Plik:Stok narciarski w Przemy��lu - Most nad Pasteura.jpg