Niemcza


Na mapach: 50°42′57″N 16°50′06″E/50,715833 16,835000

Niemcza w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niemcza (niem. Nimptsch) – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Niemcza. Położone nad rzeką Ślęzą, na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego.

Według danych z 31 marca 2011 miasto liczy 3145 mieszkańców.

Obecnie ośrodek usługowy regionu turystycznego. Niewielkie zakłady przemysłu maszynowego, odzieżowego, drzewnego, dziewiarskiego i spożywczego[2].

Spis treści

Toponimia | edytuj kod

Nazwa miasta, nadana przez Słowian, przybyłych na Śląsk w VI wieku n.e.[3], wywodzi się prawdopodobnie od prasłowiańskiego słowa '*nemьcь' (niemy)[4], Nazywano tak ludzi niewładających językiem Słowian, obcych. Już od końca IX w. wyraz ten z pewnością odnosił się do germańskich sąsiadów plemion zachodniosłowiańskich. Najstarsze zapisy nazwy grodu: 990, 1125, 1177 Nemci, 1018, 1155 Nemechi , należy odczytywać jako Niemcy. To stara nazwa etniczna, typowa m.in. dla tzw. osad jenieckich (tak jak Czechy, Węgry, Pomorzany). Ponieważ nazwa została zanotowana w zaginionym Roczniku Praskim jako nazwa istniejącego już i znanego grodu pod datą 990, jej powstanie należy łączyć z okresem władztwa wielkomorawskiego i czeskiego a więc z okresem od schyłku IX w. do r. 989. Według wzmianki z kroniki Thietmara z Merseburga nazwa grodu pochodzi od Niemców, którzy mieli gród założyć czy zbudować. Można to interpretować tak, że wzięci do niewoli przez Czechów czy Morawian Niemcy – rzemieślnicy, cieśle i in. wykonywali prace przy budowie grodu[5]. Takie podania znane były dawniej w samej Niemczy[6].

W dokumencie łacińskim z 1290 pojawia się określenie ziemi niemczańskiej "in territorio Nympczensi"[7]. które zawiera w sobie nowszą postać nazwy grodu, można ją rekonstruować jako Niemcz lub Niemcza. (polską nazwę Niemcz wymienił w książce "Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej" wydanej w Głogówku w 1847 śląski pisarz Józef Lompa[8]. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje polską nazwę w formie Niemcz oraz zgermanizowaną Nimptsch[7].).Formy te stały się podstawą dla nazwy niemieckiej Nimptsch oraz nazwiska von Nimpsch, von Nimtsch odnoszącego się do rycerskiego, potem pańskiego i hrabiowskiego rodu wywodzącego się ze Starej Niemczy.

Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946[9].

Archeologia | edytuj kod

Na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Niemczy odkryto grupowe rodzinne pochówki szkieletowe zaopatrzone w naczynia gliniane, ozdoby i monety nie łączące się w żaden sposób z obecnością chrześcijan, odmienny obrządek pogrzebowy z VII–X wieku manifestuje na tych ziemiach odrębność religijną jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I[10]

Historia | edytuj kod

Tablica upamiętniająca obronę Niemczy w 1017 Brama Dolna w Niemczy Widok od północy Brama od południa Brama Dolna i mury miejskie Furta Bramy Dolnej Mury miejskie w Niemczy Ulica Podmiejska Ulica Piastowska Ulica Piastowska Baszta Bramy Górnej Widok od południa Widok od południa Widok od północnego wschodu
 • Przełom IX i X w. – wg znalezisk archeologicznych istnieje tu grodzisko kulturowo bliskie Wielkim Morawom. Pochówki świadczą o możliwej chrystianizacji, znaleziono też relikty kamiennego kościoła., prawdopodobnie z końca IX w.
 • 990 r. – zdobycie przez Mieszka I Niemczy wraz ze Śląskiem kosztem państwa czeskiego. Kronikarz czeski Mnich Sazawski napisał wtedy: "Nemci perdita est", tj. Niemcza została utracona.
 • 1017 r. – Niemcza zasłynęła w Europie zwycięską bitwą, kiedy to za panowania Bolesława Chrobrego odparto najazd zbrojny cesarza niemieckiego Henryka II wraz z oddziałami czeskimi i lutyckimi. Bardzo szczegółowo fakt ten opisał niemiecki kronikarz Thietmar.
 • 1155 r. – Papież Hadrian IV wymienia Niemczę jako jeden z grodów kasztelańskich należących do biskupstwa wrocławskiego.
 • 1213–1216 r. – na zamku w Niemczy przebywa Jadwiga, księżniczka pochodząca ze starego arystokratycznego rodu Andechs-Meran, żona Henryka Brodatego i matka Henryka Pobożnego, późniejsza święta, patronka Śląska, fundatorka kościołów w Niemczy. Zamek ten do czasów przedwojennych znany był jako Zamek Jadwigi.
 • 1244 r. – w kościele Św. Wojciecha w Starej Niemczy podpisany zostaje dokument wydany przez księcia Bolesława Rogatkę dotyczący budowy katedry we Wrocławiu wraz z otrzymanymi przywilejami na tę okoliczność. Uczestniczył w tym ważnym momencie biskup Tomasz z Wrocławia i pięciu kasztelanów. Kopia tego dokumentu istnieje w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
 • 1282 r. – Niemcza otrzymuje prawa miejskie z rąk Henryka IV Probusa. Istnieje jednakże duże prawdopodobieństwo, że Niemcza mogła posiadać je już wcześniej.
 • 1288 r. – zostaje wzniesiona na zamku niemczańskim kaplica.
 • 1295 r. – budowa w Niemczy fortyfikacji, przebudowa zamku i murów obronnych, które zaopatrzone są w dwie bramy i cztery furty. Taki stan pozostał do dziś.
 • 1329 r. – wraz z hołdem lennym złożonym we Wrocławiu przez ks. legnickiego, Bolesława III Rozrzutnego, Niemcza przechodzi pod zwierzchnictwo korony czeskiej
 • 1331 r. – Niemcza odpiera skutecznie ataki wojsk króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który oblegał miasto. Obrona ta uniemożliwiła połączenie się wojsk Jana Luksemburskiego z wojakami krzyżackimi, co z kolei przyczyniło się do zwycięstwa króla Władysława Łokietka w wojnie z Krzyżakami.
 • 1393–1675 r. – Niemcza jest własnością książąt legnicko-brzeskich.
 • 1419–1430 r. – Niemcza jest ostoją ruchu husyckiego na Śląsku. Po poddaniu się grodu zostają zburzone mury obronne.
 • 1585 r. – przebudowa średniowiecznego zamku na styl renesansowy.
 • 1635 r. – urodził się w Niemczy poeta barokowy, późniejszy syndyk Wrocławia, Daniel Casper von Lohenstein. Jedna z jego posiadłości, pałac w Kietlinie, do dziś jest dobrze zachowana.
 • 1675 r. – 21 września umiera bezpotomnie w wieku 15 lat, ostatni potomek dynastii Piastów Śląskich – Jerzy Wilhelm, władca Niemczy. Miasto przechodzi na okres prawie 70 lat pod bezpośrednie panowanie Królestwa Czeskiego.
 • 1741 r. – Niemcza wchodzi w skład państwa pruskiego
 • 1790 r. – przebywa w Niemczy Johann Wolfgang von Goethe, słynny poeta niemiecki zaprzyjaźniony z Adamem Mickiewiczem – m.in. w Restauracji Rycerskiej (dziś Łabędź), co upamiętnia miedziana tablica).
 • 1871 r. – Niemcza częścią zjednoczonych Niemiec
 • W czasie II wojny światowej w miejscowości znajdowała się filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen[11].
 • 1945 r.
  • styczeń zbliżanie się Armii Czerwonej spowodowało ucieczkę i ewakuację ludności niemieckiej z terenów Pomorza i Śląska[12][13] zarządzonej przez władze niemieckie bez przygotowania[14]. Z tego powodu wielu ludzi zginęło – bądź to w wyniku działań frontowych, bądź wskutek wysokich mrozów[15].
  • 9 maja Niemcza zostaje zajęta przez wojska radzieckie
  • włączenie miasta wraz z Dolnym Śląskiem do państwa polskiego
  • zaczęli przybywać Polacy z obszarów, które po konferencji jałtańskiej znalazły się poza nową wschodnią granicą Polski. Polaków tych wysiedlano na podstawie narzuconych przez rząd ZSRR umów, które podpisał marionetkowy i podporządkowany Stalinowi Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)[15].
  • początek wysiedlenia niewielu pozostałych jeszcze po zimowej ucieczce i ewakuacji dotychczasowych mieszkańców miasta do Niemiec; przybywają emigranci z Kresów Wschodnich
  • napływ uciekinierów z Grecji. Prawie do końca lat 90. XX wieku Grecy stanowili znaczącą część mieszkańców Niemczy – m.in. w latach 70. i 80. dysponowali własną szkołą podstawową.
 • 1996 r. – 700-lecie kościoła w Niemczy.
 • 1997 r. – wielka powódź, która swoim zasięgiem objęła również Gminę Niemcza, m.in. zalany został stadion miejski.
 • 1998 r. – 20 marca podpisanie układu o partnerstwie z niemieckim miastem Gladenbach, leżącym w północnej Hesji.
 • 2008 r. – 23 października podpisanie układu o partnerstwie z czeskim miastem Letohrad[16].
 • 2009 r. – 22 maja podpisanie układu o partnerstwie z francuskim miastem Monteux[17].

Demografia | edytuj kod

Piramida wieku mieszkańców Niemczy w 2014 roku[1].

Zabytki[6][18] | edytuj kod

Ratusz w Niemczy Ratusz w zachodniej pierzei rynku Fasada Fasada Okno Wieża zegarowa Rynek w Niemczy Pierzeja wschodnia Dom nr 14 Dom nr 16 Dom nr 18 Dom nr 33 Dom nr 34 Domy od nr 34 do 37 Dom nr 37 Dom przy ul. Królowej Jadwigi 1 Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Wylot ul. Herbowej Pałac w Niemczy Piotrkówku

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty[19]:

 • ośrodek historyczny miasta z rynkiem o wydłużonym, wrzecionowatym kształcie
 • zamek, gotyckorenesansowy z końca XVI-XIX w., ul. Królowej Jadwigi 6
 • pałac w Piotrkówku
 • kościół ewangelicki pw. św. Jerzego, ob. nieczynny, ul. Gumińska, z 1612 r., przebudowany w 1888 r.
 • mury obronne, z XV w., fragmenty kamiennych fortyfikacji
 • baszta Bramy Górnej, ul. Bolesława Chrobrego 3, z XVI w., przebudowana w 1936 r.
 • ratusz neoromański z lat 1853-62, Rynek 10
 • kamienica, ul. Królowej Jadwigi 1, z 1870 r.
 • plebania, pl. Mieszka I 6, z 1840 r., przebudowana w 1900 r.
 • dom, ul. Piastowska 13, po 1870 r.
 • kamienica, Rynek 5, z XVI w., przebudowana w 1861 r.
 • kamienica, Rynek 6, z XVI w., przebudowana po 1860 r.
 • dom, Rynek 8, po 1860 r.
 • kamienica, Rynek 9, z XVI w., przebudowana po 1860 r.
 • dom, Rynek 16, z XVIII w., przebudowany w XIX/XX w. (dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 14, z 1865 r.
 • kamienica, Rynek 15, z 1865 r.
 • hotel, ob. dom, Rynek 17, z 1860 r., przebudowany w 1945 r.
 • dom, Rynek 18, po 1860 r.
 • dom, Rynek 19, po 1860 r.
 • dom, Rynek 20, po 1860 r.
 • dom, Rynek 24, z ok. 1700 r., przebudowany w początku XX w.
 • dom, Rynek 25, z 1800 r., przebudowany w początku XX w.
 • dom, Rynek 31, z 1887 r.
 • dom, Rynek 33, z XVIII w., przebudowany w XIX/XX w.,(dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 34, z połowy XVIII w., przebudowany po 1920 r.
 • dom, Rynek 35, z początku XIX w., przebudowany w XIX/XX w. (dec. pl. Wolności)
 • dom, Rynek 37, z XVI w., przebudowany w latach 1730-40
 • dom, Rynek 38, z XVIII w., przebudowany po 1920 r.
 • dom, Rynek 49, z 1870 r.
 • dom, pl. Stary 1, z początku XIX w.

inne zabytki:

Nieistniejące | edytuj kod

Transport | edytuj kod

Stacja kolejowa

Międzynarodowa trasa E67 (DK8) WilnoPraga przebiega w granicach administracyjnych miasta, ale faktycznie jest traktowana jako jego obwodnica, gdyż nie przecina terenów zamieszkanych. Ponadto istnieje część trakcyjna linii kolejowej KobierzycePiława Górna wybudowanej w 1884. Odcinek do Kobierzyc zamknięto w 1995, a 5 lat później odcinek do Piławy Górnej (od 2006 cała linia kolejowa jest nieprzejezdna).

Według stanu na luty 2018 r. miejscowość jest objęta siecią publicznej komunikacji autobusowej funkcjonującej na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Bielawie[20].

 Zobacz też: Niemcza (stacja kolejowa).

Rozrywka[21] | edytuj kod

 • cykliczne Dni Niemczy odbywające się na rynku w połowie maja
 • PAF – Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Filmów o zabytkowych miastach
 • ogólnopolskie zawody w staniu na materacu dmuchanym umieszczonym na wodzie
 • imprezy okolicznościowe oraz czasowe wystawy oraz galerie
 • nieWagary z Marzanną
 • Dzień Otwarty Szkół Niemczańskich
 • Festyn Parafialny organizowany od 2008 roku przez ks. Tadeusza Pitę

Muzeum | edytuj kod

Muzeum w Niemczy (Nimptscher Heimatmuseum) założono w 1926 roku. Po przejęciu miasta przez Polaków działało jeszcze do 1951, po czym zostało zlikwidowane, a jego zbiory przekazano muzeum w Ziębicach.[22] Obecnie działa Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej, prowadzące Wirtualne Muzeum Ziemi Niemczańskiej; jedynym fizycznie istniejącym działem Muzeum jest Piernikarnia Śląska.

Ciekawostki | edytuj kod

W 2006 roku w Niemczy, która "grała" filmowe Maciejowice Bogusław Linda nakręcił część swojego filmu pt. Jasne błękitne okna[23].

W 2007 roku Niemcza stała się tłem dla wydarzeń z filmu "Pora Mroku" reżyserii Grzegorza Kuczeriszki[24] .

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Miasta partnerskie[25]:

Szlaki turystyczne | edytuj kod

droga Szklary-SamborowiceJagielnoPrzewornoGromnikBiały KościółNieszkowiceCzerwieniecŻelowiceBłotnicaPiotrkówekOstra GóraNiemczaTatarski OkopDolina Piekielnego PotokuGilówPiława DolnaOwiesnoGóra ParkowaBielawaKalenicaNowa RudaTłumaczówRadkówPasterkaKarłówSkalne GrzybyBatorówDuszniki-ZdrójSzczytnaZamek LeśnaPolanica-ZdrójBystrzyca KłodzkaIglicznaMiędzygórzePrzełęcz Puchacza

Jordanów ŚląskiGlinicaJanówekSokolnikiŁagiewnikiPrzystronieJasinekNiemczaStasinStarzecStrachówŻelowice[26]

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Niemcza polskawliczbach.pl, w oparciu o dane GUS.
 2. Wojciech Jankowski, Mały przewodnik po Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyk Warszawa 1983 ​ISBN 83-217-2329-2​ s. 200
 3. Hugo Weczerka, Handbuch der historischen Stätten: Schlesien. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2003. ​ISBN 3-520-31602-1​.
 4. "Trafnie więc pisze Stanisław Rospond: Może nazwa Niemcza, pierwotnie Niemcy, utworzona została od Niemiec (Němъcъ: němъ) ale w znaczeniu pierwotnym „każdego obcego”. Należy przy tym nadmienić, że wyraz prasłowiański nemz = niemy mógł być pożyczką od plemienia celtyckiego Nemětae. Kontakty celtycko – słowiańskie zostały potwierdzone w zapożyczeniach z języka celtyckiego". [w:] Studia historica Slavo-Germanica. Uniwersytet Poznański. 1970/72. nr 7-9, s. 165 op. cit. Stanisław Rospond. Polszczyzna śląska 1970. s. 14
 5. Władysław Jan Grabski, 300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny, PAX, Warszawa 1960, s. 283.
 6. a b Rafał Eysymontt i in.; red. nauk. Marta Młynarska-Kaletynowa, Niemcza: Wielka historia małego miasta, wyd. Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, Wyszukaj tę książkę w księgozbiorze Biblioteki Narodowej
 7. a b Nimptsch – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
 8. Józef Lompa, „Krótki rys jeografii Śląska dla nauki początkowej”, Głogówek 1847, str.25.
 9. Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. (M.P. z 1946 r. nr 44, poz. 85)
 10. Przemysław Urbańczyk. Co się stało w 966 roku. 2016, str. 63; Józef Kaźmierczyk. Ku początkom Wrocławia: Warsztat budowlany i kultura mieszkalna Ostrowa Tumskiego od X do połowy XI wieku, 1991, str. 159
 11. AbrahamA. Kajzer AbrahamA., Za drutami śmierci, Wałbrzych: Muzeum Gross-Rosen, 2013, ISBN 978-83-89824-09-7 .
 12. Jürgen Thorwald – Wielka ucieczka
 13. Gorycz klęski i wyzwolenia
 14. Niemiecka Ucieczka przyciąga widzów stopklatka.pl
 15. a b Pochodzenie terytorialne dzisiejszych mieszkańców Śląska
 16. Zagraniczni Partnerzy
 17. informacje portalu miejskiego
 18. Lista zabytków na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Niemczy
 19. Rejestr zabytków nieruchomych woj. dolnośląskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. s. 14-15. [dostęp 29 sierpnia 2012].
 20. serwis Zarządu Komunikacji Miejskiej w Bielawie. [dostęp 2018-02-03].
 21. Ogólnodostępne aktualności portalu miejskiego
 22. Niemczańskie Muzeum – WIRTUALNE MUZEUM ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ, muzeumniemcza.pl [dostęp 2019-03-15]  (pol.).
 23. Jest to kino kobiece, dlatego tu jestem. Bogusław Linda z planu "Jasnych błękitnych okien". [dostęp 2011-12-04].
 24. Pora mroku w Niemczy | Nasz Wałbrzych, walbrzych.info
 25. Zagraniczni partnerzy. [dostęp 2011-12-04].
 26. Informacje zawarte na stronie PTTK Strzelin; dostęp: 3.08.2015

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto):
Na podstawie artykułu: "Niemcza" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy