Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy


Na mapach: 53°21′N 16°35′E/53,350000 16,583333

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 93 910 ha położony na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Spis treści

Historia i status prawny | edytuj kod

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” został utworzony Uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 11/89 poz.95) potwierdzoną Rozporządzeniem Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 13/98 poz. 83)[1][2]. Po reformie administracyjnej w 1999 roku znalazł się w granicach województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

W części obszaru położonej w województwie zachodniopomorskim aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest „Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu” z późniejszymi zmianami[2][3].

Na obszarze województwa wielkopolskiego nadal obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pilskiego z 1998 roku. Wojewoda Wielkopolski wydał w 2006 roku rozporządzenie Nr 212/06 regulujące status i granice obszaru w ramach województwa wielkopolskiego, jednak zostało ono zaskarżone, a wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2011 r. stwierdzono jego nieważność[4].

Położenie i powierzchnia | edytuj kod

OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” obejmuje obszar mezoregionów: Pojezierze Wałeckie, Dolina Gwdy i Równina Wałecka, a niewielkie jego fragmenty leżą na terenie kilku innych mezoregionów[5]. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 93 910 ha, w tym 58 375 ha w województwie wielkopolskim i 35 535 ha w województwie zachodniopomorskim[1][2][4].

W województwie zachodniopomorskim teren OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” leży w powiecie wałeckim – w mieście Wałcz i gminach: Wałcz, Tuczno, Mirosławiec[3].

W województwie wielkopolskim OChK leży na terenie powiatu złotowskiego (gminy Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Złotów) oraz powiatu pilskiego (miasto Piła, gminy Kaczory, Szydłowo)[4][5].

Ogólna charakterystyka | edytuj kod

OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” wyróżnia się wielkim bogactwem walorów krajobrazowych, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi, malownicze głęboko wcięte doliny licznych rzek, moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami[4].

Flora i fauna | edytuj kod

Obszar charakteryzuje się wysoką lesistością. Lasy reprezentowane są przez ubogie i żyzne buczyny, kwaśne dąbrowy, bory sosnowe, łęgi olszowo-jesionowe, bagienne olsy wokół jezior i grądy[1][2].

Występuje tu wiele gatunków rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych takich jak m.in.: bagnica torfowa, cis pospolity, czermień błotna, fiołek przedziwny, modrzewnica europejska, storczyk plamisty, pływacz drobny, nerecznica grzebieniasta, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, widłak spłaszczony, wilczomlecz błotny, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna[1][2].

Znajdują się tu miejsca lęgowe i ostoje rzadkich i ginących zwierząt, m.in. tracza nurogęsi, bielika, orlika krzykliwego, żubra i bobra, oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi i kaczek[4].

Rezerwaty przyrody | edytuj kod

Na terenie OChK „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” znajdują się następujące rezerwaty przyrody[5]:

Nadzór | edytuj kod

Nadzór nad obszarem w granicach województwa zachodniopomorskiego sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[2][3].

W województwie wielkopolskim w związku ze stwierdzeniem nieważności rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z 2006 roku konieczna jest zmiana przepisów wskazujących sprawującego nadzór[4].

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d Obszar chronionego krajobrazu. Nadleśnictwo Płytnica – Lasy Państwowe. [dostęp 2018-11-20].
  2. a b c d e f Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. zachodniopomorskie). W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-11-20].
  3. a b c Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W: Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1637 [on-line]. [dostęp 2018-11-20].
  4. a b c d e f Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie). W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-11-20].
  5. a b c Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu
Na podstawie artykułu: "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy