Polskie Koleje Państwowe


Na mapach: 52°12′42,1″N 20°57′56,3″E/52,211694 20,965639

Polskie Koleje Państwowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania West Station – siedziba PKP (2017)

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury. PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP.

PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe) i nieruchomości stricte komercyjne.

PKP S.A. należy do Związku Pracodawców Kolejowych, Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER) w Brukseli, Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of Railways, Union internationale des chemins de fer – UIC) w Paryżu oraz Organizacji Współpracy Kolei (Организация сотрудничества железных дорог – ОСЖД) w Warszawie.

Sieć PKP w 1952/53 Parowóz PKP z 1937 Pm36-1 zdobył złoty medal na targach w Paryżu Najszybszy polski elektrowóz XX wieku EP09 z 1986 r. Najpopularniejsza w Polsce pasażerska lokomotywa elektryczna EU07 Najpopularniejsza polska lokomotywa towarowa ET22 Skład PKP Intercity z lokomotywą elektryczną Siemens Taurus EU44 Husarz Dworzec Warszawa Centralna Dworzec Kraków Główny Dworzec Zielona Góra Dworzec Wrocław Główny Godło PRL umieszczane na parowozach PKP do 1989 r. W Polsce używano parowozów najdłużej w Europie

Spis treści

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia kolei na ziemiach polskich.

Przez lata szczebel zarządzania PKP przeszedł kilkadziesiąt zmian organizacyjnych. Trzykrotnie kolejnictwem bezpośrednio zarządzał specjalnie powołany resort (kolei żelaznych lub kolei), przez lata szefem kolei był minister komunikacji. Trzykrotnie była powołana Dyrekcja Generalna PKP.

 • 1919–1924 – Ministerstwo Kolei Żelaznych bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1924–1926 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1926–1939 – Ministerstwo Komunikacji
 • 1926 – powołanie przedsiębiorstwa PKP; funkcję jego zwierzchnika sprawował minister komunikacji (na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” Dz.U. rok 1926 nr 097, poz. 568)[1].
 • 1945–1948 – Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1948–1951 – działalność Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji
 • 18 marca 1949 – nadanie statutu przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe”[2]
 • 1951–1957 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1957–1978 – Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1978 – powołanie Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji, w której funkcję dyrektora generalnego PKP sprawował minister komunikacji; funkcję jego zastępców (dyrektora generalnego PKP) pełniło trzech podsekretarzy stanu
 • 1987 – wyodrębnienie przedsiębiorstwa PKP z Ministerstwa Komunikacji
 • 1987–2000 – funkcjonowanie Dyrekcji Generalnej PKP

Do czasu wydzielenia spółek podział organizacyjny PKP był następujący:

 • Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo, Katowice
 • Dyrekcja Przewozów Pasażerskich, Warszawa
 • Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej, Warszawa
 • Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa, Warszawa
 • Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży Ferpol, Warszawa, ul. Grójecka 17; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Dyrekcja Kolei Dojazdowych, Warszawa, ul. Chłopickiego 53; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Gdynia
 • Komenda Straży Ochrony Kolei, Poznań

Reforma PKP od 2001 roku | edytuj kod

Od 2001 trwa reforma PKP, której głównymi celami są restrukturyzacja i sprzedaż spółek kolejowych, uporządkowanie stanu prawnego i sprzedaż zbędnych nieruchomości oraz wydzielenie infrastruktury kolejowej, a następnie przekazanie jej Skarbowi Państwa. Proces ten miał być finansowany z kredytu, następnie spłacony z dochodów z prywatyzacji[3].

W tym czasie ukończono restrukturyzację organizacyjną polegająca na utworzeniu PKP S.A. i wydzieleniu spółek kolejowych, rozpoczęto porządkowanie spraw finansowych i majątkowych oraz kontynuowano redukcję zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej oraz przekazano samorządom spółkę Przewozy Regionalne.

Jednym z elementów reformy było wyłączenie ze struktur PKP wszystkich kolei wąskotorowych przy utworzeniu możliwości przekazania ich jednostkom samorządu lokalnego. Mimo przejęcia niektórych linii przez gminy lub powiaty na wielu liniach doszło do całkowitego wstrzymania przewozów i w konsekwencji do ich postępującej dewastacji w następnych latach[4].

1 maja 2005 utworzony został PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, którego zadaniem było utrzymanie odpowiednich standardów dla podróżnych oraz osób korzystających z dworców kolejowych[5].

W 2005 Najwyższa Izba Kontroli w przeprowadzonej kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie majątkiem przez PKP, wskazując na liczne zaniedbania i utrzymywanie wielu zbędnych nieruchomości bez ich zagospodarowania czy zabezpieczenia, co doprowadziło je do ruiny. Do końca 2004 ponad 30% nieruchomości w posiadaniu PKP nie było zagospodarowanych[6].

Nieefektywność zarządzania koleją osiągnęła punkt kulminacyjny zimą 2010, kiedy niezdolność do uzgadniania spójnego rozkładu jazdy między spółkami kolejowymi spowodowała zamieszanie i chaos w całym kraju[7]. W konsekwencji stanowiska stracili wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt[8] oraz prezes PKP Andrzej Wach[9], a spółka opublikowała w prasie przeprosiny[10]. Także wcześniej, w 2010, pasażerowie doświadczyli licznych problemów z powodu konfliktu spółek Przewozy Regionalne i PKP PLK[11].

W lipcu 2011 w wyniku kilkuletnich zaniedbań[12] w konserwacji systemów należących do Energetyki Kolejowej doszło do wielogodzinnej przerwy zasilania, co skutkowało wielogodzinnym paraliżem ruchu pociągów i chaotyczną ewakuacją Dworca Centralnego w Warszawie[13].

W badaniach „Eurobarometr” Komisji Europejskiej, opublikowanych w 2012 roku, usługi kolejowe w Polsce zostały ocenione pozytywnie przez 29% Polaków (średnia unijna 46%), przy czym według ankietowanych polski rynek kolejowy jest niekonkurencyjny i źle zarządzany[14]. Podobne wnioski zawierał opublikowany w 2013 roku raport Instytutu Jagiellońskiego[15].

Polskie Koleje Państwowe od początku XXI wieku zapowiadają rewolucję i uruchomienie w Polsce kolei dużych prędkości stworzonych w Europie Zachodniej już w 1967 r.[16] W tym celu od wielu lat prowadzone są przez PKP prace modernizacyjne na Centralnej Magistrali Kolejowej, a także zakupiono w 2008 10 nowoczesnych elektrowozów Siemens EU44 Husarz które mogą jeździć z klasycznymi wagonami pasażerskimi 200 km/h. W sierpniu 2013 do Polski przyjechał pierwszy zespół trakcyjny ED250 Pendolino zakupiony przez PKP. Zespół ten może rozwijać prędkość do 250 km/h. Dnia 14 grudnia 2014 roku pociągi PKP Pendolino rozpoczęły planowe kursowanie z prędkością 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Zawiercie – Olszamowice. „Po wdrożeniu prędkości 200 km/h i zebraniu doświadczeń, planowane jest dalsze podnoszenie prędkości do 220-230 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej.”[17]. W 2019 r. PKP SA zaplanowało uruchomienie carsharingu przy dworcach[18].

Liczba pracowników PKP/Grupy PKP | edytuj kod

 • 1919 – 118 tys.
 • 1920 – 171 tys.
 • 1921 – 175 tys.
 • 1922 – 177 tys.
 • 1923 – 179 tys.
 • 1924 – 176 tys.
 • 1925 – 169 tys.
 • 1926 – 164 tys.
 • 1928 – 214 tys.
 • 1933 – 176 tys.
 • 1938 – 189 tys.
 • 1939 – 215 tys.
 • 1945 – 300 tys.
 • 1946 – 342 tys.
 • 1948 – 345 tys.
 • 1953 – 231 tys.
 • 1958 – 331 tys.
 • 1962 – 345 tys.
 • 1963 – 352 tys.
 • 1965 – 351 tys.
 • 1968 – 353 tys.
 • 1970 – 360 tys.
 • 1972 – 358 tys.
 • 1990 – 340 tys.
 • 1992 – 278 tys.
 • 1998 – 212 tys.
 • 2001 – 152 tys.
 • 2003 – 143 tys.
 • 2006 – 125 tys.
 • 2009 – 102 tys.
 • 2010 – 90 tys.
 • 2011 – 87 tys.
 • 2012 – 84 tys.
 • 2013 – 81 tys.
 • 2014 – 79 tys.
 • 2015 – 70 tys.
 • 2016 – 70 tys.
 • 2017 – 69 tys.

Oddziały spółki | edytuj kod

 • PKP S.A., Oddział Kolejowa Medycyna Pracy, Warszawa
 • 6 regionalnych Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław)[19]

Spółki Grupy PKP | edytuj kod

Z PKP zostały wydzielone wyspecjalizowane spółki w ramach ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”[20]:

Spółki przewozowe | edytuj kod

Spółki niepowiązane bezpośrednio z przewozami | edytuj kod

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa (PKP PLK) – zarządca torowej infrastruktury kolejowej (poza dworcami i innymi nieruchomościami)
 • PKP Informatyka Sp. z o.o., Warszawa - dostawca usług IT
 • CS Natura Tour Sp. z o.o. - właściciel 12 ośrodków wypoczynkowych na terenie Polski
 • Xcity Investment Sp. z o.o. - realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych
 • PKP TELKOL Sp. z o.o. - świadczenie serwisu sprzętu telekomunikacyjnego, utrzymanie, konserwacja sieci światłowodowej i urządzeń klienckich, budownictwo telekomunikacyjne na rynku kolejowym i drogowym;
 • Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. - usługi poligraficzne

Lista zarządzających PKP | edytuj kod

Dyrektorzy generalni Dyrekcji Generalnej PKP | edytuj kod

Prezesi, dyrektorzy generalni PKP S.A. | edytuj kod

Zarząd PKP S.A.[29] | edytuj kod

 • Krzysztof Mamiński – prezes od 3 marca 2017
 • Mirosław Antonowicz – członek zarządu od maja 2017
 • Andrzej Olszewski – członek zarządu od maja 2017
 • Krzysztof Golubiewski - członek zarządu od 25 lipca 2018
 • Małgorzata Zielińska - członek zarządu od 12 lipca 2019

Wyniki finansowe | edytuj kod

źródła: [30][31][32][33][34][35][36][37][38]

Siedziby | edytuj kod

Siedziba spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie „Torpeda podhalańska” na dworcu kolejowym w Zakopanem

Na potrzeby zarządu PKP wybudowano w latach 1928–1929 kompleks budynków przy ul. Targowej 74. Po II wojnie światowej siedzibę dzielono z obecnym Ministerstwem Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4-6, również niekiedy personalnie. W latach 1951–1957 było to Ministerstwo Kolei. Po dokonanych przekształceniach restrukturyzacyjnych, zarząd przeniósł się w 2000 na ul. Szczęśliwicką 62, do budynku byłego internatu Technikum Kolejowego, niedaleko dworca PKP Warszawa Zachodnia. Od grudnia 2016 r. siedziba spółki mieści się w biurowcu West Station przy Al. Jerozolimskich 142A.

Zobacz też szereg istotnych informacji nt. wcześniejszych siedzib PKP.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 1926 r. nr 97, poz. 568.
 2. M.P. z 1949 r. nr 19, poz. 282.
 3. Bogdan Szafrański: Źle się dzieje w Państwie Kolejowym. Wyborcza.biz, 2011.
 4. Odpowiedź na zapytanie w sprawie otoczenia opieką państwa zabytkowych kolejek wąskotorowych, mogących stanowić atrakcję turystyczną w wielu polskich miejscowościach, orka2.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-19] .
 5. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21043. orka2.sejm.gov.pl, 2011-04-05. [dostęp 2016-06-19].
 6. Informacja o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez PKP S.A. NIK, 2005.
 7. PKP przeprasza pasażerów za chaos. Wielkie ogłoszenia w gazetach. gazeta.pl, 2010.
 8. Minister Engelhardt odwołany za chaos na kolei. gazeta.pl, 2010.
 9. Dymisja prezesa PKP Andrzeja Wacha. gazeta.pl, 2010.
 10. Przeprosiny kosztowały 61 tys. zł. Polskie Radio, 2011.
 11. Plajta państwa na torach. Dziennik Gazeta Prawna, 2010.
 12. PKP po blackoucie. TVN, 2011.
 13. Skandal na Dworcu Centralnym; wykryto przyczynę awarii?. Wirtualna Polska, 2011.
 14. Eurobarometr: Polacy są niezadowoleni z usług kolejowych. Chcą otwarcia rynku. Forsal, 2012.
 15. Instytut Jagielloński: bez głębokiej restrukturyzacji po 2019 r. nastąpi fala bankructw spółek kolejowych. 2013.
 16. Francuski pociąg Le Capitole jeździł z prędkością 200 km/h już od 1967 r.
 17. Oświadczenie na temat Pendolino na stronie PKP PLK z dnia 8 sierpnia 2013.
 18. WitoldW. Urbanowicz WitoldW., PKP SA uruchomi carsharing przy dworcach, www.transport-publiczny.pl, 10 września 2019 [dostęp 2019-09-15]  (pol.).
 19. Struktura organizacyjna. Polskie Koleje Państwowe. [dostęp 2016-08-31].
 20. Dz.U. z 2018 r. poz. 1311
 21. a b Sprawujący zarazem funkcję ministra komunikacji.
 22. Andrzej Wach odwołany – Andrzej Wach – Kadry.
 23. Nowak: Karnowski nowym prezesem PKP SA. onet.pl, 2012-04-05. [dostęp 2012-04-05].
 24. Jakub Karnowski rezygnuje z zarządzania Grupą PKP, pkpsa.pl [dostęp 2015-12-01] .
 25. Wojciech Czuchnowski, Andrzej Poczobut. Ekspresowa kariera Kowalskiego. „Gazeta Wyborcza”, s. 7, 14 grudnia 2015. 
 26. Dymisja prezesa PKP przyjęta. Mirosław Pawłowski tymczasowym szefem, pkpsa.pl [dostęp 2016-03-03] .
 27. a b Mirosław Pawłowski prezesem zarządu PKP S.A.. Kurier kolejowy, 2016-04-07. [dostęp 2016-04-07].
 28. Krzysztof Mamiński nowym prezesem PKP. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-03. [dostęp 2017-03-03].
 29. O nas, pkp.pl [dostęp 2019-07-16]  (pol.).
 30. Grupa PKP – Raport roczny 2004. pkpsa.pl. s. 31–40. [dostęp 2014-12-22].
 31. Grupa PKP – Raport roczny 2005. pkpsa.pl. s. 26–33. [dostęp 2014-12-22].
 32. Grupa PKP – Raport roczny 2007. pkpsa.pl. s. 40–57. [dostęp 2014-12-22].
 33. Grupa PKP – Raport roczny 2009. pkpsa.pl. s. 19. [dostęp 22014-12-22].
 34. Grupa PKP – Raport roczny 2011. pkpsa.pl. s. 17–30. [dostęp 2014-12-22].
 35. Grupa PKP – Raport roczny 2013. pkpsa.pl. s. 63–80. [dostęp 2014-12-22].
 36. PKP SA zarobiły w zeszłym roku 219 mln zł (pol.). wyborcza.biz, 2015-06-04. [dostęp 2015-06-05].
 37. Grupa PKP – Raport roczny 2016. pkpsa.pl. s. 24. [dostęp 2018-01-31].
 38. Grupa PKP – Raport roczny 2017. pkpsa.pl. s. 65. [dostęp 2019-01-19].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (biznes):
Na podstawie artykułu: "Polskie Koleje Państwowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy