Plik:16 Batalion KOP w Sienkiewiczach - stra��nica NAC 1-W-1769-8.jpg