Polska Jest Najważniejsza


Polska Jest Najważniejsza w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), a także (do końca działalności) reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzyli w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej. 7 grudnia 2013 PJN podjęła decyzję o samorozwiązaniu, w związku z powołaniem tego dnia partii Polska Razem, współtworzonej przez działaczy PJN z Jarosławem Gowinem (zgodnie z uchwałą rady krajowej PJN, partia istniała do chwili rejestracji Polski Razem, która nastąpiła 14 lutego 2014).

Spis treści

Historia | edytuj kod

Stowarzyszenie i partia | edytuj kod

2010 | edytuj kod

Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza” zostało założone 16 listopada 2010 przez posłanki Joannę Kluzik-Rostkowską i Elżbietę Jakubiak, które 5 listopada 2010 zostały wykluczone z Prawa i Sprawiedliwości[1].

Członkami założycielami PJN byli posłowie PiS (lub wybrani z listy tej partii) na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego: posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska, Elżbieta Jakubiak, Paweł Poncyljusz, Tomasz Dudziński, Jacek Pilch, Lena Dąbkowska-Cichocka, Jan Ołdakowski (dwoje ostatnich bezpartyjni, członkowie klubu PiS), europodeputowani Adam Bielan, Michał Kamiński, Paweł Kowal, Marek Migalski (bezpartyjny, wybrany z listy PiS)[2][3] oraz osoby bez mandatu poselskiego: Wojciech Kasprowski, Michał Kaźmiński, Ewelina Owczarska i Anna Kamińska (żona Michała Kamińskiego)[4]. Prezesem została Joanna Kluzik-Rostkowska.

Nazwa ugrupowania pochodziła od oficjalnego hasła kampanii[5] Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[6] (szefem sztabu wyborczego była Joanna Kluzik-Rostkowska, rzecznikiem prasowym sztabu był Paweł Poncyljusz). Tomasz Dudziński zadeklarował, że był autorem koncepcji użycia hasła „Polska jest najważniejsza” w kampanii wyborczej[7].

17 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia[8]. Mimo to inna grupa poinformowała, że ruch o identycznej nazwie powstał wcześniej w województwie świętokrzyskim 30 września 2010. Ponadto 10 października 2010 powstało w Warszawie stowarzyszenie o nazwie „Polska Jest Najważniejsza” kierowane przez Włodzimierza Klonowskiego, które zostało założone przez sympatyków Jarosława Kaczyńskiego z czasu kampanii przed wyborami prezydenckimi[9], a które decyzją sądu zostało 9 grudnia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą „Polska Jest Najważniejsza”.

8 grudnia w Katowicach została przedstawiona przez polityków ugrupowania Joanny Kluzik-Rostkowskiej deklaracja programowa, w której zawarto m.in. odwołanie do wartości republikańskich, konserwatywnych, chrześcijańskich i solidarnościowych[10].

12 grudnia w Warszawie odbył się kongres stowarzyszenia, podczas którego Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła powstanie na jego bazie partii politycznej[11].

2011 | edytuj kod

28 stycznia 2011 został złożony wniosek o rejestrację partii „Polska Jest Najważniejsza”[12], a 4 lutego wniosek o rejestrację „Stowarzyszenia Obywatelskiego Polska Jest Najważniejsza”[13]. Partia zarejestrowana została 17 marca. Jej przewodniczącą została Joanna Kluzik-Rostkowska, a w skład zarządu krajowego weszli Elżbieta Jakubiak i Paweł Poncyljusz[14]. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu[15].

18 marca ze stowarzyszenia PJN został wykluczony jeden z jego założycieli, eurodeputowany Adam Bielan[16].

27 marca podczas konferencji prasowej Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała partyjne logo przedstawiające białego orła wznoszącego się do lotu i biały napis „PJN” (na amarantowym tle).

W kwietniu partia PJN podjęła współpracę ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, jednak ostatecznie nie podpisała z nim porozumienia o współpracy wyborczej (jedynie sekretarz generalny SKL Krzysztof Oksiuta został członkiem sztabu wyborczego PJN i kandydatem partii do Sejmu).

4 czerwca odbył się pierwszy kongres partii PJN, o charakterze programowo-wyborczym, na którym zostały wybrane władze formacji. Na prezesa został wybrany Paweł Kowal[17], a na przewodniczącego rady krajowej Zbigniew Wojciechowski. Rada krajowa na posiedzeniu, które odbyło się 6 dni później, wybrała na wiceprezesów partii Pawła Poncyljusza i Marka Migalskiego. Skarbnikiem PJN została Elżbieta Jakubiak[18]. 13 czerwca z ugrupowania odeszła jego inicjatorka Joanna Kluzik-Rostkowska, która podjęła współpracę z Platformą Obywatelską[19]. 8 lipca kolejnym wiceprezesem partii został Wojciech Mojzesowicz[20].

W wyborach parlamentarnych PJN zarejestrowała listy we wszystkich 41 okręgach do Sejmu, a także kandydatów w 13 ze 100 okręgów do Senatu. Z list PJN startowało kilku członków Stronnictwa Demokratycznego, po jednym wiceprzewodniczącym RLN i KPEiR, sekretarz generalny SKL, a także m.in. pojedynczy członkowie UPUM i LPR. W wyborach do Sejmu komitet PJN otrzymał 2,19% głosów, co było 6. wynikiem spośród wszystkich komitetów i nie pozwoliło na uzyskanie mandatów w Sejmie[21]. Partia nie uzyskała też mandatów w Senacie.

2012 | edytuj kod

Plan działania na partii 2012 rok obejmował uporządkowanie spraw formalnych partii (m.in. zjazdy regionalne), a także przygotowywanie koncepcji programowych. Poszczególne struktury wojewódzkie oraz powiatowe zorganizowały również szereg akcji związanych z problemami lokalnych społeczności, eurodeputowani natomiast prowadzili aktywną politykę wschodnią dotyczącą m.in. problemów białoruskich (działania na rzecz poparcia więźniów politycznych) i ukraińskich.

2013 i koniec istnienia partii | edytuj kod

W styczniu 2013 ugrupowanie nawiązało kilkumiesięczną współpracę programową z Polskim Stronnictwem Ludowym, tworząc wspólne konwersatorium „Centrum dla Polaków”[22]. W jego ramach odbyły się dwie debaty (w drugiej z nich brało udział również SKL).

23 czerwca w przedterminowych wyborach samorządowych w Elblągu PJN wystartowała wspólnie z SD i Kongresem Nowej Prawicy w ramach komitetu „Naszą Partią jest Elbląg”. Kandydatem na prezydenta był Edward Pukin z PJN, który zajął przedostatnie, 9. miejsce (uzyskał 1,48% głosów)[23]. 8 września w wyborach uzupełniających do Senatu VIII kadencji w okręgu dębicko-mieleckim kandydat PJN Andrzej Marciniec zajął przedostatnie, 6. miejsce (uzyskał 1,32% głosów)[24].

4 października PJN podpisała porozumienie o współpracy programowej ze środowiskiem skupionym wokół posłów niezrzeszonych Jarosława Gowina, Johna Godsona i Jacka Żalka (którzy niedługo wcześniej opuścili PO, po porażce Jarosława Gowina w wyborach na szefa tej partii), angażując się przy tym w organizowaną przez Jarosława Gowina akcję społeczną „Godzina dla Polski”[25] (do projektu dołączyło też Stowarzyszenie „Republikanie”, założone przez posła Przemysława Wiplera po jego odejściu z PiS). 7 grudnia rada krajowa PJN podjęła decyzję o samorozwiązaniu ugrupowania, w związku z powołaniem tego dnia nowej partii Jarosława Gowina Polska Razem, którą współtworzyli działacze PJN[26] (formalnie PJN funkcjonowała do momentu rejestracji Polski Razem, która nastąpiła 14 lutego 2014). Grupa działaczy partii (na czele z Tomaszem Owsianikiem) nie zgodziła się z decyzją o jej samorozwiązaniu (uważając ją za nielegalną), wychodząc na drogę sądową[27]. Ostatecznie PJN została wyrejestrowana przez sąd 21 lipca 2015[28].

Klub parlamentarny | edytuj kod

Klub poselski „Polska Jest Najważniejsza” powstał 23 listopada 2010. Utworzyło go 15 posłów[29]. Jego szefem została Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień później wybrani zostali wiceprzewodniczący klubu: Elżbieta Jakubiak, Wojciech Mojzesowicz, Paweł Poncyljusz i Jacek Tomczak[30]. 3 grudnia 2010 szeregi klubu zasilili posłowie Andrzej Sośnierz oraz Lucjan Karasiewicz.

19 stycznia 2011 do klubu PJN przystąpił, jako jedyny z senatorów, Jacek Swakoń (dotychczasowy członek klubu Platformy Obywatelskiej)[31]. Do klubu PJN wstąpił również wybrany z listy PO poseł Zbigniew Wojciechowski, który złożył ślubowanie 1 lutego 2011.

7 czerwca 2011 nowym przewodniczącym klubu został Paweł Poncyljusz, którego na funkcji wiceprzewodniczącego zastąpił Andrzej Walkowiak. Rzecznikiem klubu został Jacek Pilch[32].

9 czerwca 2011 z klubu odszedł poseł Jan Filip Libicki, zarzucając kierownictwu partii brak wyraźnej deklaracji zaprzeczającej zamiarom współpracy ugrupowania z PiS[33]. Dzień później z członkostwa w klubie w ślad za nim zrezygnował także wiceprzewodniczący klubu Jacek Tomczak[34]. 13 czerwca rezygnację z członkostwa w klubie złożyła jego była przewodnicząca Joanna Kluzik-Rostkowska. 17 sierpnia klub przestał istnieć w wyniku rezygnacji z członkostwa w nim posła Wiesława Kiliana, który (podobnie jak wcześniejsi posłowie opuszczający klub) podjął współpracę z PO. Posłowie PJN powołali następnie 14-osobowe koło. 29 sierpnia 2011 dołączył jednak do nich dotychczasowy poseł PiS Jan Religa, co umożliwiło reaktywację klubu[35], którego szefem ponownie został Paweł Poncyljusz. Klub funkcjonował do końca kadencji (7 listopada 2011)[36].

Program | edytuj kod

PJN deklarowała się jako ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. W zakresie polityki społecznej deklarowało dążenie w ramach polityki prorodzinnej do wprowadzenia nowych przepisów podatkowych, korzystniejszych dla rodzin wielodzietnych[37]. Oprócz tego PJN chciała ograniczyć biurokrację utrudniającą działalność gospodarczą. Partia proponowała także podwyższenie kwoty zwolnionej z opodatkowania PIT (co byłoby korzystne dla najmniej zarabiających) oraz wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się rodziców z dziećmi[38]. Ponadto PJN proponowała wprowadzenie ulgi podatkowej (rzędu 600 zł rocznie odpisywane od podatku) dla osób oszczędzających dobrowolnie w OFE lub IKE[39].

Do głównych założeń programu ekonomicznego PJN należały: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, objęcie bogatych rolników systemem emerytalnym ZUS, liniowa 19 proc. stawka VAT, ograniczenie biurokracji, ułatwienia dla przedsiębiorców, likwidacja becikowego[40] oraz zwolnienie z tzw. podatku od dochodów kapitałowych osób mających w bankach niewielkie lokaty, rzędu 12 tys. złotych[41].

W dziedzinie ochrony zdrowia ugrupowanie postulowało decentralizację NFZ, uproszczenie zasad kontraktowania i wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej[42]. Partia domagała się likwidacji gimnazjów oraz wydłużenia o rok nauki w technikach i liceach. Sprzeciwiała się obowiązkowi uczęszczania do szkoły od 6. roku życia[43]. PJN opowiadała się przeciwko depenalizacji aborcji[44].

Partia opowiadała się za usprawnieniem instytucji referendum, jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych i bezpośrednim wyborem starostów[45]. Posłowie PJN w głosowaniu sejmowym w większości opowiedzieli się przeciwko ustawie kwotowej.

Działacze | edytuj kod

 Zobacz też kategorię: Politycy PJN.

Ugrupowanie posiadało struktury we wszystkich województwach, we wszystkich miastach na prawach powiatu i większości powiatów. Politykami partii byli radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Najaktywniejszymi regionami były województwa: lubelskie, mazowieckie, śląskie, pomorskie, małopolskie i kujawsko-pomorskie.

Władze partii (od 4 czerwca 2011 do samorozwiązania) | edytuj kod

Prezes:

Wiceprezesi:

Skarbnik:

Przewodniczący Rady Krajowej:

Przewodniczący Krajowego Sądu Partyjnego:

 • Grzegorz Mierzwa

Przywódcy partii | edytuj kod

Posłowie, senatorowie i eurodeputowani | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Kluzik-Rostkowska: Rejestrujemy stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza”. rmf24.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 23 września 2014].
 2. Kluzik-Rostkowska: Rejestrujemy stowarzyszenie „Polska jest najważniejsza”. gazeta.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 3. Kluzik-Rostkowska o krok od stworzenia klubu parlamentarnego. wprost.pl, 17 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 4. Poncyljusz zdradza, na kogo liczą twórcy nowego stowarzyszenia. onet.pl, 17 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 5. Hasło Kaczyńskiego: „Polska jest najważniejsza”. tvn24.pl, 7 maja 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 6. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. pis.org.pl, 26 kwietnia 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 7. Kto wymyślił hasło „Polska jest najważniejsza?”. Dudziński: to ja. wprost.pl, 16 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 8. „Polska jest najważniejsza” rejestruje się. tvp.info, 17 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 9. Poseł PiS chce uniemożliwić rejestrację „Polska jest najważniejsza”. wprost.pl, 18 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 10. PJN przedstawiło deklarację ideową. onet.pl, 8 grudnia 2010. [dostęp 30 kwietnia 2019].
 11. PJN zakłada partię. „Cele w polityce się nie skończyły”. wprost.pl, 12 grudnia 2010. [dostęp 13 grudnia 2010].
 12. PJN czeka na rejestrację. Wniosek w sądzie. tvn24.pl, 1 lutego 2011. [dostęp 30 kwietnia 2019].
 13. PJN poprawia nazwę. tvn24.pl, 4 lutego 2011. [dostęp 4 lutego 2011].
 14. Pozycja 12304. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 188/2011, 28 września 2011. [dostęp 24 czerwca 2013].
 15. Sąd zarejestrował Stowarzyszenie Obywatelskie PJN. wyborcza.pl, 29 kwietnia 2011. [dostęp 3 maja 2011].
 16. Bielan już poza PJN. tvn24.pl, 18 marca 2011. [dostęp 18 marca 2011].
 17. Paweł Kowal prezesem PJN. rmf24.pl, 4 czerwca 2011. [dostęp 5 czerwca 2011].
 18. Poncyljusz i Migalski wiceprezesami PJN. polskieradio.pl, 10 czerwca 2011. [dostęp 23 września 2014].
 19. Joanna Kluzik-Rostkowska odchodzi PJN. interia.pl, 13 czerwca 2011. [dostęp 20 lutego 2017].
 20. To już oficjalne: Mojzesowicz wiceszefem PJN. dziennik.pl, 8 lipca 2011. [dostęp 10 lipca 2011].
 21. Serwis PKW – Wybory 2011
 22. Paweł Wroński: PSL i PJN w związku partnerskim. Ludowcy mają zgłaszać w Sejmie projekty PJN. wyborcza.pl, 2 lutego 2013. [dostęp 3 lutego 2013].
 23. Przed nami druga tura wyborów. dziennikelblaski.pl, 24 czerwca 2013. [dostęp 30 marca 2018].
 24. Serwis PKW – Wybory 2013
 25. Środowisko Gowina i PJN podpisały porozumienie o współpracy. onet.pl, 4 października 2013. [dostęp 4 października 2013].
 26. Paweł Majewski: Gowin: Wystartujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. rp.pl, 7 grudnia 2013. [dostęp 7 grudnia 2013].
 27. Kamil Sikora: Polska Jest Najważniejsza nadal istnieje, a jej szefem jest Paweł Kowal. Porzuceni działacze chcą przejąć partię. natemat.pl, 23 maja 2014. [dostęp 19 lipca 2014].
 28. Pozycja 13226. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 173/2015, 7 września 2015. [dostęp 7 września 2015].
 29. Powstał klub „Polska jest Najważniejsza”. polskieradio.pl, 23 listopada 2010. [dostęp 24 listopada 2010].
 30. Zastępcy Kluzik-Rostkowskiej? Już ich znamy. wp.pl, 24 listopada 2010. [dostęp 13 grudnia 2010].
 31. Swakoń: nie chcę być w środku wojny polsko-polskiej. wyborcza.pl, 18 stycznia 2011. [dostęp 18 stycznia 2011].
 32. Kolejna zmiana we władzach PJN – jest nowy szef klubu. wp.pl, 7 czerwca 2011. [dostęp 7 czerwca 2011].
 33. Poseł odchodzi z PJN. onet.pl, 9 czerwca 2011. [dostęp 20 lutego 2017].
 34. Kolejny parlamentarzysta odchodzi z klubu PJN. onet.pl, 10 czerwca 2011. [dostęp 10 czerwca 2011].
 35. PJN znów ma klub – dołączył poseł Jan Religa. 29 sierpnia 2011. [dostęp 29 sierpnia 2011].
 36. Kluby i koła poselskie. Stan na koniec kadencji. sejm.gov.pl. [dostęp 15 maja 2013].
 37. Ustawa prorodzinna autorstwa PJN już po Nowym Roku. dziennik.pl, 13 grudnia 2010. [dostęp 13 grudnia 2010].
 38. Kluzik-Rostkowska zagina parol na wyborców PO. dziennik.pl, 13 grudnia 2010. [dostęp 13 grudnia 2010].
 39. PJN: wpłaty do OFE tylko dobrowolnie. tvp.info, 28 grudnia 2010. [dostęp 20 lutego 2017].
 40. Reforma KRUS, podatek liniowy, likwidacja becikowego – program PJN. wyborcza.biz, 4 lutego 2011. [dostęp 10 czerwca 2011].
 41. PJN proponuje zmiany w tzw. podatku Belki. dziennik.pl, 7 marca 2011. [dostęp 7 marca 2011].
 42. PJN ujawnia swoją receptę na służbę zdrowia. dziennik.pl, 7 stycznia 2011. [dostęp 7 stycznia 2011].
 43. PJN: gimnazja trzeba zlikwidować. dziennik.pl, 11 sierpnia 2011. [dostęp 1 września 2011].
 44. W głosowaniu sejmowym z 31 sierpnia 2011 posłowie PJN opowiedzieli za kontynuowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 45. Polska obywatelska. stronapjn.pl. [dostęp 23 września 2014].

Uwagi | edytuj kod

 1. Podjęto wówczas decyzję o rozwiązaniu partii; partia przestała funkcjonować w momencie rejestracji Polski Razem – 14 lutego 2014.
 2. Jako przewodnicząca.
 3. Jako prezes.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Polska Jest Najważniejsza" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy