Pomnik Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej