Nadtlenek wodoru


Nadtlenek wodoru w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Niebezpieczeństwo

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu[4]. Otrzymany został po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku w reakcji nadtlenku baru z kwasem azotowym[5].

Spis treści

Budowa cząsteczki | edytuj kod

Układ wiązań O–O–H wokół atomów tlenu w cząsteczce H2O2 jest nieliniowy (podobnie jak układ H–O–H w wodzie), ponadto atomy H–O–O–H tworzą kąt dwuścienny (w fazie stałej około 90°).

Otrzymywanie | edytuj kod

Pierwszą i obecnie już tylko historyczną metodą otrzymywania nadtlenku wodoru na skalę przemysłową był proces Thénarda[6][7]:

BaO
2 + H
2SO
4 → BaSO
4 + H
2O
2

Obecnie otrzymuje się go najczęściej tzw. metodą antrachinonową przez utlenianie 2-etylo-9,10-antracenodiolu gazowym tlenem przepuszczanym przez roztwór tego związku w mieszaninie odpowiednio dobranych rozpuszczalników[6][7]. Nadtlenek oddziela się poprzez ekstrakcję z wodą, zaś pozostały w roztworze 2-etyloantrachinon poddaje się regeneracji poprzez redukcję gazowym wodorem do 2-etylo-9,10-antracenodiolu, katalizowaną palladem osadzonym na odpowiednim nośniku lub związkami niklu. W przemysłowych metodach produkcji cykl obu reakcji (utleniania i redukcji) prowadzi się naprzemiennie.

Synteza nadtlenku wodoru metodą antrachinonową

Rozcieńczony roztwór wodny nadtlenku otrzymany w tym procesie zatęża się przez ostrożne odparowywanie wody pod zmniejszonym ciśnieniem, uzyskując w ten sposób roztwór o stężeniu maksymalnie 70%. Dalsze zatężanie prowadzi do wybuchu. Bardziej stężone roztwory oraz całkowicie czysty nadtlenek uzyskuje się prawdopodobnie przez wymrażanie go z wodnego, stężonego roztworu[8].

Inną, rzadziej stosowaną metodą, jest utlenianie izopropanolu:

(CH
3)
2CHOH + O
2 → (CH
3)
2C=O + H
2O
2

Reakcja ma przebieg wolnorodnikowy i nie wymaga dodatkowych katalizatorów, gdyż jest katalizowana przez H
2O
2 (do substratu dodaje się niewielką jego ilość aby przyspieszyć fazę początkową). Jej drugim produktem przemysłowym jest aceton. Metoda ta stosowana była w drugiej połowie XX w.; w pierwszej dekadzie XXI w. działały już tylko dwie instalacje w byłym ZSRR. Takiej samej reakcji ulegają inne alkohole, jednak w przypadku alkoholi pierwszorzędowych powstające aldehydy ulegają utlenianiu przez H
2O
2 do kwasów karboksylowych, co wyklucza ich wykorzystanie w tym procesie[7].

Nadtlenek wodoru można też otrzymywać metodą elektrolityczną z H
2SO
4
lub NH
4HSO
4
[7]:

2H
2SO
4 → H
2S
2O
8
+ H
2↑ 2NH
4HSO
4 → (NH
4)
2S
2O
8
+ H
2↑

W obu przypadkach H
2O
2 uzyskuje się następnie przez hydrolizę[7]:

S
2O2−
8 + 2H
2O → 2HSO−
4 + H
2O
2

Właściwości | edytuj kod

Nadtlenek wodoru w temperaturze pokojowej jest syropowatą, bezbarwną (stężony staje się bladoniebieski) cieczą o temperaturze topnienia −0,44 °C i temperaturze wrzenia około 150 °C. Ma silne właściwości utleniające, wynikające z powstawania w czasie jego rozkładu tlenu atomowego (tak zwany tlen in statu nascendi[9]):

H2O2 → H2O + O

Czysty nadtlenek wodoru jest nietrwały – ulega egzotermicznemu rozkładowi (często wybuchowemu), na wodę i tlen, pod wpływem ciepła, światła nadfioletowego oraz kontaktu z niektórymi metalami (na przykład manganem) i tlenkami metali.

2H2O2 (aq) → 2H2O(l) + O2 (g)

Rozkład ten jest katalizowany przez wiele rozdrobnionych substancji, na przykład srebro, platynę i tlenek manganu(IV)[6].

Jej rozkład katalizują też jodki[10], przy czym H
2O
2 utlenia I−
do I
2[11][12], a reakcja H
2O
2 z jodem (lub jodanami) ma charakter reakcji oscylacyjnej[13]:

5H
2O
2 + I
2 → 2HIO
3 + 4H
2O 5H
2O
2 + 2HIO
3 → I
2 + 6H
2O + 5O
2↑

Wydajnym enzymem rozkładającym nadtlenek wodoru jest katalaza.

Ze względu na to, że łatwo reaguje on z wieloma metalami, a także ulega rozkładowi w kontakcie ze szkłem, należy go przechowywać w ciśnieniowych butelkach z grubościennego polietylenu lub aluminium i nie wystawiać na działanie światła dziennego oraz źródeł ciepła. Jego kompleks z węglanem sodu typu hydratu (Na2CO3·1,5H2O2, tak zwany nadwęglan sodu) jest natomiast względnie trwały i bezpieczny w użyciu[14].

Nadtlenek wodoru wykazuje słabe właściwości kwasowe. W roztworach wodnych ulega on dysocjacji według równania[15]:

H2O2 + H2O → H3O+ (kation hydroniowy) + H-O-O (anion wodoronadtlenowy), K = 0,5×10−12

Właściwości utleniająco/redukujące | edytuj kod

Wobec reduktorów nadtlenek wodoru zachowuje się jak utleniacz (O−I → O−II), na przykład[15]:

2NH2OH + 6H2O2 → 2HNO3 + 8H2O

Wobec utleniaczy wykazuje właściwości redukujące (O−I → O0), między innymi w reakcji z nadmanganianem potasu w środowisku kwaśnym[15]:

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O

lub z solami srebra(I) w środowisku zasadowym[15]:

2AgNO3 + H2O2 + 2KOH → 2Ag + O2 + 2H2O + 2KNO3

Właściwości biologiczne | edytuj kod

W wyniku kontaktu perhydrolu ze skórą powstają białe plamy Cysterna kolejowa do przewozu nadtlenku wodoru (oznaczenia RID)

Jest to substancja żrąca wobec żywych tkanek[1]. Przy kontakcie ze skórą pojawiają się białe martwicze plamy.

Zastosowanie | edytuj kod

Czysty nadtlenek wodoru jest niedostępny handlowo, gdyż prawo większości krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych zabrania jego sprzedaży ze względów bezpieczeństwa. W handlu dostępne są maksymalnie 70% roztwory tego związku, i to po spełnieniu specjalnych warunków (przepisy RID i ADR)[potrzebny przypis]. Najczęstszą postacią handlową jest tak zwany perhydrol, czyli jego 30% roztwór wodny, oraz roztwór 3%, nazywany wodą utlenioną[9].

Woda utleniona (roztwór 3%) | edytuj kod

Jest stosowana do odkażania powierzchownych ran, a po rozcieńczeniu wodą, w stosunku około 1:50, do płukania jamy ustnej w stanach zapalnych[16][17]. Takie roztwory do bezpośredniego użycia dostępne są w aptekach. Woda utleniona jest też składnikiem preparatów złożonych o podobnym przeznaczeniu, na przykład płukanki Parmy.

Woda utleniona rozkłada się przy kontakcie z krwią i peroksydazami, gwałtownie wydzielając tlen i spieniając okolice zranienia. Powszechnie uważa się, że pozwala to na wyczyszczenie i oddzielenie zabrudzeń oraz bakterii z zakamarków tkanek otaczających zranienie[1], jednak pogląd ten nie ma większego oparcia w faktach[18], a samo stosowanie wody utlenionej do odkażania ran ma wady[18]. Woda utleniona ma naturalne właściwości hemolityczne, a ponadto może prowadzić do oddzielania się świeżego nabłonka od ziarniny w miejscu zranienia[18]. Właściwości bakteriobójcze wody utlenionej przy opatrywaniu zranień są słabe i krótkotrwałe[18], a stosowanie jej nie zmniejsza ryzyka zakażenia[19][20], a w pewnych przypadkach może opóźnić gojenie się zranień[21][22]. Według innego opracowania woda utleniona nie ma znaczącego negatywnego wpływu na gojenie się ran – ale także nie obniża ryzyka zakażenia (głównie z powodu obniżonej aktywności w rozcieńczonych roztworach, osłabianej dodatkowo przez katalazy bakteryjne i z otaczających zranienie tkanek)[19]. Z tego powodu woda utleniona może co najwyżej wspomagać opatrywanie zranień obficie pokrytych zaschniętą lub zakrzepłą krwią, w czym pomagać mają jej właściwości hemolityczne[18].

Roztwory wody utlenionej są zalecane w pseudonaukowej metodzie leczącej jakoby niektóre rodzaje nowotworów, a także inne schorzenia, poprzez wywoływanie tak zwanej hiperoksygenacji. W oparciu o badania naukowe American Cancer Society całkowicie neguje skuteczność takich terapii i odradza je jako alternatywę dla ustalonych medycznych procedur leczenia nowotworów[23].

Wybielacz (roztwory 3–15%) | edytuj kod

Roztwory 3–15% są zwykle stosowane jako wybielacz na bazie aktywnego tlenu w środkach chemii gospodarczej, roztwory 3–12% są stosowane we fryzjerstwie do farbowania i rozjaśniania włosów.

Perhydrol (roztwory 30–35%) | edytuj kod

 Osobny artykuł: Perhydrol.

Perhydrol stosuje się jako silny środek utleniający w przemyśle chemicznym, na przykład do produkcji barwników organicznych, a także inicjatorów nadtlenkowych (w tym heksametylenotriperoksydiaminy oraz trimerycznego i tetramerycznego nadtlenku acetonu).

Utleniacz paliwa (roztwory 85–98%) | edytuj kod

Nadtlenek wodoru o stężeniu 85–98% stosowany jest jako utleniacz paliwa rakietowego oraz paliwa do okrętów podwodnych[24]. Roztwór 60% był używany już podczas II wojny światowej przez Niemców w rakietach V2[1] i samolotach Messerschmitt Me 163 (pod kryptonimem T-Stoff i innymi) oraz okrętach podwodnych i torpedach (pod kryptonimem Ingolin, Aurol i innymi).

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g Podręczny słownik chemiczny, RomualdR. Hassa (red.), JanuszJ. Mrzigod (red.), JanuszJ. Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 259–260, ISBN 83-7183-240-0 .
 2. Małgorzata Galus: Tablice chemiczne. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2008, s. 171–170. ISBN 978-83-7350-105-8.
 3. a b c d e f Department of Chemistry, The University of Akron: Hydrogen peroxide (ang.). [dostęp 2012-01-15].
 4. Nadtlenek wodoru. W: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 28, 46, seria: Środowisko. ISBN 978-83-01-13847-9.
 5. Louise Jacques Thénard. Observations sur des Combinaisons nouvelles entre l’oxigène et divers acides. „Annales de chimie et de physique”. 1818 (8). s. 306–313. 
 6. a b c AdamA. Bielański AdamA., Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 5, Warszawa: PWN, 2002, s. 606–607, ISBN 83-01-13654-5 .
 7. a b c d e GustaafG. Goor GustaafG., JürgenJ. Glenneberg JürgenJ., SylviaS. Jacobi SylviaS., Hydrogen Peroxide, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley‐VCH, 2007, DOI10.1002/14356007.a13_443.pub2  (ang.).
 8. Zatężanie do 100%, patrz: Julian Gałecki: Preparatyka nieorganiczna: czyste odczynniki chemiczne. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1964, s. 903–904.
 9. a b nadtlenek wodoru, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, WładysławW. Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 449, OCLC 33835352 .
 10. Robert G.R.G. Mortimer Robert G.R.G., Physical Chemistry, wyd. 3, Elsevier, 2008, s. 506, ISBN 978-0-12-370617-1  (ang.).
 11. GeoffG. Rayner-Canham GeoffG., TinaT. Overton TinaT., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman and Company, 2010, s. 424, ISBN 978-1-4292-2434-5  (ang.).
 12. C.C. Chambers C.C., A.K.A.K. Holliday A.K.A.K., Modern Inorganic Chemistry, Butterworths, 1975, s. 280  (ang.).
 13. Norman N.N.N. Greenwood Norman N.N.N., AlanA. Earnshaw AlanA., Chemistry of the Elements, wyd. 2, Oxford–Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, s. 865, ISBN 0-7506-3365-4  (ang.).
 14. R.G. Pritchard, E. Islam. Sodium percarbonate between 293 and 100 K. „Acta Crystallographica”. B59, s. 596–605, 2003. DOI: 10.1107/S0108768103012291
 15. a b c d Philip John Durrant, Bryl Durrant: Zarys współczesnej chemii nieorganicznej. Warszawa: PWN, 1965, s. 914–917.
 16. Woda utleniona 3% – opis produktu. supple.pl. [dostęp 2014-12-26].
 17. Woda utleniona 3% – opis produktu. doz.pl. [dostęp 2011-06-08].
 18. a b c d e 7. Wound cleansing and irrigation. W: Alexander Trott: Wounds and lacerations: emergency care and closure. Philadelphia, Pa.: Elsevier Health Sciences, 2005, s. 85. ISBN 978-0-323-02307-8.
 19. a b A. Drosou, A. Falabella, R.S. Kirsner. Antiseptics on wounds: An area of controversy. „Wounds”. 15 (5), s. 149–166, 2003-05. [zarchiwizowane z adresu 2015-07-08]. 
 20. W.Y. Lau, S.H. Wong. Randomized, prospective trial of topical hydrogen peroxide in appendectomy wound infection. High risk factors. „Am J Surg”. 142 (3), s. 393–397, 1981. DOI: 10.1016/0002-9610(81)90358-5. PMID: 7283035
 21. G.W. Thomas, L.T. Rael, R. Bar-Or, R. Shimonkevitz i inni. Mechanisms of delayed wound healing by commonly used antiseptics. „J Trauma”. 66 (1), s. 82–91, 2009-01. DOI: 10.1097/TA.0b013e31818b146d. PMID: 19131809
 22. R.P. Gruber, L. Vistnes, R. Pardoe. The effect of commonly used antiseptics on wound healing. „Plast Reconstr Surg”. 55 (4), s. 472–476, 1975-04. PMID: 1090959
 23. Questionable methods of cancer management: hydrogen peroxide and other ‘hyperoxygenation’ therapies. „CA Cancer J Clin”. 43 (1). s. 47–56. DOI: 10.3322/canjclin.43.1.47. PMID: 8422605
 24. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/UTyp17-R.htm U-Boot Typ XVII (Versuchsboote).

Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Substancja lecznicza w klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) A01: Preparaty stomatologiczne D08: Środki antyseptyczne i dezynfekujące D11: Inne leki dermatologiczne S02: Leki otologiczne Kwasy nieorganiczne Kontrola autorytatywna (związek chemiczny):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Nadtlenek wodoru" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy