Plik:Opaka, Cerkiew Narodzenia Naj��wi��tszej Maryi Panny (HB6).jpg