Politechnika Świętokrzyska


Na mapach: 50°52′44,292″N 20°38′24,713″E/50,878970 20,640198

Politechnika Świętokrzyska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Świętokrzyska, PŚk – polska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Kielcach, założona w 1965.

Powstała jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1967 została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, a w 1974 – po uzyskaniu w 1972 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn – w Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 wydzielono z niej Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu[2]. W XXI wieku zostały zmodernizowane budynki dydaktyczne i hale laboratoryjne PŚk, a do użytku oddano m.in. główną aulę wykładową (2010) oraz budynek Energis (2012) dla powstałego wówczas Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Uczelnia posiadała na przestrzeni lat zamiejscowe ośrodki kształcenia w wybranych miastach województwa świętokrzyskiego. W 2016 PŚk utworzyła w Sandomierzu Ośrodek Architektury i Humanistyki.

W strukturze organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej znajduje się pięć wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jednostką WMiBM jest utworzone w 1996 w porozumieniu z Polską Akademią Nauk Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza.

Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na czterech kierunkach. Uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektrotechnika; inżynieria środowiska.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2018 PŚk została sklasyfikowana na miejscach 61–70. Najwyżej w tym rankingu znalazła się w 2011 i 2015, kiedy zajęła 49. pozycję[3]. W webometrycznym rankingu uniwersytetów świata z lipca 2018, pokazującym zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, PŚk zajęła na świecie 3371. miejsce pośród wszystkich typów uczelni[4].

Spis treści

Nazwy | edytuj kod

 • 1965–1967: Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska
 • 1967–1974: Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska
 • od 1974: Politechnika Świętokrzyska[5]

Historia | edytuj kod

Gmach Rektoratu i Biblioteki PŚ oraz posągi Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego

Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji działającej w Kielcach w latach 1816–1826 Akademii Górniczej (powstałej z inicjatywy Stanisława Staszica pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich) oraz istniejącego w latach 1943–1945 Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich[6].

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 3 czerwca 1965, na bazie Ośrodka Studiów Wieczorowych i Zaocznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej oraz Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W momencie utworzenia w strukturze organizacyjnej uczelni znajdowały się cztery wydziały: Mechaniczny w Kielcach z oddziałem w Radomiu; Elektryczny w Kielcach; Ogólnotechniczny w Kielcach z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu oraz Garbarstwa z siedzibą w Radomiu. W 1967 uczelnię przekształcono w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Powołano wtedy pięć wydziałów, w tym Mechaniczny w Skarżysku-Kamiennej. W 1969 w Radomiu utworzono dwa nowe wydziały – Ekonomiczny i Transportu[2].

Na początku lat 70. w Kielcach oddano do użytku dwa nowo wybudowane budynki dydaktyczne dla Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego (C i D). W sierpniu 1972 Wydział Mechaniczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W czerwcu 1974 nadano pierwszy stopień doktora (uzyskał go mgr inż. Paweł Lubecki). Wydarzenia te umożliwiły przekształcenie z dniem 1 października 1974 uczelni w Politechnikę Świętokrzyską. W roku akademickim 1975/1976 wprowadzono nową strukturę organizacyjną – w Kielcach zaczęły funkcjonować: Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego (oba na prawach wydziału), zaś w Radomiu trzy instytuty na prawach wydziału. W 1978 wydzielono z Politechniki Świętokrzyskiej Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu[2]. Na PŚk utworzono wówczas trzy wydziały: Budownictwa Lądowego; Elektrotechniki i Automatyki oraz Mechaniczny[7].

W 1985, wraz z oddaniem do użytku budynku B, ukończono budowę kampusu uczelni. W 1989 uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W 1992 zbudowano sieć komputerową, która zapewniła wszystkim jednostkom organizacyjnym uczelni dostęp do Internetu. Na podstawie podpisanej 11 lipca 1996 umowy z Polską Akademią Nauk utworzono Centrum Laserowych Technologii Metali, którego budynek i halę laboratoryjną oddano do użytku w czerwcu 2000. Wcześniej, pod koniec lat 90., uczelnia otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych, w tym pierwsze prawo do habilitowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (1999). Z końcem 1998 przekształcono Wydział Mechaniczny w Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn[7].

W 2001 utworzono Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W tym samym roku Polska Akademia Nauk przekazała w bezpłatne użytkowanie wyposażenie Centrum Laserowych Technologii Metali. W 2001 zmodernizowano i przebudowano też halę laboratoryjną Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W 2002 oddano do użytku nowy budynek klubu studenckiego „Pod Krechą”. W 2003 zaczęto porządkować sytuację własnościową terenów i obiektów uczelni. W 2004 utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2005 otwarto kolejne tego typu ośrodki w Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie i Sandomierzu. W 2007 zakończono rozpoczętą w 2004 modernizację i przebudowę hali laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn[8]. W 2008 powołano kolejne ośrodki zamiejscowe, tym razem w Busku-Zdroju i Połańcu[9].

W 2010 otwarto Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, doposażono także w urządzenie do obróbki laserowej Laboratorium Laserowe w Centrum Laserowych Technologii Metali. Również w 2010 oddano do użytku wyremontowany budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz nowo wybudowaną aulę główną, mającą 623 miejsca (koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł[10])[11]. W 2012 na bazie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska utworzono Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; istniejącą jednostkę przekształcono w Wydział Budownictwa i Architektury[12]. Dla nowo powstałego wydziału oddano do użytku w październiku 2012 warty 31 mln zł budynek Energis, w którym znalazły się 22 sale dydaktyczne i cztery laboratoria[13]. W lutym 2013 otwarto wyremontowany i zmodernizowany budynek Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn[14]. W 2015, podczas obchodów 50-lecia uczelni, PŚk otrzymała od władz Kielc nowy sztandar z nowym godłem[15].

Władze uczelni | edytuj kod

Utworzony w 2012 Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Władze uczelni w kadencji 2020–2024[16]:

Dziekani wydziałów
 • Wydział Budownictwa i Architektury: dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Kierunki kształcenia | edytuj kod

W roku akademickim 2018/2019 uczelnia prowadziła rekrutację na 19 kierunkach studiów i ponad 60 specjalnościach[17]:

Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Uczelnia prowadzi również czteroletnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) na czterech kierunkach: budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektrotechnika oraz inżynieria środowiska[18].

W roku akademickim 2015/2016 o przyjęcie na studia ubiegało się ponad 1,9 tys. osób (na 1858 przygotowanych miejsc). Najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka, budownictwo oraz geodezja i kartografia. Na dziewięciu kierunkach PŚk przyjęła więcej studentów niż zakładała, na pięciu – liczba przyjętych była zbliżona do limitu, a na kolejnych pięciu – odbiegała od niego. Najrzadziej wybieranymi kierunkami były wzornictwo przemysłowe oraz transport[19][20]. W roku akademickim 2016/2017 na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia zarejestrowało się 1,9 tys. kandydatów, natomiast na zaoczne ok. 400 osób. Ponownie najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka (350 osób), budownictwo (250 osób), geodezja i kartografia (162 osoby) oraz automatyka i robotyka (115 osób)[21].

W roku akademickim 2014/2015 wręczono dyplom ukończenia studiów na PŚk o numerze 40 000[22].

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych | edytuj kod

Łazik zespołu Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej podczas zawodów European Rover Challenge (2015)

Politechnika Świętokrzyska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach[17][23]:

 • automatyka i robotyka (od 2008)
 • budowa i eksploatacja maszyn (od 1972)
 • budownictwo (od 1989)
 • elektrotechnika (od 1998)
 • inżynieria produkcji (od 2011)
 • inżynieria środowiska (od 2000)
 • mechanika (od 1998)

Ponadto uczelnia uprawniona jest do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach[17][23]:

 • budowa i eksploatacja maszyn (od 1999)
 • budownictwo (od 2003)
 • elektrotechnika (od 2010)
 • inżynieria środowiska (od 2016[24])

Od momentu uzyskania pierwszych uprawnień w 1972 do połowy 2015 uczelnia wypromowała 279 doktorów nauk technicznych oraz 18 doktorów habilitowanych nauk technicznych. Złożyła także 17 wniosków zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora[25].

Kampus | edytuj kod

Domy studenckie Politechniki Świętokrzyskiej przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach

W latach 1965–1967 uczelnia mieściła się w Kielcach przy ul. Kościuszki, a w latach 1967–1970 miała swoją siedzibę w budynku przy ul. Szymanowskiego 5[26]. W 1970 oddano do użytku pierwszy z budynków dydaktycznych przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Kolejne trzy w 1972, 1975 i 1985[2][7]. W 2004 zakończono rozpoczętą w latach 90. budowę Biblioteki Głównej. W 2010 otwarto mogącą pomieścić ponad 600 osób aulę główną[10]. W 2012 oddano do użytku przeznaczony dla Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki budynek Energis, w którym znalazły się 22 sale dydaktyczne i cztery laboratoria[13].

Baza lokalowa uczelni znajduje się na obszarze 22-hektarowego kampusu, ograniczonego od północy ul. Studencką, od wschodu – al. Solidarności, od południa – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i od zachodu ul. Warszawską. W kampusie znajdują się: pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, Centrum Laserowych Technologii Metali, gmach rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, aula główna, sześć domów studenckich oraz klub „Pod Krechą”. Ponadto w dzielnicy Dąbrowa, na powierzchni 2,75 ha, umiejscowione są hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn[27].

W 2015 na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej odsłonięto pomniki Stanisława Staszica[22] i Eugeniusza Kwiatkowskiego[28].

Według stanu z 2015 Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej gromadzi i udostępnia blisko 128 tys. egzemplarzy książek, ponad 9 tys. uczelnianych wydawnictw naukowych (zeszyty i prace naukowe) i ponad 35,5 tys. egzemplarzy czasopism w wersji drukowanej[29]. Z ok. 80% zbiorów bibliotecznych użytkownicy mogą korzystać w ramach wolnego dostępu. W Bibliotece Głównej znajduje się 256 miejsc dla czytelników, 12 kabin do pracy indywidualnej i zespołowej oraz 96 stanowisk komputerowych[30].

W 2014 uczelnia nabyła wybudowany w latach 60. gmach Banku Spółdzielczego w Sandomierzu. Budynek poddano modernizacji, tworząc dwie sale dydaktyczne (dla 15 i 50 osób) oraz pensjonat z pokojami noclegowymi. W lutym 2016 otworzono w nim Ośrodek Architektury i Humanistyki, przeznaczony m.in. dla odbywających praktyki studentów kierunku architektura[31].

Działalność studencka | edytuj kod

Zespół FUPLA z Politechniki Świętokrzyskiej z łazikiem FUMAR podczas zawodów European Rover Challenge (2015) Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej

Według stanu z 30 listopada 2014 na Politechnice Świętokrzyskiej studiowało 9732 osób, w tym 3495 kobiet (35,9%). Na studiach stacjonarnych zapisanych było 6951 osób, zaś na niestacjonarnych – 2889. Naukę na pierwszym roku studiów prowadziło 2242 studentów[32]. W roku akademickim 2013/2014 Politechnikę Świętokrzyską ukończyło 2402 absolwentów, z czego 1341 na studiach pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, 168 na studiach pierwszego stopnia z tytułem licencjata oraz 893 na studiach drugiego stopnia[33]. Według stanu z 30 listopada 2016 na PŚk studiowało 7645 osób, w tym 2527 kobiet (33,1%)[34].

Na Politechnice Świętokrzyskiej działa 35 naukowych kół studenckich (stan na listopad 2018)[35]. Klub „Pod Krechą” organizuje dla studentów m.in.: koncerty, występy kabaretowe, wieczory literackie, dyskoteki, kursy tańca towarzyskiego, bale andrzejkowe i sylwestrowe. Studenci uczelni organizują od 2001 Kielecki Ogląd Kabaretów Studenckich (KOKS; wcześniej Kielecki Ogląd Kabaretów Startujących). Od grudnia 1998 istnieje chór Politechniki Świętokrzyskiej, natomiast od 1997 biuro karier[36].

Politechnika Świętokrzyska zaczęła w 2010 organizować ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca” przeznaczony dla studentów i doktorantów, którzy są twórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie do spraw własności przemysłowej za granicą[37]. We wrześniu 2014 grupa studentów i doktorantów PŚk zajęła 2. miejsce w międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich European Rover Challenge w Podzamczu k. Chęcin[38]. W 2015 zespół PŚk zajął w tych zawodach 5. pozycję[39], a w 2016 uplasował się na 2. miejscu[40]. W 2018 drużyna PŚk zajęła 3. pozycję w zawodach University Rover Challenge oraz wygrała konkurs European Rover Challenge, który odbył się w Starachowicach. Zwycięski projekt został oficjalnym łazikiem misji analogowej AMADEE-2020, która zorganizowana zostanie przez Austriackie Forum Kosmiczne na pustyni w Omanie w 2020[41].

 Osobny artykuł: AZS Politechnika Świętokrzyska.

Uczelnia dysponuje wybudowaną w latach 2009–2010 halą sportową, będącą siedzibą Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej. Powstało ono w 2010 w wyniku przekształcenia istniejącego od lat 60. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Jego zadaniem, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, jest wspieranie założonego w 1968 Klubu Uczelnianego AZS PŚk. Prowadzi on kilkanaście sekcji sportowych[42]. Piłkarze ręczni przystąpili w 2010 do rozgrywek II ligi (grupa 4). W sezonie 2015/2016, wygrywając 16 z 20 meczów, zajęli w niej 3. miejsce. Koszykarze w sezonie 2016/2017 występowali w II lidze, w której odnieśli jedno zwycięstwo i ponieśli 25 porażek. Największym osiągnięciem piłkarzy nożnych była gra w V lidze w latach 2003–2005.

Rektorzy | edytuj kod

Centrum Laserowych Technologii Metali nosi imię prof. Henryka Frąckiewicza – rektora uczelni

Doktorzy honoris causa | edytuj kod

Politechnika Świętokrzyska przyznała tytuł honorowy doktor honoris causa 21 naukowcom, w tym trzem cudzoziemcom[43]:

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Politechnika Świętokrzyska. wybierzstudia.nauka.gov.pl. [dostęp 2018-11-03].
 2. a b c d Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 24–25.
 3. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. perspektywy.pl. [dostęp 2018-11-03].
 4. Poland (ang.). webometrics.info. [dostęp 2018-11-03].
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską (Dz.U. z 1974 r. nr 34, poz. 200).
 6. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 13.
 7. a b c Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 26–27.
 8. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 28–30.
 9. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 32.
 10. a b Bartosz Oszczepalski: Nowoczesna aula na inaugurację roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej (zdjęcia). echodnia.eu, 9 października 2010. [dostęp 2018-11-03].
 11. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 36–37.
 12. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 44.
 13. a b W Kielcach otwarto nowy budynek Politechniki za 31 mln zł. naukawpolsce.pap.pl, 10 października 2012. [dostęp 2018-11-03].
 14. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 45.
 15. Politechnika Świętokrzyska świętowała jubileusz 50-lecia. kielce.onet.pl, 8 czerwca 2015. [dostęp 2018-11-03].
 16. Nowe władze PŚk. tu.kielce.pl, 30 września 2020. [dostęp 2020-10-01].
 17. a b c O Politechnice. tu.kielce.pl. [dostęp 2018-11-03].
 18. Studia doktoranckie. Podstawowe informacje. tu.kielce.pl. [dostęp 2018-11-03].
 19. Krzysztof Łakwa: Rekrutacja na Politechnice Świętokrzyskiej. Dodatkowej nie będzie na trzech kierunkach. kielce.gazeta.pl, 16 lipca 2015. [dostęp 2018-11-03].
 20. Iwona Gajewska: Rekrutacja podsumowana. „eM Kielce.pl” 2015, nr 29, s. 4–5.
 21. Marcin Batóg: Rekordowa rekrutacja na UJK. Politechnikę dopadł niż. kielce.wyborcza.pl, 13 lipca 2016. [dostęp 2018-11-03].
 22. a b Dorota Klusek: Uroczyste posiedzenie senatu Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia świętuje 50-lecie istnienia. echodnia.eu, 3 czerwca 2015. [dostęp 2018-11-03].
 23. a b Jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych (s. 24). ck.gov.pl. [dostęp 2018-11-03].
 24. Informacje z posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 14 stycznia 2016. rgnisw.nauka.gov.pl. [dostęp 2018-11-03].
 25. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Jubileusz 50-lecia. 1965–2015. Wyd. 8 popr. i uzup. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015, s. 4.
 26. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 18.
 27. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 21.
 28. Marzena Smoręda: Tłumny zjazd absolwentów na Politechnice Świętokrzyskiej. Odsłonięto pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego. echodnia.eu, 20 czerwca 2015. [dostęp 2018-11-03].
 29. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Jubileusz 50-lecia. 1965–2015. Wyd. 8 popr. i uzup. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015, s. 136–138.
 30. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 121–122.
 31. Małgorzata Płaza: Otwarcie Ośrodka Architektury i Humanistyki Politechniki Świętokrzyskiej w Sandomierzu. echodnia.eu, 5 lutego 2016. [dostęp 2018-11-03].
 32. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 78.
 33. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 108.
 34. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017, s. 77.
 35. Koła naukowe. tu.kielce.pl. [dostęp 2018-11-03].
 36. Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 189–190.
 37. V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. uprp.pl, 10 lutego 2015. [dostęp 2018-11-03].
 38. Drugie miejsce na zawodach łazików marsjańskich ERC 2014 European Rover Challenge. tu.kielce.pl. [dostęp 2018-11-03].
 39. Wyniki European Rover Challenge 2015. roverchallenge.eu, 7 września 2015. [dostęp 2018-11-03].
 40. Dorota Klusek: Łazik marsjański Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej drugi w świecie. echodnia.eu, 12 września 2016. [dostęp 2018-11-03].
 41. Katarzyna Bańcer: Drużyna z Politechniki Świętokrzyskiej wygrała European Rover Challenge. naukawpolsce.pap.pl, 16 września 2018. [dostęp 2018-11-03].
 42. Sekcje. azs.kielce.pl. [dostęp 2018-11-03].
 43. Doktorzy honoris causa. tu.kielce.pl. [dostęp 2020-10-01].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uniwersytet techniczny):
Na podstawie artykułu: "Politechnika Świętokrzyska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy