Podział administracyjny Poznania


Podział administracyjny Poznania w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszar Poznania jest podzielony na 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane osiedlami.

Spis treści

Organy osiedli | edytuj kod

Sesja Rady Osiedla Piątkowo, 2011

Mieszkańcy każdej jednostki pomocniczej wybierają radę osiedla, która jest organem uchwałodawczym i składa się z 15 członków. W przypadku gdy osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. mieszkańców, rada osiedla ma 21 członków[1]. Organem wykonawczym jednostek jest zarząd osiedla, którego strukturę ustala każdorazowo rada osiedla. Na czele zarządu stoi przewodniczący zarządu osiedla[2].

Urząd Miasta Poznania powołał specjalnie Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który sprawuje nadzór nad ich działalnością oraz współdziała z osiedlami[3].

Obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną organów osiedli zapewnia Prezydent Poznania[4].

Zadania | edytuj kod

Osiedla reprezentują lokalne wspólnoty mieszkańców, gdzie mają tworzyć więzi lokalne obszaru osiedla. Do zadań osiedli należy:

 • prowadzenie działań dotyczących funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
 • dbanie o mienie miasta, ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo na swoim obszarze;
 • prowadzenie działań związanych ze stanem środowiska i zieleni miejskiej;
 • podejmowanie działań związanych z usługami świadczonymi przez jednostki organizacyjne miasta[5].

Mapa podziału na osiedla (od 1 stycznia 2011 r.) | edytuj kod

Podział administracyjny PoznaniaAntoninek
Zieliniec
Kobylepole
ChartowoFabianowo
Kotowo
GłównaGłuszyna Górczyn Grunwald
Południe
Jeżyce Junikowo Kiekrz Krzesiny-
Pokrzywno-
Garaszewo
Krzyżowniki-
Smochowice
Os. Kwiatowe Ławica Morasko-Radojewo Naramowice Ogrody Piątkowo Podolany Rataje Sołacz  Stare
Miasto
    Starołęka-
Minikowo-
Marlewo
Strzeszyn Szczepankowo
 Spławie
  Krzesinki
   Stare
Winogrady
Świerczewo   Św.
Łazarz
Umultowo Wilda   Warszawskie-
Pomet-
Maltańskie
Winiary Wola Żegrze Zielony
Dębiec
1 2 3 4 5 6 7 1 → Grunwald Północ 2 → Stary Grunwald 3 → Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 4 → Nowe Winogrady Północ 5 → Nowe Winogrady Wschód 6 → Nowe Winogrady Południe 7 → Jana III Sobieskiego i Marysieńki


Spis jednostek pomocniczych (osiedli) (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.) | edytuj kod

Osiedle Jeżyce Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Osiedle Rataje Osiedle Sołacz Osiedle Stare Miasto

Reforma funkcjonalna jednostek pomocniczych 2010 | edytuj kod

Urząd miasta ocenił, że zbyt duże rozdrobnienie jednostek pomocniczych w Poznaniu na 69 osiedli oraz ich znaczne dysproporcje ludnościowe uniemożliwiają nadanie im tych samych zadań, praw, a w szczególności kompetencji decyzyjnych, w sposób jednakowy, sprawiedliwy i zapewniający racjonalność finansowania osiedli w ramach budżetu miasta. Zadecydowano o reformie funkcjonalnej, która doprowadziła do połączenia się osiedli w większe osiedla, adekwatne do planowanych nowych zadań i większych kompetencji, jakie zostaną przyznane jednostkom pomocniczym – reprezentującym lokalne wspólnoty mieszkańców Poznania. Łączenie osiedli uwzględniało stanowiska rady osiedla oraz konsultacje z mieszkańcami, a także zróżnicowane minimalne kryteria wielkościowe dla osiedli działających w poszczególnych strefach funkcjonalnych Poznania, szanujących charakter zabudowy, gęstość zaludnienia oraz położenie topograficzno-przestrzenne poszczególnych osiedli[6].

16 marca 2010 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę tzw. reformy funkcjonalnej jednostek pomocniczych w Poznaniu. Utworzone 69 jednostek pomocniczych, podzielono na trzy grupy osiedli z uwagi na ich charakter zabudowy i położenie topograficzno-przestrzenne oraz przypisano dla każdej z grup osiedli minimalne progi ludnościowe[7]:

 1. osiedla z zabudową wielorodzinną (osiedla śródmiejskie oraz położone na terenie spółdzielni mieszkaniowych), gdzie minimalny próg ludności na obszarze każdego osiedla winien wynosić 15 tys. zameldowanych mieszkańców;
 2. osiedla z zabudową mieszaną (z występującą w różnych proporcjach zabudową jedno lub wielorodzinną), gdzie minimalny próg ludności na obszarze każdego osiedla winien wynosić 5 tys. zameldowanych mieszkańców;
 3. osiedla peryferyjne (których jedna z granic stanowi jednocześnie granicę administracyjną Poznania), gdzie minimalny próg ludności na obszarze każdego osiedla winien wynosić 1 tys. zameldowanych mieszkańców.

Następnie sporządzono listę osiedli, które będą podlegać łączeniu. Rady tych osiedli (organy uchwałodawcze) miały przedstawić stanowisko z którym z sąsiednich osiedli zamierzałoby się połączyć, względnie z jaką inną grupą sąsiednich osiedli utworzyć nowe osiedle powstałe z ich połączenia[7]. Następnie 9 lipca i 31 sierpnia 2010 Rada Miasta Poznania w oparciu o uchwałę reformy, stanowisko rad osiedli i konsultacje z mieszkańcami – podjęła uchwały o łączeniu, zmianach granic i nazw osiedli. Wskutek reformy zredukowano liczbę jednostek pomocniczych z 69 do 42 oraz przyłączono do niektórych osiedli tereny wcześniej nie przydzielone.

Mimo kryteriów istnienia osiedli, po dokonanych łączeniach nowo-utworzone Osiedle Stary Grunwald, powstałe z połączenia dwóch osiedli z zabudową mieszaną (Os. Jana Ostroroga i Os. Przybyszewskiego), nadal nie ma 5 tys. mieszkańców. Brak danych o dominującym charakterze zabudowy i położeniu topograficzno-przestrzennym nowo-utworzonych osiedli, które powstały z dwóch różnych grup. Dla przykładu:

 • „Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki” powstałe z dużego osiedla z zabudową wielorodzinną i małego osiedla z zabudową mieszaną oraz
 • Osiedle Nowe Winogrady Wschód powstałe z dwóch osiedli z zabudową wielorodzinną i małego osiedla z zabudową mieszaną

nadal nie mają 15 tys. mieszkańców[8].

Informacja o wyborach do Rady Osiedla Piątkowo 20 marca 2011 r.

Drugim elementem reformy ma być (od 31 marca 2011) wprowadzenie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla[9]. Przy naliczaniu środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla zostanie wprowadzone kryterium powierzchniowe (im większe osiedle tym więcej pieniędzy), a także udział osiedla w uzyskanym przez Poznań podatku od nieruchomości. Kryteria te będą stanowić podstawę do naliczania tzw. środków wolnych, które służyć mają osiedlom na pokrycie kosztów realizacji powierzonych im zadań statutowych i zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej tych osiedli[10].

Nowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie kategorii tzw. środków celowych, przypisanych jednostkom organizacyjnym Miasta, na realizację ich zadań, w podziale na osiedla, gdzie organy osiedli będą określać hierarchizację ważności tych zadań i kolejność ich realizacji[10].

Podział administracyjny do 31 grudnia 2010 r. | edytuj kod

Podział miasta na osiedla samorządowe do 31 grudnia 2010 r.

Po 1991 r. na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, statutu miasta oraz uchwały rady miejskiej z 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych[11] powstała możliwość tworzenia jednostek pomocniczych miasta. Pierwszą jednostką pomocniczą było Osiedle Smochowice, które powołano 19 listopada 1991 r.[12]. Następnie 7 stycznia 1992 r. utworzono 4 kolejne jednostki: Osiedle Umultowo, Osiedle Stare Winogrady, Osiedle Plewiska, Osiedle Sołacz[13][14][15][16]. W ciągu kilkunastu lat tworzono nowe jednostki, łączono, zmieniano ich granice i nazwy. Obszar Poznania był podzielony pomiędzy kilkadziesiąt osiedli, jednakże niektóre obszary miasta nie były przydzielone do żadnego z osiedli.

Spis osiedli w 2010 r. | edytuj kod

Podział administracyjny do 1990 r. | edytuj kod

Podział Poznania na dzielnice w latach 1987–1990 (po zmianach granic miasta)

Przed 1954 rokiem | edytuj kod

Pierwszy powojenny podział wprowadzono prawdopodobnie około 1948 roku – miasto podzielono na 11 nienazwanych okręgów, wewnątrz których utworzono 36 dzielnic oraz obwody znajdujące się w większości dzielnic[18][19]. Został on zniesiony około 1951 roku[20].

1954–1976 | edytuj kod

W 1954 roku Prezydium Rządu dokonało podziału Poznania na 5 dzielnic: Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda, Grunwald, Jeżyce[21]. Ustawa z 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie Ustawy o radach narodowych zniosła podział miasta na dzielnice[22]. Dzielnice zostały formalnie uchylone w 1976 r.[23]

Lata 80. | edytuj kod

W 1984 roku podział na 5 dzielnic ponowiła Rada Ministrów w granicach wyznaczonych przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu[24][25]. Dzielnice zwiększały swoją powierzchnię na skutek przyłączania do miasta okolicznych wsi np. w 1987 r. Kiekrz do dzielnicy Jeżyce.

Delegatury po 1990 r. | edytuj kod

Po 1990 roku dzielnice zostały zlikwidowane, jednak Urząd Miasta Poznania przydzielił ich dawne obszary do swoich pięciu delegatur, w których znajdowało się część wydziałów urzędu. Granice dawnych dzielnic zostały wykorzystane w celu organizacji pracy urzędu miasta. Biura delegatur prowadziły także obsługę administracyjną osiedli samorządowych[27].

Aby usprawnić obsługę mieszkańców i nie podawać wielu osiedli o małej powierzchni, niektóre urzędy dla określenia dużych obszarów miasta nadal podają dawne dzielnice. Dla przykładu obszar dawnej dzielnicy Nowe Miasto został przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu oraz Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto[28][29]. Z kolei Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ma w obszarze właściwości łącznie dwie dawne dzielnice: Nowe Miasto, Wilda[30].

Inne instytucje mają swoje własne podziały miasta i tak Komisariat Policji „Północ” w Poznaniu nie ma nic wspólnego z dawnym podziałem[31].

W 1997 r. utworzono jednostkę pomocniczą Osiedle Winiary, którego obszar znajdował się w zakresie działania delegatur UM Poznań-Jeżyce i UM Poznań-Stare Miasto. Teren osiedla należący do obszaru działania delegatury Poznań-Jeżyce zamieszkiwało ponad 1400 osób, natomiast należący do delegatury Poznań-Stare Miasto ponad 720 osób. Obsługę administracyjną organów osiedla z uwagi na liczbę mieszkańców i obszar sprawowała delegatura UM Poznań-Jeżyce[32].

Po 2000 r. delegatury urzędu miasta zostały zlikwidowane, jednakże dane statystyczne delegatur gminy miejskiej Poznań nadal przedstawia także Główny Urząd Statystyczny m.in. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju[33] oraz w rejestrze REGON.

Przypisy | edytuj kod

 1. Uchwała Nr X/50/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r. ws. uchwalenia Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 54, poz. 1014, zmiana 2004 r. Nr 187, poz. 4329)
 2. Uchwała Nr XV/147/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 1999 r.
 3. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM) (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2010-02-21].
 4. (§43. Statutu Miasta Poznania) Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
 5. Art. 8. (Statutu Osiedla Żegrze) Uchwała Nr LXXVI/1139/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r., Nr 240, poz. 4484)
 6. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
 7. a b Uchwała Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
 8. (Załącznik nr 2) Uchwała Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
 9. Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.
 10. a b Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.
 11. Uchwała Nr XXXV/184/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych
 12. Uchwała Nr XLIII/224/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie powołania Osiedla Smochowice
 13. Uchwała Nr XLVI/238/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Umultowo
 14. Uchwała Nr XLVI/239/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Stare Winogrady
 15. Uchwała Nr XLVI/240/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Plewiska
 16. Uchwała Nr XLVI/241/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Sołacz
 17. Dane na dzień 1 stycznia 2010 r., na podstawie danych z Urzędu Miasta Poznania (link)
 18. Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego wW.P.Z.M. Poznaniu Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego wW.P.Z.M., Plan stoł. miasta Poznania, 1948 .
 19. Wydział Pomiarów Zarządu Miejskiego w Poznaniu: Plan stoł. miasta Poznania.. Poznańska Wiki, 1948. [dostęp 2019-03-22].
 20. Wydział Geodezyjny Prezydium M.R.N. wW.G.P.M.R.N. Poznaniu Wydział Geodezyjny Prezydium M.R.N. wW.G.P.M.R.N., Plan stoł. miasta Poznania, 1951 .
 21. Uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Poznania (M.P. z 1954 r. nr 111, poz. 1547)
 22. Status władz Poznania w latach 1975-1984 w: Kronika Miasta Poznania 2/1985 s. 7-8; on-line: [1]
 23. Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 14 października 1976 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. (M.P. z 1976 r. nr 40, poz. 179)
 24. Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie podziału miasta Poznania na dzielnice (M.P. z 1984 r. nr 10, poz. 68)
 25. Uchwała Nr XXIII/131/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 1984 r. ws. podziału miasta Poznania na dzielnice
 26. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2009 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010-06-11. ISSN 1734-6118.
 27. (§23. pkt 26.) Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/405/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2000 r.)
 28. ZUS II Oddział w Poznaniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [dostęp 2017-11-16].
 29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 209, poz. 2027, s. 14431)
 30. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 163, poz. 1161)
 31. Komisariaty. Komenda Miejska Policji w Poznaniu. [dostęp 2010-02-22].
 32. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/478/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Osiedla Winiary w Poznaniu
 33. Przeglądanie Rejestr TERYT. W: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2017-11-16].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Podział administracyjny Poznania" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy