Obszary cenne przyrodniczo w Dąbrowie Górniczej


Obszary cenne przyrodniczo w Dąbrowie Górniczej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszary cenne przyrodniczo w Dąbrowie Górniczej:

Spis treści

Bielowizna | edytuj kod

Teren o powierzchni 2,56 ha położony między kolonią Basiula a Bielowizną, w dzielnicy miasta Dąbrowa GórniczaZąbkowice. Obszar obejmuje blisko kilometrowy odcinek doliny Trzebyczki. Występuje tu dobrze zachowana roślinność łęgowa, łęgowo-bagienna oraz olsy, w tym około 20 gatunków roślin chronionych i rzadkich[1].

Niektóre występujące tu chronione rośliny:

Las Bienia | edytuj kod

Obszar rozciągający się od Łęki do Ząbkowic. Jest to las gospodarczy, wchodzący w skład pasa lasów ochronnych Huty Katowice. Odznacza się jednak dużymi wartościami przyrodniczymi. W runie leśnym można spotkać wiele roślin chronionych i rzadkich, z gatunków charakterystycznych dla lasów liściastych. Drzewostan składa się w głównej mierze ze sztucznie wprowadzonej tu sosny, ponadto dębu szypułkowego, grabu, buka, modrzewia. Dawniej tereny te porastały buczyny ciepłolubne, o czym świadczy skład roślinności runa. W ostatnich latach prowadzi się przebudowę drzewostanu na bukowo-grabowy.

Niektóre występujące tu chronione rośliny:

Łąki Krwiściągowe | edytuj kod

Łąki Krwiściągowe

Teren o powierzchni ok. 35 ha, położony nad potokiem Pogoria, między parkiem Zielona a śródmieściem. Są to łąki z dominacją krwiściągu lekarskiego oraz wieloma bylinami, trawami, turzycami.Można spotkać tu zimowit jesienny oraz ziołorośla z wiązówką błotną oraz bodziszkiem błotnym. Rosną tu także kępy krzewów i drzew, oplecione chmielem.

Lasy Trzebiesławskie | edytuj kod

Lasy Trzebiesławskie położone są w północnej części miasta Dąbrowa Górnicza i porastają wzgórza z wapienia muszlowego i obniżenia terenowe z utworami polodowcowymi. Są to lasy gospodarcze o szczególnych wartościach przyrodniczych. Na całym terenie zaobserwowano liczne gatunki zwierząt i roślin chronionych.

Niektóre występujące tu chronione rośliny:

Wilczomlecz pstry | edytuj kod

Wilczomlecz jest rośliną rzadką, zagrożoną wyginięciem na terenie Polski, i w związku z tym wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Jedyne stanowisko tej rośliny znajduje się w przeważającej mierze na terenie Dąbrowy Górniczej. Jego stanowisko w Polsce leży poza zwartą strefą zasięgu i jest najdalej wysunięte na północ.

Uroczysko Wypaleniska | edytuj kod

Wypaleniska Wypaleniska – łąki

Obszar ten położony jest między drogą do Błędowa a drogą do Niegowonic. Wartościowymi walorami przyrodniczymi tych terenów jest zachowany krajobraz łąkowo-leśny oraz naturalny bór sosnowy. Można tu spotkać drzewostany dębowo-grabowe i olszowe, należące do grądów niskich i łęgów olszowych wraz z charakterystycznym runem oraz podmokłe łąki. Można tu napotkać kilkadziesiąt gatunków roślin chronionych i rzadkich, m.in.:

Naturalny bór sosnowy porasta piaszczyste wzniesienia oraz wilgotne obniżenia terenu. Rośnie tu bór świeży i wilgotny z domieszką boru bagiennego, a także wiele ciekawych roślin borowych i psammofilnych (roślinność trawiasta, niezbyt zwarta, niska). Roślinność ta wiąże luźne, piaszczyste podłoże.

Bagna Błędowskie | edytuj kod

Bagna ciągną się wzdłuż Białej Przemszy, na terenie Pustyni Błędowskiej. Zachodnia część natrafia na triasowe wzgórza i zwęża się, tworząc dolinę przełomową. Można tu zaobserwować liczne meandry, starorzecza i bagna z bogatymi biocenozami. Woda rzeki jest czysta, co stwarza dobre warunki do życia dla wielu, rzadkich zwierząt i roślin. Żyją tu 3 gatunki zwierząt wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: bóbr europejski, minóg strumieniowy i kureczka nakrapiana, zamieszkująca mokradła i błota. Ponadto spotkać tu można derkacza, bociana białego, kszyka, dudka, jastrzębia, kokoszkę wodną, błotniaka stawowego, kruka, trzcinniczka, gąsiorka czy dzięcioła zielonosiwego. Gady reprezentowane są przez jaszczurkę zwinkę i żmiję zygzakowatą.

Niektóre występujące tu chronione rośliny:

Przypisy | edytuj kod

  1. Inne przyrodniczo cenne obiekty i obszary. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-02)].

Bibliografia | edytuj kod

  • Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej – Florian Celiński, Andrzej Czylok, Anna Kubajak (Rok 1996, ​ISBN 83-903466-5-6​)
Na podstawie artykułu: "Obszary cenne przyrodniczo w Dąbrowie Górniczej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy