Paradoks Simpsona


Paradoks Simpsona w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Paradoks Simpsona dla danych ilościowych: po połączeniu dwu podzbiorów danych o wyraźnej korelacji dodatniej (, ), w danych zagregowanych pojawia się korelacja ujemna ().

Paradoks Simpsona jest paradoksem statystycznym opisanym przez E.H. Simpsona w 1951 roku. Polega on na tym, że efekt działania kilku grup wydaje się odwrócony, kiedy grupy są połączone. Ten pozornie niemożliwy efekt niespodziewanie pojawia się w naukach społecznych i statystyce związanej z medycyną, kiedy zmienna ważona, która różni się od wartości określonej indywidualnie dla poszczególnych grup, jest używana do oceny połączonych grup.

Wyjaśnienie na przykładzie | edytuj kod

Dla zilustrowania paradoksu wyobraźmy sobie dwie osoby, Alę i Janka, które edytują artykuły Wikipedii. W pierwszym tygodniu Ala poprawia 60% artykułów, które edytuje, podczas kiedy Janek poprawia 90% artykułów. W drugim tygodniu Ala poprawia tylko 10% edytowanych artykułów, a Janek 30%.

W obydwu przypadkach Janek poprawił dużo większy procent artykułów niż Ala. Jednak kiedy połączymy wyniki osiągnięte w obydwu tygodniach, może się okazać, że to Ala poprawiła znacznie większy procent artykułów niż Janek!

Przyczyną powyższego paradoksu jest różna liczba artykułów, jakie mogły być edytowane przez każdą osobę – ta informacja pierwotnie nie była podana. Przyjmijmy przykładowo, że w pierwszym tygodniu Ala edytuje 100 artykułów, poprawiając 60 spośród nich; Janek edytuje tylko 10 artykułów, poprawiając wszystkie z wyjątkiem jednego. A zatem procentowo Janek poprawił więcej, ale w liczbach bezwzględnych – mniej. W drugim tygodniu Ala edytuje tylko 10 artykułów, poprawiając jeden; Janek edytuje 100 artykułów, poprawiając 30. Kiedy połączymy dwutygodniowy rezultat pracy, okaże się, że Ala i Janek dokonali edycji takiej samej liczby artykułów, jednak Ala poprawiła 55% z nich (wszystkich 61), a Janek poprawił tylko 35% z nich (wszystkich 39).

Podsumowując i wprowadzając niektóre oznaczenia użyte w dalszej treści:

 • W pierwszym tygodniu
  • S A ( 1 ) = 60 % {\displaystyle S_{A}(1)=60\%} – Ala poprawiła 60% artykułów ze wszystkich, które edytowała.
  • S B ( 1 ) = 90 % {\displaystyle S_{B}(1)=90\%} – Janek poprawił 90% w tym samym czasie.
Więcej procentowo poprawił Janek.
 • W drugim tygodniu
  • S A ( 2 ) = 10 % {\displaystyle S_{A}(2)=10\%} – Ala poprawiła 10% artykułów (1 z 10 edytowanych).
  • S B ( 2 ) = 30 % {\displaystyle S_{B}(2)=30\%} – Janek osiągnął wskaźnik sukcesu 30%.
Więcej procentowo poprawił Janek.

W obydwu przypadkach edycje Janka osiągnęły większy sukces niż edycje Ali. Jeśli jednak połączymy obydwa zbiory, zobaczymy, że Janek i Ala razem dokonali edycji 110 artykułów:

 • S A = 61 110 {\displaystyle S_{A}={\tfrac {61}{110}}} – Ala poprawiła 61 artykułów.
 • S B = 39 110 {\displaystyle S_{B}={\tfrac {39}{110}}} – Janek poprawił tylko 39.
 • S A > S B {\displaystyle S_{A}>S_{B}} – Więcej procentowo poprawiła Ala.

Janek jest lepszy w obydwu przypadkach, ale łącznie osiągnął gorszy rezultat!

Arytmetyczna podstawa wyjaśnienia paradoksu nie jest kontrowersyjna. Jeśli S B ( 1 ) > S A ( 1 ) {\displaystyle S_{B}(1)>S_{A}(1)} i S B ( 2 ) > S A ( 2 ) , {\displaystyle S_{B}(2)>S_{A}(2),} intuicja podpowiada, że S B {\displaystyle S_{B}} musi być większe niż S A . {\displaystyle S_{A}.} Jednak jeśli różne wagi są użyte dla określenia wyniku końcowego dla każdej osoby – wówczas intuicyjne odczucie może zawieść. W tym przypadku pierwsza próba jest ważona 100 110 {\displaystyle {\tfrac {100}{110}}} dla Ali i 10 110 {\displaystyle {\tfrac {10}{110}}} dla Janka, podczas gdy w drugiej próbie wagi są odwrócone.

 • S A = 100 110 S A ( 1 ) + 10 110 S A ( 2 ) {\displaystyle S_{A}={\tfrac {100}{110}}S_{A}(1)+{\tfrac {10}{110}}S_{A}(2)}
 • S B = 10 110 S B ( 1 ) + 100 110 S B ( 2 ) {\displaystyle S_{B}={\tfrac {10}{110}}S_{B}(1)+{\tfrac {100}{110}}S_{B}(2)}

Przy jeszcze większym odwróceniu wag dla obydwu prób łączny wynik Ali będzie większy niż 60%, a Janka spadnie poniżej 30%.

Ala ma lepszą skuteczność, ale mówiąc o skuteczności w poszczególnych tygodniach, można pomyśleć, że Janek ma lepszą.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Paradoks Simpsona" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy