Mysłowice


Na mapach: 50°14′29″N 19°08′12″E/50,241389 19,136667

Mysłowice w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Trójkąt Trzech CesarzyBiała Przemsza (po prawej) wpada do Czarnej Przemszy (po lewej) i dalej płynie Przemsza. Na tym miejscu spotykały się granice trzech cesarstw – niemieckiego (po lewej), austriackiego (po prawej) i rosyjskiego (najdalej między rzekami). Miejsce to znajduje się na południe od Mysłowic - dzielnica Słupna. Dwa brzegi po dawnej granicy austriackiej i rosyjskiej dziś należą do Sosnowca - dzielnica Niwka ( dawny port węglowy ) i dzielnica Jęzor.

Mysłowice (łac. Mislovia[3], śl. Mysłowice[4], cz. Myslovice, niem. Myslowitz) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, na historycznym Górnym Śląsku, w historycznej ziemi pszczyńskiej, w województwie śląskim.

Według danych z 31 grudnia 2019 r. miasto miało 74 618 mieszkańców[2].

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Mysłowice położone są na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad rzeką Przemszą. Miasto leży w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich. Mysłowice leżą w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

Przez miasto przepływa Czarna Przemsza, która w pobliżu Mysłowic łączy się z Białą Przemszą, tworząc Przemszę. Przez miasto przepływa także potok Bolina oraz Rów Kosztowski.

Mysłowice graniczą od zachodu z Katowicami, od północy z Sosnowcem, od wschodu z Jaworznem, a od południa z Imielinem oraz Lędzinami.

Demografia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Ludność Mysłowic.

Piramida wieku mieszkańców Mysłowic w 2014[1]:

Nazwa | edytuj kod

Pochodzenie nazwy miejscowości nie jest jednoznaczne i równolegle funkcjonuje na ten temat kilka teorii. Nazwa miejscowa Mysłowice pochodzi od starosłowiańskiego imienia Mysław, Mysł lub Miłosław[5]. Końcówka „ice” lub jej staropolska starsza wersja („icze”) charakterystyczna jest dla słowiańskich nazw patronimicznych wywodzących się od osad rodowych. Oznacza ona potomków założyciela lub właściciela miasta, czyli „Mysłowiczów”. Założyciel miejscowości rycerz Mysław[6] miał stanowić wzór dla wizerunku męskiej głowy z herbu Mysłowic[7].

Jacob Lustig – autor pierwszej monografii na temat miasta pisze, że nazwa pochodzi od polskiej nazwy procesu poznawczego myślenia„Der name Myslowitz kommt jedenfalls von dem polnischen Worte „myśleć” (...)”[3]. Na poparcie tego przytacza legendę o początkach miejscowości według, której Mysłowice pierwotnie leżały w lesie z dala od wody i z powodu tej lokalizacji mieszkańcy cierpieli na jej niedostatki. Po namyśle przenieśli się nad rzekę, gdzie na swoje potrzeby wody mieli pod dostatkiem[3]. Podobnie relacjonuje to topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 we fragmencie Der Namen Myslowitz (polnisch Mysłowice) leitet eine Sage von dem polnische Wortchen „myśleć” (denken) ab. Es soll eine Ubkurzung von „namyślili sie” (sie haben fichs uberdacht, uberlegt) sein und sich auf die Translocation des ehemals an einer andern Stelle stehenden Ortes an die Ufer der Przemsa bezieben[8].

Z kolei Heinrich Adamy nazwę miasta wywodzi od nazwy gryzonia myszy. W swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 we Wrocławiu wymienia nazwę miasta zanotowaną w dokumencie z 1105 Myslowice i podaje jej znaczenie „Mausenplatz”„miejsce myszy”[9].

Nazwę miejscowości w zlatynizowanych staropolskich formach Mislowycze, Mislowicze, Mislowice oraz Myslowice wymienia w latach 1470–1480 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis[10]. Długosz wymienia również wsie, które w procesach urbanizacyjnych stały się częścią miasta jak: Brzęczkowice w formie Brzanczkowice, a także Brzezinka w formie Brzezinka oraz Brzezynka. W dziele Matthäusa Meriana pt. „Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae” z 1650 miasto wymienione jest pod nazwą Mislowitz oraz Mischlowitz[11].

W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 we Wrocławiu przez Johanna Knie miasto występuje pod obecnie stosowaną, polską nazwą Myslowice oraz nazwą zgermanizowaną Myslowitz we fragmencie Myslowitz, polnisch Myslowice[12]. Polską nazwę Mysłowice w książce Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej wydanej w Głogówku w 1847 wymienił górnośląski pisarz i nauczyciel Józef Lompa[13]. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje dwie nazwy miejscowości: polską nazwę Mysłowice oraz niemiecką Myslowitz[14].

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia Mysłowic. Położenie Mysłowic w powiecie katowickim (1946) Mysłowice na widokówce z pocz. XX w. Rysunek po lewej przedstawia wieżę Bismarcka, po prawej Trójkąt Trzech Cesarzy i ich portrety. Portret cesarza niemieckiego dominuje. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1892 Miejska Biblioteka Publiczna
Najważniejsze daty
 • XI w. – założenie osady,
 • XII w. – nadanie osady rycerzowi Mysłowi/ Mysławowi,
 • 1241 – niewiarygodny przekaz o spaleniu miasteczka Mysłowice przez Mongołów,
 • 1260-1280 – Lokacja miasta na prawie niemieckim za pozwoleniem księcia opolsko-raciborskiego Władysława I,
 • 1301 – niewiarygodny przekaz o istnieniu w Mysłowicach rynku,
 • 1308 – najstarsza wzmianka źródłowa wymieniając nazwę Mysłowice i plebania tamtejszej parafii,
 • 1360 – wzmianka o Mysłowicach jako o mieście od dawna posiadającym prawo niemieckie; delimitacja dóbr mysłowickich na rzecz Ottona z Pilczy (Pileckiego),
 • 1370 – w Dziećkowicach powstał drewniany kościółek z przyległym cmentarzem,
 • 1479 – Mysłowice, wraz ze Śląskiem znalazły się pod władzą króla Węgier Macieja Korwina, by po jedenastu latach ponownie powrócić pod panowanie czeskie; Mysłowice należały już wtedy do ziemi pszczyńskiej,
 • 1517 – książę Kazimierz II cieszyński sprzedał ziemię pszczyńską, której był właścicielem, łącznie z Mysłowicami, Aleksemu Turzonowi,
 • 1536 – klucz dóbr mysłowickich nabył Stanisław Salomon z Benedyktowic; początek tzw. państwa mysłowickiego,
 • 1587 – całkowite spalenie Mysłowic przez Tatarów i Kozaków – oddział posiłkowy hetmana Zamojskiego,
 • 1600–1606 – budowa szpitala (był to jeden z pierwszych szpitali na Śląsku),
 • 1615 – epidemia dżumy,
 • 1637 – właścicielami Mysłowic została rodzina Mieroszewskich, której przedstawicielem był m.in. Krzysztof Mieroszewski,
 • 1683 – przez Mysłowice przejeżdżał król Jan III Sobieski, ciągnący z wojskami na odsiecz Wiedniowi, prawie półtora wieku później w mieście stacjonował ze swoimi wojskami cesarz Napoleon, gdy wycofywał się spod Moskwy,
 • 1745 – na drodze do mostu powstała kaplica, której fundatorem była małżeństwo Jarlików z Niwki ( dziś dzielnica Sosnowca) . W wyniku II wojny śląskiej (1742–1745) Mysłowice przeszły pod panowanie króla Prus; rzeka Czarna Przemsza stała się granicą między Prusami a Rzecząpospolitą,
 • 1762 – Mysłowice włączono do administracji powiatu pszczyńskiego,
 • 1788 – powstała pierwsza kopalnia węgla kamiennego,
 • 1836 – szosa połączyła Mysłowice z Tarnowskimi Górami,
 • 1837 – założona zostaje Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice,
 • 1845 – 31 października oddano do użytku trasę kolejową OpoleGliwiceZabrze–Katowice–Mysłowice. Miała ogromne znaczenie w rozwoju regionu. Do czasu zbudowania kolei transport węgla skazany był na Kłodnicę i Odrę, W 1846 produkcja wzrosła do około miliona cetnarów,
 • 1846 – w październiku Król Prus Fryderyk Wilhelm IV odbył inspekcyjną podróż pociągiem z Gliwic przez Zabrze do Mysłowic,
 • 1846 – miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wrocławiem, w 1847 z Krakowem, w 1857 Nowym Bieruniem, a w 1863 z Oświęcimiem,
 • 1848 – powstała szkoła dla dzieci wyznania ewangelickiego z niemieckim językiem wykładowym, w 1860 szkoła żydowska,
 • 1851 – gościł w Mysłowicach francuski pisarz Aleksander Dumas – syn, a w 12 lat później, w 1863 Józef Ignacy Kraszewski,
 • 1861 – ponownie nadano prawa miejskie utracone na przestrzeni XVIII i XIX w.,
 • 1865 – została założona kopalnia „Mysłowice” (z połączenia kopalni Danzig i Neu Danzig),
 • 1873–1874 – otwarto Prywatny Wyższy Zakład Naukowy, który w 1904 stał się pełnym gimnazjum,
 • 1875–1877 – wybudowano kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła,
 • 1888–1891 – wybudowano kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • 1903 – Tomasz Klimczok założył Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mysłowicach[15],
 • 1907 – wzniesiono na wzgórzu dwudziestometrową wieżę widokową z granitu i nazwano Bismarckturm „Wieża Bismarcka”,
 • 1916 – Magistrat Mysłowic wyemitował własne pieniądze, gwarantując ich pokrycie w markach państwowych,
 • 1919 – 15 sierpnia na placu kopalni „Mysłowice” niemiecki Grenzschutz strzelał do górników. Zginęło 7 górników, 2 kobiety i 13-letnie dziecko,
 • 1919 – ciężkie walki w trakcie I powstania śląskiego. 56 domów w mieście zostało uszkodzonych,
 • 20 marca 1921 – w plebiscycie górnośląskim 56% głosujących w mieście opowiedziało się za Niemcami, 44% za Polską; mimo to, decyzją mocarstw ententy Mysłowice zostają przyłączone do Polski,
 • 1921 – uruchomiono Miejskie Liceum Żeńskie,
 • 1922-1930 – miasto stało się siedzibą oddziału Misji Francuskiej Centralnego Komitetu Kopalni, która werbowała polskich robotników na wyjazd do Francji,
 • 1940 – powstał w Mysłowicach niemieckie więzienie policyjne, będące filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
 • 28 stycznia 1945 – miasto zostało wyzwolone przez oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego,
 • 1948 – powstała Miejska Biblioteka Publiczna z czytelnią przy ulicy Krakowskiej,
 • 1949 – powstał pierwszy punkt biblioteczny przekształcony następnie w filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzęczkowicach,
 • 1951 – 1 kwietnia Mysłowice stały się siedzibą powiatu,
 • 1960 – trwała uroczyste obchody 600 lecia Mysłowic; przywrócono herb miasta,
 • 1972 – do Mysłowic przyjechał przywódca Kuby, Fidel Castro,
 • 1975 – dołączono nowe dzielnice w granice miasta (Wesoła, Kosztowy, Krasowy, Imielin, Brzęczkowice, Chełm Śląski, Kopciowice),
 • 1976 – otwarto drugi (czasowo trzeci) pod względem wysokości maszt radiowy w Kosztowach. Mieści się on naprawdę jednak na granicy dzielnic Wesoła i Krasowy,
 • 1994 – 30 grudnia od Mysłowic odłączono Imielin, Chełm Śląski, Kopciowice[16].

Zabytki | edytuj kod

Zabytkowy budynek Urzędu Miasta Mysłowice Budynek Szpitala Miejskiego nr 1 wybudowany w 1907

Do dziś zachowało się w Mysłowicach kilka budynków świadczących o średniowiecznym pochodzeniu miasta. Najstarszym i najprawdopodobniej jedynym, przez kilka wieków, budynkiem murowanym jest stojący do dziś w pobliżu Rynku kościół farny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w okresie lokacji miasta około XIV w. ulegał (jak większość polskich budowli sakralnych) licznym przebudowom. Za jego średniowiecznym rodowodem przemawiają ostrołukowe otwory w przyziemiu, a także strzeliste otwory okienne w południowej ścianie nawy. W latach 1740–1742 poddano kościół gruntownej przebudowie. Wnętrze otrzymało nowy podział architektoniczny ścian oraz wystrój w stylu barokowym. Zasadnicze zmiany w wyglądzie kościoła zwanego przez mysłowiczan Mariackim zaszły dopiero po przebudowie w 1901, która związała jego architekturę z barokowym wystrojem wnętrza.

Drugim w kolejności budynkiem murowanym jest barokowo-klasycystyczny kościół filialny pod wezwaniem św. Krzyża. Ten właśnie kościół jest, według tradycji, najstarszym obiektem kultu w mieście. Pierwotnie był drewniany. Został odbudowany przy użyciu kamienia, po 1807, kiedy uległ spaleniu podczas wojen napoleońskich. Kościół św. Krzyża zbudowany jest na planie ośmioboku, nakryty kopułą o kształcie dzwonu. Posiada prostą i raczej surową bryłę architektoniczną.

Trudna do określenia jest data powstania w Mysłowicach świeckich budowli murowanych. Pierwsze wzmianki o takich budynkach pochodzą z połowy XIX w. i sytuują je w okolicach Rynku. Odzyskanie w 1861 utraconego statutu miejskiego było impulsem do wzniesienia pierwszych budynków użyteczności publicznej. Z tego okresu pochodzi mysłowicki ratusz. Wybudowany w 1867, pozostawał on przez kilka lat najbardziej okazałą budowlą w mieście. Przypomina architekturę pałacową z dekoracyjną wieżą i bogato zdobionymi wzorami okiennymi.

Wiele budynków budowanych pod koniec XIX w. miało modny charakter neorenesansu włoskiego. W tym stylu utrzymane jest kilka willi wybudowanych przez osiadłych w mieście bogatych przedsiębiorców. Na szczególną uwagę zasługuje willa przy ulicy Powstańców 13 z charakterystyczną dla tego typu budynków jednokondygnacyjną i mocno rozczłonowaną bryłą. W neorenesansowym stylu budowane były też domy czynszowe, np. kamienica przy ulicy Grunwaldzkiej 22 z 1892 oraz dom w typie pałacowym przy ulicy Powstańców 3. W XIX w. wybudowano także przy ul. Oświęcimskiej wieżę ciśnień oraz budynki kolejowe.

W latach 80. XIX w. pojawiły się budynki w duchu renesansu północnego budowane przy użyciu czerwonej cegły i kamienia, który służył do wykonywania elementów zdobniczych. Tu na wspomnienie zasługuje szczególnie gmach poczty z charakterystycznymi łukami obciążającymi nad oknami i zwartej sylwecie.

Obok neorenesansu i neoklasycyzmu powstają budowle o cechach gotyku, baroku, a także budowle eklektyczne. Najwcześniejszą budowlą o czystych neogotyckich cechach jest kaplica na starym cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej. W stylu neogotyckim zbudowano też kościół farny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zastosowane zostały typowe elementy zdobnicze: sklepienie krzyżowo-żebrowe, skarpy opasujące całą budowlę, ostrołukowe okna. Kościół ten należy do najbardziej udanych na Górnym Śląsku budowli neogotyckich. Również kościół ewangelicki im. Apostołów Piotra i Pawła na Starym Mieście, wybudowany w latach 1875–1877, zbudowany został w stylu neogotyckim, jest to jeden z najpiękniejszych kościołów ewangelickich w Polsce.

W neobarokowym stylu wybudowano liczne kamienice przy ulicy Bytomskiej i ulicy Krakowskiej, stosując barokowe detale architektoniczne, jak maszkarony, ornamenty muszlowe czy spiralne kolumny. Przy ulicy Bytomskiej 9 znajduje się wpisana w rejestr zabytków ceramika stanowiąca wystrój dawnego sklepu mięsnego. Przedstawia wzory roślinne, geometryczne i wieńce laurowe[17].

Styl eklektyczny najpełniej ujęto w budynku Sądu Powiatowego z 1904. Jego bryła odpowiadająca renesansowym kanonom nawiązuje równocześnie do baroku (szczyt i ozdobny portal) i gotyku (obramowanie otworów okiennych).

Jedynymi przykładami stylu secesji są kamienica przy Rynku nr 20 i zespół budynków Szpitala Miejskiego nr 1.

Przy ulicy Mikołowskiej znajduje się zabytkowy budynek – Bauverein.

Kultura | edytuj kod

Muzeum Pożarnictwa – wozy Obchody Festiwalu Mediawave w Mysłowicach

Muzea | edytuj kod

Muzyka | edytuj kod

Miasto nazywane jest czasem „polskim Manchesterem”, ze względu na jego industrialny charakter i bogatą scenę rockową (podobnie jak w Manchesterze na przełomie lat 80. XX w. i 90. XX w.). Pochodzą stąd zespoły muzyczne: Myslovitz, Negatyw, Penny Lane, Lenny Valentino, Delons, Iowa Super Soccer, Korbowód, Milcz Serce, Mofoplan, Gutierez i ConBrio.

W Mysłowicach odbywa się Festiwal Multimedialny Mediawave, a w latach 2006–2009 odbywał się także Off Festival (obecnie odbywa się w Katowicach). Od 2012 r. w Mysłowicach odbywa się również festiwal AlterFest.

Kina | edytuj kod

 • Kino Oscar przy Miejskim Centrum Kultury
 • Kino Znicz
 • GO Kino

Edukacja | edytuj kod

Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Przedszkola | edytuj kod

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
 • Przedszkole nr 2
 • Przedszkole nr 3
 • Przedszkole nr 4
 • Przedszkole nr 5
 • Przedszkole nr 6
 • Przedszkole Integracyjne
 • Przedszkole nr 8
 • Przedszkole nr 9
 • Przedszkole nr 10
 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole nr 12
 • Przedszkole nr 13
 • Przedszkole nr 14
 • Przedszkole nr 15
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16
 • Przedszkole nr 17
 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 20

Szkoły podstawowe | edytuj kod

Gimnazja | edytuj kod

 • Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego
 • Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i dwujęzycznymi im. kard. Karola Wojtyły
 • Gimnazjum nr 4
 • Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Gimnazjum nr 6
 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach
 • Gimnazjum Sportowe

Szkoły ponadgimnazjalne | edytuj kod

Szkoły wyższe | edytuj kod

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Budynek kościoła katolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół katolicki | edytuj kod

Dwanaście parafii:

Kościół ewangelicko-augsburski | edytuj kod

Jedna parafia:

Kościół Boży w Chrystusie | edytuj kod

Jeden zbór:

 • zbór „Dom Ojca”

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

Cztery zbory[19]:

 • zbór Centrum
 • zbór Brzęczkowice
 • zbór Wesoła
 • zbór Zachód

Transport | edytuj kod

Linia autobusowa 44 przy ulicy Reja Tramwaj linii 14 na ulicy Szymanowskiego Droga ekspresowa S1

Komunikacja miejska | edytuj kod

 Osobny artykuł: Tramwaje w Mysłowicach.

Pasażerowie z Mysłowic mają do wyboru 22 regularne linie autobusowe i dwie linie tramwajowe. Komunikację miejską organizują:

 • ZTM (linie autobusowe: 18, 26, 35, 44, 66, 76, 76N (kursuje tylko w nocy), 77, 77N (kursuje tylko w nocy), 106, 149, 150, 160, 162, 219, 223, 292, 536 672, 788, 931, 935, 954, 995 oraz tramwajowe: 14 i 26)
 • PKM Jaworzno (linie E,J,S)

Transport drogowy | edytuj kod

Mysłowice połączone są siecią dróg, linii autobusowych, tramwajowych i kolejowych z największymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej. Autostrada A4 i droga ekspresowa S1 biegnące przez Mysłowice, ułatwiają i skracają czas przejazdu do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Bielska-Białej, Cieszyna i wielu innych miast Polski. Również położenie w linii kolejowej KatowiceKrakówOświęcim i bliskość Katowic, z których kursują pociągi do każdego województwa i do głównych miast Europy, sytuuje Mysłowice w dogodnym punkcie komunikacyjnym kraju.

Drogi ekspresowe
Autostrady

W Mysłowicach znajduje się węzeł autostradowy Mysłowice-Brzęczkowice z drogą S1 oraz węzeł „Mysłowice” z ulicą Obrzeżną Zachodnią.

Transport kolejowy | edytuj kod

Mysłowice – Dworzec PKP

Linię kolejową w Mysłowicach otwarto 1 października 1846. Pierwszy pociąg, który wjechał na stację witał Fryderyk Wilhelm IV Pruski. Początkowo wybudowano tylko jeden tor kolejowy, a w 1953 uruchomiono drugi. Kolej Północna przyniosła Mysłowicom duże ożywienie gospodarcze[20].

Turystyka | edytuj kod

Szlaki turystyczne | edytuj kod

Piesze
Rowerowe
 • – szlak rowerowy czerwony (od mostu na Przemszy w Dziećkowicach do Centralnego Muzeum Pożarnictwa)
 • – szlak rowerowy zielony (od mostu na Przemszy w Dziećkowicach do stacji PKP w centrum Mysłowic)

Miasto Mysłowice w 2018 roku otrzymało dofinansowanie do inwestycji obejmującej budowę dróg rowerowych jako dróg dojazdowych dla budowanego parkingu, utworzenie miejsc postojowych w obrębie ul. Słupeckiej i ul. Armii Krajowej, a także na obszarze, istniejącego już miasteczka rowerowego. Łącznie powstaną 54 miejsca postojowe dla rowerów[21].

Administracja | edytuj kod

Miasto Mysłowice jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta Mysłowice 23 radnych[22]. Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta, którym od 2018 r. jest Dariusz Wójtowicz[23], który w ostatnich wyborach (2018r.) uzyskał 15414 głosów poparcia (54,16%)[24].

Podział administracyjny | edytuj kod

Podział samorządowy
Panorama Mysłowic

Teren miasta Mysłowic podzielony jest na 15 jednostek pomocniczych gminy – dzielnic[25]:

Podział rządowy - TERYT

Na obszarze Mysłowic wpisanych jest do państwowego rejestru TERYT 14 nazw miejscowości - integralnych części miasta:

 • 0941493 Brzezinka
 • 0941501 Brzęczkowice
 • 0941530 Ćmok
 • 0941547 Dziećkowice
 • 0941560 Hajdowizna
 • 0941576 Huta Rozalia
 • 0941613 Janów Miejski
 • 0941636 Kosztowy
 • 0941642 Krasowy
 • 0941659 Ławki
 • 0941665 Morgi
 • 0941694 Słupna
 • 0941719 Szabelnia
 • 0941725 Wesoła
Podział rządowy geodezyjny

Miasto Mysłowice, jako jednostka ewidencyjna, dzieli się na 10 obrębów ewidencjnych (dawnych gmin):

 • Brzezinka (Gmina Brzezinka w granicach sprzed 1951 r.)
 • Brzęczkowice (Gmina Brzęczkowice w granicach sprzed 1945 r.)
 • Dziećkowice (Gmina Dziećkowice w granicach z l. 50. XX w.)
 • Kosztowy (Gmina Kosztowy w granicach z l. 50. XX w.)
 • Krasowy (Gmina Krasowy w granicach z l. 50. XX w.)
 • Ławki (fragment Gminy Lędziny w granicach z l. 50. XX w.)
 • Mysłowice (Miasto Mysłowice w granicach sprzed 1923 r.)
 • Mysłowice Las (Gmina Dworska Mysłowice-Zamek w granicach sprzed 1923 r.)
 • Słupna (obszar dworski w granicach z końca XIX w.)
 • Wesoła (Gmina Wesoła w granicach z l. 50. XX w.)

Rada Miasta | edytuj kod

Rada Miasta Mysłowice powstała w średniowieczu i przewodniczył jej burmistrz. W momencie odzyskania przez Mysłowice pełnych praw miejskich w 1861 r. Rada Miasta zaczęła funkcjonować na nowych zasadach. Od funkcji burmistrza oddzielono funkcję Przewodniczącego Rady, którą objął dr Jacob Lustog i pełnił ją do śmierci w 1874 r. Kadencje Rady Miasta są liczone od 1990 r., to znaczy od czasu zniesienia Miejskiej Rady Narodowej.

Skład Rady Miasta I kadencji w latach 1990–1994 | edytuj kod

 • Przewodniczący rady: Stanisław Malec
 • 23 radnych

Wybrany skład Rady Miasta IX kadencji na latach 2018-2023[26] | edytuj kod

 1. GÓRNA Marta Ewa
 2. KLIMAS Jacek
 3. AUGUSTYN Zbigniew
 4. CHMIEL Wojciech Stanisław
 5. STYCZEŃ Piotr Mirosław
 6. TOMANEK Wiesław Sylwester
 7. RONCOSZEK Sebastian Dominik
 8. KACZMARZYK Anna Aleksandra
 9. PAPAJ Tomasz Wiesław - Przewodniczący Rady Miasta
 10. BERZOWSKA Bernadeta Halina
 11. DOMBEK Andrzej Jan
 12. ŁUKASZEK Grzegorz Eugeniusz
 13. SZOŁTYSEK Jacek Antoni
 14. PNIOK Joanna Magdalena
 15. PATAŁĄG Robert Patryk
 16. WÓJTOWICZ Dariusz Jacek
 17. LASOK Edward Augustyn
 18. ZAZAKOWNY Antoni Paweł
 19. MIKUŁA Marek Piotr
 20. KRUTYSZA Maria Barbara
 21. WIELKOPOLAN Mariusz Piotr
 22. BULA Artur Marek
 23. BIOLIK Krzysztof Jan

*Samorządowe Porozumienie Mysłowic

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Lista miast z którymi władze Mysłowic podpisały porozumienie o współpracy:

Sport | edytuj kod

 Osobne artykuły: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”Dzielnica Śląska Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Hala Widowiskowo-Sportowa w Mysłowicach

Jedna z pierwszych organizacji sportowych powstała w Mysłowicach już w 1903 r. był to oddział Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mysłowicach założone przez młodzież zainteresowaną sportem z Mysłowic, Brzezinki i Kosztów, które funkcjonowało do 21 maja 1905 r. Działalność wznowiono 21 lutego 1919 r. Organizacja liczyła wówczas 80 osób w tym 30 kobiet. Prezesem organizacji w 1937 r. był Józef Gondzik, sekretarzem Walter Kozak, skarbnikiem Karol Mucha, a naczelnikiem Wilhelm Drzymała[35].

W 2008 rozpoczęła się przebudowa stadionu Górnika 09 Mysłowice, a w 2010 remont był ukończony. Remont objął murawę oraz trybunę, która została wybudowana od podstaw[36].

Kluby sportowe | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 (GUS).
 2. a b Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 3. a b c Jacob Lustig: Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober-Schlesien rozdz. Name und Wappen. Myslowitz: 1867, s. 47.
 4. Reinhold Olesch, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg, Berlin 1958.
 5. Konstanty Damrot: Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung: mit einem Anhange über die schlesisch-polnischen Personennamen: Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volkskunde. Beuthen: Verlag von Felix Kasprzyk, 1896, s. 61.
 6. Franciszek Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich. Kraków 1901, st LXIV.
 7. Nazwa Mysłowic na stronach miasta.
 8. Felix Triest 1865 ↓, s. 352.
 9. Heinrich Adamy: Die Schlesischen Ortsnamen. Ihre Entstehung und Bedeutung. Breslau: Verlag von Priebotsch’s Buchhandlung, 1888, s. 9.
 10. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis, „Liber Beneficiorum”, Aleksander Przezdziecki, Tom II, Kraków 1864, s. 204.
 11. Matthäusa Meriana, „Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae”, Frankfurt am Main 1650.
 12. Johann Knie 1830 ↓, s. 490.
 13. Józef Lompa, Krótki rys jeografii Śląska dla nauki początkowej, Głogówek 1847, s. 30.
 14. Mysłowice – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 1880–1902, Tom VI st 835.
 15. „Encyklopedia powstań śląskich”, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1982, s. 210, hasło „Klimczok Tomasz”.
 16. Dz.U. z 1994 r. nr 132, poz. 671.
 17. Ewa Pokorska: Piękno użyteczne. Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2011, s. 79–80. ISBN 978-83-85871-60-6.
 18. a (red.), Nowa patronka na 45-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 | Gazeta Co tydzień Mysłowice [dostęp 2020-02-17]  (pol.).
 19. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2015-01-02] .
 20. Dziennik Zachodni: Kiedyś jeden z ważniejszych, dziś... podrzędny dworzec (pol.). [dostęp 22 czerwca 2009].
 21. Mysłowice otrzymały dofinansowanie na realizację projektu – Mysłowice informacje, m-ce.pl [dostęp 2019-01-30] .
 22. Zarządzenie Nr 111 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2010 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010, Nr 64, poz. 1062).
 23. Dariusz Wójtowicz nowo wybranym prezydentem Mysłowic – Mysłowice informacje, m-ce.pl [dostęp 2018-11-05] .
 24. Dariusz Wójtowicz nowo wybranym prezydentem Mysłowic – Mysłowice informacje, m-ce.pl [dostęp 2018-12-29] .
 25. bip.myslowice.pl: Jednostki pomocnicze (pol.). [dostęp 2016-01-27].
 26. Lista radnych i podsumowanie wyborów w Mysłowicach – Mysłowice informacje, m-ce.pl [dostęp 2019-01-30] .
 27. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26] .
 28. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza, wybory2006.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26]  (pol.).
 29. DituelD. Sp. DituelD., Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo śląskie – m. Mysłowice, wybory2010.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26] .
 30. PKW | Samorząd 2014, samorzad2014.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26] .
 31. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-26] .
 32. Frydek Mistek. Urząd Miasta Mysłowice. [dostęp 2011-07-24].
 33. Sokola Góra (Moskwa). Urząd Miasta Mysłowice. [dostęp 2011-07-24].
 34. Enzkreis. Urząd Miasta Mysłowice. [dostęp 2011-07-24].
 35. Wincenty Ogrodziński 1937 ↓, s. 223.
 36. Mysłowice – Modernizacja stadionu sportowego górnika 09 w Mysłowicach.

Bibliografia | edytuj kod

 • Johann Knie: Alpabetisch, Statistisch, Topographische Uebersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und andern Orte der Konigl. Preus. Provinz Schlesien... Breslau: Barth und Comp., 1830.
 • Felix Triest: Topographisches handbuch von Oberschliesen. Breslau: Verlag von Wilh. Gottl. Korn, 1865.
 • „Historia Parafji Mysłowickiej” – Jan Kudera 1934
 • „Raport o stanie miasta Mysłowice na 2003 rok.”
 • Maciej Iłowiecki: Dzieje nauki polskiej. Warszawa: Interpress, 1981. ISBN 83-223-1876-6.
 • Wincenty Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice: TG Sokół w Katowicach, 1937.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Mysłowice" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy