Okr��g wyborczy nr 50 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej