Monika Wolting


Monika Wolting w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Monika Małgorzata Wolting (ur. 16 maja 1972 w Słupsku) – polska germanistka, specjalizująca się w historii literatury niemieckiej XX i XXI wieku i literaturoznawstwie[1], profesor tytularny z nadania Prezydenta RP z dnia 14.01.2021[2], profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego[3][4].

Spis treści

Życiorys naukowy | edytuj kod

Po maturze studiowała na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra filologii germańskiej otrzymała w roku 1997 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską pod tytułem: Utopie und Spiritualität im Werk von Hermann Hesse napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Holony. Dyplom doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa otrzymała w roku 2002 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego[5][3]. Rozprawa pt. Motyw studni w literaturze i kulturze niemieckiej[6], wydana w 2005 roku nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT we Wrocławiu, napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Lecha Kolago. Habilitowała się w kwietniu 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego[3], na podstawie rozprawy pt. Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch[7][8], wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2009[3]. Od roku 2014 Monika Wolting sprawuje funkcję wiceprezydentki Towarzystwa Goethego Polska[9] przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 roku jest rzeczniczką Międzynarodowego Centrum im. Christy Wolf[10], zajmującego się badaniami nad najnowszą literaturą i kulturą polską i niemiecką.

Aktywność naukowo-badawcza | edytuj kod

Aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna Moniki Wolting mieści się w obszarze literaturoznawstwa niemieckiego, w szczególności:

 • zainteresowania historią motywów i toposów[11]
 • literatura niemiecka po roku 1989 z uwzględnieniem badań kulturowych, teorii systemów i semiologii[3]
 • związki tematyczne literatury polskiej i niemieckiej po roku 1989[3]
 • popularyzacja literatury niemieckojęzycznej w Polsce[12][13]

Współpraca | edytuj kod

Monika Wolting współpracuje z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, m.in. Goethe-Institut w Krakowie, S. Fischer Stiftung, Österreichisches Kulturforum, Domem Edyty Stein we Wrocławiu, Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacją Openheim[14], organizując spotkania autorskie i publiczne rozmowy z pisarzami[15], m.in. z Sabriną Janesch[16], Olgą Grjasnową, Jackiem Dehnelem[17], Mikołajem Łozińskim[18], Silke Scheuermann[19], Markusem Stromiedlem[20], Hansem Bollingerem, Tilmannem Rammstedtem[21], Florianem Wernerem, Marko Martinem[22], Norbertem Scheuerem[23] Josefem Haslingerem, Arturem Beckerem[24] i Matthiasem Nawratem[25]. W roku 2018 odbyła profesurę gościnną na Uniwersytecie w Dschang (Kamerun)[26].

Od roku 2015 jest koordynatorką Partnerstwa Instytutowego[11][27], w którym uczestniczy Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Institut für Germanistik Uniwersytetu w Gießen, partnerzy realizują projekt pt. Irytacje w systemie literatury i mediów[28].

Nagrody | edytuj kod

 • 2002 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2010 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2015 Nagroda Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2016 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2020 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocöawskiego za książkę profesorską "Der neue Kriegsroman" (2019)
 • 2020 Wyróżnienie "Zasłużeni dla Pojednania" przyznane przez Ambasadę RFN[29]

Publikacje | edytuj kod

Dorobek naukowo-badawczy autorki obejmuje trzy monografie, dziesięć tomów zbiorowych, 112 publikacji (z tego 81 przyczynków naukowych, 27 recenzji i omówień oraz 4 tłumaczenia tekstów naukowych)[30]. Poniżej zostaną podane tylko wybrane pozycje.

Monografie[31] | edytuj kod

 • Der neue Kriegsroman. Repräsentationen des Afghanistankrieges in der deutschen Gegenwartsliteratur. Winter, Heidelberg 2019, s. 345[32]. Z wywiadami z Dorotheą Dieckmann, Norbertem Scheuerem i Jochenem Rauschen.
 • Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 239.
 • Dies ist Pommern. Literatur und Kunst zwischen Oder- und Weichselmündung. Neisse Verlag. (współautor: Stephan Wolting), Dresden 2009, s. 260.
 • Das Brunnenmotiv in der deutschsprachigen Literatur. Motyw studni w literaturze niemieckiej. W: Studium kulturoznawcze. Wrocław 2005, s. 245.

Tomy zbiorowe i pokonferencyjne[31] | edytuj kod

 • (Post)migracja – Tożsamość – Transkultura. Pisarki i pisarze polskiego pochodzenia w Niemczech i w Austrii. TRANSFER. RECEPTION STUDIES 4/2020.[33]
 • Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019.
 • Klassik als kulturelle Praxis. Funktional, intermedial, transkulturell. Red. Wojcik, Paula/Matuschek, Stefan/Picard, Sophie/Wolting, Monika. Seria spectrum Literaturwissenschaft, spectrum Literature 62. De Gruyter: Berlin 2019.
 • Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, V&R unipress, Göttingen 2017[34].
 • Autorzy w Pop Up Pawilonie Instytutu Goethego. Red. Monika Wolting, Dorota Zimecka, Wrocław 2016.
 • Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. Monika Wolting, Stephan Wolting, Kraków: Universitas 2016[35].
 • Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Carsten Gansel. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 2015[36].
 • Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Carsten Gansel, Markus Joch. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 2015[37].
 • Erzählen zwischen geschichtlicher Spurensuche und Zeitgenossenschaft. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Neisse-Verlag, Dresden 2015.
 • Opcja niemiecka. Red. Monika Wolting, Wojciech Browarny, Markus Joch. Kraków: Universitas 2014[38].
 • Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting. Wydawnictwo WSPiA: Poznan 2013, s. 461.
 • Kontinuitäten – Brüche – Kontroverse. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Neisse-Verlag: Dresden 2012 s. 470.

Wybrane publikacje w czasopismach i monografiach | edytuj kod

 • Der Heimkehrerroman der Gegenwart. Oxford German Studies 49/3/2020, S. 305-327. DOI 10.1080/00787191.2020. 1809151. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00787191.2020.1809151?needAccess=true
 • Das Politische der Migrationsliteratur Beispiel von Olga Grjasnowas Roman „Der Russe ist einer, der Birken liebt”. W: Migration und Gegenwartsliteratur. Der Beitrag von Autorinnen und Autoren osteuropäischer Herkunft zur literarischen Kultur im deutschsprachigen Raum. Hg. Matthias Aumüller i Weertje Willms. Wilhelm Fink: München 2020; S. 91–108.
 • Krieg in Afghanistan – Trauma-Erfahrung und ihre Künstlerische Darstellung in Jochen Rauschs „Krieg” (2013). W: Carsten Gansel (Red.): Traumaerfahrungen und Störungen des „Selbst”. Mediale und literarische Konfigurationen Lebensweltlicher Krisen. Berlin/Boston: De Gruyter 2020, s. 385–402.
 • „In Mutter Makryna sehe ich das Symbol für Polen” – Zur Abrechnung mit einem romantischen Mythos in „Mutter Makryna” (2014) von Jacek Dehnel. W: Neues historisches Erzählen. Red. Monika Wolting. Vandenhoeck & Ruprecht Verlage: Göttingen 2019, s. 263–275.
 • Trzy wieki niemieckojęzycznej literatury zaangażowanej. W: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019, s. 7–32.
 • Literatura to kreowanie sensów politycznych. Powieściopisarstwo Josefa Haslingera. W: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019, s. 317–329.
 • Prolegomena do badań nad literaturą migracyjną. Transfer. Reception Studies 4/2019, s. 19–35.[39]
 • Auf verlorenem Posten”. Zur Lage der Bundeswehrsoldaten im Afghanistankrieg. In: Fakten und Vorbehalte, Hg. Bjoern Hayer, Gabriela Scherer u. a. KOLA, Wissenschaftlicher Verlag Trier. Trier 2018, S. 161–173.
 • Bilder vom Breslauer Bahnhof in der deutschen Gegenwartsliteratur. In: Verbindungen. Hg. Torsten Erdbrügger/Inga Probst. Frank & Timme Berlin 2018, S. 351–366.
 • Erzählen über Gewalt. Friedrich Anis „Unterirdische Sonne” (2014). Studien zur Deutschkunde LVII, 2016. S. 294–304.
 • „Literatura służy tworzeniu i czytaniu książek”. Z Jackiem Dehnelem rozmawia Monika Wolting. W: Orbis Linguarum 46/ 2017, s. 481–490.
 • Kategoria ruchu w przestrzeni – „Zorndorf” Theodora Fontane. W: Theodor Fontane w świetle faktów i interpretacji. Red. Jan Pacholski. Wrocław 2017.
 • „Und tief unten im Wasser, im Schlamm und Schlick sind die Gegenstände der erzählten Geschichten verborgen”. Norbert Scheuer im Interview über seinen neuen Roman „Am Grund des Universums”. Literaturkritik.de 09/2017.
 • Das Versprechen des guten Lebens und die Angst vor Versagen – Folgen der Modernisierungsprozesse im Roman von Daniel Kehlmann »F«. W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 49–64.
 • Markus Stromiedel im Gespräch. Identitäten in distopischen Welten. W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 345–354.
 • „Identität kann nur als ein Problem existieren” – Zu Identitätskonstruktionen in der Gegenwartsliteratur. Einleitung. W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 9–20.
 • Zaangażowana literatura młodzieżowa na przykładzie opowieści Peer Martina „Lato pod czarnymi skrzydłami” (2015). W: Oswoić rzeczywistość. Wokół niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży II, pod red. Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej i Ewy Hendryk, volumina: Szczecin 2017.
 • Flüchtlingsschicksal im Jugendroman „Hesmats Flucht” (2008) von Wolfgang Böhmer. Ein Fallbeispiel für Realistisches Schreiben über Afghanistan in der deutschsprachigen KJL. W: Germanica Wratislaviensia 142/2017, S. 89-104.
 • Das Ringen um Individualität in einer vom Kollektiv bestimmten Zeit. Hermann Hesses „Das Glasperlenspiel”. W: Studia Neofilologiczne XIII/2017, s. 6–21.
 • Literatur als Spielwiese. Ein Gespräch mit dem Autor Tilman Rammstedt über den Ernst komischer Literatur. W: Literaturkritik.de 11/2016.
 • „Alles ringsum war so leer und so fremd...” Annäherung an das Schicksal Vertriebener aus dem polnischen Osten – Zu Sabrina Janeschs Katzenberge und Olga Tokarczuks Taghaus Nachthaus. Dialog kultur. W: Studia nad literaturą, kulturą i historią. Red. Anna Warakomska i. in. Księga pamiątkowa dla prof. dr hab. Tomasza Pszczółkowskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 587–604.
 • „Wszystko, co przemija, jest tylko alegorią.” Pół wieku recepcji twórczości Christy Wolf w Polsce. W: Zrozumieć obcość. Recepcja niemieckojęzycznej literatury w Polsce po 1989 roku. Red. Monika Wolting/ Stephan Wolting. Universitas: Kraków 2016.
 • „das, was wir beschreiben, ist immer noch weniger schlimm als oft die Realität” – der aufstörende Charakter von Sebastian Fitzeks und Michael Tsokos Roman „Abgschnitten”. W: Germanica 58/2016, Université de Lille 3, s. 211–215.
 • Zweite Schöpfung durch Kunst. Ein Gespräch mit der Autorin Silke Scheuermann über Idealismus, Utopie und die großen Fragen des Lebens. W: Literaturkritik.de 08/2016.
 • „Der arge Weg der Erkenntnis”. Ostdeutsche Intellektuelle und der Verlust der Utopie. W: Vom kritischen Denker zur Medienprominenz. Zur Rolle von Intellektuellen in Literatur und Gesellschaft vor und nach 1989. Red. Carsten Gansel und Werner Nell. Transcript: Bielefeld 2016, s. 179–202.
 • Opowieść o przemocy. „Podziemne słońce” (2014) Friedricha Ani. W: Studia Niemcoznawcze LVII, 2016, s. 294–304.
 • Auswege aus der Eigenverantwortlichkeit? Religion, Esoterik und Parapsychologie in Daniel Kehlmanns „F”. W: Religion und Literatur im 20. und 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Tim Lörke/ Robert Walter-Jochum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 203–226.
 • Eine Gegend wird durch Geschichtenerzählen erschlossen. Zu Olga Tokarczuks „Taghaus Nachthaus”. W: Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel/ Monika Wolting. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 149–162
 • Zukunft? Das ist das gründlich Andere” – Zu Aspekten der Rezeptionsgeschichte von Christa Wolf in Polen. W: Zwischen Moskauer Novelle und Stadt der Engel. Neue Perspektiven auf das Lebenswerk von Christa Wolf. Red. Therese Hörnigk und Carsten Gansel, Berlin: VBB 2015, s. 151–170.
 • Die „Verwicklung” der Intellektuellen in den Komunismus. W: Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnsichen Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel, Markus Joch, Monika Wolting. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 343–364.
 • Zwischen Erinnerung und Fremdheit – Zur Einführung. Zusammen mit: Carsten Gansel, Markus Joch. W: Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnsichen Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel, Markus Joch, Monika Wolting. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s. 11–28.
 • Felicitas Hoppes Roman „Johanna” als Beitrag zur Diskussion über das kulturelle Gedächtnis. W: Erzählen zwischen geschichtlicher Spurensuche und Zeitgenossenschaft. Red. Monika Wolting/Edward Białek. Neisse-Verlag, Dresden 2015. s. 13–28.
 • Unreliable narrator – programmatische Denkfigur in Felicitas Hoppes Roman „Johanna” (2006). W: La prose allemande contemporaine. Voix et voies de la génération postmoderne. Germanica 55/2014, Université de Lille 3, s. 13–28.
 • Rozliczenie z przeszłością jako aspekt nowych niemieckich poszukiwań tożsamości. W: Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Red. Monika Wolting/Wojciech Browarny. Universitas, Krakow 2014.
 • Undine – postać literacka, która stała się mitem. W: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych II. Red. Ewelina Kamińska/Ewa Hendryk. Szczecin 2014, S. 139–155.
 • Co widać i czego nie widać. O naturze w wierszach Sarah Kirsch, tł: Andrzej Kopacki. W: Literatura na Świecie 01-02/2014 (510-511), s. 180–192.
 • Fiat iustitia, pereat mundus. Literacka refleksja nad zasadnością prawa federalnego w pryzmacie twórczości Bernharda Schlinka. W: Studia Neofilologiczne X, Red. Grzegorz Gwóźdź und Przemysław Sznurkowski. Częstochowa 2014, s. 25–34.
 • Die Position deutscher Inletektuellen im 1989. W: Studia Niemcoznawcze LIII 2014, s. 67–84.
 • Beraubung der Identität? Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit im Roman von Joachim Zelter „Schule der Arbeitslosen” (2006). W: Omnia vinci labor? Narrative der Arbeit – Arbeitskulturen in medialer Reflexion. Berlin: Frank & Timme 2013, s. 185–194.
 • „Deutsche Identitätssuche” im Spiegel der Debatten intellektueller Kreise in der Wendezeit. W: Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Poznan: WSPiA 2013, s. 241–267.
 • Aufarbeitung der Vergangenheit als Aspekt der neuen deutsch-deutschen Identitätsfindung. W: Raum und Medialität. Red. W. Kunicki, J. Szafarz, I. Swiatłowska-Prędota. Dresden: Neisse Verlag 2013, s. 271–283.
 • Debata o połączeniu trzech niemieckich PEN-Clubów 1989–1998. W: Studia Neofilologiczne IX, Red. Grzegorz Gwóźdź und Przemysław Sznurkowski. Częstochowa 2014, s. 5–22.
 • Polska recepcja dzieł najnowszej literatury niemieckojęzycznej wyróżnionych nagrodą Deutscher Buchpreis. W: Teatr – Literatura – Media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka. Łódź: Primum Verbum 2013., s. 197–207.
 • Die reformierte Kunst. Spuren der Lebensreformbewegung in der deutschen Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts. W: Literatura-Kultura-Język. Warszawa 2012.
 • Das Profil des Intellektuellen in der Bundesrepublik und der DDR. W: Germanica Wratislaviensia 2012, s. 25–40.
 • Der Diskurs der Kulturnation als identitätsstiftender Beitrag der Vereinigungsprozesse seitens der Intellektuellen. Kontinuitäten Brüche Kontroversen. Deutsche Literatur nach der Wende. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Wrocław. Dresden 2012. s. 151–163.
 • Retoryka literacka versus semantyka terroru. Instytucje zrzeszające niemieckich literatów w latach 1933–1945. W: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Red. Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler. Wrocław 2012, s. 105–118.
 • Reformpädagogik als eine Antwort auf die Modernisierungsprozesse am Anfang des 20. Jahrhunderts. W: Glottodidactica, 37 2011, s. 19–36.
 • Hellerau – a road to the future or a model of urban planning from the beginning of the 20th century?. W: Architectus, Wrocław 1/2011, s. 61–68.
 • Julia Franck „Die Mittagsfrau”. Dunkler Roman über das Schicksal einer Frau im 20. Jahrhundert. W: Arcydzieła literatury niemieckiej. Wrocław 2011, t. 1, S. 327–332.
 • Wege des Gartengedichts und der Naturlyrik im 20. Jahrhundert. W: Germanica Wratislaviensia 133, 2011, s. 51–65.

Przypisy | edytuj kod

 1. Dr hab. Monika Małgorzata Wolting, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-11-08] .
 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. nr 115.2.2021 w sprawie nadania tytułu profesora, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2021-02-17] .
 3. a b c d e f dr hab. prof. UWr Monika Wolting – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, www.ifg.uni.wroc.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 4. Instytut Filologii Germańskiej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-11-07].
 5. „Studnia, do której jestem przykuty jak Meluzyna...” Motyw studni i wody studziennej w literaturze niemieckiej od okresu burzy i naporu do modernizmu w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-11-07].
 6. OpenSolution.org, Motyw studni w literaturze i sztuce niemieckiej – Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, www.atut.ig.pl [dostęp 2017-11-07] .
 7. Ogród jako topos w dziele Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter i Sarah Kirsch w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
 8. d, Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruentner und Sarah Kirsch – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, www.wuwr.com.pl [dostęp 2017-11-07] .
 9. Polskie Towarzystwo im. Goethego – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 2020-04-18]  (pol.).
 10. Internationales Christa-Wolf-Zentrum, christa-wolf-zentrum.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 11. a b Störungen im Literatur- und Mediensystem – Institutspartnerschaft der Alexander von Humboldt Stiftung, stoerung-avh.de [dostęp 2017-11-07]  (ang.).
 12. MK, Studenci z Wrocławia pracują dla Wikipedii, „Gazetawroclawska.pl” [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 13. Wroclaw 2016 – Goethe-Institut Polen, www.goethe.de [dostęp 2017-11-08]  (pol.).
 14. OP ENHEIM, www.openheim.org [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 15. Wroclaw 2016 – Goethe-Institut Polen, www.goethe.de [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 16. Deutsche Vertretungen Polen – Startseite, www.polen.diplo.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 17. mit Jacek Dehnel – Internationales Christa-Wolf-Zentrum, christa-wolf-zentrum.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 18. John WestonJ.W. Group John WestonJ.W., Towarzystwo im. Edyty Stein, www.edytastein.org.pl [dostęp 2017-11-07] .
 19. Von MonikaV.M. Wolting Von MonikaV.M., Zweite Schöpfung durch Kunst – Ein Gespräch mit der Autorin Silke Scheuermann über Idealismus, Utopie und die großen Fragen des Lebens. Literaturkritik.de, literaturkritik.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 20. „Zone 5“ im Literaturpavillon des Goethe Instituts, www.markus-stromiedel.de [dostęp 2017-11-08] .
 21. Von MonikaV.M. Wolting Von MonikaV.M., Literatur als Spielwiese – Ein Gespräch mit dem Autor Tilman Rammstedt über den Ernst komischer Literatur. Literaturkritik.de, literaturkritik.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 22. Marko Martin w Instytucie Filologii Germańskiej | Uniwersytet Wrocławski, old.uni.wroc.pl [dostęp 2017-11-08] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-09]  (pol.).
 23. Von MonikaV.M. Wolting Von MonikaV.M., „Und tief unten im Wasser, im Schlamm und Schlick sind die Gegenstände der erzählten Geschichten verborgen” – Ein Interview mit Norbert Scheuer. Literaturkritik.de, literaturkritik.de [dostęp 2017-11-07]  (niem.).
 24. TRANSFER. RECEPTION STUDIES Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie ISSN 2451-3334, www.transfer.ujd.edu.pl [dostęp 2020-04-18] .
 25. TRANSFER. RECEPTION STUDIES Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie ISSN 2451-3334, www.transfer.ujd.edu.pl [dostęp 2020-04-18] .
 26. MichałM. Raińczuk MichałM., Gościnna profesura w Kamerunie, Przegląd Uniwersytecki On-line, 25 kwietnia 2018 [dostęp 2018-06-14]  (pol.).
 27. WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUTOWA – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, www.ifg.uni.wroc.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 28. Projektbeschreibung – Störungen im Literatur- und Mediensystem, stoerung-avh.de [dostęp 2017-11-07]  (ang.).
 29. Auszeichnung für Monika Wolting – Internationales Christa-Wolf-Zentrum [dostęp 2020-12-08]  (niem.).
 30. OPIO. LIL OPIO., PBN Report, pbn-ms.opi.org.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 31. a b Prolib Integro – [Autor]: Wolting, Monika (1972-). Red, integro.ciniba.edu.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 32. MonikaM. Wolting MonikaM., Der neue Kriegsroman. Repräsentationen des Afghanistankrieges in der deutschen Gegenwartsliteratur., www.winter-verlag.de, 2019 [dostęp 2019-03-05] .
 33. TRANSFER. RECEPTION STUDIES Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie ISSN 2451-3334, www.transfer.ujd.edu.pl [dostęp 2020-04-18] .
 34. Wirth & Horn – Informationssysteme GmbH – www.wirth-horn.de, Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur | Vandenhoeck & Ruprecht, www.v-r.de [dostęp 2017-11-07] .
 35. Universitas, Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, 97883-242-2784_6, universitas.com.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 36. Wirth & Horn – Informationssysteme GmbH – www.wirth-horn.de, Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989 | Vandenhoeck & Ruprecht, www.v-r.de [dostęp 2017-11-07] .
 37. Wirth & Horn – Informationssysteme GmbH – www.wirth-horn.de, Zwischen Erinnerung und Fremdheit | Vandenhoeck & Ruprecht, www.v-r.de [dostęp 2017-11-07] .
 38. Universitas, Opcja niemiecka. Gegenwartsliteratur. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku, 97883-242-2359-6, universitas.com.pl [dostęp 2017-11-07]  (pol.).
 39. TRANSFER. RECEPTION STUDIES Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie ISSN 2451-3334, www.transfer.ujd.edu.pl [dostęp 2020-04-18] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Monika Wolting" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy