Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu


Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielkopolski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu im. por. Arkadego Fiedlera – była terenowa jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej. Od 1 lipca 2011 r. w jego miejsce utworzono mniejszą jednostkę - Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, który podlega komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy.

Koszary Oddziału ŻW[1]

Spis treści

Historia oddziału | edytuj kod

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu został sformowany na podstawie rozkazu organizacyjnego Nr 01 komendanta Żandarmerii Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, płk. mgr Tadeusza Niekrasza z dnia 1 września 1990 r. o sformowaniu z dniem 1 września 1990 r. jednostek Żandarmerii Śląskiego Okręgu Wojskowej. Rozkaz organizacyjny Nr 01 został wydany w wykonaniu rozkazu Nr PF-42/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 1990 r. i zarządzenia Nr 062 szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 15 czerwca 1990 r. Jednostkę zorganizowano na podstawie etatu wojenno-pokojowego Nr 62/152/0.

Zgodnie ze wspomnianym rozkazem, komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu podporządkowano dwie placówki Żandarmerii Wojskowej:

 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Gnieźnie,
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Lesznie.

Wymienione jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej utworzono na bazie rozformowanych terenowych organów Wojskowej Służby Wewnętrznej, w miejscu ich dotychczasowej dyslokacji:

 • Oddział WSW w Poznaniu,
 • Delegatura WSW w Gnieźnie,
 • Delegatura WSW w Lesznie.

Właściwość terytorialną dla jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej określił w dniu 17 sierpnia 1990 r. szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP.

W 1994 komendantowi oddziału podporządkowane zostały niżej wymienione terenowe jednostki organizacyjne ŻW:

 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu (dotychczas w podporządkowaniu komendanta Wydziału ŻW w Opolu)
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu (dotychczas w podporządkowaniu komendanta Wydziału ŻW w Toruniu)
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim (dotychczas w podporządkowaniu komendanta Oddziału ŻW we Wrocławiu).

W tym samym roku oddział wyróżniony został "Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

W 1996 oddział został podporządkowany komendantowi rejonowemu ŻW w Bydgoszczy, a jego teren działania znalazł się w granicach Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W 1998 rozformowana została Placówka ŻW w Gnieźnie.

W 2000 przyjęto w podporządkowanie Placówkę ŻW w Pile, która dotychczas podporządkowana była komendantowi Oddziału ŻW w Bydgoszczy. W tym samym roku Placówka ŻW w Sieradzu przekazana została w podporządkowanie komendantowi nowo powstałego Oddziału ŻW w Łodzi.

W 2001 oddział podporządkowany został bezpośrednio komendantowi głównemu ŻW.

W 2002 rozformowane zostały Placówki ZW w Ostrowie Wlkp. i Pile.

Od dnia 26 lipca 2008 Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu nosi nazwę wyróżniającą "Wielkopolski"[2].

30 lipca 2008 r. gen. bryg. Marek Witczak, komendant główny ŻW wraz z por. w st. spocz. Wiktorem Górnym, żołnierzem byłego 7 Dywizjonu Żandarmerii dokonał symbolicznego odsłonięcia tablicy informacyjnej z nową nazwą jednostki.

Tradycje | edytuj kod

Jednostka nie dziedziczy tradycji konkretnego pododdziału Żandarmerii. Oddział ŻW w Poznaniu tak, jak pozostałe jednostki organizacyjne ŻW nawiązuje do dziedzictwa tradycji Dywizjonu Karabinierów Konnych z 1831 i formacji Żandarmerii z lat 1914-1947 oraz obchodzi święto w dniu 13 czerwca.

6 lipca 2009 Minister Obrony Narodowej nadał jednostce imię patrona - por. Arkadego Fiedlera oraz ustanowił dzień 30 września dorocznym Świętem Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej[3].

31 lipca 2009 Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz zatwierdził wzór odznaki i legitymacji oraz regulamin odznaki[4].

Komendanci oddziału | edytuj kod

 • ppłk Hieronim Wojtkowski 1990-1994
 • ppłk Janusz Podwysocki 1994-1998
 • ppłk Tadeusz Szeglowski 1998-2001
 • płk Wacław Kochański 2001-2003
 • płk Jan Wincewicz 2003-2004
 • płk Marek Baranowski od 1 VII 2004
 • płk Jan Miszkiel do 31 VIII 2007
 • płk Paweł Cieszyński od 31 VIII 2007
 • płk Robert Stanisławski do 31 VI 2011

Przypisy | edytuj kod

 1. Pierwotnie służyły jako północny budynek koszar 6 Pułku Grenadierów im. Hrabiego Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski), a następnie 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
 2. Decyzja Nr 283/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu w: Dziennik Urzędowy MON Nr 13 z dnia 11 lipca 2008 r., poz. 153. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 26 lipca 2008 r.
 3. Decyzja Nr 182/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia por. Arkadego Fiedlera Wielkopolskiemu Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej oraz ustanowienia dorocznego Święta (Dziennik Urzędowy MON Nr 12, poz. 128. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia czyli 6 lipca 2009 r.
 4. Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej(Dziennik Urzędowy MON z 16 lipca 2009 roku, Nr 13, poz. 147. Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bibliografia | edytuj kod

 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
Na podstawie artykułu: "Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy