Placówka wywiadowcza KOP nr 1


Placówka wywiadowcza KOP nr 1 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Placówka wywiadowcza KOP nr 1 – organ wykonawczy wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza.

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

Placówka utworzona została w lipcu 1929 roku w Suwałkach[1]. Wchodziła w skład Brygady KOP „Grodno”[2]. Pod względem pracy wywiadowczej podlegała szefowi Ekspozytury Nr 1 „Wilno” Oddziału II SG[3], pod względem pracy kontrwywiadowczej szefowi Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK III Grodno[4], natomiast pod względem wyszkolenia wojskowego dowódcy Brygady KOP „Grodno”[5]. Pod względem administracyjno-gospodarczym placówka była przydzielona do 29 batalionu odwodowego w Suwałkach[6].

Zgodnie z etatem placówka liczyła 3 oficerów[b], 3 podoficerów i 4 szeregowych[4].

W 1934 roku placówkę przeniesiono do Grodna[2][7]. W 1937 roku jednostką administracyjną dla placówki nr 1 był batalion KOP „Orany”[8].

W 1939 roku placówka wywiadowcza KOP nr 1 „Grodno” podlegała nadal szefowi Ekspozytury nr 1 Oddziału II SG[9].

Obsada personalna | edytuj kod

Kierownicy placówki:

 • por. piech. Marian II Kamiński[c] (p.o. 1929 – )
 • kpt. piech. Marian Czesław Bajerlein[d] (24 XI 1932[10] − 1939)

Oficerowie:

Obsada placówki w lipcu 1929[11]

 • kierownik placówki − vacat
 • oficer ofensywny − por. Ługowski Mieczysław
 • oficer przemytniczy (p.o. kier.) − por. Kamiński Marian

Obsada personalna w marcu 1939 roku[7][e]:

 • kierownik placówki – kpt. adm. (piech.) Marian Czesław Bajertein
 • oficer placówki – kpt. piech. Alfons Jakubianiec
 • oficer placówki – kpt. adm. (piech.) Józef Pilarski

Uwagi | edytuj kod

 1. Zarządzenie szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna w sprawie używania w dowództwie KOP kryptonimów zamiast nazw jednostek KOP → Jabłonowski i in. 2001 ↓, s. 428
 2. Byli to: kierownik placówki (major), oficer do spraw wywiadu zaczepnego (kapitan), oficer do spraw kontrwywiadu i spraw przemytniczych (kapitan) → Zarządzenie nr L.dz.KOP.1150/Tjn./Wyw./29 ↓, s. 1/zał.1
 3. Marian II Kamiński urodził się 19 sierpnia 1892 roku. W placówce pełnił służbę na stanowisku oficera przemytniczego. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 149, 253 Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 90, 909
 4. Marian Czesław Bajerlein (1891-1961), Muzeum polskich formacji granicznych [1].
 5. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[12].

Przypisy | edytuj kod

 1. Zarządzenie nr L.dz.KOP.1150/Tjn./Wyw./29 ↓, s. 1.
 2. Prochwicz 2003 ↓, s. 41.
 3. Prochwicz 2003 ↓, s. 50.
 4. a b Prochwicz 2003 ↓, s. 40.
 5. Zarządzenie nr L.dz.7580/Wyw.Org./31 ↓, s. 2.
 6. Zarządzenie nr L.dz.KOP.1150/Tjn./Wyw./29 ↓, s. 2.
 7. a b Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 921.
 8. Zarządzenie nr L.500/Tjn.Og.Org/37 ↓, s. 1 zał. 47.
 9. Prochwicz 2002 ↓, s. 32.
 10. Obsada oficerska wywiadu KOP ↓, s. 4.
 11. Polak 1999 ↓, s. 98.
 12. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.

Bibliografia | edytuj kod

 • Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932.
 • Regina Czarnecka: Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) w latach 1921-1939. [dostęp 2016-03-04].
 • Marek Jabłonowski, Włodzimierz Jankowski, Bogusław Polak, Jerzy Prochwicz: O niepodległą i granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wybór dokumentów. Warszawa-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. ISBN 83-88067-48-8.
 • Bogusław Polak: Polskie formacje graniczne. Dokumenty organizacyjne. Wybór źródeł. T.1. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1999. ISBN 83-87424-84-6.
 • Jerzy Prochwicz: Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003. ISBN 83-88973-58-4.
 • Jerzy Prochwicz. Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939. „Problemy Ochrony Granic”. 22, 2002. 
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. T. 29. Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2006. ISBN 83-7188-899-6.
 • Zarządzenie dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza w sprawie reorganizacji służby wywiadu nr L.dz.KOP.1150/Tjn./Wyw./29 z 15 lipca 1929 roku.
 • Zarządzenie dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza w sprawie reorganizacji służby wywiadowczej nr L.dz.7580/Wyw.Org./31 z 19 listopada 1931 roku.
 • Zarządzenie dowódcy KOP w sprawie reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza („R.3” I Faza) nr L.500/Tjn.Og.Org/37 z 23 lutego 1937 roku.
 • Wykazy imienne całkowitej obsady oficerskiej oraz zmian stanu oficerów Szefostwa Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1933-1935 → Archiwum Straży Granicznej. Szczecin.
Na podstawie artykułu: "Placówka wywiadowcza KOP nr 1" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy