Polski Komitet Normalizacyjny


Na mapach: 52°14′11,5″N 21°00′50,8″E/52,236528 21,014111

Polski Komitet Normalizacyjny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Polski Komitet Normalizacyjny - siedziba w Warszawie

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Został powołany w 1924 roku, pierwszą normę wydał w roku 1925. W latach 19721991 wraz z Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Badań i Certyfikacji tworzył Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

Siedziba PKN mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

Spis treści

Zakres działania | edytuj kod

Podstawę działania PKN w obecnym zakresie regulują przepisy ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483). PKN prowadzi działalność podstawową w zakresie:

 • określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
 • organizowania i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • zatwierdzania i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
 • reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
 • inicjowania i organizowania pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowania projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

Kierownictwo[3] | edytuj kod

 • Tomasz Schweitzer – Prezes od 9 listopada 2007
 • Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa ds. Normalizacji od 5 kwietnia 2019
 • Ewa Zielińska – Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży od 5 kwietnia 2019

Struktura PKN | edytuj kod

 • Prezes PKN, do jego zadań należy m. in.:
  • reprezentowanie PKN poza granicami Państwa,
  • powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych,
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN,
  • wydawanie przepisów wewnętrznych PKN,
  • współpraca z Radą Normalizacyjną,
  • składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej i Prezesowi Rady Ministrów.
 • Rada Normalizacyjna, do zadań Rady należy w szczególności:
  • akceptacja corocznych sprawozdań z działalności PKN składanych przez Prezesa PKN,
  • wydawanie opinii dotyczących stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
  • wniosków o powołanie i odwołanie komitetów technicznych,
  • przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów normalizacyjnych,
  • projektów dokumentów normalizacyjnych.
 • Komitety Techniczne – realizują cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Od 1947 roku PKN jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, w której ma status członka założyciela. Natomiast w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, PKN pełni obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa od 1923 roku.

Od 1 stycznia 2004 r. PKN jest członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, a w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych ETSI pełni rolę krajowej organizacji normalizacyjnej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia | edytuj kod

Wydatki i dochody Polskiego Komitetu Normalizacyjnego są realizowane w części 65 budżetu państwa[4].

W 2017 wydatki PKN wyniosły 31,85 mln zł, a dochody 10,97 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 243 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5713 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaplanowano w wysokości 34,3 mln zł, a dochody 10,71 mln zł[5].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/12, 2/199. [dostęp 2018-09-23].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, kwiecień 2018. s. 14. [dostęp 2018-09-23].
 3. Prezesi PKN | Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl [dostęp 2019-01-25]  (pol.).
 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 5. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 24, 66. [dostęp 2018-09-23].

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Polski Komitet Normalizacyjny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy