Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów)


Na mapach: 52°43′25″N 14°44′07″E/52,723611 14,735278

Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów)obszar chronionego krajobrazu położony w południowej części województwa zachodniopomorskiego na terenie gmin Dębno i Boleszkowice.

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Obszar obejmuje ochroną głównie tereny leśne położone wzdłuż biegu rzeki Myśli od Porzecza i Chlewic u jej ujścia, poprzez Namyślin, Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany, otacza Dębno od południa, wschodu i północnego-wschodu sięgając na północy po Warnice, Dyszno i Różańsko, w tych okolicach włącznie z jeziorami: Ostrowieckim, Czaple i Warnickim[1].

Historia i status prawny | edytuj kod

Obszar częściowo pokrywa się z utworzonym w 1984 roku m.in. na terenie gminy Dębno obszarem chronionego krajobrazu „Wysoczyzna Gorzowska”. Obszar ten chronił rozległy kompleks lasów na zachód i północny zachód od Gorzowa Wielkopolskiego, przewidziany do roli zaplecza turystycznego dla aglomeracji gorzowskiej i docelowo proponowany do ochrony jako nigdy nie utworzony „Gorzowski Park Krajobrazowy”[2].

W 1998 roku nastąpiła reorganizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w ówczesnym województwie gorzowskim – uchylone zostało rozporządzenie ustalające obszary chronione z 1992 roku (powtarzające m.in. wspomniany wcześniej obszar utworzony w 1984) i powstało 12 nowych obszarów chronionego krajobrazu oznaczonych symbolami literowymi od „A” do „L”. Na liście tej na pierwszym miejscu znalazł się obszar „A /Dębno-Gorzów/” obejmujący ochroną 21 893 ha (z czego 18 487 ha stanowiły lasy)[3].

Po reformie administracyjnej w 1999 roku obszar przecięty został granicą województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Ochrona obszaru w zachodniopomorskim została podtrzymana bez żadnych zmian rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego[4].

W 2003 przyjęte zostały ujednolicone zakazy we wszystkich obszarach chronionego krajobrazu w województwie[5], skorygowane w 2005 (wówczas też w akcie prawnym podana została powierzchnia obszaru w województwie zachodniopomorskim – 10 800 ha)[6]. W 2007 obszar tej formy ochrony określono jako 11 060 ha. Ochronę uzasadniono „wyróżniającym się krajobrazem ze zróżnicowanymi ekosystemami, wartościowym dla zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”[7].

Po przejęciu zarządu nad obszarami chronionego krajobrazu przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego organ ten swymi uchwałami w latach 2009–2018 9-krotnie modyfikował zapisy dotyczące głównie zakazów[1].

Charakterystyka krajobrazu | edytuj kod

Obszar chroni krajobraz i ekosystemy wzdłuż doliny rzeki Myśli i jej dopływu – Kosy wraz licznymi rynnowymi jeziorami dystroficznymi i mezotroficznymi, torfowiska mszarne i zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym, w tym ze stanowiskami rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt[1].

W granicach obszaru znajduje się jeden rezerwat przyrodyCzapli Ostrów[1].

Nadzór | edytuj kod

Nadzór nad obszarem sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[1].

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d e f g Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów). W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-01-29].
  2. Stanisław Król (red.): Przyroda województwa gorzowskiego. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 1994, s. 92.
  3. Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa gorzowskiego. W: Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 20, poz. 266 [on-line]. [dostęp 2019-02-04].
  4. Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 71. [dostęp 2019-02-04].
  5. Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 1286. [dostęp 2019-01-29].
  6. Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 497 [on-line]. [dostęp 2019-01-29].
  7. Rozporządzenie Nr 8/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu A (Dębno-Gorzów). W: Dz. Urz. z 2007 r. Nr 5, poz. 92 [on-line]. [dostęp 2019-02-04].
Na podstawie artykułu: "Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy