Polonia


Polonia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Polacy na świecie

Polonia (z łac. Polonia – Polska) – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski[1].

W węższym znaczeniu Polonia to określenie osób poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, lecz urodzonych poza Polską. Osoby te związki z tradycją i kulturą narodową zachowują w drugim lub w dalszych pokoleniach i na różnym poziomie identyfikowania się z polskimi sprawami[2]. Określenie to dotyczy np. polskich społeczności w USA, Kanadzie, Francji, Brazylii, w których dominują osoby, których przodkowie opuścili Polskę dziesiątki lat temu[3].

Polonię należy odróżnić od polskiej mniejszości narodowej. Za Polonię uznaje się tylko polskich emigrantów i ich potomków. Określenie to nie obejmuje osób i ich potomków mieszkających na terenach, które w przeszłości należały do państwa polskiego, ale w wyniku zmiany granic znalazły się poza Polską. Argumentem przemawiającym za tym stanowiskiem jest stwierdzenie, że ludzie ci nigdy nie wyjechali z Polski, tylko z przyczyn od siebie niezależnych znaleźli się poza granicami państwa polskiego, oraz fakt, iż oni sami uważają się za Polaków, a nie za Polonię. Po zmianach granicznych w 1945 roku istnieją 3 skupiska (jedno z nich zanikło niedawno) polskich autochtonów poza granicami Polski. Do terenów tych należą:

 • Zaolzie (Śląsk utracony w średniowieczu w większości Polska w 1945 roku odzyskała, poza Polską pozostało przede wszystkim Zaolzie z ludnością należącą do śląskiej podgrupy narodu polskiego, natomiast imigranci polscy z Galicji występujący głównie w Ostrawie niemal doszczętnie zostali zasymilowani przez Czechów; zaolziańscy autochtoni utworzyli rozwinięte polskie zaplecze kulturalne obejmujące polskie szkolnictwo, organizacje, media – zob. Polacy w Czechach)[4][5][6][7][8][9].
 • Spisz (utracony w 1769 – pod koniec XIX wieku ludność polska została tam niemal kompletnie zasymilowana przez Słowaków)[10].
 • Kresy Wschodnie (utracone w latach 1772–1795 w wyniku rozbiorów, częściowo odzyskane w latach 1918–1921 i ponownie utracone w latach 1939–1945 na rzecz ZSRR – zob. Polacy na Litwie, Polacy na Łotwie, Polacy na Ukrainie, Polacy na Białorusi, Polacy w Mołdawii).

Spis treści

Liczebność | edytuj kod

Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Atenach (2008) Spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z Polonią amerykańską w Chicago Polscy emigranci w Stanach Zjednoczonych, początek XX wieku Gateway Theatre w Chicago, siedziba Fundacji Kopernikowskiej w dzielnicy Jefferson Park Polski sklep na Milwaukee Avenue w Chicago

Liczebność Polonii i Polaków za granicą jest różnie oceniana. Wynika to ze stosowania różnych kryteriów, takich jak urodzenie w Polsce, pochodzenie wieloetniczne, znajomość języka polskiego, czy deklarowana świadomość pochodzenia. W niektórych państwach prowadzone są spisy ludności, w innych przeprowadzane tylko ogólne szacunki, co także zmniejsza porównywalność danych. Ocenia się, że poza Polską żyje 18-20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i ukształtowani w Polsce, reszta to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością. Polonia i Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego[11].

Według danych szacunkowych Stowarzyszenia Wspólnota Polska poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego[12].

Skupiska Polaków i osób polskiego pochodzenia w świecie[12].

Państwo i liczebność (od 10 osobowych skupisk):

Powyższe dane podają czasami znacznie większą liczebność Polaków niż inne statystyki, np. spisy powszechne, i nie muszą oznaczać rzeczywistej populacji, a jedynie zbliżoną (szacunkową). W niektórych państwach podczas spisów nie zbiera się danych dotyczących narodowości, w takich przypadkach jedynym źródłem informacji są dane szacunkowe.

Główne ośrodki polonijne | edytuj kod

Polonia w Niemczech Polacy w Hamburgu Polacy w Berlinie Dom Polski w Czerniowcach na Ukrainie Siedziba Związku Polaków na Białorusi w Grodnie Biblioteka Polska w Paryżu we Francji Polska wieś Wierszyna na Syberii Dom Polski w Wiedniu w Austrii Siedziba Związku Polaków w Rumunii w Suczawie Polski kościół i cmentarz w Pleszy w Rumunii

Statystyka (2006) przedstawia największe skupiska polonijne na świecie. Warto jednak zwrócić uwagę, że Polonia istnieje również w takich miejscach jak Oceania, Katar, Mjanma, Nepal, Salwador, Trynidad, Surinam, Antyle Holenderskie, Barbados, Mali oraz Antarktyda (polska stacja badawcza).

Przyczyny emigracji | edytuj kod

Polscy emigranci pochodzą z kilku fal migracji:

 • uchodźcy po powstaniach narodowych w XIX wieku (głównie do Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec i Ameryki Północnej),
 • emigracja zarobkowa w II połowie XIX wieku aż do 1939 r. (robotnicy głównie do Francji, Belgii i Niemiec; chłopi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Argentyny),
 • emigracja na skutek II wojny światowej oraz z przyczyn politycznych po wojnie,
 • emigracja polskich Żydów na skutek napięć narodowościowych i prześladowań antysemickich (w różnych falach i okresach, przed wojną i po wojnie, m.in. tzw. emigracja pomarcowa lat 1968–1971)
 • emigracja z przyczyn ekonomicznych i politycznych w latach 80. XX wieku,
 • emigracja zarobkowa po 1989 r. (głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Kanady i Stanów Zjednoczonych).
 • emigracja zarobkowa po 2004 r. (wstąpienie do UE).

Media polonijne | edytuj kod

Obecnie emitowane są 4 telewizje nadające z terytorium Polski dla rodaków za granicą należące do trzech największych nadawców telewizyjnych w Polsce – TVP Polonia, iTVN, iTVN Extra i Polsat 1. Kanały te emitują przede wszystkim powtórki z kanałów dla widzów w Polsce.

W Chicago działa największa polskojęzyczna telewizja poza terytorium RP – Polvision Waltera Kotaby.

Zobacz też | edytuj kod

 Wykaz literatury uzupełniającej: Polonia.

Przypisy | edytuj kod

 1. Anna Runge, Jerzy Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, 2008, s. 243–244. ISBN 978-83-60763-48-3.
 2. Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. s. 2–3. [dostęp 2016-12-11].
 3. Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. [dostęp 2016-12-11].
 4. Poláci na Těšínsku.
 5. Mečislav Borák (red.), Nástin dějin Těšínska, Ostrava 1992.
 6. Leoš Šatava, Národnostní menšiny v Evropě, Praha 1994.
 7. Władysław Sosna (red.), Śląsk Cieszyński, Cieszyn 2001.
 8. Reginald Kneifel, Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien I-III, Brünn 1804-1805.
 9. Wojciech Janik, Bitwa pod Skoczowem 28–30 stycznia 1919 roku: geneza, przebieg, skutki, Cieszyn 1999.
 10. Jerzy M. Roszkowski, Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-1925, 2012.
 11. Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015. s. 3–4. [dostęp 2017-11-05].
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Polonia w liczbach (pol.). W: Polska Diaspora na świecie (dane szacunkowe 2007) [on-line]. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. [dostęp 2019-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-26)].
 13. Ambasada RP w Albanii.
 14. Argentyna. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-08-06] .
 15. Spis powszechny w Australii.
 16. Spis powszechny w Austrii.
 17. Spis powszechny w Belgii.
 18. Spis powszechny na Białorusi.
 19. Spis powszechny w Bośni i Hercegowinie.
 20. Brazylia. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-08-06] .
 21. Spis powszechny w Bułgarii.
 22. Spis powszechny w Chorwacji.
 23. Spis powszechny na Cyprze.
 24. Polonia w Czarnogórze.
 25. Spis powszechny w Czechach.
 26. Spis powszechny w Danii.
 27. Spis powszechny w Estonii.
 28. Spis powszechny w Finlandii.
 29. Obywatele RP we Francji.
 30. Francja. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-08-06] .
 31. Spis powszechny w Grecji.
 32. Polski portal kresowy.
 33. Spis powszechny w Hiszpanii.
 34. Spis powszechny w Holandii.
 35. Spis powszechny w Irlandii.
 36. Spis powszechny na Islandii.
 37. RenataR. Mitsui RenataR., Ilu Polaków mieszka w Japonii?, poloniajaponica.jp [dostęp 2020-08-11]  (pol.).
 38. Spis powszechny w Kanadzie.
 39. Spis powszechny w Kazachstanie.
 40. Lietuvos Statistikos Departamentas: Lithuanian 2011 Population Census in Brief (ang.). [dostęp 4-12-2012].
 41. Spis powszechny w Luksemburgu.
 42. Spis powszechny na Łotwie.
 43. Spis powszechny w Macedonii Północnej.
 44. Spis powszechny na Malcie.
 45. Updated: Filipinos, Serbs top list of third country nationals working in Malta – The Malta Independent, www.independent.com.mt [dostęp 2019-06-23] .
 46. Polska Bibliografia Naukowa.
 47. Spis powszechny w Mołdawii.
 48. Obywatele RP w Niemczech.
 49. Niemcy. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-08-06] .
 50. Spis powszechny w Norwegii.
 51. Spis powszechny w Nowej Zelandii.
 52. Ambasada RP w Republice Południowej Afryki.
 53. Spis powszechny w Portugalii.
 54. Spis powszechny w Rosji.
 55. Spis powszechny w Rumunii.
 56. Spis powszechny w Serbii.
 57. Spis powszechny na Słowacji.
 58. Spis powszechny w Słowenii.
 59. Spis powszechny w Stanach Zjednoczonych.
 60. Spis powszechny w Szwajcarii.
 61. Spis powszechny w Szwecji.
 62. Turcja. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-08-06] .
 63. Spis powszechny na Ukrainie.
 64. Spis powszechny na Węgrzech.
 65. Spis powszechny w Anglii i Walii.
 66. Spis powszechny w Szkocji.
 67. Spis powszechny w Irlandii Północnej.
 68. Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2009. Italia – Tutti i Paesi – Istituto Nazionale di Statistica.
 69. „Dossier Statistico Immigrazione 2012” – Caritas.
 70. a b c Polacchi in Italia - comuni-italiani.it
 71. Spis powszechny we Włoszech.
 72. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Foreign residents of Berlin.
 73. Ausländische Bevölkerung in Hamburg am 31.12.2016.
 74. Statistisches Jahrbuch der Stadt Frankfurt am Main. [dostęp 2018-06-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-14)].
 75. Les immigrés par sexe, âge et pays de naissanceInstitut national de la statistique et des études économiques, 2011.
 76. Aire urbaine 2010 de Marseille – Aix-en-Provence (003) – NAT1 – Population par sexe, âge et nationalité – 2011.
 77. A summary of countries of birth in London, Census Update – Office for National Statistics.
 78. South: Polish immigration – BBC.
 79. Jaka jest najliczniejsza grupa obcokrajowców w Wielkiej Brytanii? Tak, dobrze się domyślacie. [dostęp 2015-08-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-10)].
 80. Brussels Institute for Statistics and Analysis: Studies and statistics.
 81. AusländerInnen – linz.at
 82. Cittadini Stranieri. Bilancio demografico anno 2009 e popolazione residente al 31 Dicembre – Tutti i paesi di cittadinanza. Comune: RomaIstituto Nazionale di Statistica, 2014.
 83. Foreign Citizens. Resident Population by sex and citizenship on 31st december october 2013. Province: Roma – Istituto Nazionale di Statistica, 2014.

Bibliografia | edytuj kod

 • Raport Ambasady RP w Berlinie. W: Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Zespół pracowników Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013, s. 177. ISBN 978-83-63743-17-8. [dostęp 2013-11-27]. (pol.)
 • Jan Rozwadowski: Emigracja polska we Francji. Europejski ruch wychodźczy. La Madeleine lez Lille, 1927 (304 s.)
 • Edmond Marek: Luźne refleksje. O Polonii francuskiej. Wczoraj – dzisiaj – jutro. Lille 1982 (25 s.)
 • Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978–1989. pod red. R. Dzwonkowskiego, S. Kowalczyka, E. Walewandra. Lublin 1991
 • Edward Kołodziej: Emigracja z ziem polskich i Polonia. (1831–1939). Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce. Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997 (185 s.)
 • Rocznik Polonii. Periodyk naukowy poświęcony społeczności polskiej i polonijnej w świecie. Nr 2. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006 (192 s.)
 • Przegląd Polsko-Polonijny. Periodyk (półrocznik) naukowy poświęcony społeczności polskiej i polonijnej w świecie, Nr 1. Wyd. Stowarzyszenie „Polska w Świecie”. Gorzów Wielkopolski 2011, s. 333, il.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Polacy na świecie

Polskatematy i zagadnienia
Na podstawie artykułu: "Polonia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy