Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza


Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza – rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie PRL, pod kierownictwem premiera Józefa Cyrankiewicza, desygnowanego przez Bolesława Bieruta, po dymisji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 5 lutego 1947.

Na wniosek nowego premiera 6 lutego 1947 prezydent powołał rząd koalicyjny Bloku Demokratycznego (czyli PPS, PPR, „lubelskiego” SL i SD) oraz Stronnictwa Pracy. 8 lutego rząd został zatwierdzony przez Sejm i trwał przez cały okres kadencji Sejmu Ustawodawczego (2144 dni). 20 listopada 1952 Józef Cyrankiewicz złożył dymisję Sejmowi PRL I kadencji, dzień później rząd zakończył urzędowanie.

Spis treści

Pierwsza Rada Ministrów Józefa Cyrankiewicza (1947–1952) | edytuj kod

W dniu zaprzysiężenia 6 lutego 1947 | edytuj kod

Zmiany w składzie Rady Ministrów | edytuj kod

 • 27 marca 1947:
  • przekształcenie Ministerstwa Aprowizacji i Handlu w Ministerstwo Aprowizacji; Ministerstwa Przemysłu w Ministerstwo Przemysłu i Handlu; Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego w Ministerstwo Żeglugi.
 • 11 kwietnia 1947:
  • zlikwidowanie Ministerstwa Informacji i Propagandy.
 • 16 kwietnia 1947:
  • za kierownika Ministerstwa Żeglugi Ludwika Grosfelda mianowano ministra Adama Rapackiego (PPS).
 • 16 stycznia 1948:
 • 29 września 1948:
  • zniesienie Ministerstwa Aprowizacji.
 • 11 stycznia 1949:
  • zniesienie Ministerstwa Ziem Odzyskanych.
 • 20 stycznia 1949:
 • 10 lutego 1949:
  • zniesienie ministerstwa przemysłu i handlu;
  • utworzenie: Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz ministerstw: górnictwa i energetyki; przemysłu ciężkiego; przemysłu lekkiego; przemysłu rolnego i spożywczego; handlu wewnętrznego; handlu zagranicznego.
 • 23 lutego 1949:
 • 7 marca 1949:
 • 17 marca 1949:
 • 1 kwietnia 1949:
  • za prof. Michała Kaczorowskiego nominacja gen. dyw. Marian Spychalski (PZPR) na stanowisko ministra odbudowy.
 • 2 kwietnia 1949:
 • 20 kwietnia 1949:
  • Hilary Minc (PZPR) został odwołany ze stanowiska ministra przemysłu i handlu, a mianowany na wiceprezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego KERM i PKPG; Eugeniusz Szyr zastępcą przewodniczącego PKPG (w randze ministra).
 • 22 kwietnia 1949:
 • 27 kwietnia 1949:
  • zniesienie ministerstwa odbudowy i powołanie Ministerstwa Budownictwa.
 • 10 maja 1949:
  • Marian Spychalski zostaje ministrem budownictwa.
 • 10 czerwca 1949:
  • odwołanie Aleksandra Zawadzkiego ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów.
 • 6 listopada 1949:
 • 17 listopada 1949:
 • 7 marca 1950:
  • zmiany nazw ministerstw: skarbu na finansów; górnictwa i energetyki na górnictwa.
 • 19 kwietnia 1950:
  • Ministerstwo Administracji zmieniono na Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
 • 26 kwietnia 1950:
  • utworzenie ministerstwa szkół wyższych i nauki.
 • 27 kwietnia 1950:
 • 28 kwietnia 1950:
 • 30 kwietnia 1950:
  • zmarł Wincenty Rzymowski – minister bez teki.
 • 11 maja 1950:
  • Władysław Wolski odwołany ze stanowiska ministra administracji publicznej.
 • 15 maja 1950:
  • Adam Rapacki odwołany ze stanowiska ministra żeglugi i mianowany ministrem szkół wyższych i nauki.
 • 31 maja 1950:
  • utworzenie Prezydium Rządu, w skład którego wchodzili: prezes RM, wiceprezesi RM oraz podsekretarz stanu w Prezydium Rady Ministrów. Podsekretarzem stanu był od 16 maja Jakub Berman (PZPR).
 • 10 czerwca 1950:
 • 7 lipca 1950:
 • 21 września 1950:
  • zniesienie KERM-u.
 • 17 października 1950:
  • Kiejstut Żemaitis odwołany ze stanowiska kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
 • 30 grudnia 1950:
  • zniesienie Ministerstwa Budownictwa i utworzenie ministerstw: budownictwa miast i osiedli; budownictwa przemysłowego; przemysłu chemicznego.
  • odwołanie Bolesława Rumińskiego ze stanowiska ministra przemysłu rolnego i spożywczego i mianowanie go ministram przemysłu chemicznego.
 • 3 stycznia 1951:
 • 10 stycznia 1951:
 • 11 stycznia 1951:
 • 26 lutego 1951:
  • zniesienie Ministerstwa Komunikacji i utworzenie Ministerstwa Kolei oraz Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
 • 28 lutego 1951:
  • nominacje: Jan Rabanowski – minister kolei; Jan Rustecki (PZPR) – minister transportu drogowego i lotniczego.
 • 20 marca 1951:
 • 25 maja 1951:
  • utworzenie Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
 • 26 maja 1951:
  • przekształcenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Ministerstwo Rolnictwa (minister bez zmiany).
  • utworzenie Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 • 29 maja 1951:
  • nominacje: Adam Żebrowski – minister przemysłu drobnego i rzemiosła; Hilary Chełchowski – minister PGR.
 • 27 czerwca 1951:
  • odwołanie Jana Rabanowskiego z funkcji ministra kolei.
 • 20 września 1951:
 • 12 grudnia 1951:
  • Stefan Jędrychowski odwołany z funkcji zastępcy przewodniczącego PKPG i mianowany wiceprezesem Rady Ministrów.
 • 15 grudnia 1951:
  • przekształcenie Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki w Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
 • 15 stycznia 1952:
  • nominacja: Czesław Bąbiński – minister budownictwa przemysłowego.
 • 5 lutego 1952:
  • nominacja: Mieczysław Hoffmann – minister przemysłu rolnego i spożywczego.
 • 15 lutego 1952:
  • utworzenie ministerstw: hutnictwa oraz energetyki, a Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego zmieniono w Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.
 • 23 lutego 1952:
 • 22 kwietnia 1952:
  • utworzenie Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego – minister Marian Minor.
 • 30 czerwca 1952:
  • nominacja: Tadeusz Gede – wiceprezes Rady Ministrów.

Uwagi | edytuj kod

 1. Do 9 czerwca 1951 minister rolnictwa i reform rolnych (Dz.U. z 1951 r. nr 30, poz. 236).
 2. Do 30 marca 1950 minister skarbu (Dz.U. z 1950 r. nr 10, poz. 101).
 3. Do 31 marca 1947 minister aprowizacji i handlu (Dz.U. z 1947 r. nr 31, poz. 130).
 4. Do 31 marca 1947 minister przemysłu (Dz.U. z 1947 r. nr 31, poz. 130).
 5. Do 20 września 1947 minister lasów (Dz.U. z 1947 r. nr 60, poz. 327).
 6. Do 31 grudnia 1951 minister szkół wyższych i nauki (Dz.U. z 1951 r. nr 67, poz. 465).
 7. Do 30 marca 1950 minister górnictwa i energetyki (Dz.U. z 1950 r. nr 10, poz. 102).
 8. Do 6 marca 1952 minister przemysłu ciężkiego (Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 67).

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 97–98
 2. a b c d e f g h i j k l Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 99
 3. a b c d e f g h i j k l m Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 100
 4. a b c d e f g h Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 102
 5. Dz.U. z 1949 r. nr 7, poz. 43
 6. a b c d e f g h i j k Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 103
 7. a b Dz.U. z 1951 r. nr 14, poz. 108
 8. a b c d e f Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 101
 9. Dz.U. z 1950 r. nr 19, poz. 159
 10. a b c d e Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944–1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, PWN 1991, s. 104
 11. Dz.U. z 1950 r. nr 58, poz. 522
 12. Dz.U. z 1949 r. nr 30, poz. 216
 13. Dz.U. z 1950 r. nr 19, poz. 156
 14. Dz.U. z 1951 r. nr 30, poz. 236
 15. Dz.U. z 1951 r. nr 32, poz. 247
 16. Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 67
 17. Dz.U. z 1952 r. nr 19, poz. 113
Na podstawie artykułu: "Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy