Płetwonurek KDP/CMAS


Płetwonurek KDP/CMAS w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Płetwonurek KDP/CMAS [1][2] – uprawnienia płetwonurkowe w ramach organizacji KDP/CMAS w której wyróżniamy następujące stopnie nurkowania rekreacyjnego:

 • Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM) - uprawnia do nurkowania na głębokość do 2 m - 6 m
 • Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) - uprawnia do nurkowania na głębokość do 20 m
 • Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2) - uprawnia do nurkowania na głębokość do 40 m
 • Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3) - uprawnia do nurkowania na głębokość do 50 m
 • Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4) - uprawnia do nurkowania na głębokość do 50 m

Spis treści

Wymagania do rozpoczęcia kursu | edytuj kod

Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) | edytuj kod

 • Ukończone 14 lat (osoby niepełnoletnie wymagają zgody opiekuna prawnego)
 • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora)
 • Brak przeciwwskazań do uprawiania nurkowania

Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2) | edytuj kod

 • ukończone 16 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu:
  • nurkowania nocnego (PNO)
  • nurkowania nawigacyjnego (PNA),
  • i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji
 • zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m
 • od chwili uzyskania stopnia płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 m
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania

Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3) | edytuj kod

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnego stopnia innej organizacji
 • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu:
 1. nurkowania z użyciem nitroksu (PN1)
 2. nurkowania w skafandrze suchym (PSS)
 3. nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub nurkowania w konfiguracji bocznej (PKB1)
 • ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
 1. patofizjologia i pierwsza pomoc – wskazany przez KDP Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej
 2. kursy: BLS, OFADAN
 3. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP
 4. posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o PRM
 • uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie płetwonurka P3, płetwonurka P4 lub Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach
 • konieczność posiadania ważnych badań lekarskich - zaświadczenie o brak przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania

Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4) | edytuj kod

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) przynajmniej 2 lata
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonane przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 • posiadanie minimum 8 specjalistycznych stopni:Płetwonurek Nocny (PNO), Płetwonurek Nawigator (PNA), Płetwonurek Eksplorator (PE), Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW), Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS), Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM), Płetwonurek Podlodowy (PPL), Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP), Płetwonurek Fotograf (PF1/PF2), Płetwonurek Filmowiec (PFT1/PFT2), Płetwonurek Archeolog (PA1/PA2), Płetwonurek Ekolog (PEK1/PEK2), Płetwonurek ze Skuterem (PS1/PS2), Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB), Płetwonurek Nitroksowy (PN1/PN2/PN2KB), Płetwonurek Głębokiego Nurkowania Powietrznego (PGP/PN2KB), Płetwonurek Trimiksowy (PT1/PT2/PT1KBS), Płetwonurek z SCR (PR), Płetwonurek Jaskiniowy (PJ1/PJ2/PJ3), Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB), Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB), Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)

Przebieg szkolenia | edytuj kod

Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) | edytuj kod

 • 13 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 nurkowań:
  • 3 nurkowania do 5 metrów
  • 2 nurkowania do 10 metrów
  • 4 nurkowania na głębokościach między 10 a 15 metrów
  • 1 nurkowanie na głębokość 20 metrów

Łączny czas pobytu pod wodą musi być dłuższy niż 120 minut

Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2) | edytuj kod

 • Część teoretyczna: 15 godzin wykładów
Program: Sprzęt nurkowy Ratownictwo nurkowe Technika i bezpieczeństwo nurkowania Choroby i urazy w nurkowaniu Fizyka nurkowania Hydrologia Historia nurkowania Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • Część praktyczna: 24 godzin zajęć praktycznych w ciągu 6 dni szkoleniowych. Kurs obejmuje 10 nurkowań w wodach otwartych:
  • w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m
  • 1 nurkowanie na głębokość 30 m
  • 2 nurkowania na głębokość 40 m
  • Łączny czas pobytu pod wodą min. 300 min. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy
Program: Nurkowanie sprawdzające z wykorzystaniem latarki, kompasu i boi sygnalizacyjnej Sprawdzian przygotowania fizycznego Wynurzenie z partnerem oddychając z zapasowego źródła powietrza Wynurzenie z partnerem z oddychaniem z jednego automatu oddechowego Wynurzenie bez płetw Wydobycie nieprzytomnego nurka Ratownictwo powierzchniowe Autoratownictwo Nurkowanie adaptacyjne przed nurkowaniami głębokimi Nurkowanie głębokie

Warianty:

 1. Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 2. Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych

Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3) | edytuj kod

 • seminaria i wykłady (20 godzin)
Program: prawne aspekty nurkowania kierowanie zespołem płetwonurków wyposażenie płetwonurka P3 i bieżące naprawy sprzętu ratownictwo nurkowe fizyka nurkowa – seminarium fizjopatologia nurkowania – seminarium nurkowania nietypowe obsługa małej łodzi sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań (łącznie minimum 5 godzin pod wodą), w tym:
  • 4 nurkowania na głębokość 30 m
  • 2 nurkowania na głębokość 50 m
Program: nurkowanie sprawdzające sprawdzian przygotowania fizycznego bieżące naprawy i konserwacja sprzętu nurkowego obsługa małej łodzi kierowanie zespołem płetwonurków z realizacją zadanych scenariuszy ratownictwo podwodne nurkowanie głębokie (50 m) z instruktorem nurkowanie głębokie (50 m) z płetwonurkiem P3 zorganizowanie i przeprowadzenie nurkowania nocnego

Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4) | edytuj kod

 • kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS****(P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata

Kadra kursu | edytuj kod

Kadra kursu na stopień P1 | edytuj kod

Kurs może prowadzić instruktor z uprawnieniami Instruktora KDP/CMAS * (M1) lub wyższymi. Szkolenie musi być zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.

Kadra kursu na stopień P2 | edytuj kod

Kadra kursu na stopień P3 | edytuj kod

Uprawnienia | edytuj kod

Uprawnienia (P1) | edytuj kod

 • nurkowanie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o tych samych uprawnieniach, bądź wyższych KDP/CMAS (bądź analogicznych uprawnieniach innych organizacji);
 • nurek z uprawnieniami KDP/CMAS * może ubiegać się o następujące specjalizacje i stopień P2 w ramach KDP/CMAS:
  • Nurkowanie w skafandrach suchych (PSS)
  • Płetwonurek archeolog (PA1)
  • Płetwonurek fotograf 1 (PF1)
  • Przygotowywanie mieszanin oddechowych (GB)
  • Płetwonurek nitroksowy 1 (PN1) - wymagane 15 nurkowań stażowych
  • Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2) - wymagane 20 nurkowań stażowych, w tym 10 na głębokości większej niż 10 m
  • Nurkowanie pod lodem (PL1) - wymagane 25 nurkowań stażowych
  • Nurkowanie wrakowo-morskie (WM1) - wymagane 25 nurkowań stażowych
 • nurek z uprawnieniami KDP/CMAS * może ubiegać się o następujące stopnie organizacji PADI:
  • Advanced Open Water Diver
  • Rescue Diver - wymagane 9 nurkowań stażowych ( w tym jedno nocne), 1 nurkowanie poniżej 18 m, jedno nurkowanie na orientację

Uprawnienia (P2) | edytuj kod

 • nurkowanie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Uprawnienia (P3) | edytuj kod

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą
 • nurkować do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** (P3)
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS * (P1), KDP/CMAS ** (P2), KDP/CMAS *** (P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.:
 1. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania
 2. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody
 3. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania
 4. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta
 5. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** (P3)

Uprawnienia (P4) | edytuj kod

 • Organizowanie i nadzorowanie nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze)
 • Kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej

Przypisy | edytuj kod

 1. CMAS - nurkowanie, kursy i nauka nurkowania | KDP PTTK, www.cmas.pl [dostęp 2018-09-25]  (pol.).
 2. CMAS - System szkolenia KDP, www.cmas.pl [dostęp 2017-12-03]  (pol.).
Na podstawie artykułu: "Płetwonurek KDP/CMAS" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy