OPI


Ośrodek Przetwarzania Informacji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z OPI) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) – państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

OPI PIB prowadzi także badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. OPI PIB pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II (Instytucji Wdrażającej) w programach Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Jest również operatorem Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Spis treści

Działalność | edytuj kod

Gromadzenie i udostępnianie danych | edytuj kod

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi od 1991 r. serwis o nazwie „Baza Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP) – Nauka w Polsce”. Znajdują się w niej informacje dotyczące ludzi nauki, instytucji naukowych, prac naukowych, konferencjach naukowych, targach i wystawach oraz projektach i aparaturze badawczej. Baza jest udostępniana bezpłatnie w internecie[1].
 • System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on” – zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę departamentów resortu nauki, a także Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. W POL-on gromadzone są dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zebrane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych etc.). W systemie są zbierane także informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej polskich uczelni, zbiorach bibliotecznych, przeprowadzanych inwestycjach, projektach naukowych, publikacjach, patentach. Znaleźć tu można również wskaźniki oceny uczelni. Do części systemu dostęp mają jedynie pracownicy administracji publicznej[2].
 • „System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SSSR)” – baza ludzi nauki pełniących rolę recenzentów. System generuje ranking jakościowy osób najlepiej nadających się do oceny artykułów i wniosków o dofinansowania badań naukowych[3].
 • „Baza aparatury badawczej” – zawiera informacje o zasobach badawczych polskich ośrodków naukowych[4]
 • „Obsługa strumieni finansowania (OSF)” – system work flow do obsługi wniosków o dofinansowanie projektów badawczych. System OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju[5].

Badania | edytuj kod

OPI PIB prowadzi badania i analizy statystyczne dotyczące sektora B + R, zarządzania, ekonomii i socjologii nauki oraz ocenę polityk, badań naukowych i projektów – od metodologii, przez realizację, po sporządzenie raportu końcowego. W OPI PIB prowadzone są badania dotyczące interakcji użytkownika z systemami komputerowymi i internetowymi oraz sposobu, w jaki nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes[6].

Laboratoria OPI PIB[7]
 • Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji – monitoruje zmiany polityki innowacyjnej w kraju, prowadzi porównania statystyczne oraz ocenę projektów i programów badawczych. Bada obszar zarządzania pracami B+R.
 • Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – opracowuje systemy informatyczne, które mają zwiększać konkurencyjność oraz funkcjonalność instytucji i przedsiębiorstw. Projektuje i wdraża oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne. Tworzy „inteligentne algorytmy”, narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób odnajdywać w internecie interesujące użytkownika informacje oraz takie, które gromadzą i systematyzują duże zbiory danych.
 • Laboratorium Interaktywnych Technologii – projektuje nowe sposoby współdziałania człowieka z komputerem. Badania opierają się na łączeniu różnych dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauki, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika. Laboratorium analizuje zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem, a także społeczny kontekst tej interakcji. Uwzględniany jest wpływ psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na skuteczne użytkowanie technologii.
 • Laboratorium Systemów Biznesowych – w Laboratorium powstał system obsługi strumieni finansowania (OSF) typu work flow (przepływu pracy), który jednocześnie pełni funkcję generatora wniosków; OSF rejestruje i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej – buduje narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz gromadzi, przetwarza i wyszukuje informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym.

Działalność wydawnicza | edytuj kod

Najważniejsze publikacje[8]:

 • Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?
 • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektora nauki
 • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu
 • Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii
 • Portal poświęcony sztucznej inteligencji[9]

Przypisy | edytuj kod

 1. Nauka Polska (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 2. POL-on – system informacji o szkolnictwie wyższym. Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 3. System wspomagania wyboru recenzentów (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 4. Baza aparatury badawczej (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2017-02-12].
 5. Środki budżetowe. Obsługa strumieni finansowania (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2017-02-12].
 6. Badania (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 7. Laboratoria Badawcze (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 8. Wydawnictwa (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji. [dostęp 2013-09-20].
 9. Sztuczna Inteligencja [dostęp 2019-06-25]  (pol.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytut badawczy):
Na podstawie artykułu: "OPI" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy