Plac��wka Stra��y Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach