Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji


Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji – zjawiska związane z dynamiką liczebności populacji; skokowe zmiany liczby osobników, oszacowywanej doświadczalnie w warunkach terenowych (zob. np. metodą wielokrotnych złowień) lub określanej metodą modelowania matematycznego, które są obserwowane po wprowadzeniu małych zmian parametrów modeli wzrostu (zob. pojęcie bifurkacji w matematyce). Małe zmiany rozrodczości lub śmiertelności mogą niekiedy wywołać duże zmiany liczebności populacji, o charakterze okresowym (cykliczne) lub wahań przypadkowych (zob. chaos deterministyczny)[a][1].

Spis treści

Model wzrostu | edytuj kod

Podstawowy model logistycznego wzrostu liczebności jest otrzymywany po wprowadzeniu do modelu wykładniczego informacji o charakterze zależności tempa wzrostu od zagęszczenia. Jedna z możliwości polega na wykorzystaniu zależności liniowych tzw. tempa reprodukcji netto (R0) od różnicy między aktualną liczbą osobników (N) i wartością odpowiadającą pojemności środowiska (stan zrównoważony, Neq dla R0 = 1). Stosowane są np. równania[1][2]:

N t + 1 N t = R 0 {\displaystyle {\frac {N_{t+1}}{N_{t}}}=R_{0}} R 0 = 1 B ( N N e q ) {\displaystyle R_{0}=1-B(N-N_{eq})} . R0
Krzywa logistyczna
(wykres funkcji sigmoidalnej)

gdzie:

Nt, Nt+1 – liczba osobników w kolejnych pokoleniach t i t+1, B – parametr tempa zmian rozrodczości, charakteryzujący daną populację.

Zgodnie z tym modelem:

  • liczebność populacji wzrasta (Nt < Neq), gdy R0 > 1,
  • liczebność populacji zmniejsza się (Nt > Neq), gdy R0 < 1.

Oczywistą konsekwencją zastosowania modelu jest otrzymanie „krzywej S” – zależności sigmoidalnej. Jest to zgodne z oczekiwaniem, że liczebność populacji ustali się po osiągnięciu stanu:

N t = N e q {\displaystyle N_{t}=N{eq}} R 0 = 1 {\displaystyle R_{0}=1}

W licznych przypadkach uzyskuje się jednak zaskakujące wyniki obliczeń – pojawianie się regularnych lub nieregularnych wahań liczebności wokół wartości Neq, często o zmiennej amplitudzie[1].

Przykłady oscylacji liczebności populacji | edytuj kod

Obliczenia liczebności populacji, wykonywane dla różnych kompletów parametrów modelu (N0, Neq, B), pozwalają – w niektórych przypadkach – oczekiwać cyklicznych wahań liczebności populacji. Przyjmując dla przykładu, że liczebność początkowa N = 10, pojemność środowiska Neq = 100, a współczynnik B = 0,010–0,015 otrzymuje się krzywą wzrostu populacji w przybliżeniu zgodną z oczekiwanym dynamicznej równowagi – wahania liczebności kolejnych pokoleń wokół wartości odpowiadającej pojemności środowiska są niemal niezauważalne (dla wartości B = 0,015 obserwuje się niewielki szczyt liczebności). Po założeniu, że wartości parametru B są równe 0,020 i 0,025 uzyskuje się wartości N wyraźnie oscylujące w kolejnych latach między granicą dolną i górną, przy czym od wartości B zależy zarówno amplituda wahań, jak okres cyklu[3].

Wyniki obliczeń liczebności populacji (N) w dwudziestu kolejnych pokoleniach
Założenia: liczebność początkowa N = 10, pojemność środowiska Neq = 100, współczynnik B = 0,015, 0,020 i 0,025

Przykłady fluktuacji liczebności populacji | edytuj kod

Wprowadzenie do opisanego prostego modelu innych parametrów, opisujących zmiany tempa reprodukcji netto, prowadzi do wyników bardziej złożonych, w których często nie jest dostrzegalna okresowość (nawet w skali wielu pokoleń). Takie modele mogą ilustrować np. incydentalne masowe pojawy (gradacje) lemingów, szarańczy lub innych gryzoni i owadów, m.in. szkodników upraw i lasów[2]. Doświadczalna weryfikacja modeli w warunkach naturalnych (poza laboratorium) jest trudna, ponieważ fluktuacje zachodzą nie tylko wskutek zmian zagęszczenia pojedynczego gatunku – często dominującą rolę odgrywają inne czynniki, np. oddziaływania międzygatunkowe[b][1].

Wyniki obliczeń liczebności populacji (N) w dwudziestu kolejnych pokoleniach
Założenia: liczebność początkowa N = 10, pojemność środowiska Neq = 100, współczynnik B = 0,026, 0,027 i 0,028

Uwagi | edytuj kod

  1. Zamieszczone w multimedialnej encyklopedii pwn.pl hasło „Dynamika populacji” zawiera, poza animacjami ze słownym komentarzem, program "Spróbuj sam", umożliwiający samodzielne zbadanie wpływu parametrów modelu matematycznego na kształt krzywej wzrostu; zob. np. „Dynamika populacji” w: dziale „Natura”, CD 13 „Nauki przyrodnicze”, pwn.pl Wrocław 2001.
  2. Zobacz – interakcje w układzie drapieżnik-ofiara, równanie Lotki-Volterry.

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d Charles J. Krebs (tłum. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 187–188. ISBN 978-83-01-16552-9.
  2. a b Przemysław Trojan: Ekologia ogólna, (Pojaw masowy (gradacja). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 224–226. ISBN 83-01-02275-2.
  3. Piotr Senatorski, Jan Mucha (programowanie): „Dynamika populacji” (spróbuj sam) w: Encyklopedia multimedialna pwn.pl, dział „Natura”, CD 13 – „Nauki przyrodnicze”

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy