Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego


Na mapach: 62°09′34″S 58°28′15″W/-62,159444 -58,470833

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego[1] – polska, całoroczna stacja naukowo-badawcza położona nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych, uruchomiona 26 lutego 1977. Została nazwana na cześć Henryka Arctowskiego, badacza Antarktyki.

Stacja składa się z 14 budynków położonych między Zatokami Arctowskiego i Półksiężycową a Klifem Wydrzyków oraz dwóch baz terenowych „Lions Rump” i „Demay”. Jest kierowana przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki[2] i prowadzi badania w takich dziedzinach jak: oceanografia, geologia, geomorfologia, glacjologia, meteorologia, klimatologia, sejsmologia, magnetyzm oraz ekologia. Koszty utrzymania placówki pokrywa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2010 roku wyniosły 2,5 mln zł[3].


Spis treści

Historia[4] | edytuj kod

W połowie lat 70. XX w. polski rząd, w sytuacji wyczerpywania się istniejących łowisk dalekomorskich, zdecydował się podjąć badania wód otaczających Antarktydę. W sezonie 1975/76 zorganizowana została wspólnie z Morskim Instytutem Rybackim wyprawa naukowa, prowadzona na statkach „Profesor Siedlecki” i „Tazar”; wyprawą kierował doc. Daniel Dudkiewicz, kierownikiem naukowym był doc. dr hab. S. Rakusa-Suszczewski[5]. Wyprawa stwierdziła istnienie na tych terenach bogatych łowisk ryb i kryla. Doceniając potrzebę kontynuowania badań przyrodniczych zdecydowano się wysłać kolejną wyprawę oraz utworzyć w tym rejonie stałą stację badawczą. Całoroczna stacja była potrzebna, by Polska mogła zostać sygnatariuszem traktatu antarktycznego, co było z kolei warunkiem korzystania z łowisk strefy konwergencji[3].

Organizację badań naukowych powierzono ówczesnemu Instytutowi Ekologii PAN kierowanemu przez prof. dr. Romualda Klekowskiego.

Po trwających zaledwie pół roku przygotowaniach, w trakcie których zaprojektowano i wykonano całe wyposażenie stacji łącznie z budynkami, pod koniec grudnia 1976 r. wypłynął z Gdyni MT „Dalmor”, zabierając większość uczestników wyprawy, żywność i drobny sprzęt. W pierwszych dniach stycznia 1977 r. wypłynął drugi statek, MS „Zabrze”, który zabrał ok. 3 tys. ton wyposażenia wyprawy, w tym materiały do budowy stacji, paliwo i środki do ich wyładunku. Płynął na nim kierownik wyprawy, doc. dr Stanisław Rakusa-Suszczewski i grupa wyładunkowa. Pierwsza grupa zimująca liczyła 19 osób[3].

Początkowo planowano budowę stacji na wysepce Half Moon, leżącej pomiędzy Greenwich Island a Wyspą Livingstona, ale okazało się, że jest ona zbyt mała dla celów ekspedycji. Zatoczka Yankee na wyspie Greenwich również się nie nadawała, gdyż wejście do niej było zbyt wąskie dla statków wyprawy. Ostatecznie wybrano teren na Wyspie Króla Jerzego.

Położenie i bezpośrednie sąsiedztwo stacji | edytuj kod

Stacja leży w Oazie Arctowskiego[6], w odległości kilkudziesięciu-kilkuset metrów od wybrzeży dwóch wewnętrznych zatok, wchodzących w skład Zatoki AdmiralicjiZatoki Arctowskiego i Zatoki Półksiężyca, oddzielonych od siebie wysuniętym w morze półwyspem i grupą wysepek zwaną Przylądkiem Kormoranów. Na półwyspie tym zlokalizowane jest centrum informacji turystycznej. Wznosi się tam też Skałka Latarnia z latarnią morskąArctowski”. Stację ulokowano na równinie nadmorskiej[7], a same budynki usytuowano na wałach burzowych, na wysokości ok. 1,5 m n.p.m.[8][9]

Na południe od stacji rozciąga się obszar podmokły – mszarnik zwany Ogrodami Jasnorzewskiego z licznymi lokalnymi zagłębieniami odwadnianymi przez Potok Bezimienny, a dalej na południe przebiega wyniesienie skalne Pingwinisko, za którym rozciąga się dolina Potoku Ornitologów. Na zachód i północny zachód od stacji wznoszą się wolne od lodu, wysokie klify, m.in. Krzesanica i urwisko Skua, a także występ skalny Ambona. Z położonej na zachód od Krzesanicy grani Panorama do stacji schodzi Potok Obserwacyjny. Od urwiska Skua i leżącego za nim szczytu Krokiew płynie potok Skamieniały Las. Powyżej Ogrodów Jasnorzewskiego rozciąga się półka skalna Upłaz[9]. Bezpośrednio za równiną nadmorską od południa wzdłuz grzbietu Pingwiniska graniczy Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki (ASPA) nr 128Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji”. Obszar ten od północy zaczyna się lodozlewnią Lodowca Ekologii.

Obok stacji, na wyniesieniu Pingwinisko jest pochowany Włodzimierz Puchalski, fotograf i reżyser filmów przyrodniczych, który zmarł uczestnicząc w ekspedycji naukowej 19 stycznia 1979 roku[10].

Zespół i praca na stacji | edytuj kod

 Osobny artykuł: Lista wypraw na Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego.

Zespół stacji zmienia się rotacyjnie podczas dwóch zmian. Grupa zimowa pracująca w Stacji przez okres całego roku (od października do listopada kolejnego roku) składa się z 8 osób, które pełnią następujące funkcje: kierownik wyprawy, energetyk, elektryk, mechanik samochodowy, operator PTS, informatyk, elektronik, ratownik medyczny, łącznościowiec, laborant, obserwator ekologiczny, obserwator morski, obserwator hydrochemiczny i glacjologiczny.

W skład grupy letniej (od listopada do końca marca) wchodzą: bosman (obsługa, konserwacja i naprawy sprzętu pływającego), asystent terenowy (wsparcie naukowców w terenie), kucharz (obsługa w zakresie zbiorowego żywienia), administrator części hotelowej i pomoc w kuchni, pracownicy zajmujący się konserwacją i remontem zabudowań oraz sprzętu stacyjnego, obserwatorzy na Lions Rump (monitoring ekologiczny ptaków i ssaków płetwonogich). [11]

Bazy terenowe | edytuj kod

W skład stacji wchodzą również dwie bazy terenowe : [12]

Baza terenowa Demay

Leży na terenie obszaru chronionego  ASPA 128, na brzegu Rajskiej Zatoki (Paradise Cove), pomiędzy Przylądkiem Demay a Przylądkiem Uchatki (Uchatka Point). Drewniany budynek refugium zapewnia miejsce do spania dla czterech osób, ogrzewanie piecem z płaszczem wodnym, kuchenkę gazową, zbiornik słodkej wody, zlew, prysznic oraz pomieszczenia magazynowe i poddasze. Znajduje się około 10 km od Stacji. Stanowi bazę terenową dla monitoringu ekologicznego.

Baza terenowa Lions Rump

Leży przy granicy obszaru chronionego ASPA 151, na zachodnim brzegu zatoki Króla Jerzego (King George Bay). Budynek bliźniaczy do refugium Demay zapewnia miejsce do spania dla czterech osób i podobne wyposażenie. Odległość do Stacji wynosi ok. 35 km. Stanowi bazę terenową dla monitoringu ekologicznego okolic Lions Rump.

Wyspa Króla Jerzego | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wyspa Króla Jerzego.

jest największą wyspą archipelagu Szetlandów Południowych, położonego 120 km od wybrzeży Antarktydy. Wyspa została odkryta przez Williama Smitha w 1819 roku. Powierzchnia wyspy wynosi ok. 1300km², z czego ponad 90% pokrywają lodowce. Wyspa ma trzy główne zatoki: Zatokę Maxwella, Zatokę Admiralicji oraz Zatokę Króla Jerzego. Na wyspie znajdują się stacje należące do 10 państw.

Stacje zimowe:

Stacje letnie:

Chile i Argentyna zgłosiły roszczenia terytorialne do Wyspy (kolejno w 1940 i 1943 roku), które nie zostały jednak uznane przez społeczność międzynarodową.

Obszary Chronione | edytuj kod

Położenie stacji na mapie Zatoki Admiralicji

Zgodnie z Protokołem o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki cała Antarktyka jest rezerwatem naturalnym poświęconym pokojowi i nauce. Jednocześnie Protokół ustanowił dodatkowe kategorie obszarów objętych ochroną ASPA są powoływane w celu ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Wejście na ich obszar jest możliwe wyłącznie za zezwoleniem wydanym przez właściwą instytucję danego państwa. Polskim polarnikom zezwolenie wydaje IBB PAN. W Antarktyce są 72 obszary ASPA (o łącznej powierzchni ok. 3,270 km2), w tym 7 na Wyspie Króla Jerzego (King George Island). Z inicjatywy Polski powstały dwa obszary ASPA: ASPA 128 Zachodnie Wybrzeże Zatoki Admiralicji (Western Shore of Admiralty Bay)

 Osobny artykuł: Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji.

Znajduje się około 700 m na południowy wschód od Stacji. Obejmuje prawie 17 km2, z których ponad połowę stanowi teren wolny od lodu. Pozostałą część ASPA 128 pokrywają lodowce spływające z Kopuły Warszawa (Warszawa Icefield). Już tylko jeden z nich, Lodowiec Ekologii (Ecology Glacier) uchodzi do Zatoki. ASPA 151 Lions Rump.

 Osobny artykuł: Szczególnie chroniony obszar Antarktyki.

Znajduje się w Zatoce Króla Jerzego (King George Bay). Obejmuje teren 1,3 km2 pomiędzy Lodowcem Orła Białego (White Eagle Glacier) a strefą sublitoralu rozciągającą się od Skałek Lajkonika (Lajkonik Rocks), poprzez Twin Pinnacles do Lions Head. Obecnie teren ten jest całkowicie wolny od lodu.

Typy działalności badawczych | edytuj kod

Materiały i dane gromadzone od 1977 roku w oparciu o Polską Stację Antarktyczną im H. Arctowskiego są w sposób ciągły wykorzystywane w kraju przez ponad 20 placówek naukowych oraz przez instytucje naukowe z 22 krajów.

Monitoring meteorologiczny | edytuj kod

Zebrane dane meteorologiczne służą do określenia warunków klimatycznych okolic Stacji im. H. Arctowskiego oraz są wykorzystywane jako tło dla badań geochemicznych, geofizycznych, ekologicznych i biologicznych prowadzonych w oparciu o Stację. [13]

Monitoring ekologiczny – obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich | edytuj kod

Monitoring ekologiczny prowadzony jest w celu określenia wielkości i kondycji populacji ptaków morskich i ssaków płetwonogich, tzw. gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla. Informacja o kondycji gatunków wskaźnikowych daje pośrednią informację o kondycji ekosystemu morskiego. [14]

Monitoring hydrologiczny Zachodniego Brzegu Zatoki Admiralicji [15] | edytuj kod

Celem monitoringu jest określenie reżimu przepływu cieków położonych na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji oraz określenie ilości materiału transportowanego przez te cieki.

Monitorowanie struktury ziemskiego pola elektrycznego | edytuj kod

Celem projektu jest analiza dobowych zmian pola elektrycznego Ziemi w skali przestrzennej obejmującej rejon Antarktyki, Arktyki oraz Europy Centralnej. Na podstawie pomiarów pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi oraz dodatkowych obserwacji atmosferycznych i jonosferycznych określone zostaną relacje pomiędzy polem elektrycznym a głównymi generatorami Globalnego Obwodu Elektrycznego Ziem [16]

Ruch Turystyczny w obszarach polarnych | edytuj kod

Celem badań jest określenie specyfiki zachowań turystów odwiedzających Antarktykę oraz pewnych uwarunkowań geograficznych (m.in. kulturowych, społecznych) na tle wielkości ruchu turystycznego. Ponadto prowadzone są obserwacje dotyczące wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze w okolicach Stacji. [17]

Identyfikacja i oznaczenie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych | edytuj kod

Celem prac objętych monitoringiem jest szczegółowe poznanie składu chemicznego próbek wód (pobieranych z cieków, jeziorek, wypływów lodowcowych), gleby i przybrzeżnych osadów morskich, pochodzących z obszaru zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, a także jego zmienności w czasie oraz poznanie dróg przemieszczania się potencjalnych zanieczyszczeń. [18]

Monitoring geochemiczny środowiska antarktycznego oraz zmienność funkcjonalna w obrębie biotycznych | edytuj kod

Celem badań jest określenie specyfiki zachowań turystów odwiedzających Antarktykę oraz pewnych uwarunkowań geograficznych (m.in. kulturowych, społecznych) na tle wielkości ruchu turystycznego. Ponadto prowadzone są obserwacje dotyczące wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze w okolicach Stacji.

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych – stężenie zredukowanych form węgla w opadach | edytuj kod

Celem monitoringu jest określenie stężenia zredukowanych form węgla (węgiel organiczny i elementarny) w opadach we wszystkich formach ich występowania (deszcz, śnieg, opad suchy). [19]

Analiza składu chemicznego opadu | edytuj kod

Celem monitoringu jest określenie potencjalnego dopływu zanieczyszczeń pochodzących z dalekiego i lokalnego transportu atmosferycznego. [20]

Szczegółowa charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna jeziora Imbirowego | edytuj kod

Celem monitoringu jest określenie warunków zasilania i rozkładu przestrzennego chemizmu wody jeziora Imbirowego. [21]

Monitoring glacjologiczny – tempo cielenia Lodowca Lange | edytuj kod

Celem monitoringu jest określenie tempa cielenia Lodowca Lange, który uchodzi bezpośrednio do morza w północnej części Zatoki Admiralicji. [22]

Geologia | edytuj kod

Plan stacji

Stacja „Arctowski” zlokalizowana jest na stosunkowo dużej oazie wolnej od lodu. W bezpośrednim sąsiedztwie Stacji na rozległym, lekko wyniesionym tarasie morskim znajduje się

jeden z większych mszarów morskiej Antarktyki. Na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji korzystne miejsca do gniazdowania znalazły sobie trzy gatunki pingwinów: adeli, antarktyczny i białobrewy. Tereny kolonii kontrolowane są przez drapieżne wydrzyki. W obrębie Zatoki - prócz pingwinów gnieździ się również kilka gatunków ptaków morskich a kilka innych gatunków pojawia się w tym rejonie sporadycznie . Silne nawożenie spowodowało urozmaicenie warunków troficznych pokryw glebowych i przyczyniło się do wyższej niż w innych miejscach różnorodności biologicznej tundry antarktycznej. Dodatkowo relacje ekologiczne w tundrze komplikuje pojawienie się i ekspansja gatunku obcego, pochodzenia antropogenicznego [23] Okolice Stacji „Arctowski” zbudowane są z eoceńskich skał wulkanicznych (andezyty i bazalty) i ich odpowiedników piroklastycznych przeławicanych skałami osadowymi, dających świadectwo o naturze ówczesnych ekosystemów lądowych rozwijających się w wulkanicznej scenerii. Wśród tych przeławiceń są osady rzeczne i jeziorne zawierające liczną skamieniałą florę (liście i pnie drzew). [24]

Sumaryczny spływ jonowy (Ad) i odpływ zawiesiny (As) w wybranych zlewniach Oazy Arctowskiego w okresie od 1.04.1990 – 21.12.1993[czy to ważne?][6]

 • Potok Skamieniały Las: Ad = 1 024 t, As = 78 170 t,
 • Potok Bezimienny: Ad = 815 t, As = 34 422 t,
 • Potok Ornitologów: Ad = 71 738 t, As = 17 443 t,
 • Potok Ekologii: Ad = 447 181 t, As = 3 594 785 t.

Średnie dobowe tempa denudacji chemicznej (Dc) i denudacji mechanicznej (Dm) w wybranych zlewniach Oazy Arctowskiego w okresie od 1.04.1990 – 21.12.1993[czy to ważne?][6]

 • Potok Skamieniały Las: Dc = 0,29 t km-2 d-1, Dm = 0,13 t km-2 d-1,
 • Potok Bezimienny: Dc = 7,24 t km-2 d-1, Dm = 190,73 t km-2 d-1,
 • Potok Ornitologów: Dc = 72,51 t km-2 d-1, Dm = 18,17 t km-2 d-1,
 • Potok Ekologii: Dc = 214,31 t km-2 d-1, Dm = 987,21 t km-2 d-1.

Warunki pogodowe | edytuj kod

Warunki pogodowe na podstawie danych z lat 1978–1998[potrzebny przypis]:

 • Średnia roczna temperatura powietrza: −2 °C
 • Najniższa zanotowana temperatura powietrza: −32,3 °C
 • Najwyższa zanotowana temperatura powietrza: 16,7 °C
 • Największa zanotowana prędkość wiatru: 80 m/sek (288 km/h)[25]
 • Średnia roczna prędkość wiatru: 8 m/s
 • Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne: około 988 hPa
 • Najniższe zanotowane ciśnienie atmosferyczne: 938,3 hPa
 • Najwyższe zanotowane ciśnienie atmosferyczne: 1031,4 hPa
 • Średnia roczna wilgotność względna powietrza: 81%
 • Średnia roczna ilość opadów: 510 mm
 • Dominujący kierunek wiatru: SW (21%)

Galeria | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Nazwa według oficjalnej strony stacji: [1] i [2] oraz polskiego egzonimu uchwalonego przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych. Nazwa skrócona według Komisji brzmi: Arctowski [3].
 2. Informacje na stronie stacji.
 3. a b c Tomasz M. Augustyniak. Stacja na lodzie. „Przekrój”. 17 (3383), s. 22–24, 2010-04-27. ISSN 0033-2488
 4. RyszardR. Czajkowski RyszardR., Polska stacja naukowa w Antarktyce, „Poznaj Świat”, R. XXV 9 (298), wrzesień 1977 .
 5. Antarktyka. Stanisław Rakusa-Suszczewski. arctowski.pl. [dostęp 2015-07-29].
 6. a b c ZbigniewZ. Zwoliński ZbigniewZ., Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia., „Wyd. Nauk. UAM”, 2007 (Geografia 74), s. 1–266, ISBN 978-83-232172-4-4, ISSN 0554-8128 .???
 7. AndrzejA. Kostrzewski AndrzejA., GrzegorzG. Rachlewicz GrzegorzG., ZbigniewZ. Zwoliński ZbigniewZ., The Relief of the Western Coast of Admiralty Bay, King George Island, South Shetlands, „Quaestiones Geographicae”, 22, 2002, s. 43–58 .
 8. Polskie nazewnictwo według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych: Nazewnictwo geograficzne świata, Antarktyka (zeszyt 8).
 9. a b Mapa zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji.
 10. Jego grób jest wpisany na listę Historycznych Pomników Antarktyki pod numerem HSM-51.
 11. Rekrutacja – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 12. Bazy terenowe – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 13. Monitoring meteorologiczny – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 14. Monitoring ekologiczny – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 15. Monitoring hydrologiczny zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 16. Monitoring struktury ziemskiego pola elektrycznego – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 17. Ruch turystyczny w obszarach polarnych i jego wpływ na środowisko przyrodnicze na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 18. Identyfikacja i oznaczenie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych Antarktyki – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 19. Dokumenty – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 20. Analiza składu chemicznego opadu na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego) w sezonie letnim 2017/2018 – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 21. Arctowski.pl - Ekosystemy morskie, arctowski.pl [dostęp 2019-01-24] .
 22. Monitoring glacjologiczny – tempo cielenia lodowca Lange – Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego [dostęp 2019-01-24]  (pol.).
 23. Arctowski.pl - Lodowce, arctowski.pl [dostęp 2019-01-24] .
 24. Arctowski.pl - Przyroda, arctowski.pl [dostęp 2019-01-24] .
 25. 20.09.2008

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (stacje polarna w Antarktyce):
Na podstawie artykułu: "Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy