Moduł Younga


Moduł Younga w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 31 sty 2021. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Moduł Younga (E) – inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej (w układzie jednostek SI) – wielkość określająca sprężystość materiału przy rozciąganiu i ściskaniu. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje – w zakresie odkształceń sprężystych[2].

E = σ ε {\displaystyle E={\frac {\sigma }{\varepsilon }}}

Jednostką modułu Younga jest paskal, czyli N/m².

Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój nie ulegnie zmianie (założenie to spełnione jest dla hipotetycznego materiału o współczynniku Poissona υ = 0 {\displaystyle \upsilon =0} ).

Wielkość została nazwana na cześć angielskiego fizyka i lekarza Thomasa Younga.

W przypadku materiału izotropowego moduł Younga powiązany jest z innymi stałymi materiałowymi:

E = 2 G ( 1 + υ ) {\displaystyle E=2G\cdot (1+\upsilon )} E = 3 B ( 1 2 υ ) {\displaystyle E=3B\cdot (1-2\upsilon )} E = 3 λ + 2 μ λ + μ μ {\displaystyle E={\frac {3\lambda +2\mu }{\lambda +\mu }}\mu }

gdzie:

G {\displaystyle G} moduł Kirchhoffa, υ {\displaystyle \upsilon } liczba Poissona, B {\displaystyle B} moduł Helmholtza, λ {\displaystyle \lambda } i μ {\displaystyle \mu } stałe Lamégo.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. L. Forroro, J.P. Selvatat, J.M. Bonard, R. Bacsa, N.H. Thomson, S. Garaj, L. Thein-Nga, R. Gaal, A. Kulik, B. Ruzicka, L. Degiorgi, A. Bachtold, C. Schonenberger, S. Pekker, K. Harnadi, Electronic and mechanical properties of carbon nanotubes, PDF.
  2. Nawrot, Karolczak i Jaworska 2013 ↓, s. 424–425.

Bibliografia | edytuj kod

  • Alicja Nawrot, Dorota Karolczak, Jadwiga Jaworska: Encyklopedia – fizyka z astronomią. Kraków: GREG, 2013. ISBN 978-83-7517-210-2.
Na podstawie artykułu: "Moduł Younga" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy