Polskie rody książęce


Polskie rody książęce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie rody książęce – rody noszące tytuł książęcy, związane z historią nie tyle samej Polski co Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Spis treści

Dynastie słowiańskie z terenu dzisiejszej Polski | edytuj kod

Potomkowie dynastii Giedyminowiczów | edytuj kod

Pochodzący od wielkiego księcia litewskiego Giedymina (zm. 1341)[1]. Wyliczenie oparte na herbarzu Bonieckiego:

Potomkowie dynastii Rurykowiczów | edytuj kod

FRPochodzący od Ruryka (zm. 879) władcy Nowogrodu i Ładogi, przodka wielkich książąt kijowskich[4].

Rody pochodzenia kniaziowskiego – inne | edytuj kod

Pochodzenia różnego (z Litwy, Rusi i Moskwy + rody tatarskie i wołoskie[5])[6][7]

Potomkowie polskich królów elekcyjnych | edytuj kod

Rody książęce z nadania polskich władców lub sejmu | edytuj kod

Polscy władcy elekcyjni nie mogli nadawać tytułów arystokratycznych Polakom, ale mogli nadawać cudzoziemcom. Wettynowie nadając tytuły czynili to jako władcy Saksonii[8].

 • Sascy (1726 Kurlandia), tytuł wygasł na wyniesionym do tej godności Maurycym Saskim (de Saxe) księciu Kurlandii
 • Poniatowscy herbu Ciołek (1764 RP, 1765 Czechy, 1847 Toskania, 1850 Austria), żyją (linia książąt Poniatowskich di Monte Rotondo) – z nich Stanisław August Poniatowski król Polski
 • Ponińscy herbu Łodzia (1773 RP), uprawniona linia rodu wygasła
 • Mirscy (1821 KP), uprawniona linia rodu zrusyfikowała się od poł. XIX w.i otrzymała formalne zatwierdzenie tytułu książęcego w 1861 „bez przedstawienia dowodów”
 • Bironowie (1737–1795 książęta lenni w Kurlandii), żyją
 • Kettlerowie (1561–1711 książęta lenni w Kurlandii), wymarli
 • Hohenzollernowie (1525–1660 książęta lenni w Prusach), żyją (do roku 1918 królowie pruscy i cesarze niemieccy)

Rody książęce z nadania władców obcych | edytuj kod

Tytuły książęce przysługujące biskupom | edytuj kod

Tytuł książęcy (jak wszystkim biskupom) wraz z krzesłem senatorskim przysługiwał w Rzeczypospolitej osobiście także niektórym hierarchom kościelnym.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Na podstawie pracy p. Jana Tęgowskiego pt. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów (1999 r.). Niektóre rody wyemigrowały z Rzeczypospolitej do Rosji.
 2. a b Boniecki, Herbarz Polski.
 3. Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia, tablice, Warszawa 1959; Józef Wolff, op.cit.
 4. Na podstawie pracy p. Józefa Wolffa pt. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku. Tylko rody z terenu byłych księstw: połocko-witebskiego, pińsko-turowskiego, wołyńskiego, halickiego, kijowskiego, perejesławskiego, siewierskiego, czernichowskiego i smoleńskiego – jednak nie wszystkie. Większość z wymienionych rodów znalazła się w Rosji w związku z aneksją wschodnich kresów Rzeczypospolitej (Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego) przez to państwo.
 5. Jerzy Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok 1999.
 6. Na podstawie pracy p. Józefa Wolffa pt. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku – ale nie wszystkie rody.
 7. Saturnin Sobol Polskie rody arystokratyczne, s. 50.
 8. Nie wszystkie potwierdzenia w szczególności polskie. Skróty:
  • S.I.R. – władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego (łac. Sacrum Imperium Romanum) – większość tytułów.
  • RP – Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów – uznanie tytułów zagranicznych lub nadanie tytułów polskich. Pod tym oznaczeniem kryją się również rody, które uzyskały status książąt w wyniku wyboru przodka na króla Polski.
  • KP – Senat Królestwa Polskiego – uznanie starych tytułów lub nadanie nowych, które nigdy nie uzyskało formalnej sankcji prawnej, ale bywa cytowane w źródłach.
  Wielką rolę odegrał akt unii lubelskiej z 1569 r., który zagwarantował uznanie tytułów książęcych litewskich i ruskich rodów kniaziowskich. Akt ten objął także Radziwiłłów.
 9. Stanisław Dziadulewicz Herbarz Rodów Tatarskich.
Na podstawie artykułu: "Polskie rody książęce" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy