Odznaka Honorowa PCK


Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Odznaka Honorowa PCK) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża – polskie odznaczenie cywilne ustanowione 1 września 1927[1], wznowione w Polsce Ludowej w 1945[2] i potwierdzone w 1964[3] oraz w III RP w 2011[4], stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu i w statucie stowarzyszenia.

Odznaka dzieli się na 4 stopnie:

 1. Odznaka Honorowa PCK I stopnia
 2. Odznaka Honorowa PCK II stopnia
 3. Odznaka Honorowa PCK III stopnia
 4. Odznaka Honorowa PCK IV stopnia.

Spis treści

Zasady nadawania | edytuj kod

Odznakę Honorową PCK nadaje Kapituła Odznaki Honorowej PCK na wniosek struktur istniejących w organizacji, w tym m.in. zarządu głównego. Pięcioosobową kapitułę wybiera zjazd krajowy PCK spośród osób wyróżnionych uprzednio odznaką PCK I stopnia. Odznaki wręczane są uroczyście z okazji ważnych wydarzeń w Polskim Czerwonym Krzyżu, m.in. Tygodnia PCK, Dni Honorowego Krwiodawstwa, Dni Młodzieży PCK[5].

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 1. osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
 2. jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
 3. inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.

Odznakę poszczególnych stopni nadaje się według następującej kolejności[5][6]:

 1. Odznakę IV stopnia – po co najmniej 3-letniej działalności w PCK,
 2. Odznakę III stopnia – po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia,
 3. Odznakę II stopnia – po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia,
 4. Odznakę I stopnia – po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia.

Odznaka Honorowa może być nadana również pośmiertnie[5][6], a wyjątkowych sytuacjach z pominięciem wymaganych terminów[5].

Opis odznaki | edytuj kod

Na awersie odznaki znajduje się równoramienny krzyż koloru czerwonego. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki promieni w kolorze złotym. Pośrodku umieszczony jest orzeł według wzoru godła państwowego. W odznakach I i II stopnia orzeł jest w kolorze srebrnym, z dziobem i szponami w kolorze złotym. W odznace III stopnia orzeł jest w całości wykonany z metalu w kolorze srebrnym, a w odznace IV stopnia w kolorze brązowym[5]. W okresie PRL umieszczony był orzeł bez korony.

Rewers odznaki jest gładki, pośrodku umieszczony jest wklęsły napis "P.C.K.".

Odznaki wszystkich stopni zawieszone są na wstążce koloru białego o szerokości 40 mm, z czerwonymi paskami szerokości 4 mm po bokach. Kółko łączące wstążkę z odznaką jest wykonane z metalu z ornamentem liści laurowych. Dla odznaki I i II stopnia jest to kolor złoty, dla III stopnia srebrny, a dla IV stopnia brązowy[5].

Odznaka I stopnia ma wymiary 37x37 mm, natomiast pozostałe niższe stopnie mają wymiary 30x30 mm.

Odznaki wszystkich stopni zawieszone są na wstążce koloru białego, szerokości 40 mm, z czerwonymi paskami szerokości 4 mm po bokach. Kółko łączące wstążkę z odznaką jest wykonane z metalu zdobionego ornamentem z liści laurowych: dla odznaki I i II stopnia – w kolorze złotym, dla III stopnia – w kolorze srebrnym, a dla IV stopnia w kolorze brązowym.

Sposób noszenia odznaki | edytuj kod

Odznakę Honorową nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach polskich, w określonej przepisami kolejności. Organizacjom, instytucjom i zbiorowościom posiadającym sztandar wręczą się Odznakę Honorową wraz ze wstążką regulaminową do zawieszania na sztandarze oraz dyplom nadania Odznaki Honorowej.

Liczba nadań | edytuj kod

b.d. – brak danych (informacja nieujęta w sprawozdaniu)

Na podstawie rocznych sprawozdań z działalności PCK w latach 2003-2018[7].

Odznaczeni | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż" (Dz.U. z 1927 r. nr 79, poz. 688)
 2. Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. Vademecum dla kolekcjonerów. T. 2. Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1990, s. 226
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. poz. 179)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz.U. z 2011 r. nr 217, poz. 1284)
 5. a b c d e f Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły. [dostęp 2014-10-26].
 6. a b Wygląd Odznak wszystkich stopni na www Klubu Honorowych Dawców Krwi (Radzymin)
 7. Sprawozdania. [dostęp 2019-10-16].

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Odznaka Honorowa PCK" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy