Ostrołęka


Na mapach: 53°04′58″N 21°34′21″E/53,082778 21,572500

Ostrołęka w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pomnik Kurpianek w Parku Miejskim

Ostrołękamiasto na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Narew. Siedziba powiatu ostrołęckiego. W latach 1975–1998 stolica województwa ostrołęckiego. Ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego.

Miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego w województwie mazowieckim[4]. Drugie pod względem wielkości miasto dawnej ziemi łomżyńskiej historycznego Mazowsza[5].

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Ostrołęka jest położona w północno-wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej, w środkowej części powiatu ostrołęckiego, w województwie mazowieckim. Przez miasto przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Nazwa miasta ściśle związana jest z topograficznymi właściwościami terenu („ostre” łąki nad rzeką, które wiosną zalewa woda).

Ostrołęka zajmuje obszar 33,5 km² (2019)[6], z czego:

Miasto stanowi 0,08% powierzchni województwa mazowieckiego.

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia Ostrołęki.

Kalendarium | edytuj kod

Pieczęć Księcia Ziemowita Gen. A. Madaliński wymarszem wojsk z Ostrołęki rozpoczął insurekcję kościuszkowską Cesarz Napoleon Bonaparte w roku 1807 stoczył pod Ostrołęką zwycięską bitwę z Rosjanami Gen. J. Bem. Bohater bitwy pod Ostrołęką Powstanie listopadowe; bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 roku Wiktor Gomulicki; wybitny prozaik okresu pozytywizmu pochodzący z Ostrołęki
 • X – XII wiek – w miejscowości Susk Nowy koło dzisiejszej Ostrołęki istniał duży piastowski gród i osada z targiem[7]
 • XI – XII wiek – gród i osada targowa na lewym brzegu Narwi na wysokości ujścia Omulwi. Wiódł tędy szlak handlowy z Mazowsza do Prus.
 • 1373, 12 maja – Umowna data początku pisanej historii miasta. Tego dnia Ostrołęka otrzymała od księcia Mazowieckiego Siemowita III w Wyszogrodzie przywilej na wójtostwo w Ostrołęce. Dokument nadający prawa miejskie nie zachował się. Zakłada się, że w chwili nadania przywileju na wójtostwo (zabezpieczenie finansowe dla wójta Ostrołęki i jego spadkobierców) miejscowość miała już prawa miejskie chełmińskie. Nadanie wójtostwa jest najstarszym dokumentem o Ostrołęce, stąd zwyczajowo jego datę tę uważa się w Ostrołęce za umowny moment nadania jej praw miejskich[8].
 • 1526 – Ostrołęka, jako część Księstwa Mazowieckiego, została włączona do Korony.
 • XVI w. – Ostrołęka została ośrodkiem starostwa niegrodowego należącego do królowej Bony. Pod jej opieką Ostrołęka zyskała rangę ośrodka rzemieślniczego (sukiennictwo, rzemiosło drzewne) i handlowego – spław produktów leśnych i zboża Narwią do Gdańska. Liczba mieszkańców osiągnęła 2000.
 • 1563 – Ostrołęka została dotknięta zarazą oraz pożarem, które spustoszyły miasto.
 • XVII wiek – ożywienie gospodarcze, głównie na skutek szybkiego rozwoju handlu.
 • 1655–1660 – w okresie potopu szwedzkiego miasto zostało dotkliwie zniszczone. Liczyło zaledwie około 400 mieszkańców.
 • 1708 – w okolicach Ostrołęki Kurpie stoczyli walki ze Szwedami (bitwa pod Kopańskim Mostem), broniąc im wejścia na tereny puszczańskie.
 • 1769, 3 sierpnia – po zawiązaniu się konfederacji barskiej, w Ostrołęce odbył się zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej.
 • 1777 – miasto liczyło 1674 mieszkańców i było trzecim pod względem wielkości miastem Mazowsza (po Warszawie i Pułtusku)[9].
 • 1783 – w dokumentach Komisji Edukacji Narodowej odnotowano, że w tym roku istniała szkoła parafialna, utrzymywana przez księdza.
 • 1789 – powstała kolejna szkoła otwarta przez bernardynów. Uczęszczało do niej 150 uczniów.
 • 1793 – w Ostrołęce stacjonował sztab 1 brygady wraz z 10 szwadronem wielkopolskiej kawalerii narodowej dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego. Po zatwierdzeniu II rozbioru Polski, kiedy to miano przeprowadzić redukcję wojsk polskich, Madaliński wyruszył z Ostrołęki na czele zgromadzonych szwadronów w kierunku Krakowa, dając tym hasło do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej.
 • 1795 – po III rozbiorze Polski miasto weszło w skład zaboru pruskiego, stając się jednym z ośrodków miejskich Prus Nowowschodnich.
 • początek XIX w. – rozwój miasta: opracowano plan regulacyjny, rozpoczęto budowę manufaktury włókienniczej i osady rękodzielniczej na prawym brzegu Narwi pomiędzy ujściem Omulwi a drogą do Myszyńca.
 • 1807, 16 lutego – została stoczona bitwa między wojskami francuskimi a rosyjskimi. Francuzi odnieśli w niej zwycięstwo upamiętnione wyryciem nazwy Ostrołęki na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Miasto stało się miastem powiatowym departamentu płockiego w Księstwie Warszawskim.
 • 1808 – miasto wraz z przedmieściami liczyło 2036 mieszkańców.
 • 1815 – Ostrołęka została włączona w skład Królestwa Kongresowego, zostając jednym z miast obwodowych.
 • 1829 – miasto liczyło 2883 mieszkańców.
 • 1831, 26 maja – Ostrołęka była miejscem bitwy wojsk polskich pod dowództwem J. Skrzyneckiego z armią rosyjską dowodzoną przez I. Dybicza. Do ostatecznego rozbicia wojsk polskich nie dopuścił ppłk Józef Bem, dzięki szarży czwartej baterii artylerii lekkokonnej, którą osobiście dowodził. W wyniku bitwy nastąpiło całkowite zniszczenie prawobrzeżnej osady oraz duże zniszczenie miasta lewobrzeżnego.
 • II połowa XIX w. – w latach 80. zlokalizowano w mieście duży garnizon wojsk rosyjskich. Wybudowano forty, później w Wojciechowicach przy drodze łomżyńskiej, wybudowano koszary. Miasto liczyło wówczas 7965 mieszkańców, a wraz wojskiem 12 949.
 • 1893 – Ostrołęka zyskała połączenie kolejowe przez Łapy i Małkinię z linią Warszawa-Petersburg.
 • 1897 – miasto zyskało połączenie kolejowe z Tłuszczem.
 • 1913 – liczba mieszkańców bez wojska osiągnęła 13 500. Dynamiczny rozwój miasta zaowocował nowymi zakładami przemysłowymi. Działały m.in. fabryki świec, mydła, kafli, guzików, 2 destylarnie, 3 browary, duża cegielnia, tartak, młyny i inne. Powstał oddział Towarzystwa Krajoznawczego oraz duże, murowane więzienie.
 • 1915 – przez miasto przeszedł front I wojny światowej. Nastąpiły znaczne zniszczenia wojenne. Wycofująca się armia rosyjska spaliła miasto. Liczba mieszkańców spadła do 5 tys., z czego 80% stanowiła ludność żydowska.
 • 1918 – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ostrołęka weszła w skład województwa białostockiego, w którym pozostawała aż do 1939. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej miasto zostało włączone w skład województwa warszawskiego.
 • 1920, 7 sierpnia – miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, by 23 sierpnia zostać wyzwolone.
 • 1920–1939 – po I wojnie światowej nastąpiła odbudowa miasta oraz rozwój szkolnictwa podstawowego i średniego.
 • W 1936 r. dokonano zmian granic Ostrołęki: wiejskie przedmieścia na prawym brzegu Narwi zostają wyłączone, a włączono do miasta: Kaczyny-Stacja, Kaczyny-Wypychy, Kaczyny-Starą Wieś, Łęczysk, Pomian, Grabowo, Omulew oraz osadę młyńską w Olszewie–Borkach[10].
 • 1937 – miasto miało 13 650 mieszkańców.
 • 1939–1945 – okres okupacji niemieckiej, podczas którego w Ostrołęce utworzone były obozy pracy przymusowej. Miasto zostało poważnie zniszczone.
 • 1945 – Ostrołęka została miastem powiatowym w województwie warszawskim.
 • 1951 – rozpoczęto budowę elektrociepłowni, uruchomiona w 1956 o mocy 80 MW, do 1965 zwiększono moc do 104 MW[11].
 • 1959 – powstała Ostrołęcka Fabryka Celulozy i Papieru (od 1971 Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze)[12][13].
 • 1960–1970 – budowa Wytwórni Elementów Wielkopłytowych[14]
 • 1970–1990 – liczba mieszkańców wzrosła ponad 2-krotnie.
 • 1972–1976 – w mieście powstały kolejne zakłady przemysłowe: Elektrownia „B” o mocy 600 MW, Zakłady Wapienno-Piaskowe „Grabowo”, Zakłady Mięsne (1974), Fabryka Domów (1974), Zakłady Betonów Komórkowych (1976) i Proszkownia Mleka. Rozbudowano również obiekty infrastruktury społecznej, powstał nowy szpital, dworzec autobusowy, dom rzemiosła, międzyzakładowy dom kultury, dom sportowca, stadion.
 • 1975, 1 czerwca – Ostrołęka została miastem wojewódzkim. Nastąpił dynamiczny rozwój funkcji administracyjnych[11].
 • 1977 – powstanie filii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uruchomienie komunikacji miejskiej i nadawczego ośrodka telewizyjnego[11].
 • 1979 – na początku kwietnia miasto zostało sparaliżowane na skutek ogromnej powodzi. Poziom Narwi osiągnął wówczas 6 m. W związku z tymi wydarzeniami z wizytą do Ostrołęki przybył E. Gierek
 • 1990 – restytucja samorządu terytorialnego.
 • 1995 – powstał Most Madalińskiego, wzorowany na moście Barqueta w Sewilli.
 • 1999 – powrót do statusu miasta na prawach powiatu oraz siedzibą starostwa powiatowego. Miasto w tym czasie liczyło 54 tys. mieszkańców.
 • 2002 – odbyły się pierwsze od 1945 roku powszechne wybory prezydenta miasta. Zwyciężył w nich Ryszard Załuska, urząd sprawował do roku 2006.
 • 2007 – wstąpienie Ostrołęki do Związku Gmin „Pisa-Narew”, którego celem jest wzrost konkurencyjności Doliny Pisy i Doliny Narwi jako regionu turystycznego i tym samym podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej tych gmin. W tym roku również obszar o powierzchni 86,1 ha w Ostrołęce – Wojciechowicach został włączony do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • 2018 – powiększono granice Ostrołęki o część terenów pobliskiej Gminy Rzekuń.
 • 2018 – otwarcie mostu zastępczego nad Narwią, most drogowy na Narwi w ciągu drogi krajowej nr 61 został zamknięty na czas remontu.

Zabytki | edytuj kod

Kościół św. Wojciecha w ostrołęckich Wojciechowicach Wnętrze kościoła pw. św. Antoniego
 • grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek obronny pochodzący prawdopodobnie z XII lub końca XI w.;
 • historyczny układ urbanistyczny starego miasta z rynkiem i ulicami przyległymi, miasto lokowane w XIV w. na prawie chełmińskim
 • kościół Farny pw. NMP i św. Mikołaja z XIV w., rozbudowany w latach 1641–1658;
 • kościół bernardynów pw. św. Antoniego z lat 1666–1696 z polichromiami z XVIII w., klasztor z 1660; dziedziniec kalwaryjny z lat 1751–1752;
 • zespół budynków pokoszarowych, druga połowa XIX w.;
 • kościół pw. św. Wojciecha, wzniesiony w 1890 r., pierwotnie cerkiew prawosławna służąca stacjonującym wojskom rosyjskim;
 • klasycystyczny ratusz, wzniesiony w 1824 r., zniszczony w 1915 r. odbudowany w 1924 r.;
 • budynek dawnej poczty (obecnie Muzeum Kultury Kurpiowskiej), z I poł. XIX w., w którym najprawdopodobniej kwaterował Napoleon.

Demografia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Ludność Ostrołęki.

Ostrołęka liczy 53 710 (dane za rok 2010[15]) mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1852 mieszk./km². Pod względem liczby ludności miasto zajmuje 6. miejsce w województwie i 83. w Polsce.

Dane GUS za rok 2010[15]

Liczba mieszkańców Ostrołęki na przestrzeni lat | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Ostrołęką. Ul. Kopernika, Dom Handlowy „Kupiec”

Gospodarka | edytuj kod

Najbardziej dynamiczny rozwój miasta nastąpił w XX w. Na początku tego stulecia w Ostrołęce powstał węzeł kolejowy, a w latach 50. zaczął się rozwijać przemysł. Powstały zakłady celulozowo-papiernicze i zespół elektrowni. Ostrołęka, chociaż położona wśród terenów rolniczych, jest liczącym się ośrodkiem przemysłowym.

W Ostrołęce funkcjonuje 5100 przedsiębiorstw zatrudniających 20 tys. osób. Dominują małe i średnie firmy prywatne[16]. Ostrołęka pełni rolę ośrodka administracyjnego i gospodarczego dla północno-wschodniego Mazowsza. Struktura gospodarcza miasta zdominowana jest przez przemysł drzewno-papierniczy, energetyczny, materiałów budowlanych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zespół Elektrowni Ostrołęka

W ostatnich latach utworzono tzw. strefę rozwoju gospodarczego[kiedy?], gdzie na obszarze kilkunastu hektarów, wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną, stworzono dogodne warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. W ramach strefy funkcjonuje kilka przedsiębiorstw, w tym Lacroix-Opakowania Sp. z o.o. z kapitałem francuskim. W wyniku otwarcia obwodnicy miasta dostępne stały się kolejne tereny inwestycyjne. Nowi inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości.[potrzebny przypis]

Przemysł celulozowo-papierniczy | edytuj kod

Siedziba StoraEnso Poland
 • StoraEnso Poland – jeden z największych w kraju producentów celulozy i papieru;
 • Lacroix-Opakowania – zakład z kapitałem francuskim.

Energetyka | edytuj kod

Przemysł spożywczy | edytuj kod

Spółdzielnia Mleczarska Piątnica

Inne | edytuj kod

 • Pilkington IGP Sp. z o.o. Oddział w Ostrołęce – producent szyb zespolonych
 • Starglass – producent szyb zespolonych;
 • Xella Polska (Ytong) – producent betonów komórkowych.

Budżet samorządu | edytuj kod

W 2018 r. wydatki budżetu samorządu Ostrołęki wynosiły 405,92 mln zł, a dochody budżetu 369,23 mln zł. Zadłużenie (dług publiczny) samorządu (koniec 2018 r.) wynosiło 102,5 mln zł, co daje 1958 zł na mieszkańca[18].

Transport | edytuj kod

Ostrołęka jest ośrodkiem drogowym i kolejowym w tej części województwa. Leży na skrzyżowaniu dróg z centrum i południa kraju na północny wschód. Od południa graniczy z obszarem aglomeracji warszawskiej, dla której jest naturalnym zapleczem.[potrzebny przypis] Wiedzie przez nią tzw. „gościniec mazurski”, czyli droga krajowa nr 61 z Warszawy nad jeziora. Ma bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem, od których oddalona jest o ok. 120 km.

Transport drogowy | edytuj kod

Ul. R. Traugutta stanowiąca odcinek drogi krajowej nr 61

Przez Ostrołękę przebiegają dwie drogi krajowe i dwie drogi wojewódzkie.

 • Drogi krajowe:

Droga krajowa nr 53OlsztynSzczytnoRozogiMyszyniecKadzidło – Ostrołęka.

Droga krajowa nr 61WarszawaJabłonnaSerockPułtuskRóżan – Ostrołęka – ŁomżaGrajewoAugustów.

 • Drogi wojewódzkie:

Droga wojewódzka nr 544BrodnicaLidzbarkDziałdowoMławaPrzasnyszKrasnosielc – Ostrołęka.

Droga wojewódzka nr 627 – Ostrołęka – Ostrów MazowieckaSokołów Podlaski

Transport kolejowy | edytuj kod

Tory kolejowe przy stacji PKP

W mieście znajduje się stacja kolejowa Historia kolei w Ostrołęce sięga roku 1893, kiedy to uruchomiono połączenie kolejowe z Małkinią i Łapami, a co za tym szło – także z Warszawą i Białymstokiem. Obecnie przez miasto przebiega linia kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Znajduje się na niej 16 stacji. We wrześniu 2007 r. ponownie zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe Ostrołęka – Warszawa i Warszawa – Ostrołęka. Niestety połączenie to szybko zostało zlikwidowane. pasażerowie podróżujący do stolicy muszą korzystać ze stacji przesiadkowej w Tłuszczu.

Transport miejski | edytuj kod

Solaris Urbino 9 z MZK Ostrołęka

Za organizację transportu miejskiego w Ostrołęce odpowiedzialny jest Miejski Zakład Komunikacji[19]. Ostrołęcki MZK dysponuje obecnie 37 autobusami – głównie pojazdami marki Solaris, Solbus i MAZ.

Transport lotniczy | edytuj kod

W 2010 otwarto oficjalnie sanitarne lądowisko na terenie szpitala przy Al. Jana Pawła II.

Administracja | edytuj kod

Prezydenci Ostrołęki | edytuj kod

Urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki istnieje na stałe od 1975 roku. Wcześniej władzę w mieście sprawowali wójtowie, burmistrzowie, naczelnicy i przewodniczący. W roku 1568 Michał Tomaschek sprawował urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki. Później Prezydentami Miasta byli też Jan Grądziński (w latach 1787–1791) i Grzegorz Karczewski (lata 1792–1798). Pierwszym prezydentem wybranym w wyborach bezpośrednich był Ryszard Załuska, który pełnił urząd w latach 2002–2006.

Powojenni prezydenci Ostrołęki:

Osiedla Ostrołęki | edytuj kod

Stare Miasto – ul. Kilińskiego

Ostrołęka jest podzielona administracyjnie na 17 osiedli – dzielnic:

Budynek Ostrołęckiego Centrum Kultury Budynek Galerii Ostrołęka

Kultura | edytuj kod

Za organizację życia kulturalnego miasta odpowiada przede wszystkim Ostrołęckie Centrum Kultury, w którego skład wchodzą:

 • Ośrodek Folkloru i Tańca – organizuje m.in. imprezy folklorystyczne, konkursy i przeglądy zespołów ludowych, a także turnieje tańca towarzyskiego.
 • „Galeria Ostrołęka” – prowadzi działalność wystawienniczą, a także zajęcia plastyczne, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, czy garncarskie. Odbywają się również aukcje eksponatów i wernisaże.
 • Klub „Oczko” – skupia amatorskie zespoły artystycznego ruchu OCK; urządza przedstawienia teatralne, recitale, koncerty muzyczne, a także konkursy recytatorskie. Klub organizuje coroczną imprezę „Ostrołęcką Jesień Teatralną”, na której spotkać się można z różnymi formami teatralnymi, zarówno scenicznymi, jak i ulicznymi. Od roku 2005 festiwalowi towarzyszy Przegląd Małych Form Teatralnych „Igła”.
 • Kino „Jantar” – jest jednym z najnowocześniejszych kin w tej części kraju, dysponuje wysokiej jakości sprzętem audio-wizualnym. Sala kinowa posiada 385 miejsc siedzących. Corocznie odbywają się Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową (OSPA) – w listopadzie oraz Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła” – w grudniu.
Muzeum Kultury Kurpiowskiej Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego

Ponadto rolę w propagowaniu kultury Ostrołęki i regionu odgrywają:

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej – pod tą nazwą działa od 1998 r., wcześniej funkcjonowało jako Muzeum Okręgowe w Ostrołęce. Obejrzeć można m.in. stałą ekspozycję z czasu powstania listopadowego.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego – posiada blisko 190 tys. pozycji książkowych i innych. Promuje działalność wydawniczą rodzimych twórców.
 • Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – zespół ludowy działający od 1952 roku; występuje z sukcesami w całym kraju, od 2002 r. jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich „Kurpiowskie Dwojaki”.
 • Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” – zespół działający od 1984 roku; z powodzeniem realizuje program łączący zajęcia taneczno-wokalne z kształtowaniem osobowości młodych ostrołęczan przy wykorzystaniu tradycji regionu kurpiowskiego. Od początku swojego istnienia realizuje stałą wymianę artystyczną z zespołami z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Węgier.

Ponadto corocznie w maju odbywają się „Dni Ostrołęki”. W ich ramach organizowane są przez władze miasta imprezy plenerowe, festyny, zawody sportowe, koncerty muzyczne, wybory miss, czy juwenalia studenckie. Akcentem „Dni Ostrołęki” jest – organizowane jednak nie w każdym roku – widowisko plenerowe „Bitwa pod Ostrołęką”, jako upamiętnienie wydarzeń z maja 1831 r.

Także corocznie, we wrześniu, odbywa się ogólnopolski przegląd zespołów rockowych „Rockołęka”. Pierwsza edycja odbyła się 5 września 2009 na scenie przy domu handlowym „Kupiec”.

Zespoły muzyczne związane z Ostrołęką | edytuj kod

 • Crowley
 • Droga na Ostrołękę
 • KosaBand
 • Szapatuny
 • Empatic
 • Al Sirat
 • Vinyl
 • Hellveto
 • Retama

Oświata | edytuj kod

Budynek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej

W Ostrołęce funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 4 zespoły szkół zawodowych, 5 liceów ogólnokształcących oraz 4 placówki szkolnictwa wyższego:

Szkoły średnie | edytuj kod

Uczelnie | edytuj kod

Religia | edytuj kod

Kościół farny – najstarszy ostrołęcki budynek sakralny

Kościół rzymskokatolicki | edytuj kod

W Ostrołęce funkcjonuje 6 parafii rzymskokatolickich. Należą one do dekanatu Ostrołęka w Diecezji Łomżyńskiej:

Kościoły ewangeliczne | edytuj kod

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą dwie protestanckie wspólnoty o charakterze ewangelicznym:

Inne wyznania | edytuj kod

Sport i rekreacja | edytuj kod

Hala sportowo-widowiskowa im. A. Gołasia

Organizacją życia sportowego na terenie miasta zajmuje się Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej. Dysponuje on m.in. halą widowiskowo-sportową, krytą pływalnią, kortami tenisowymi, a także stadionem na ponad 2500 miejsc siedzących.

Piłka nożna | edytuj kod

Siatkówka | edytuj kod

 • Energa Omis Ostrołęka – drużyna siatkarzy występująca w II lidze polskiej (sezon 2017/2018).
 • OTPS Nike Ostrołęka – sekcja siatkówki kobiet; drużyna seniorek występuje w II lidze polskiej.
 • Olimp Ostrołęka – drużyna siatkarzy – młodzików (I liga) i kadetów (I liga)

Piłka ręczna | edytuj kod

 • „Trójka” Ostrołęka – drużyna piłkarzy ręcznych. Występuje w II lidze.

Koszykówka | edytuj kod

 • OTK Ostrołęka – męska drużyna koszykarska;
 • MUKS Unia Basket Ostrołęka – żeńska sekcja koszykówki[25]
 • OKK Ostrołęka – męska sekcja koszykówki.

Lekkoatletyka | edytuj kod

 • OKLA Ostrołęka – ostrołęcki klub lekkoatletyczny.

Media | edytuj kod

Prasa | edytuj kod

Radio | edytuj kod

Stacje lokalne | edytuj kod

Stacje ogólnokrajowe | edytuj kod

Radio Maryja – 95,0 MHz

Media internetowe | edytuj kod

Lokalne atrakcje | edytuj kod

Pomnik gen. Józefa Bema Most Madalińskiego
 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej, a w nim m.in. stała ekspozycja poświęcona powstaniu listopadowemu;
 • Forty Bema – mauzoleum powstania listopadowego – budowla-pomnik, otoczona fosą, wykorzystywana do przedstawień plenerowych i części inscenizacji „Bitwy pod Ostrołęką”;
 • pomnik gen. Józefa Bema – bohatera bitwy powstania listopadowego, jaka rozegrała się pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.;
 • izba pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich w ZSZ nr 2 Ostrołęka-Wojciechowice;
 • Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej;
 • Most Madalińskiego – zbudowany w 1995 r., podwieszony na łuku; wzorowany na moście Barqueta w Sewilli;
 • Stare Miasto i deptak śródmiejski (m.in. ulica Głowackiego i plac Bema);
 • Kompleks sportowy przy ulicy Witosa wraz z Aquaparkiem;
 • Ostrołęckie Centrum Kultury; Kino Jantar, Klub Oczko, Galeria Ostrołęka, Kultownia;
 • Plaża miejska i rzeka Narew oraz wał przeciwpowodziowy;
 • Park Miejski i Park na osiedlu Bursztynowym;
 • Pomnik-ławeczka dr Józefa Psarskiego na skwerze jego imienia

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Miasta i gminy partnerskie[26]:

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Herb Miasta. Urząd Miasta Ostrołęka.
 2. Urzą Statystyczny w Warszawie.
 3. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 4. AdolfA. Pawiński AdolfA., Mazowsze, Warszawa 1895, s. 39 .
 5. „Rocznik białostocki”, tom V. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Białystok 1964, s. 348.
 6. dane z bip.um.ostroleka.pl.
 7. Serwis Nauka w Polsce – PAP SA.
 8. Z.Z. Niedziałkowska Z.Z., Ostrołęka dzieje miasta, Warszawa 1979 .
 9. J.J. Kijowski J.J., Z dziejów Powstania Kościuszkowskiego w Ostrołęce i okolicy, Ostrołęka 1994, s. 9 .
 10. Historia Ostrołęki W PIGUŁCE! Zobacz kalendarium. [dostęp 2020-05-12].
 11. a b c Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński „Mazowsze, mały przewodnik” Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1978 s. 179.
 12. 50 lat „Ostrołęckiej Celulozy”. „Przegląd Papierniczy”. R. 65 (6), s. 323, 2009-06. Paweł Wandelt (red. nacz.). Wydawnictwo Sigma-NOT. ISSN 0033-2291
 13. Fabryka celulozy i papieru w Ostrołęce – Intercell SA. Celuloza. [dostęp 2015-01-27].
 14. Wojciech Jankowski, Mały przewodnik po Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyk Warszawa 1983 ​ISBN 83-217-2329-2​, s. 212.
 15. a b Główny Urząd Statystyczny – Baza Demografia.
 16. Profil gospodarczy - Ostrołęka, www.ostroleka.pl [dostęp 2021-02-04]  (pol.).
 17. Strona Energa Ostrołęka.
 18. https://bip.um.ostroleka.pl/attachments/download/7818 https://to.com.pl/zadluzenie-ostroleki-prawie-2000-zlotych-na-glowe/ar/13349089.
 19. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o w Ostrołęce: rozkład jazdy autobusów.
 20. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2017-01-18] .
 21. MaciejM. Kusina MaciejM., Skarb – Narew 1962 Ostrołęka, www.90minut.pl [dostęp 2018-10-08] .
 22. Skarb - Narew 1962 II Ostrołęka, www.90minut.pl [dostęp 2020-08-23] .
 23. MaciejM. Kusina MaciejM., Skarb – Korona Ostrołęka, www.90minut.pl [dostęp 2018-03-26] .
 24. MaciejM. Kusina MaciejM., Skarb – Korona II Ostrołęka, www.90minut.pl [dostęp 2018-03-26] .
 25. Strona klubu MUKS Unia Basket Ostrołęka.
 26. Miasta Partnerskie.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Ostrołęka" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy