Osady hemipelagiczne


Osady batialne w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Osady hemipelagiczne) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Osady batialne (hemipelagiczne) – osady tworzące się w strefie batialnej głębszej i bardziej oddalonej od brzegów strefie mórz i oceanów. Mają często ciemne barwy:szare, brunatne lub czarne, gdyż tworzyły się w środowisku redukcyjnym.Strefa batialna znajduje się poniżej strefy nerytycznej.

Większość stoków kontynentalnych charakteryzuje się kątem pomiędzy 2 a 10 stopni. Materiał klastyczny jest przenoszony w dół stoku poprzez podwodne osuwiska i spływy grawitacyjne: spływy rumoszu oraz prądy turbidytowe. Materiał jest następnie deponowany na dnie oceanicznym tworząc stożki i dalej transportowany wzdłuż podstawy stoku przez prądy konturytowe tworząc konturyty. Charakterystyczne skamieniałości śladowe dla skłonu kontynentalnego to Zoophycos i Lorenzinia, a dla dna oceanicznego: Paleodictyon, Tephrhelminthropsis, Helminthoida, Spiroraphe i Cosmoraphe.

Prądy turbidytowe są to spływy osadów charakteryzujące się newtnowską reologią (ciecze). Niesiony materiał jest utrzymywany w zawieszeniu poprzez siły turbulencji. Prądy zawiesinowe mogą być zainicjowane poprzez trzęsienia ziemi, sztormy czy nagły wzrost dopływu wód w okolicach delt. Struktury depozycyjne tak transportowanego materiału zostały zestawione w postaci sekwencji Boumy charakteryzującej się normalną gradacją uziarnienia. Drobnoziarnisty materiał składający się na struktury Boumy to przeważnie waki (według klasyfikacji Pettijohna).

Podwodne spływy rumoszu to grawitacyjne spływy osadów o plastycznej reologii (mniejsza zawartość wody). Zazwyczaj spływy rumoszu charakteryzują się poziomą orientacją klastów, odwrotną gradacją i zwiększaniem się ku górze zawartości matriks. Podwodne osuwiska i obrywy mają charakter nagłego przemieszczanie się zwartych mas osadów. Osuwiska następują przy ruchu rotacyjnym, podczas gdy obrywy to przemieszczanie się materiału wzdłuż płaskich powierzchni.

Konturyty są często trudne do odróżnienia od drobno i średnio uziarnionych osadów turbidytowych. Możliwe jest jednak dokonanie analizy kierunków paleoprądów.

Na podstawie artykułu: "Osady hemipelagiczne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy