in Genetics & Development", ["Curr Opin Microbiol"] = "Current Opinion in Microbiology", ["Curr Pharm Des"] = "Current Pharmaceutical Design", ["Curr Treat Options Gastroenterol"] = "Current Treatment Options in Gastroenterology", ["Dermatol Surg"] = "Dermatologic Surgery", ["Drug Metab Pharmacokinet"] = "Drug Metabolism and Pharmacokinetics", ["Dtsch Arztebl Int"] = "Deutsches Ärzteblatt International", ["East Afr Med J"] = "East African Medical Journal", ["EMBO J"] = "The EMBO Journal", ["Enviro Sci Technol"] = "Environmental Science & Technology", ["Environ Health Perspect"] = "Environmental Health Perspectives", ["Eur J Biochem"] = "European Journal of Biochemistry", ["Eur J Inorg Chem"] = "European Journal of Inorganic Chemistry", ["Eur J Med Chem"] = "[[European Journal of Medicinal Chemistry]]", ["European Journal of Medicinal Chemistry"] = "[[European Journal of Medicinal Chemistry]]", ["Eur J Nutr"] = "European Journal of Nutrition", ["Eur Urol"] = "European Urology", ["European Neurology"] = "[[European Neurology]]", ["Eur Neurol"] = "[[European Neurology]]", ["Eur Rev Med Pharmacol Sci"] = "European Review for Medical and Pharmacological Sciences", ["Evid Based Complement Alternat Med"] = "Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine", ["Exp Eye Res"] = "Experimental Eye Research", ["Expert Opin Drug Saf"] = "Expert Opinion on Drug Safety", ["Expert Opin Pharmacother"] = "Expert Opinion on Pharmacotherapy", ["Fam Cancer"] = "Familial Cancer", ["FEBS Lett"] = "FEBS Letters", ["Fertil Steril"] = "Fertility and Sterility", ["FP Essent"] = "FP Essentials", ["Free Radic Res Commun"] = "Free Radical Research Communications", ["Front Microbiol"] = "Frontiers in Microbiology", ["Front Psychiatry"] = "Frontiers in Psychiatry", ["Fund Math"] = "[[Fundamenta Mathematicae]]", ["Fundamenta Mathematicae"] = "[[Fundamenta Mathematicae]]", ["Gastrointest Cancer Res"] = "Gastrointestinal Cancer Research", ["Gastrointest Endosc"] = "Gastrointestinal Endoscopy", ["Genome Res"] = "Genome Research", ["Genes Dev"] = "Genes & Development", ["Gynecol Oncol"] = "Gynecologic Oncology", ["Hautarzt"] = "Der Hautarzt", ["Hoppe Seylers Z Physiol Chem"] = "Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie", ["Hum Exp Toxicol"] = "Human & Experimental Toxicology", ["Hum Genet"] = "Human Genetics", ["Hum Mol Genet"] = "Human Molecular Genetics", ["Hum Mutat"] = "Human Mutation", ["Hum Psychopharmacol"] = "Human Psychopharmacology", ["Hum Reprod Update"] = "Human Reproduction Update", --["Hydrobiologia"] = "[[Hydrobiologia]]", ["Immunol Invest"] = "Immunological Investigations", ["Indian J Dermatol Venereol Leprol"] = "Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology", ["Inflamm Res"] = "Inflammation Research", ["Int J Anal Chem"] = "International Journal of Analytical Chemistry", ["Int J Biochem"] = "International Journal of Biochemistry", ["Int J Colorectal Dis"] = "International Journal of Colorectal Disease", ["Int J Cancer"] = "International Journal of Cancer", ["Int J Dev Biol"] = "The International Journal of Developmental Biology", ["Int J Impot Res"] = "International Journal of Impotence Research", ["Int J Mol Med"] = "International Journal of Molecular Medicine", ["Int J Nanomedicine"] = "International Journal of Nanomedicine", ["Int J Occup Environ Health"] = "International Journal of Occupational and Environmental Health", ["Int J Tuberc Lung Dis"] = "International Union Against Tuberculosis and Lung Disease", ["Invest Ophthalmol Vis Sci"] = "Investigative Ophthalmology & Visual Science", ["Iran J Otorhinolaryngol"] = "Iranian Journal of Otorhinolaryngology", ["Isr J Psychiatry Relat Sci"] = "The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences", ["J Addict Med"] = "Journal of Addiction Medicine", ["J Agric Food Chem"] = "Journal of Agricultural and Food Chemistry", ["J Allergy Clin Immunol"] = "The Journal of Allergy and Clinical Immunology", ["J Am Chem Soc"] = "[[Journal of the American Chemical Society]]", ["JACS"] = "[[Journal of the American Chemical Society]]", ["Journal of the American Chemical Society"] = "[[Journal of the American Chemical Society]]", ["JAMA"] = "[[Journal of the American Medical Association]]", ["Journal of the American Medical Association"] = "[[Journal of the American Medical Association]]", ["Archives of General Psychiatry"] = "[[Journal of the American Medical Association|Archives of General Psychiatry]]", ["J Am Coll Cardiol"] = "Journal of the American College of Cardiology", ["J Am Geriatr Soc"] = "Journal of the American Geriatrics Society", ["J Bacteriol"] = "Journal of Bacteriology", ["J Biol Chem"] = "Journal of Biological Chemistry", ["J Biotechnol"] = "Journal of Biotechnology", ["J Can Assoc Radiol"] = "Canadian Association of Radiologists Journal", ["J Chem Ecol"] = "Journal of Chemical Ecology", ["J Chem Ed"] = "[[Journal of Chemical Education]]", ["J Chem Educ"] = "[[Journal of Chemical Education]]", ["Journal of Chemical Education"] = "[[Journal of Chemical Education]]", ["J Chem Soc Trans"] = "Journal of the Chemical Society, Transactions", ["J Chem Soc, Trans"] = "Journal of the Chemical Society, Transactions", ["J Child Neurol"] = "Journal of Child Neurology", ["J Comp Neurol"] = "The Journal of Comparative Neurology", ["J Clin Exp Hepatol"] = "Journal of Clinical and Experimental Hepatology", ["J Clin Invest"] = "Journal of Clinical Investigation", ["J Clin Oncol"] = "Journal of Clinical Oncology", ["J Clin Psychiatry"] = "The Journal of Clinical Psychiatry", ["J Dermatol Surg Oncol"] = "The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology", ["J Dev Behav Pediatr"] = "Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics", ["J Environ Qual"] = "Journal of Environmental Quality", ["J Eukaryot Microbiol"] = "Journal of Eukaryotic Microbiology", ["J Eur Acad Dermatol Venereol"] = "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology", ["J Exp Biol"] = "The Journal of Experimental Biology", ["J Exp Med"] = "The Journal of Experimental Medicine", ["J Genet Hum"] = "Journal of Human Genetics", ["J Gerontol"] = "The Journals of Gerontology", ["J Hepatol"] = "Journal of Hepatology", ["J Hist Neurosci"] = "Journal of the History of the Neurosciences", ["J Immunol"] = "[[Journal of Immunology]]", ["Journal of Immunology"] = "[[Journal of Immunology]]", ["J Interferon Cytokine Res"] = "Journal of Interferon & Cytokine Research", ["J Korean Med Sci"] = "Journal of Korean Medical Science", ["J La State Med Soc"] = "The Journal of the Louisiana State Medical Society", ["J Med Biogr"] = "[[Journal of Medical Biography]]", ["Journal of Medical Biography"] = "[[Journal of Medical Biography]]", ["J Med Chem"] = "Journal of Medicinal Chemistry", ["J Med Genet"] = "Journal of Medical Genetics", ["J Med Toxicol"] = "Journal of Medical Toxicology", ["J Midlife Health"] = "Journal of Mid-life Health", ["J Mol Struct: THEOCHEM"] = "Journal of Molecular Structure: THEOCHEM", ["J Mol Struct : THEOCHEM"] = "Journal of Molecular Structure: THEOCHEM", ["J Mol Biol"] = "Journal of Molecular Biology", ["J Natl Cancer Inst"] = "Journal of the National Cancer Institute", ["J Nerv Ment Dis"] = "[[Journal of Nervous and Mental Disease]]", ["J Neurochem"] = "Journal of Neurochemistry", ["J Neuroimaging"] = "Journal of Neuroimaging", ["J Neuroimmunol"] = "Journal of Neuroimmunology", ["J Neurol"] = "[[Journal of Neurology]]", ["Journal of Neurology"] = "[[Journal of Neurology]]", ["J Neurol Neurosurg Psychiatry"] = "Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry", ["J Neurol Sci"] = "Journal of the Neurological Sciences", ["J Neurosci"] = "The Journal of Neuroscience", ["J Nutr"] = "Journal of Nutrition", ["J Obstet Gynaecol Can"] = "Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada", ["J Org Chem"] = "[[Journal of Organic Chemistry]]", ["Journal of Organic Chemistry"] = "[[Journal of Organic Chemistry]]", ["The Journal of Organic Chemistry"] = "[[Journal of Organic Chemistry]]", ["J Pediatr"] = "The Journal of Pediatrics", ["J Perianesth Nurs"] = "Journal of PeriAnesthesia Nursing", ["J Pharmacol Exp Ther"] = "Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics", ["J Pharmacol Sci"] = "Journal of Pharmacological Sciences", ["J Phys Chem"] = "Journal of Physical Chemistry", ["J Phys Chem A"] = "Journal of Physical Chemistry", ["J Phys Chem B"] = "Journal of Physical Chemistry", ["J Phys Chem C"] = "Journal of Physical Chemistry", ["J Psychopharmacol"] = "Journal of Psychopharmacology", ["J Sex Marital Ther"] = "[[Journal of Sex & Marital Therapy]]", ["Journal of Sex & Marital Therapy"] = "[[Journal of Sex & Marital Therapy]]", ["J Sex Res"] = "[[The Journal of Sex Research]]", ["J Toxicol Clin Toxicol"] = "Journal of Toxicology: Clinical Toxicology", ["J Ultrasound Med"] = "Journal of Ultrasound in Medicine", ["J Urol"] = "Journal of Urology", ["Justus Liebigs Annalen der Chemie"] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Kidney Int"] = "Kidney International", ["Klin Monbl Augenheilkd"] = "Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde", ["Lancet"] = "[[The Lancet]]", ["The Lancet"] = "[[The Lancet]]", ["Lancet (London, England)"] = "[[The Lancet]]", ["Lancet Oncol"] = "The Lancet Oncology", ["Laryngoscope"] = "The Laryngoscope", ["Liebigs Annalen der Chemie"] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Liebigs Annalen"] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Liebigs Ann "] = "[[Liebigs Annalen]]", ["Math Rev"] = "[[Mathematical Reviews]]", ["Mathematical Reviews"] = "[[Mathematical Reviews]]", ["Med Chir Trans"] = "Medico-Chirurgical Transactions", ["Med Educ"] = "Medical Education", ["Med Hist"] = "Medical History", ["Med J Aust"] = "The Medical Journal of Australia", ["Med Monatsschr"] = "Medizinische Monatsschrift", ["Methods Cell Biol"] = "Methods in Cell Biology", ["Methods Mol Biol"] = "Methods in Molecular Biology", ["Microbiol Mol Biol Rev"] = "Microbiology and Molecular Biology Reviews", ["MMWR Morb Mortal Wkly Rep"] = "Morbidity and Mortality Weekly Report", ["Mol Biol Evol"] = "Molecular Biology and Evolution", ["Mol Cancer Ther"] = "Molecular Cancer Therapeutics", ["Mol Cell"] = "[[Molecular Cell]]", ["Molecular Cell"] = "[[Molecular Cell]]", ["Mol Cell Biochem"] = "Molecular and Cellular Biochemistry", ["Mol Immunol"] = "Molecular Immunology", ["Mol Psychiatry"] = "Molecular Psychiatry", ["Mol Vis"] = "Molecular Vision", ["Mult Scler"] = "Multiple Sclerosis Journal", ["Mutat Res"] = "Mutation Research", ["Mycol Res"] = "Mycological Research", ["N Engl J Med"] = "[[The New England Journal of Medicine]]", ["New England Journal of Medicine"] = "[[The New England Journal of Medicine]]", ["The New England Journal of Medicine"] = "[[The New England Journal of Medicine]]", ["Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol"] = "Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology", ["Nat Genet"] = "[[Nature Genetics]]", ["Nat Immunol"] = "Nature Immunology", ["Nat Med"] = "Nature Medicine", ["Nat Prod Rep"] = "Natural Product Reports", ["Nat Rev Cardiol"] = "Nature Reviews Cardiology", ["Nature"] = "[[Nature]]", ["Neurol Neurochir Psychiatr Pol"] = "Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska", ["Neurol Sci"] = "Neurological Sciences", ["Neurosci Biobehav Rev"] = "Neuroscience and Biobehavioral Reviews", ["New Phytol"] = "New Phytologist", ["Nucl Phys A"] = "Nuclear Physics A", ["Nucleic Acids Res"] = "Nucleic Acids Research", ["Nutr Diet Suppl"] = "Nutrition and Dietary Supplements", ["Nutr Rev"] = "Nutrition Reviews", ["Ophthalmic Paediatr Genet"] = "Ophthalmic Paediatrics and Genetics", ["Org Lett"] = "[[Organic Letters]]", ["Organic Letters"] = "[[Organic Letters]]", ["Org React"] = "[[Organic Reactions]]", ["Organic Reactions"] = "[[Organic Reactions]]", ["Org Synth"] = "[[Organic Syntheses]]", ["Organic Syntheses"] = "[[Organic Syntheses]]", ["Orphanet J Rare Dis"] = "Orphanet Journal of Rare Diseases", ["Orig Life Evol Biosph"] = "Origins of Life and Evolution of Biospheres", ["Pediatr Blood Cancer"] = "Pediatric Blood & Cancer", ["Pediatr Nurs"] = "Pediatric Nursing", ["Pediatr Radiol"] = "Pediatric Radiology", ["Pediatr Res"] = "Pediatric Research", ["Pharm Bull"] = "[[Chemical and Pharmaceutical Bulletin|Pharmaceutical Bulletin]]", ["Pharmacol Res"] = "Pharmacological Research", ["Pharmacol Rev"] = "Pharmacological Reviews", ["Pharmacol Ther"] = "Pharmacology & Therapeutics", ["Phys Rev B"] = "Physical Review B", ["Phys Rev C"] = "Physical Review C", ["Piel Zdr Publ"] = "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne", ["Plant Mol Biol"] = "Plant Molecular Biology", ["Plant Physiol"] = "Plant Physiology", ["PLoS Biol"] = "[[PLOS Biology|PLoS Biology]]", ["PLoS Biology"] = "[[PLOS Biology|PLoS Biology]]", ["PLOS Biol"] = "[[PLOS Biology|PLOS Biology]]", ["PLOS Biology"] = "[[PLOS Biology|PLOS Biology]]", ["PLoS One"] = "[[PLOS ONE|PLoS One]]", ["PloS One"] = "[[PLOS ONE|PLoS One]]", ["PLoS ONE"] = "[[PLOS ONE|PLoS ONE]]", ["PLOS ONE"] = "[[PLOS ONE]]", ["PLOS Med"] = "[[PLOS Medicine]]", ["PLOS Medicine"] = "[[PLOS Medicine]]", ["PLoS Med"] = "[[PLOS Medicine|PLoS Medicine]]", ["PLoS Medicine"] = "[[PLOS Medicine|PLoS Medicine]]", ["PLoS Pathog"] = "[[PLOS Pathogens]]", ["PLOS Pathogens"] = "[[PLOS Pathogens]]", ["Polish J Chem"] = "[[Polish Journal of Chemistry]]", ["Polish Journal of Chemistry"] = "[[Polish Journal of Chemistry]]", ["Proc Biol Sci"] = "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences", ["Proc Chem Soc"] = "Proceedings of the Chemical Society", ["Proc Natl Acad Sci U S A"] = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]", ["Proc Soc Exp Biol Med"] = "Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine", ["Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America"] = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]", ["Proceedings of the National Academy of Sciences"] = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]", ["PNAS"] = "[[Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]", ["Proc SPIE"] = "Proceedings of SPIE", ["Proc Nutr Soc"] = "The Proceedings of the Nutrition Society", ["Prog Neurobiol"] = "Progress in Neurobiology", ["Przegl Dermatol"] = "[[Przegląd Dermatologiczny]]", ["Przegląd Dermatologiczny"] = "[[Przegląd Dermatologiczny]]", ["Przegl Lek"] = "[[Przegląd Lekarski]]", ["Przegląd Lekarski"] = "[[Przegląd Lekarski]]", ["Przem Chem"] = "[[Przemysł Chemiczny (czasopismo)|Przemysł Chemiczny]]", ["Przemysł Chemiczny"] = "[[Przemysł Chemiczny (czasopismo)|Przemysł Chemiczny]]", ["Psychiatr J Univ Ott"] = "Psychiatric journal of the University of Ottawa", ["Psychiatria Polska"] = "[[Psychiatria Polska]]", ["Psychiatr Pol"] = "[[Psychiatria Polska]]", ["Psychiatry Res"] = "Psychiatry Research", ["Psychopharmacol"] = "Psychopharmacology", ["Pure Appl Chem"] = "[[Pure and Applied Chemistry]]", ["Pure and Applied Chemistry"] = "[[Pure and Applied Chemistry]]", ["Q Rev Biol"] = "The Quarterly Review of Biology", ["Rheumatol Int"] = "Rheumatology International", ["Recent Results Cancer Res"] = "Recent Results in Cancer Research", ["Rejuvenation Res"] = "[[Rejuvenation Research]]", ["Rejuvenation Research"] = "[[Rejuvenation Research]]", ["Rev Endocr Metab Disord"] = "Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders", ["Rev Environ Contam Toxicol"] = "Reviews of Environmental Contamination and Toxicology", ["Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi"] = "Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi", ["Rev Obstet Gynecol"] = "Reviews in Obstetrics and Gynecology", ["Rev Pneumol Clin"] = "Revue de Pneumologie Clinique", ["Rom J Gastroenterol"] = "Romanian Journal of Gastroenterology", ["Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis"] = "Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases", ["Science"] = "[[Science]]", ["Science (New York, N Y )"] = "[[Science]]", ["Scientific American"] = "[[Scientific American]]", ["Sci Am"] = "[[Scientific American]]", ["Sci Rep"] = "Scientific Reports", ["Semin Diagn Pathol"] = "Seminars in Diagnostic Pathology", ["Semin Thorac Cardiovasc Surg"] = "Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery", ["Semin Ultrasound CT MR"] = "Seminars in Ultrasound, CT and MRI", ["Spectrochim Acta"] = "Spectrochimica Acta", ["Spectrochim Acta A"] = "Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy", ["Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc"] = "Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy", ["Spectrochim Acta B"] = "Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy", ["Spectrochim Acta Part B At Spectrosc"] = "Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy", ["Stat Methods Med Res"] = "Statistical Methods in Medical Research", ["Stereotact Funct Neurosurg"] = "Stereotactic and Functional Neurosurgery", ["Stud Math"] = "[[Studia Mathematica]]", ["Studia Mathematica"] = "[[Studia Mathematica]]", ["Synth Commun"] = "Synthetic Communications", ["Synthesis"] = "[[Synthesis]]", ["Świat Nauki"] = "[[Świat Nauki]]", ["Tetrahedron"] = "[[Tetrahedron]]", ["Tetrahedron Lett"] = "[[Tetrahedron Letters]]", ["Tetrahedron Letters"] = "[[Tetrahedron Letters]]", ["Ther Clin Risk Manag"] = "Therapeutics and Clinical Risk Management", ["Ther Umsch"] = "Therapeutische Umschau. Revue Therapeutique", ["Toxicol Sci"] = "Toxicological Sciences", ["Trans Assoc Am Physicians"] = "Transactions of the Association of American Physicians", ["Urania – Postępy Astronomii"] = "[[Urania – Postępy Astronomii]]", ["Urania - Postępy Astronomii"] = "[[Urania – Postępy Astronomii]]", ["Verh Dtsch Ges Inn Med"] = "Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin", ["Vet Res"] = "Veterinary Research", ["Wiad Mat"] = "[[Wiadomości Matematyczne]]", ["Wiadomosci Matematyczne"] = "[[Wiadomości Matematyczne]]", ["Wiadomości Matematyczne"] = "[[Wiadomości Matematyczne]]", ["World J Gastroenterol"] = "World Journal of Gastroenterology", ["World J Gastrointest Endosc"] = "World Journal of Gastrointestinal Endoscopy", ["Z anorg allg Chem"] = "Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie", ["Z Orthop Ihre Grenzgeb"] = "Zeitschrift Fur Orthopadie Und Ihre Grenzgebiete", ["Zentralbl Veterinarmed B"] = "Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reihe B", ["ZooKeys"] = "[[ZooKeys]]", ["Ztschr Physiol Chem"] = "Zeitschrift fur physiologische Chemie", } 
Na podstawie artykułu: "Moduł:Cytuj/czasopisma" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy