Obszary Natura 2000 w Polsce


Obszary Natura 2000 w Polsce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Przykładowe oznaczenie obszaru tablicą

Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%)[1].

Na terenie Polski istnieje obecnie 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)[2][3] o łącznej powierzchni 5,6 mln ha (w tym 648,5 tys. ha obszarów morskich)[1]. Powstawały one w latach 2004, 2007, 2008, 2011, najmłodszy zaś utworzono w roku 2012[3]. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLB” („PL” to kod Polski, a „B” to skrót od angielskiego słowa birds – ptaki) oraz sześciu cyfr[4].

W Polsce utworzono do tej pory 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO)[1][2] o łącznej powierzchni 3,9 mln ha (w tym 359,7 tys. ha obszarów morskich)[1]. Zostały one zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007[5], 25 stycznia 2008, 12 grudnia 2008, 10 stycznia 2011, 7 listopada 2013[6][7] oraz 26 listopada 2015[8]. Część tych obszarów została już formalnie zatwierdzona rozporządzeniami Ministra Środowiska jako specjalne obszary ochrony siedlisk, pozostałe staną się nimi w przyszłości. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLH” („PL” to kod Polski, a „H” to skrót od ang. habitat, czyli siedlisko) oraz sześciu cyfr[4].

Istnieje 7 obszarów oznaczonych kodem „PLC” – są to posiadające wspólne granice obszar ptasi oraz siedliskowy[4].

Spis treści

Lista obszarów programu Natura 2000 w Polsce | edytuj kod

Obszary specjalnej ochrony ptaków | edytuj kod

Obszary specjalnej ochrony siedlisk | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ochrona środowiska 2018. , s. 113–115, 2018-11-30. Warszawa. ISSN 0867-3217 (pol. • ang.). [dostęp 2019-07-29]. 
  2. a b Natura 2000. Historia powstania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
  3. a b Historia wyznaczania OSO. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
  4. a b c Zasady ochrony obszarów Natura 2000. Woliński Park Narodowy. [dostęp 2019-07-29].
  5. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE).
  6. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7358) (2013/741/UE).
  7. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7355) (2013/738/UE).
  8. Projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk przekazane do Komisji Europejskiej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
  9. a b c d e f g Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1416)
  10. a b c natura2000.gdos.gov.pl Nowe obszary Natura 2000 zatwierdzone przez Radę Ministrów. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-11)].

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Obszary Natura 2000 w Polsce" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy