Pasmo 70 cm


Pasmo 70 cm w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pasmo 70 centymetrówamatorskie pasmo radiowe w widmie UHF. Dokładne przydziały częstotliwości różnią się regionalnie.

Krótkofalowcy często posiadają urządzenia dwu- lub trzypasmowe zdolne do pracy zarówno na 70 cm, 23 cm, jak i 2 m. Praca w tym paśmie możliwa jest po uzyskaniu licencji krótkofalarskiej oraz zezwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Spis treści

Charakterystyka | edytuj kod

Pasmo to jest bardzo popularne wśród radioamatorów, używane jest do komunikacji w sytuacjach alarmowych przy pomocy radiotelefonów przenośnych i mobilnych. W tym paśmie pracują również przemienniki analogowe i cyfrowe.

Podział pasma 70 cm w Polsce | edytuj kod

W Polsce od września 2017 obowiązuje następujący podział pasma 70 cm[1]:

Informacje do bandplanu 430 – 440 MHz | edytuj kod

1. Informacje ogólne

 • W Europie częstotliwości pomiędzy 432,000 i 433,000 MHz nie mogą być wykorzystywane przez przemienniki (od 01.01.2004 częstotliwości te są pomiędzy 432,000 i 432,600 MHz)

2. Przypisy

 • (a) Telegrafia jest dozwolona w całej wąskopasmowej części pasma. Wyłącznie telegrafia pomiędzy 432,000 – 432,100 MHz, chociaż w tym zakresie dozwolone jest również PSK31.
 • (b)Koordynacja radiolatarni opisana jest w VHF Manager Handbook.
 • (c)
Operatorzy ATV powinni korzystać z przydziału częstotliwości mikrofalowych, ale mogą korzystać z pasma 435 MHz jeśli zezwalają na to lokalne przepisy i wydane zezwolenie. W przypadku interferencji pomiędzy ATV i Amatorską Służbą Satelitarną – Amatorska Służba Satelitarna powinna mieć priorytet. Transmisja ATV w paśmie 435 MHz powinna się odbywać w segmencie 434,000 – 440,000 MHz. Nośna wizji powinna być poniżej 434,500 MHz lub powyżej 438,500 MHz. Narodowe organizacje powinny dostarczać wskazówki dla swoich członków na temat dokładnie używanych częstotliwości, biorąc pod uwagę interesy innych użytkowników (Noordwijkerhout 1987).
 • (d) Określenie SUB-REGIONAL (krajowy bandplan) pojawiające się w bandplanie VHF/UHF/Microwave 1 Regionu IARU oznacza:
W pasmach i podpasmach niedostępnych w całym 1 Regionie IARU, bandplan powinien być koordynowany pomiędzy krajami, w których pasma te są przeznaczone dla Służby Amatorskiej. Określenie „krajowy bandplan” odnosi się do pasm lub segmentów dostępnych w pojedynczych krajach (tak jak przydział pasma 70 MHz) lub w krajach oddalonych od siebie (Torremolinos 1990).
 • (e) Konferencja 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990) rozszerzyła pasmo wyjściowe liniowych transponderów od 432,700 do 432,800 MHz pod następującymi warunkami:
Przyjęte i używane częstotliwości 432,600 MHz dla RTTY (ASK/PSK) i 432,700 MHz dla FAX powinny być respektowane w przypadku instalacji transponderów, które używają tego przydziału częstotliwości.
 • (f) Tan segment przeznaczony jest dla łączności Simplex Digital Voice z wyłączeniem Digital Voice Gateways. Transmisja danych w kanale Digital Voice jest dozwolona. Użytkownicy Digital Voice, przed nadawaniem powinni sprawdzić czy częstotliwość nie jest wykorzystywana przez inne emisje.

3. Przeznaczenie

 • Poniższe przypisy odnoszą się do kolumny przeznaczenia niniejszego bandplanu. Zgodnie z duchem amatorskim operatorzy powinni stosować się do ustaleń w kolumnie przeznaczenia, które zostały stworzone dla wygodnej pracy, jednak nie mogą stanowić prawa do rezerwacji częstotliwości wspomnianych w kolumnie przeznaczenia lub niniejszych przypisach (z wyjątkiem gdzie wskazane jest „wyłącznie”).
 • (f) HB/DL/OE system przemienników jest używany od dłuższego czasu i jest cenny z punktu widzenia lepszego wykorzystania pasma, dlatego 1 Region IARU popiera jego użycie. Dotyczy to również francuskiego systemu kanałów, adaptowanego również przez Holandię i Belgię, który jest również wspierany przez 1 Region IARU dla lepszego wykorzystania dotychczas nieużywanego pasma.
 • (g) Następujące częstotliwości w band planie 435 MHz zostały przeznaczone dla komunikacji cyfrowej:
430,544 – 430,931 MHz – Rozszerzenie wejścia systemu przemienników 7,6 MHz dla komunikacji cyfrowej
438,194 – 438,541 MHz – Częstotliwości wyjściowe dla powyższych. 433,619 – 433,781 MHz
438,019 – 438,181 MHz 430,394 – 430,581 MHz – Linki komunikacji cyfrowej
439,794 – 439,981 MHz – Linki komunikacji cyfrowej Ze względu na pasma przeznaczone dla Służby Amatorskiej przez narodowe administracje, interesy innych użytkowników, możliwe interferencje od np. ISM, specyficzną cyfrową technikę lub system, może nastąpić wybór częstotliwości w ramach powyższych zakresów w ramach subregionu lub przez organizacje narodowe.
 • (h) W krajach, w których zakres częstotliwości 433,619 – 433,781 MHz jest jedynym segmentem w paśmie 435 MHz dostępnym dla komunikacji cyfrowej, techniki modulacyjne wymagające większego pasma niż 25 kHz nie powinny być używane. Jeśli inny lub niekompatybilny system jest używany w sąsiadujących krajach, użycie częstotliwości powinno być koordynowane pomiędzy tymi krajami w celu uniknięcia szkodliwych interferencji.
 • (i) Na tymczasowych zasadach, w krajach, w których zakres częstotliwości 433,619 – 433,781 MHz jest jedynym segmentem w paśmie 435 MHz dostępnym dla komunikacji cyfrowej:
Kanały z częstotliwością środkową 432,500, 432,525, 432,550, 432,575, 434,450, 434,475, 434,500, 434,525, 434,550 i 434,575 mogą być używane dla komunikacji cyfrowej Użycie tych kanałów nie może interferować z transponderami liniowymi Techniki modulacji wymagające separacji kanałów większej niż 25 kHz nie mogą być używane (De Haan 1993).
 • (j) Konferencja 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990) przyjęła rekomendację dotyczącą segmentu przemienników i linków wymienionych w punkcie (g):
Dla linków i przemienników instalowanych w odległości poniżej 150 km od granic, narodowe organizacje powinny koordynować przydziały częstotliwości oraz dane techniczne z sąsiadującymi krajami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobrą praktykę używania anten kierunkowych i używanie minimalnej niezbędnej mocy. To uzgodnienie dotyczy również eksperymentów z linkami w segmencie wszystkich emisji w zakresie częstotliwości 438,544 – 438,631 MHz (De Haan 1993).
 • (k) Kanały przeznaczone dla eksperymentów z nowymi technologiami transmisji (De Haan 1993).
 • (l) W Wielkiej Brytanii, w segmencie 438,419 – 438,581 dozwolone jest użycie przemienników głosowych o niskiej mocy (De Haan 1993).
 • (m) Eksperymenty z cyfrowymi, szerokopasmowymi emisjami mogą być przeprowadzana w paśmie 435 MHz w krajach gdzie dostępne jest pełne 10 MHz. Eksperymenty powinny być przeprowadzana w okolicach częstotliwości 434 MHz z użyciem poziomej polaryzacji i minimalnej niezbędnej mocy (Tel Aviv 1996).
 • (n) Dotyczy tylko w przypadku, gdy 144.800 MHz nie może być użyte (Davos 2005).
 • (o) Powszechne częstotliwości dla Simplex (FM) Internet Voice Gateway: 433,950, 433,9625, 433,975, 433,9875, 434,0125, 434,025, 434,0375, 434,050 MHz (Cavtat 2008).
 • (p) Wszystkie kanały przemienników mogą używać FM lub DV (Cavtat 2008).

Przypisy | edytuj kod

 1. ON4AVJ: Bandplan UHF 1 Regionu IARU (ang.). W: www.iaru-r1.org [on-line]. 2020-03-31. [dostęp 2020-10-14].
Na podstawie artykułu: "Pasmo 70 cm" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy