Namysłów


Na mapach: 51°04′22″N 17°42′25″E/51,072778 17,706944

Namysłów w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 29 maj 2021. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Namysłów i (łac. Namislavia, niem. Namslau, śl. Namysłůw[potrzebny przypis]) – miasto w Polsce położone w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Namysłów. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na Równinie Oleśnickiej, będącą częścią Niziny Śląskiej. Przepływa przez niego rzeka Widawa.

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa opolskiego.

Według danych na 30 czerwca 2018 miasto było zamieszkane przez 16 360 osób[1].

Spis treści

Geografia | edytuj kod

Położenie | edytuj kod

Miasto jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, na Równinie Oleśnickiej. Przez granice administracyjne miasta przepływa rzeka Widawa (dopływ Odry). Namysłów położony jest na wysokości 137 m n.p.m.

Środowisko naturalne | edytuj kod

Średnia temperatura roczna wynosi +8,3 °C. Pokrywa śnieżna występuje od grudnia do kwietnia. Duże zróżnicowanie dotyczy termicznych pór roku. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Namysłowa wynoszą 566 mm, dominują wiatry zachodnie[2].

Podział miasta | edytuj kod

Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju częściami Namysłowa są[3]:

Osiedla mieszkaniowe | edytuj kod

Na terenie Namysłowa istnieje 6 osiedli mieszkaniowych: Osiedla od nr I do VI[4].

Nazwa | edytuj kod

Nazwa miasta Namysłów wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 roku wydanym w języku polskim w Berlinie[5].

Według niemieckiego nauczyciela Heinricha Adamy’ego nazwa pochodzi od polskiej nazwy procesu umysłowego – myślenia, czyli mądrości[6]. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 we Wrocławiu wymienia jako najwcześniej zanotowaną nazwę miejscowości Namysłow podając jej znaczenie „Sitz kluger Leute”, czyli po polsku „Siedziba mądrych ludzi”[6]. Pierwotna nazwa została później przez Niemców zgermanizowana na Namslau i utraciła swoje znaczenie[6].

Nazwa miejscowości w zlatynizowanej formie Namislavia wymieniona jest w łacińskim dokumencie z 1312 wydanym w Głogowie[7]. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizownej formie Namislavia[8][9].

Jeszcze w 1750 nazwa „Namysłów” wymieniona jest w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska[10]. W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 we Wrocławiu przez Johanna Knie miejscowość występuje pod nazwami Namslau, Namzlav oraz Namislow[11].

Nazwę Namysłów w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa[12]. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany w latach 1880–1906 notuje nazwę miasta pod polską nazwą Namysłów oraz niemiecką Namslau[13].

Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946[14]

Historia | edytuj kod

Zamek książęcy z 1360 r. Zespół murów obronnych (1350-1415, XVII w., XIX w.)

Średniowiecze | edytuj kod

Miasto zostało założone w XIII wieku. Pierwsza historycznie pewna wzmianka o nim pochodzi z 19 czerwca 1233. Prawa miejskie Namysłów otrzymał około 1249[15].

W latach 1294–1309 Namysłów wchodził w skład księstwa głogowskiego. W 1313 powstało niezależne księstwo namysłowskie wydzielone z ziem księstwa oleśnickiego, a jego władcą został Konrad I oleśnicki.

Pierwsze wzmianki o zamku w Namysłowie pochodzą z 1312. Prawdopodobnie był wtedy drewniany, jednak być może już po tej dacie książę namysłowski zaczął w miejscu wcześniejszego grodu wznosić obwód obronny o wysokości 8 metrów[16].

Od 1320 lub 1321 ponownie związane z księstwem oleśnickim po objęciu tegoż księstwa przez Konrada I. W latach 1323–1341 Namysłów wchodził w skład księstwa brzesko-legnickiego. 9 maja 1323 roku miasto stało się lennem czeskim. Od 1338 ponownie samodzielne księstwo we władaniu Wacława I legnickiego. Od około 1340 do 21 stycznia 1341 roku Namysłów był zastawiony księciu cieszyńskiemu Kazimierzowi I. 30 września 1341 roku książę brzesko-legnicki Bolesław III Rozrzutny zastawił miasto królowi Polski Kazimierzowi III Wielkiemu.

Właściwą część ratusza w Namysłowie wzniesiono w latach 1374–1378. Jego głównym architektem był mistrz murarski Piotr[17].

W 1345 rozpoczęła się wojna polsko-czeska pomiędzy Janem Luksemburskim i Kazimierzem III Wielkim. Pod koniec lata lub na początku jesieni 1348 rozpoczęto negocjacje pokojowe. Zawarciem pokoju były zainteresowane obie strony, ponieważ Karol IV koncentrował się na sprawach niemieckich, a Kazimierz zamierzał, wobec bezskuteczności ataków na Śląsku, skupić siły na walce o Ruś. 22 listopada[18][19] 1348 roku wojna została formalnie zakończona podpisaniem pokoju namysłowskiego. Traktat nie wprowadzał żadnych zmian terytorialnych[20].

W 1358 roku synowie Bolesława III – Wacław i Ludwik sprzedali Namysłów królowi czeskiemu i niemieckiemu Karolowi IV za 3000 kop groszy praskich. W połowie XIV wieku w mieście rozpoczęta została budowa murów obronnych i czterech bram i rozbudowa murowanego zamku.

XV–XX wiek | edytuj kod

Pieczęć magistratu Namysłowa z przełomu XIX i XX wieku

Namysłów i Wrocław odmówili złożenia hołdu Władysławowi Pogrobowcowi po jego koronacji w 1453. Połowa zabudowań miasta została zniszczona podczas pożaru w 1466. W 1469 Namysłów uznał za swojego władcę Macieja Korwina. 11 listopada 1483 miasto zostało zniszczone w wyniku kolejnego pożaru. Od 1490 znajdowało się pod panowaniem Władysława Jagiellończyka, a następnie jego syna Ludwika. Handel w Namysłowie został ożywiony pod koniec XV wieku.

Od 1526 miasto należało do dynastii Habsburgów. Podczas wojny trzydziestoletniej zdobyli je Szwedzi.

Zakon krzyżacki zakupił namysłowski zamek w 1703. W 1741 miasto przeszło we władanie Królestwa Prus. Podczas wojny siedmioletniej było zajmowane przez Austriaków i Rosjan.

W czasie wojen napoleońskich latach 1806–1807 Namysłów był okupowany przez Francuzów. W 1862 otrzymał połączenie telegraficzne z Wrocławiem.

W 1876 otwarto linię kolejową, która połączyła Namysłów z Wrocławiem i Kluczborkiem, a w 1889 z Opolem.

Dwudziestolecie międzywojenne | edytuj kod

Od 1919 Namysłów należał do nowo utworzonej prowincji Dolny Śląsk. Prowincja została zlikwidowana w 1938, a 18 stycznia 1941 utworzono ją ponownie.

Podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938, bojówki hitlerowskie zdewastowali wnętrze namysłowskiej synagogi zbudowanej w drugiej połowie XIX wieku.

II wojna światowa | edytuj kod

W czasach II wojny światowej w Namysłowie znajdował się podobóz obozu koncentracyjnego w Groß-Rosen.

22 stycznia 1945 miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną (w lokalnej historiografii błędnie dominuje data 21 stycznia).

Polska Ludowa | edytuj kod

3 marca do Namysłowa przybyła pierwsza grupa polskich kolejarzy[21]. 30 kwietnia miasto zostało przejęte przez administrację polską – na jej czele stanął Pełnomocnik Rządu RP na Obwód nr 9 Tomasz Nowacki.

17 listopada 1947 odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Burs i Stypendiów w Namysłowie, na prezesa wybrano Aleksandra Pankiewicza – przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. W 1949 TBS liczył już 129 członków.

26 maja 1959 powstało Koło Miłośników Ziemi Namysłowskiej, w tym czasie było to pierwsze tego typu stowarzyszenie na Opolszczyźnie. Jeszcze w 1959 stowarzyszenie zmieniło nazwę na Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej. Staraniem działaczy koła powołano 21 stycznia 1960 Muzeum Ziemi Namysłowskiej, które zlokalizowano w trzech salach ratusza. 23 lutego 1973 Muzeum Ziemi Namysłowskiej przeniosło się do nowego lokalu, znajdującego się na zamku[22]. Muzeum funkcjonowało do przełomu 1998/99. Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej prowadziło działalność do około 2005, po czym zostało zawieszone.

23 czerwca 1976 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Namysłowie przystąpiły do strajku, którego celem było, oprócz protestu przeciw podwyżce cen, odłączenie się od ZEM Świdnica i sprowadzenie nowego parku maszynowego.

III Rzeczpospolita | edytuj kod

Po pierwszych wyborach do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu w 1990 roku burmistrzem miasta został Adam Maciąg[23][24]. Pełnił on tę funkcję przez dwie kadencje, od 18 czerwca 1990 do 3 listopada 1998. Następcami Maciąga byli: Krzysztof Kuchczyński (3 listopada 1998 – 5 grudnia 2014), Julian Kruszyński (5 grudnia 2014 – 22 listopada 2018) i obecnie Bartłomiej Stawiarski (od 22 listopada 2018).

W latach 1989–1996 przeprowadzona została przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Namysłowie oraz jej następczynię – Radę Miejską w Namysłowie akcja dekomunizacji nazw namysłowskich ulic. Jeszcze w roku 1989 patronat nad miejskimi ulicami utracili Feliks Dzierżyński i Julian Marchlewski, a w dalszej kolejności ulice Armii Czerwonej (24 stycznia 1991)[25], Hanki Sawickiej (15 marca 1993)[26], Karola Świerczewskiego, Marcelego Nowotki, Alei Róży Luksemburg oraz Placu XV-lecia PRL (29 listopada 1996)[27]. Symbolicznym zakończeniem procesu była dokonana po latach zmiana nazwy ulicy Mariana Buczka (26 września 2016)[28].

W ramach reformy administracyjnej w Polsce w 1999 Namysłów ponownie stał się siedzibą powiatu namysłowskiego.

18 września 2014 założono Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. Prezesem TPNiZN jest od początku jego funkcjonowania lokalny historyk Mateusz Magda, pracownik merytoryczny Muzeum Miejskiego Wrocławia. Obecnie (maj 2021) stowarzyszenie liczy 40 członków, posiada czterech reprezentantów w Radzie Miejskiej w Namysłowie[29] (wybranych z list wyborczych stowarzyszenia Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego oraz komitetu wyborców Koalicja Samorządowa).

W 2019 Reaktywowane zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej (ponowny wpis do rejestru stowarzyszeń dokonany został 28 listopada 2019), a jego prezesem został Tadeusz Wincewicz[30], instruktor Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Demografia | edytuj kod

Według danych GUS z 30 czerwca 2018, Namysłów miał 16360 mieszkańców (8. miejsce w województwie opolskim i 279. w Polsce), powierzchnię 22,62 km² (7. miejsce w województwie opolskim i 250. miejsce w Polsce) i gęstość zaludnienia 723,6 os./km²[1].

Mieszkańcy Namysłowa stanowią około 38,37% populacji powiatu namysłowskiego, co stanowi 1,66% populacji województwa opolskiego.

Liczba mieszkańców miasta | edytuj kod

1787 – 2500[31] 1845 – 3480[31] 1860 – 4176 1861 – 4193[31] 1875 – 5383[31] 1880 – 5868[31] 1885 – 5890[31] 1890 – 6167 1910 – 6062[32] 1933 – 7325[33] 1939 – 8196[33] 1975 – 12400[31] 1983 – 13700[31] 1995 – 16601[34] 1996 – 16602[34] 1997 – 16593[34] 1998 – 16716[34] 1999 – 16912[34] 2000 – 16956[34] 2001 – 16901[34] 2002 – 16742[34] 2003 – 16616[34] 2004 – 16604[34] 2005 – 16630[34] 2006 – 16498[34] 2007 – 16358[34] 2008 – 16280[34] 2009 – 16241[34] 2010 – 16254[34] 2011 – 16103[34] 2012 – 16138[34] 2013 – 16123[34] 2014 – 16126[34] 2015 – 16105[34] 2016 – 16271[34] 2017 – 16360[34]


Piramida wieku mieszkańców Namysłowa w 2014 roku | edytuj kod

Zabytki | edytuj kod

Brama Krakowska z 1390 roku Ratusz z XIV wieku

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[35]:

 • Układ urbanistyczny
 • Kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła, późnogotycki z l. 1405-1441 – XV w., XVI w. w rejestrze. Ogrodzenie z bramą, z 1713 r. i figura św. Jana Nepomucena, z 1730 r., wypisane z księgi rejestru
 • Kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP[36], ul. Staromiejska, XV/XVI.
 • Zespół klasztorny franciszkanów, Skwer kardynała Wyszyńskiego 2, z XIV-XVIII w.: gotycki kościół św. Franciszka i św. Piotra z XIV w., klasztor, ob. plebania
 • Kaplica cmentarna pw. Świętej Trójcy, z l. 1708-1709
 • Park Północny, z poł. XIX w.
 • Zamek książęcy, XIV w., XVI-XIX w.: studnia na dziedzińcu zamkowym z ok. 1600 r.
 • Mury obronne, fragmenty z l. 1350-1415, XVII w., XIX w.: baszta, ul. Kościelna 10, mur, ul. Forteczna 4, mur i dwie baszty (pn.-zach.), mur i trzy baszty, ul. Wojska Polskiego, mur i dwie baszty (pd.-zach.), mur i jedna baszta (pn.-wsch.), mur (pn.-zach.), mur (pn.),
  • Brama Krakowska, z 1350 r. – XIV w., XIX w., wypisana z księgi rejestru
 • Ratusz, z 1374-77 r., XV-XIX w., z 57-metrową wieżą z 1381-89 r.
 • Zespół szpitala miejskiego, ul. Oleśnicka 10, z l. 1911-1912: budynek prosektorium z kaplicą, pawilon oddziału dziecięcego, budynek mieszkalno-warsztatowy; altana, drewniana; magazyn, ogrodzenie z bramą, park
 • Dom, ul. Chrobrego 6, wypisany z księgi rejestru
 • Dom „Burmistrzówka”, ul. Krakowska 17, z XVIII w., z poł. XIX w.
 • Hotel „Polonia”, ul. Obrońców Pokoju 28, 1848 r.
 • Domy, Rynek 3, 4, 5, 6, 24 (d. 27), z XVI w., XVIII w., XIX w., wypisane z księgi rejestru
 • Dom, Rynek 12, z k. XIX w.
 • Domy, ul. Staszica 4, 6, z XVI w., XVIII w., XIX w., wypisane z księgi rejestru
 • Izba Regionalna, dawna szkoła ewangelicka, ul. Szkolna 2, mur pruski, z 1789 r.
 • Zespół browaru, ul. Chrobrego 26, z l. 1870-1910: stara słodownia z warzelnią i suszarnią, nowa słodownia z suszarniami, leżakownia i fermentownia, maszynownia i magazyn beczek, kompleks budynków pomocniczych, magazyn jęczmienia przy ul. Kolejowej 18.
 • Izba Techniki Młynarskiej, dawny młyn miejski, ul. Piastowska 12, XIX/XX w.

inne zabytki:

Gospodarka | edytuj kod

Browar w Namysłowie

W mieście bardzo silnie rozwinął się przemysł spożywczy (zakłady ziemniaczane, wytwórnia lodów Nestlé), a także przemysł piwowarski (Browar Namysłów) oraz przemysł elektrotechniczny (Diehl Controls, dawniej również ZEM), metalowy i obuwniczy. W Namysłowie od kilkunastu lat funkcjonuje również fabryka okien Velux.

W 2019 wskaźnik bezrobocia w Namysłowie wynosił 7,8%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Namysłowie wynosiło 4 176,14 zł[34].

25,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Namysłowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy), 34,7% w sektorze przemysłowym (przemysł przetwórczy i budownictwo), a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)[34].

W Namysłowie mieści się Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Transport | edytuj kod

Stacja kolejowa w Namysłowie

Transport drogowy | edytuj kod

Przez Namysłów przebiegają drogi krajowe:

Sieć uzupełniają drogi wojewódzkie:

Transport kolejowy | edytuj kod

W mieście znajduje się stacja kolejowa połączona z dworcem autobusowym. Z namysłowskiej stacji kolejowej odjeżdżają obecnie pociągi w kierunku Oleśnicy i Wrocławia oraz Kluczborka, Lublińca i Częstochowy.

Komunikacja miejska | edytuj kod

W mieście funkcjonowała czasowo w roku 2018 komunikacja miejska obsługiwana busem Mercedes Sprinter. Linie czerwona, zielona i niebieska zaczynały swój bieg na dworcu autobusowym. Komunikacje zlikwidowano z powodu braku zainteresowania mieszkańców transportem miejskim. Przewozy autobusowe realizuje PKS Opole oraz prywatny przewoźnik LUZ.

Oświata | edytuj kod

Namysłów stanowi regionalny ośrodek oświatowy, ściągający uczniów z całego powiatu, a także z pobliskich terenów województwa wielkopolskiego (Rychtal), dolnośląskiego (Bierutów) czy powiatu kluczborskiego (Wołczyn).

Kultura | edytuj kod

 • Namysłowski Ośrodek Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2
  • Zespół Teatralny „Bez Atu” (dawny)
  • Biblioteka Publiczna w Namysłowie im. Stanisława Wasylewskiego, ul. Bohaterów Warszawy 5
  • Izba Regionalna w Namysłowie, ul. Szkolna 2
  • Izba Techniki Młynarskiej, ul. Piastowska 12
  • Świetlica Osiedlowa, ul. Dworcowa 7

Namysłowska prasa wydawana po 1945 | edytuj kod

Namysłów posiada bogata tradycję wydawania prasy lokalnej i samorządowej, przy czym liczba wszystkich tytułów, ukazujących się tu od 1945 roku, jest dziś trudna do ustalenia. W okresie PRL wydawane były: „Trybuna Namysłowska” – miesięcznik Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Namysłowie oraz „Rocznik Statystyczny Powiatu Namysłów”.

Namysłowska prasa podziemna przed 1989 | edytuj kod

Namysłowska prasa wydawana po 1989 | edytuj kod

Po przełomie 1989 roku nastąpił prawdziwy wysyp różnych periodyków ukazujących się najczęściej dość nieregularnie:

 • „Gazeta Namysłowska. Magazyn Samorządowy”
 • „Gazeta Ziemi Namysłowskiej”
 • „GraVers. Niezależne Czasopismo Literackie”
 • „Informator Wędkarski. Magazyn Namysłowskich Wędkarzy”
 • „Kurier Namysłowski. Prywatny Miesięcznik Lokalny”
 • „Namysłowianin. Bezpłatna Gazeta Lokalna”
 • „Namysłowski Magazyn. Namysłowski Powiatowy Magazyn Samorządowy”
 • „Nowiny Namysłowskie”
 • „Wieści Namysłowskie”
 • „Z Prawej Strony. Miesięcznik ziemi namysłowskiej”

Własne organa prasowe posiadają miejscowe parafie katolickie:

 • „Apostolskie Ścieżki. Namysłowskie Pismo Religijno – Duszpasterskie” – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła.
 • „Pokój i Dobro. Gazeta parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary”

Na koniec warto wspomnieć, że własne pismo wydają także Niemcy – dawni mieszkańcy Namysłowa, zrzeszeni w stowarzyszeniu Namslauer Heimatfreunde. Ich organ prasowy „Namslauer Heimatfruf” ukazuje się od roku 1956. Do tej pory (listopad 2020) ukazało się 246 numerów[38].

Religia | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Religia w Namysłowie. Kościół św. Piotra i Pawła Kaplica cmentarna Wszystkich Świętych Cmentarz Komunalny (ul. Jana Pawła II 6) Synagoga

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Kościół rzymskokatolicki | edytuj kod

Dekanat Namysłów wschód

Dekanat Namysłów zachód

Kościół Zielonoświątkowy w RP | edytuj kod

Okręg Zachodni

 • Zbór Kanaan (ul. Kraszewskiego 4)

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

Do zborów w Namysłowie przynależą również wyznawcy z gminy Bierutów, Wilków, Rychtal, Domaszowice i Świerczów.

Cmentarze | edytuj kod

 • Cmentarz Komunalny (ul. Jana Pawła II 6)
 • Cmentarz Komunalny (ul. Oławska 35-39)
 • cmentarz katolicki (ul. Staromiejska 29)
 • cmentarz ewangelicki (ul. Kraszewskiego 1)
 • cmentarz żydowski (ul. Łączańska 7)

Nieistniejące obiekty sakralne | edytuj kod

 • synagoga (obecnie sala sportowa, ul. Dubois 19)
 • kościół ewangelicki św. Andrzeja (Skwer prof. Leszka Kuberskiego), rozebrany w 1962
 • kościół staroluterański (obecnie sklep, ul. Wały Jana III 2)

Przyroda | edytuj kod

W Namysłowie ma swoją siedzibę Nadleśnictwo Namysłów, którego obszar rozciąga się na powiat namysłowski i kluczborski.

Polityka | edytuj kod

Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Organem wykonawczym jest burmistrz. W wyborach samorządowych w 2018 na urząd został wybrany Bartłomiej Stawiarski[40], zaprzysiężony na urząd 22 listopada 2018[41]. Siedzibą władz jest Urząd Miejski przy ul. Stanisława Dubois 3. W mieście znajduje się starostwo powiatu namysłowskiego.

Budżet miasta | edytuj kod

Wydatki budżetu w Namysłowie według działów (2017)

     Sektor usług (48,4%)

     Niesklasyfikowane (22,9%)

     Ubezpieczenie społeczne (9,6%)

     Gospodarka komunalna (7,1%)

     Ekonomika nieruchomości (3,9%)

     Edukacja (2,3%)

     Bezpieczeństwo zdrowotne (1,4%)

     Rolnictwo (1,3%)

Miasta partnerskie[42] | edytuj kod

Ludzie związani z Namysłowem | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Namysłowem.

Honorowi Obywatele Miasta | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI, stat.gov.pl, 12 października 2018 [dostęp 2019-04-15]  (pol.).
 2. Klimat: Namysłów: Klimatogram, wykres temperatury, tabela klimatu – Climate-Data.org, pl.climate-data.org [dostęp 2020-06-10] .
 3. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – miejscowości – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 14 maja 2021
 4. Osiedla w Namysłowie, namyslow.eu [dostęp 2020-09-10]  (pol.).
 5. Pruski dokument z roku 1750 ustalający urzędowe opłaty na Śląsku – „Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750”.
 6. a b c HeinrichH. Adamy HeinrichH., Die schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung. Ein Bild aus der Vorzeit, wyd. 2, Breslau: Verlag von Priebatsch’s Buchhandlung, 1888, s. 9, OCLC 456751858  (niem.).
 7. „Codex Diplomaticus Maioris Poloniae”, tomus II, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1878, s. 295.
 8. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis online.
 9. H. Markgraf, J. W. Schulte, „Codex Diplomaticus Silesiae T.14 Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis”, Breslau 1889.
 10. „Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750”.
 11. Johann Knie 1830 ↓, s. 974.
 12. Józef Lompa, „Krótki rys jeografii Śląska dla nauki początkowej”, Głogówek 1847, s. 11.
 13. Namysłów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego Tom VI, s. 894.
 14. Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 (M.P. z 1946 r. nr 44, poz. 85).
 15. Historia miasta. [dostęp 4 kwietnia 2009].
 16. Kazimierz Kuliński: Piastowski zamek w Namysłowie. Namysłów: Namislavia, 2006. ISBN 978-83-60537-03-9.
 17. Namysłów, zamki-palace.eu [dostęp 2020-06-10] .
 18. Jan Dąbrowski: Kazimierz Wielki: Twórca Korony Królestwa Polskiego. Kraków: Universitas, 2007. ISBN 978-83-242-0686-5.
 19. Według Jerzego Dowiata 28 listopada (Jerzy Dowiat: Nowy kształt terytorialny państwa. W: Janusz Tazbir, Tadeusz Manteuffel: Zarys... 1980, s. 73–79.).
 20. JerzyJ. Wyrozumski JerzyJ., Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), s. 330 .
 21. Kazimierz Kuliński, Pierwsze lata polskiej służby kolejowej w Namysłowie, Namysłów 1970.
 22. Historia i cele TMZN, web.archive.org, 27 maja 2014 [dostęp 2020-06-23] [zarchiwizowane z adresu 2014-05-27] .
 23. Opolskie: Nowy sekretarz województwa, Serwis Samorządowy PAP [dostęp 2020-09-21]  (pol.).
 24. Adam Franciszek Maciąg – Encyklopedia Solidarności, www.encysol.pl [dostęp 2020-09-21] .
 25. Uchwała nr IX/60/91 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
 26. Uchwała nr XXVI/208/93 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
 27. Uchwała nr XXV/261/96 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie zmiany nazw ulic. 
 28. Uchwała nr 268/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
 29. Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, www.facebook.com [dostęp 2020-09-06]  (pol.).
 30. Namysłów – ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, Radio Opole, 27 lipca 2019 [dostęp 2020-06-10]  (pol.).
 31. a b c d e f g h Demografia, sztetl.org.pl [dostęp 2020-06-10] .
 32. Willkommen bei Gemeindeverzeichnis.de, www.gemeindeverzeichnis.de [dostęp 2020-06-10] .
 33. a b Deutsche Verwaltungsgeschichte Schlesien, Kreis Namslau, treemagic.org [dostęp 2020-06-10] .
 34. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Namysłów w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-06-10]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 35. Rejestr zabytków nieruchomych woj. opolskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. s. 54,55. [dostęp 2012-12-16].
 36. Obraz kościółs NMP w Namysłowie (dolny-slask.org.pl).
 37. Roman Janusz Rączy – Encyklopedia Solidarności, www.encyklopedia-solidarnosci.pl [dostęp 2016-07-24] [zarchiwizowane z adresu 2020-09-22] .
 38. http://www.namslau-schlesien.de/namslauer-heimatruf/.
 39. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-14] .
 40. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2020-06-10] .
 41. Protokół Nr I/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 roku. namyslow.eu, 18 grudnia 2018. [dostęp 2020-06-10].
 42. Miasta partnerskie. Urząd Miejski w Namysłowie. [dostęp 2017-06-10].
 43. a b c d e f g h Honorowy Obywatel Namysłowa, namyslow.eu [dostęp 2020-06-10]  (pol.).
 44. JarosławJ. Staśkiewicz JarosławJ., Józef Pinior honorowym obywatelem Namysłowa, Nowa Trybuna Opolska, 3 maja 2016 [dostęp 2020-06-10]  (pol.).
 45. Lech Wałęsa honorowym obywatelem Namysłowa. Mieszkańcy wywiesili… klepsydry [FOTO], wMeritum.pl, 24 stycznia 2017 [dostęp 2020-06-10]  (pol.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Johann Knie: Alpabetisch, Statistisch, Topographische Uebersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und andern Orte der Konigl. Preus. Provinz Schlesien... Breslau: Barth und Comp., 1830.
 • Mateusz Goliński, Elżbieta Kościk, Jan Kęsik: Namysłów, z dziejów miasta i okolic, Namislavia, Namysłów 2006, ​ISBN 978-83-60537-00-8​.
 • Włodzimierz Ożga: Zespół Bramy Krakowskiej w Namysłowie, Namislavia, Namysłów 2007, ​ISBN 978-83-60537-01-5​.
 • Kazimierz Kuliński: Pieczęcie i herby miasta Namysłowa. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877. Namislavia, Namysłów 2006, ​ISBN 978-83-60537-04-6​.
 • Kazimierz Kuliński: Piastowski zamek w Namysłowie. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877. Namislavia, Namysłów 2006, ​ISBN 978-83-60537-03-9​.
 • Henryk Caputa: Zarys historyczny murów obronnych miasta Namysłowa. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877. Namislavia, Namysłów 2006, ​ISBN 978-83-60537-02-2​.
 • Kazimierz Kuliński: Obozy pracy i zagłady rozmieszczone przez hitlerowców w powiecie namysłowskim w latach 1939–1945. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877. Namislavia, Namysłów 2005, ​ISBN 83-922091-1-7​.
 • Mateusz M. Magda: Tajemnice Ziemi Namysłowskiej, Namislavia, Namysłów 2011, ​ISBN 978-83-60537-35-0​.
 • Mateusz M. Magda: Spacerem po dawnym Namysłowie, M&P Verlag, Namysłów 2019, ​ISBN 978-83-953909-0-6​.
 • Stanisław Żarecki: Zarys historii szpitalnictwa w powiecie namysłowskim. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, ISSN 1895-8877. Namislavia, Namysłów 2005, ​ISBN 83-922091-2-5​.
 • Tomasz Kowalski: Dzieje kościoła i parafii pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej, zeszyty historyczne – tom 1. Namislavia, Namysłów 2003, ​ISBN 83-905869-4-0​.
 • Mariusz Patelski, Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim. Zapomniany strajk w ZEM Namysłów, Opole-Namysłów: Uniwersytet Opolski-Namislavia 2016. ​ISBN 978-83-60537-84-8​.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Miasta województwa opolskiego Gmina Namysłów

Powiat namysłowski

Powiat namysłowski (1946–1975) Kontrola autorytatywna (miasto):
Na podstawie artykułu: "Namysłów" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy