Nadleśnictwo Gidle


Nadleśnictwo Gidle w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nadleśnictwo Gidle – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Administracyjnie leży w województwie łódzkim (powiaty pajęczański i radomszczański) oraz śląskim (powiat częstochowski)[1]. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Niesulów.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początek Nadleśnictwu Gidle dało istniejące już w początkach XVIII wieku leśnictwo o tej samej nazwie. W Roczniku Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1832 mówi się o istnieniu leśnictwa Gidle z Panem Wawrzyńcem Suszyckim jako Nadleśniczym oraz strażami w Cykarzewie, Orzechowie, Sierakowie i Poczesnej. W 13 lat później, Rocznik Administracji Leśnej Rządowej Królestwa Polskiego wymienia Pana Klemensa Kozłowskiego jako p.o. Nadleśniczego oraz straże leśne w Niesulowie i Poczesnej. Po I-szej wojnie światowej Nadleśnictwo Gidle powstało z dniem 1 stycznia 1922 roku, w wyniku podziału Nadleśnictwa Noworadomsk na dwa nadleśnictwa: Pajęczno i Gidle. W skład Nadleśnictwa wchodziło tylko leśnictwo Niesulów z podziałem na uroczyska: Niesulów, Strzałków, Łazów, Radziechowice i Dobryszyce. Nadleśnictwo to miało powierzchnię około 4000 ha i zatrudniało 11 gajowych. Leśnictwo Niesulów w następnych latach było stopniowo dzielone. Z uroczyska Łazów utworzono samodzielne leśnictwo Łazów, z uroczyska Kruplin i Radziechowice – leśnictwo Kruplin, z uroczyska Strzałków – leśnictwo Strzałków.

Po II wojnie światowej Nadleśnictwo Gidle utworzone zostało dnia 1 października 1945 roku, a w jego skład weszły lasy państwowe byłego Nadleśnictwa Gidle z leśnictwami: Strzałków i Niesulów oraz lasy upaństwowionych majątków prywatnych w leśnictwach: Jasień, Rędziny i Żytno. Powierzchnia lasów Nadleśnictwa wynosiła wtedy 5500 ha. Taki stan powierzchniowy istniał do dnia 31 grudnia 1972 roku, kiedy to w ramach reorganizacji utworzono nowe Nadleśnictwo, włączając w jego skład sąsiadujące nadleśnictwa: Dąbrowa Zielona i Silniczka. Po połączeniu Nadleśnictwo miało 19 leśnictw, 15 807 ha lasów i wchodziło w skład OZLP Łódź. Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku kolejnej reorganizacji, Nadleśnictwo weszło w skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach. Innym efektem dostosowania granic Nadleśnictwa do granic nowo powstałych województw było przekazanie do Nadleśnictwa Radomsko terenów położonych w województwie piotrkowskim – leśnictw Kruszyna, Krzętów, Strzałkowice oraz części leśnictw: Wola Życińska, Rędziny i Jasień. W zamian do Nadleśnictwa dołączono obręb Kruszyna. W wyniku tych zmian Nadleśnictwo osiągnęło powierzchnię 20 005 ha i składało się z 20 leśnictw. W wyniku przejmowania gruntów do zalesienia powstało leśnictwo Łęg oraz wyodrębniono Gospodarstwo Szkółkarskie o powierzchni 13,64 ha.

Warunki geograficzno-przyrodnicze | edytuj kod

Nadleśnictwo Gidle położone jest w Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w mezoregionach Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, Niecki Włoszczowskiej i Piotrkowsko-Opoczyńskim[1].

Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa: 19 829,82 ha[2]; w 3 obrębach: Dąbrowa Zielona, Gidle i Kruszyna podzielonych obecnie na 13 leśnictw (wraz ze szkółką leśną):[1]

 • obręb Dąbrowa Zielona
  • leśnictwo Dębowiec
  • leśnictwo Sowin
  • leśnictwo Brzozówki
  • leśnictwo Gajki
  • Szkółka Leśna
 • obręb Gidle
  • leśnictwo Silnica
  • leśnictwo Żytno
  • leśnictwo Niesulów
 • obręb Kruszyna
  • leśnictwo Zielonka
  • leśnictwo Wikłów
  • leśnictwo Prucicko
  • leśnictwo Kruszyna
  • leśnictwo Kłomnice

Siedliska leśne: borowe 81,4%, lasowe 18,6%[1]. Główne gatunki lasotwórcze: sosna 85%, olsza czarna (6%), dąb (4%), brzoza (3%) i modrzew (1%)[1].

Drzewostany obrębów Dąbrowa Zielona i Gidle znajdują się w I strefie uszkodzeń przemysłowych, a obrębu Kruszyna w II strefie[1].

Ochrona przyrody | edytuj kod

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz następujące rezerwaty przyrody:

 • Dębowiec – o łącznej powierzchni 47,10 ha, w którym przedmiotem ochrony jest las grądowy z lipą szerokolistną (Tilia platyphyllos), oraz z szerokim spektrum innych zbiorowisk w tym leśnych i podmokłych łąk. W szacie roślinnej znajduje się w nim 335 zidentyfikowanych gatunków roślin naczyniowych.
 • Jasień o powierzchni 19,81 ha, chroniący stanowisko naturalnego występowania cisa pospolitego Taxus baccata[1].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gidle na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. Program Ochrony Przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. [dostęp 2019-08-01].
 2. Decyzja Ministra Środowiska z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Gidle. [dostęp 2019-08-01].

Bibliografia | edytuj kod

 • Historia Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do roku 1997, Wydawnictwo Świat, Katowice 1997, ​ISBN 83-85597-63-8

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Nadleśnictwo Gidle" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy