Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – jednostopniowe polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku[1]

Spis treści

Przeznaczenie | edytuj kod

Odznaka honorowa nadawana jest jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:

 • w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;
 • związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
 • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Zasady nadawania | edytuj kod

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określonych w odrębnych przepisach;
 • wojewody.

Może być nadana tej samej osobie tylko raz; dopuszczalne jest jej nadanie pośmiertne. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw administracji publicznej lub osoba przez niego upoważniona. Osoba odznaczona otrzymuje odznakę, jej miniaturkę i dyplom.

Opis odznaki | edytuj kod

Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm wykonanego w metalu, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, srebrzonegooksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w otoku z majuskułowym wypukłym napisem dolnym „ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”, widnieje na fakturowanym tle wypukły wizerunek orła białego trzymającego w szponach dwa klucze obrócone piórami do góry, skierowanymi na zewnątrz. Na stronie odwrotnej jest umieszczony trójwierszowy wypukły majuskułowy napis „LABOR OMNIA VINCIT” (tłum. z łac. „PRACA WSZYSTKO ZWYCIĘŻA”) okolony wypukłym wieńcem z dwóch stylizowanych, niezwiązanych gałązek wawrzynu.

Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego w kolorze wiśniowym, o szerokości 35 mm, z białym paskiem szerokości 11 mm przez środek, obramowanym po bokach prążkami w kolorze granatowym szerokości 2 mm.

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Odznaczeni | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Pierwsze wręczenie odznaki miało miejsce 28 sierpnia 2015 podczas konferencji Od Solidarności do Samorządności w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie[2].

Przypisy | edytuj kod

 1. Ogłoszone 10 lipca 2015, weszło w życie 25 lipca 2015.
 2. Od redakcji. Wręczenie pierwszych Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. „Samorząd Terytorialny”. 10/2015 (298). s. 5. ISSN 0867-4973

Bibliografia | edytuj kod

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 969)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 984)
Na podstawie artykułu: "Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy