Podział administracyjny Polski (1944–1950)


Podział administracyjny Polski (1944–1950) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podział administracyjny Polski w latach 1944–1950 – podział administracyjny Polski obowiązujący w pierwszych latach po zakończeniu okupacji niemieckiej.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Zmiany podziału administracyjnego Polski 22 VIII 1944 – 28 VI 1946

Powojenne granice Polski zostały ustalone na konferencjach wielkiej trójki w Teheranie (1943), Jałcie i Poczdamie (1945). Na żądanie przywódcy ZSRR Józefa Stalina wschodnią granicę Polski wytyczono wzdłuż linii Curzona. W zamian Polska otrzymała obszar Niemiec na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej (z wyjątkiem części Prus Wschodnich przekazanej ZSRR), określany mianem Ziem Odzyskanych[a][b][1][2].

Powołany z inicjatywy ZSRR 22 lipca 1944 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w miesiąc po rozpoczęciu działalności (21 sierpnia) wydał dekret o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji, który wszedł w życie następnego dnia (22 sierpnia). Dekret ten zniósł wprowadzony przez okupanta podział administracyjny (art. 11), przywracając przedwojenną strukturę władz administracyjnych[c][3][2].

Ważniejsze zmiany administracyjne | edytuj kod

Podział administracyjny 1 kwietnia 1947 | edytuj kod

Województwa | edytuj kod

Powiaty według województw | edytuj kod

Województwo białostockie | edytuj kod

Województwo gdańskie | edytuj kod

Województwo kieleckie | edytuj kod

Województwo krakowskie | edytuj kod

Województwo lubelskie | edytuj kod

Województwo łódzkie | edytuj kod

Województwo olsztyńskie | edytuj kod

Województwo pomorskie | edytuj kod

Województwo poznańskie | edytuj kod

Województwo rzeszowskie | edytuj kod

Województwo szczecińskie | edytuj kod

Województwo śląskie | edytuj kod

Warszawa | edytuj kod

Województwo warszawskie | edytuj kod

Województwo wrocławskie | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Konferencja poczdamska jedynie przekazała ten obszar pod zarząd państwa polskiego, odkładając ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski do konferencji pokojowej.
 2. Termin „Ziemie Odzyskane” po raz pierwszy został użyty już w 1938 w odniesieniu do Zaolzia (por. dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską – Dz.U. z 1938 r. nr 78, poz. 533).
 3. Pod władzą PKWN znajdowało się w całości jedynie przedwojenne województwo lubelskie, a częściowo województwa białostockie, krakowskie i lwowskie.
 4. W tym 304 282 osoby nieuwzględnione w podziale na województwa.

Przypisy | edytuj kod

 1. Gawryszewski 2005 ↓, s. 41.
 2. a b Gawryszewski 2005 ↓, s. 42.
 3. Dz.U. z 1944 r. nr 2, poz. 8
 4. Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22
 5. Gawryszewski 2005 ↓, s. 43-44.
 6. Gawryszewski 2005 ↓, s. 43.
 7. Dz.U. z 1945 r. nr 8, poz. 38
 8. Dz.U. z 1945 r. nr 11, poz. 57
 9. Dz.U. z 1945 r. nr 17, poz. 92
 10. Dz.U. z 1945 r. nr 26, poz. 159
 11. Dz.U. z 1945 r. nr 26, poz. 160
 12. Dz.U. z 1945 r. nr 27, poz. 168
 13. Dz.U. z 1945 r. nr 27, poz. 167
 14. M.P. z 1945 r. nr 29, poz. 77
 15. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
 16. Dz.U. z 1948 r. nr 21, poz. 148
 17. Dz.U. z 1948 r. nr 12, poz. 97
 18. M.P. z 1948 r. nr 56, poz. 336
 19. Dz.U. z 1948 r. nr 49, poz. 371
 20. a b c d e f Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 21. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 260
 22. RS 1947 ↓, s. 15-18.
 23. PSSL 1946 ↓, s. XVI.
 24. a b c RS 1947 ↓, s. 14.
 25. a b c d RS 1947 ↓, s. 16.
 26. PSSL 1946 ↓, s. 9.
 27. PSSL 1946 ↓, s. 11.
 28. a b c d RS 1947 ↓, s. 15.
 29. PSSL 1946 ↓, s. 7-8.
 30. a b c RS 1947 ↓, s. 18.
 31. PSSL 1946 ↓, s. 20-21.
 32. PSSL 1946 ↓, s. 8.
 33. PSSL 1946 ↓, s. 6-7.
 34. PSSL 1946 ↓, s. 10.
 35. PSSL 1946 ↓, s. 12-13.
 36. RS 1947 ↓, s. 17.
 37. PSSL 1946 ↓, s. 14-17.
 38. PSSL 1946 ↓, s. 21-22.
 39. RS 1947 ↓, s. 16-17.
 40. PSSL 1946 ↓, s. 13-14.
 41. PSSL 1946 ↓, s. 19-20.
 42. Andrzej Gawryszewski: Ludność Warszawy w XX wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2009, s. 90, seria: Monografie. ISBN 978-83-61590-96-5. ISSN 1643-2312.
 43. PSSL 1946 ↓, s. 5.
 44. PSSL 1946 ↓, s. 5-6.
 45. RS 1947 ↓, s. 17-18.
 46. PSSL 1946 ↓, s. 17-18.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Podział administracyjny Polski (1944–1950)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy