Order Za Służbę Ojczyźnie


Order „Za służbę Ojczyźnie” w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Order Za Służbę Ojczyźnie) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Order „Za służbę Ojczyźnie” (biał. Ордэн « За службу Радзіме», ros. Орден « За службу Родине») – białoruskie odznaczenie wojskowe.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Odznaczenie został ustanowiony ustawą Rady Najwyższej Republiki Białoruskiej nr 3726 - XII z dnia 13 kwietnia 1995 roku art. 8 pkt. 3.[1] Ustawa ta określała, że order ten jest nadawany za wzorowe wykonywanie służby wojskowej, osiągnięcia w szkoleniu bojowym podległym danej osobie jednostek, pododdziałów, wydziałów i służby specjalne, osiągnięć w umacnianiu bezpieczeństwa publicznego, ochrony granicy państwowej i zwalczania przestępczości, ochrony ludności i terytoriów w nagłych przypadkach, przy czym osoba nagrodzona wykazała szczególną aktywność osobistą.

W dniu 6 września 1999 roku dekretem Prezydenta Białorusi nr 516 określono jego wygląd[2], a w dniu 18 maja 2004 r. Ustawą Prezydenta Białorusi nr 288-3[3] uchylono ustawę z 1995 roku, zachowując na podstawie art. 4 Order „Za służbę Ojczyźnie”, a w art. 8 ustalono za jakie zasługi jest nadawany.

Pierwsze nadanie miało miejsce w 19 listopada 1997 roku (order III stopnia), 15 kwietnia 1998 roku (II stopnia) i 10 listopada 2003 (I stopnia).

Zasady nadawania | edytuj kod

Order posiada trzy stopnie i może być nadawany tylko raz w danym stopniu, przy czym aby otrzymać order wyższego stopnia trzeba posiadać order niższego stopnia. Zgodnie z art. 8 posiadanie przez wyróżnionego radzieckiego Orderu „Orderu Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” jest równorzędne z odpowiednim stopniem orderu białoruskiego i uprawnia do nadania odpowiednio wyższego stopnia orderu białoruskiego.

Zgodnie z art. 8 order może być nadawany oficerom i żołnierzom sił zbrojnych, funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, funkcjonariuszom służb finansowych i Komitetu Kontroli Państwowej oraz organów i wydziałów do spraw sytuacji nadzwyczajnych:

 • za wzorowe wykonywanie służby wojskowej, osiąganie wysokich wyników w szkoleniu bojowym podległych oddziałów i jednostki siły zbrojnych Republiki Białorusi i innych formacji wojskowych Republika Białorusi, utworzonych zgodnie z przepisami prawa Republika Białorusi
 • za utrzymanie wysokiej gotowości bojowej, podnoszenie obronności Republiki Białoruś
 • za osobistą odwagę i samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • za szczególne zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego, ochrony granicy państwowej i walce z przestępczością
 • za inne zasług w służbie dla kraju.

Odznaczenie jest nadawane przez Prezydenta Białorusi.

Do chwili obecnej odznaczeniem tym wyróżniono 297 osób[4], w tym 258 – III stopnia, 35 – II stopnia i 4 – I stopnia.

Opis odznaki | edytuj kod

Odznaka odznaczenie jest wykonana ze srebra. Ogólny wygląd odznaki jest identyczny dla wszystkich stopni. Odznaką jest ośmioramienna gwiazda o średnicy 58 mm, powstała w wyniku nałożenia dwóch kwadratów. Górny kwadrat utworzony został z promieni, natomiast dolny gładki – pokryty niebieską emalią, krawędzie są w kolorze złotym lub srebrnym. Na ramionach dolnego kwadratu umieszczone są pociski, przy czym widać jedynie ich końce. Na górnym kwadracie znajduje się miecz skierowany ostrzem w dół. Na nim znajduje się okrągła tarcza w środku której znajduje się pięcioramienna gwiazda, od boków tarczy odchodzą promienie. W górnej części tarczy na emaliowanej na biało krawędzi znajduje się napis w języku białoruskim ЗА СЛУЖБУ РАДЗІМЕ (pol. Za służbę Ojczyźnie), na dolnej krawędzi jest wieniec z liści laurowych. Rewers odznaki jest gładki, na niej umieszczono mocowanie orderu.

Ordery poszczególnych stopni różnią się między sobą w następujący sposób:

 • I stopnia – górny kwadrat, krawędzie dolnego kwadratu, gwiazda oraz pociski są pozłacane
 • II stopnia – górny kwadrat jest w kolorze srebrnym, krawędzie dolnego kwadratu, gwiazda oraz pociski są pozłacane
 • III stopnia – wszystkie elementy odznaki są w kolorze srebrnym

Odznaka zawieszona jest bezpośrednio na mundurze. Natomiast ustalono baretkę odznaczenia w postaci niebieskiej wstążki, dla I stopnia z jednym szerokim paskiem koloru żółtego, II stopnia – dwoma żółtymi paski i III stopnia – trzema żółtymi paski.

Przypisy | edytuj kod

 1. Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3726-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1995 г., N 22-23, ст. 304; газеты: „Звязда” от 4 мая 1995 г., „Народная газета” от 16 мая 1995 г.)
 2. Указ Президента Республики Беларусь от 6 сентября 1999 г. № 516 „Об утверждении описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь”
 3. Закон Республики Беларусь 18 мая 2004 г. № 288-З О Государственных Наградах Республики Беларусь
 4. Stan na dzień 1 stycznia 2011.

Bibliografia | edytuj kod

 • І.К. Ісаева: Узнагароды Рэспублікі Беларусь / Награды Республики Беларусь. Беларусь, 2004. ISBN 985-01-0531-3. (ros. • biał.)
Na podstawie artykułu: "Order Za Służbę Ojczyźnie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy