Pomoc:Dla tłumaczy/Pomocnik łacińsko-grecki


Pomoc:Dla tłumaczy/Pomocnik łacińsko-grecki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Pomoc:Dla tłumaczy Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pomocnik łacińsko-grecki to strona (ciągle w budowie) pomocy dla tych wszystkich wikipedystów, którzy korzystają z artykułów obcojęzycznych Wikipedii lub też takie artykuły tłumaczą i stykają się z trudną czasami terminologią łacińską lub grecką. Strona jest otwarta, czyli dostępna dla każdego, kto zetknął się z trudnym terminem, dla którego brak odpowiednika w języku polskim. Dla ułatwienia hasła są układane w porządku alfabetycznym i w takim też porządku należy wpisywać te, na które oczekuje się odpowiedzi (najlepiej, gdyby były wyczerwienione, bo wtedy najlepiej je widać). Kolegów o wyższym stopniu zaawansowania w łacinie i grece klasycznej uprasza się o pomoc w dodawaniu nowych haseł i dopisywaniu oryginalnej pisowni greckiej.

Hasła nieukończonego jeszcze artykułu zgrupowane są według alfabetu (co powinno ułatwić szukanie odpowiedzi: w razie wątpliwości prosi się o kontakt z Belissariusem, w innych przypadkach należy wpisywać hasło-pytanie w rozdziale: "Pytanie") przy zastosowaniu zasady: czasowniki podane są w bezokoliczniku, rzeczowniki z podaniem końcówki dopełniacza, a przymiotniki z podaniem końcówki formy żeńskiej.

A~B~C~D~E~F~G~H~I~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~V~X~Z

A | edytuj kod

 • a, ab – od, przez;
 • abesse – być oddalonym;
 • abiciere – odrzucać;
 • absens, -entis – nieobecny;
 • abstinentia, -ae – wstrzęmięźliwość;
 • abstinere – powstrzymywać (się);
 • abstrahere – odciągać (się), odrywać;
 • abundans, -antis – występujący z brzegów, wzbierający;
 • ac – i;
 • accedere – przystępować;
 • ad rem – do rzeczy;
 • ad rem publicam – dla spraw publicznych, dla państwa;
 • accensus – woźny (zwłaszcza w urzędach rzymskich);
 • accipere – przyjmować, akceptować;
 • acclamare – pochwalać, wydawać okrzyki pochwalne;
 • accubare – leżeć (zwłaszcza przy stole na sofie);
 • accuratus, -a – staranny;
 • acer, -is – ostry, gorliwy, energiczny;
 • acies, -ei – ostrze, szyk bojowy;
 • acrostichis, -idis – akrostych;
 • ad – do;
 • adamare – nabierać skłonności (do czegoś), polubić;
 • addere – dodawać;
 • adeo – do tego stopnia, tak bardzo, właśnie;
 • adhibere – używać;
 • adiustus, -us – dostęp, przystęp;
 • adiutum tui defugio – nie chcę mieć z tobą nic wspólnego;
 • admodum – zupełnie, bardzo;
 • admovere – przysuwać, przyprowadzać;
 • ad postremum – w końcu, wreszcie;
 • adesse – być przy czymś, być obecnym, zjawiać się;
 • adulescens, -entis – dorastający, nastolatek;
 • adulescentia, -ae – młodość;
 • advena, -ae – przybysz, obcy;
 • adventus, -us – przybycie, nadejście;
 • adversarius, -ii – przeciwnik;
 • adversus – przeciwko;
 • adversus, -a – nieprzyjazny;
 • advocare – przywoływać (się), odwoływać;
 • aedificium, -ii – budynek, gmach;
 • aedificiare – budować, zakładać;
 • aeger, -gra – chory;
 • aegrare – chorować, cierpieć;
 • aenigma, -atis – zagadka;
 • aequipollere – być równie silnym;
 • aequus, -a – równy;
 • aequus atque – taki sam jak;
 • aer, aeris – powietrze;
 • aera, -ae – era, epoka;
 • aerarium, -ii – skarbiec, kasa;
 • aes, aeris – miedź, spiż (ale także pieniądze);
 • aes alienum – dług;
 • aestas, -atis – lato (ale także życie);
 • aeternus, -a – wieczny, nieśmiertelny, trwały;
 • affluentia, -ae – dostatek, obfitość;
 • ager, agri – pole, grunt, rola;
 • agere – działać, czynić, pędzić;
 • agricola, -ae – rolnik;
 • aio – potwierdzam, twierdzę, mówię;
 • albus, -a – biały;
 • alea, -ae – kostka do gry alea iacta est - kostka została rzucona (powszechne błędne tłumaczenie, to: kości zostały rzucone, lecz wtedy to zdanie powinno było by brzmieć: aleae iacte sunt)];
 • algere – czuć zimno, ziębnąć;
 • alienus, -a – obcy;
 • aliter, alii – inny, obcy;
 • aliquando – raz, kiedyś;
 • altus, -a – wysoki, głęboki;
 • amare – kochać;
 • ambulare – przechadzać się;
 • amicitia, -ae – przyjaźń;
 • amicus, -i – przyjaciel,
 • amittere – porzucać, tracić;
 • amnis, is – strumień, rzeka;
 • amoenus, -a – miły, uroczy;
 • amor, -is – miłość;
 • amputare – odcinać, obcinać;
 • anceps, -itis – dwugłowy, podwójny, dwustronny;
 • angustiae, -arum – cieśnina, przesmyk;
 • angustus, -a – ciasny, wąski;
 • anima, -ae – dusza;
 • animal, -is – stworzenie, istota;
 • animus, -i – duch;
 • annus, -i – rok;
 • ante – przed;
 • antea – przedtem, dawniej;
 • antecedere – wyprzedzać, iść naprzód;
 • anteponere – przedkładać, dawać pierwszeństwo;
 • antiquitas, -atis – przeszłość, starożytność;
 • antropos (άνθρωπος) – człowiek;
 • anulus, -i – pierścień;
 • anus, -us – staruszka;
 • aperire – odsłaniać;
 • appellare – nazywać;
 • apportare – przynosić;
 • appropinquare – zbliżać się;
 • aqua, -ae – woda;
 • aquila, -ae – orzeł;
 • ara, -ae – ołtarz;
 • arbor, -oris – drzewo;
 • arcus, -us – łuk;
 • area, -ae – obszar, plac;
 • argentus, -a – srebrny;
 • aridus, -a – chudy;
 • arma, -orum – oręż, broń;
 • armatus, -a – zbrojny, uzbrojony;
 • arrogantia, -ae – zarozumiałość, pycha;
 • ars, artis – sztuka;
 • artes bonae – sztuki piękne;
 • articulatim – metodycznie;
 • artifex, -icis – mistrz, artysta;
 • artificium, -ii – mistrzostwo, dzieło sztuki;
 • arx, arcis – zamek, twierdza;
 • as – złota moneta;
 • ascendere – wznosić się, wstępować;
 • ascribere – dopisywać, doliczać;
 • aspicere – przyglądać (się);
 • asper, -a – trud (także szorstki);
 • at – a, lecz, jednak, tymczasem;
 • athleta, -ae – sportowiec, zapaśnik;
 • athleticus, -a – umięśniony;
 • atque – i, także;
 • atque adeo – a nawet;
 • atrium, -ii – komnata, mieszkanie;
 • auctor, -is – twórca, autor;
 • auctoritas, -atis – rada, władza, wyrok;
 • audacia, -ae – odwaga;
 • audax, -cis – odważny;
 • audire – słyszeć, słuchać;
 • auditor, -is – słuchacz, uczeń;
 • augere – powiększać, rozszerzać;
 • aureus, -a – złoty;
 • auriculaius, -ii – laryngolog;
 • auris, -is – ucho;
 • aurum, -i – złoto;
 • aut – albo;
 • autem – zaś;
 • autumnus, -i – jesień;
 • auxilium, -ii – pomoc;
 • avere – pożądać, pragnąć;
 • avis, -is – ptak;
 • avus, -i – dziadek.

B | edytuj kod

 • bal(i)neum, -i – łazienka (także kąpiel);
 • balare – beczeć;
 • barbarus, -ii – cudzoziemiec, barbarzyńca;
 • beatus, -a – szczęśliwy;
 • bellum, -i – wojna;
 • bene – dobrze;
 • bibere – pić;
 • bisellium, -ii – krzesło podwójne (honorowe);
 • bonitas, -atis – dobroć;
 • bonum, -i – pożytek, korzyść;
 • bonus, -a – dobry, prawy;
 • bos, bovis – krowa, wół;
 • brevis, -e – krótki ars longa, vita brevis – sztuka długa (długotrwała), życie krótkie];
 • bucca, -ae – policzek;

C | edytuj kod

 • cadere – padać, polec:
 • caelum, -i – niebo pleni sunt caeli et terra gloriam Tuam – pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej];
 • calor, -oris – ciepło;
 • campus, -i – pole, obóz;
 • candidus, -a – świetlany, śnieżnobiały;
 • canere, cantare – śpiewać;
 • canis, -is – pies, suka canis mortuus non mordet – martwy pies nie gryzie];
 • cantus, -us – śpiew;
 • capiere – brać (także do niewoli), chwytać;
 • captivus, -i – braniec, jeniec;
 • caput, -itis – głowa;
 • carmen, -inis – pieśń (także poemat);
 • carnifex -icis – kat;
 • caro, carnis – mięso;
 • carus, -a – drogi;
 • castra, -orum – obóz;
 • casus, -us – przypadek, powód casus belli – powód do wojny];
 • cauda, -ae – ogon;
 • causa, -ae – przyczyna, powód, sprawa;
 • cedere – stąpać, kroczyć;
 • celeber, -is – uczęszczany, ludny;
 • celebritas, -atis – zgromadzenie, tłum, publiczność;
 • celebrare – uczęszczać, obchodzić, święcić;
 • celer, -eris – szybki;
 • celeritas, -atis – szybkość;
 • cella, ae – komórka;
 • cena, -ae – uczta, jedzenie, obiad;
 • cenare – jeść, ucztować;
 • censor, -oris – cenzor (urzędnik);
 • cepa, -ae – cebula;
 • cernere – poznawać, widzieć;
 • certamen, -inis – spór, walka;
 • certare – spierać się, walczyć;
 • certus, -a – pewny;
 • cessare – ustawać;
 • ceteri, -ae – wszyscy inni, pozostali, reszta;
 • chirurgus, -i – chirurg;
 • cibus, -i – pożywienie, pokarm;
 • cicuta, -ae – cykuta, szalej jadowity;
 • cingere – opasywać, otaczać, wieńczyć;
 • cinis, -eris – popiół;
 • circumvenire – okrążać, otaczać;
 • citatus, -a – szybki, przyspieszony;
 • civilis, -e – obywatelski, publiczny;
 • civis, -is – obywatel/ka;
 • civitas, -atis – państwo;
 • clades, -is – klęska;
 • clamare – krzyczeć, wołać;
 • clamor, -oris – krzyk, okrzyk, wołanie;
 • clarus, -a – jasny, głośny, sławny;
 • classiarii, -orum – marynarze;
 • classis, -is – flota;
 • clepsydra, -ae – klepsydra, zegar wodny;
 • cliens, -entis – poddany;
 • cloaca, -ae – ściek, kanał;
 • cogitare – myśleć, rozważać;
 • cogere – spędzać, pędzić, gromadzić;
 • cognoscere – poznawać;
 • collega, -ae – towarzysz, kolega;
 • collegium, -i – kolegium, zespół urzędników;
 • collocare – umieszczać;
 • colloquium, -ii – rozmowa;
 • colonia, -ae – kolonia, osada;
 • columna, -ae – kolumna;
 • comedere – zjadać;
 • comes, -itis – towarzysz/ka (zwł. podróży);
 • commemorare – przypominać, wspominać;
 • commilito, -onis – towarzysz broni;
 • comminuere – zmniejszać, pomniejszać, rozdrabniać;
 • committere – wysyłać, zsyłać, sprowadzać;
 • commovere – poruszać, wzruszać;
 • comoedia, -ae – komedia;
 • comparare – zestawiać, porównywać;
 • compes, -edis – kajdany na nogi, dyby;
 • complere – wypełniać, napełniać;
 • conclamere – zwoływać;
 • concordia, -ae – zgoda;
 • concurrere – zbiegać się, schodzić;
 • condere – budować, zakładać ab urbe condita – od założenia miasta (Rzymu)];
 • condicio, -onis – umowa, układ;
 • conficiere – kończyć, dokonywać;
 • confirmare – wzmacniać, wzmocnić;
 • confligere – zderzać się, walczyć;
 • confluere – zalewać, napływać;
 • confugiere – uciekać, chować się, szukać schronienia;
 • conscribere – spisywać, zaciągać (do wojska);
 • consecratus, -a – poświęcony;
 • consensus, -us – jednomyślność;
 • conservare – zachowywać, przechowywać;
 • considere – siadać razem, zasiadać;
 • consilium, -ii – narada, rada, pomysł, zamysł, postanowienie, zamiar, plan;
 • constantia, -ae – stałość, stateczność;
 • constat, -are – wiadomo;
 • constituere – ustawiać, porządkować, ustanawiać, rozstrzygać;
 • consuetudo, -inis – przyzwyczajenie, zwyczaj, obyczaj;
 • consularis, -e – konsularny, konsula;
 • consulere – naradzać się, pytać o radę;
 • contemnere – lekceważyć, gardzić;
 • contendere – napinać, wytężać, spierać się;
 • contentio, -onis – natężenie;
 • continens, -entis – kontynent, stały ląd;
 • contingere – dosięgać, dotykać;
 • contra – przeciw, przeciwko;
 • controversia, -ae – zatarg, spór;
 • convalescere – nabierać sił;
 • convallis, -is – kotlina;
 • convenire – schodzić się, zbiegać się;
 • convicium, -ii – wrzawa, hałas, gromadny krzyk;
 • conviva, -ae – gość, współbiesiadnik;
 • convivium, -ii – współżycie, uczta, biesiada;
 • convocare – zwoływać;
 • copia, -ae – obfitość, bogactwo;
 • copiae, -arum – zapasy, środki, zasoby, wojsko;
 • corona, -ae – wieniec;
 • corpus, -oris – ciało;
 • corrigere – prostować, poprawiać;
 • cotidie – codziennie;
 • cras – jutro;
 • creare – stwarzać, wybierać (urzędnika);
 • creber, -bra – częsty;
 • credere – wierzyć, myśleć, sądzić;
 • cremare – palić;
 • crescere – rosnąć, wzrastać;
 • cruciare – męczyć, dręczyć, nękać;
 • crudelis, -e – okrutny;
 • crudelitas, -atis – okrucieństwo;
 • crux, crucis – krzyż in crucem agere – krzyżować (kogoś)];
 • crystallinus, -a – kryształowy;
 • cum – z, gdy cum... tum... – jak... tak.., nie tylko... lecz także.., i... i...];
 • cunctus, -a – cały, wszystek;
 • cupiditas, -atis – żądza, pragnienie;
 • cupidus, -a – żądny;
 • cupiere – pragnąć, chcieć;
 • cupressus, -i – cyprys;
 • cur – dlaczego;
 • cura, -ae – troska, opieka, dbanie, leczenie medicae - cura te ipsum – lekarzu, lecz się sam];
 • curia, -ae – miejsce posiedzeń senatu, kuria biskupia;
 • curriculum, -i – bieganie, bieg;
 • cursor, -oris – biegacz, posłaniec, goniec;

D | edytuj kod

 • dare – dawać;
 • de – o (kim?, czym?), to, ta, tego qua de causa – z tej przyczyny, z tego powodu, który to przypadek];
 • dea, -ae – bogini;
 • debere – być winnym, zawdzięczać;
 • debitor, -oris – dłużnik;
 • decedere – ustępować, odchodzić;
 • decedere de vita – umierać;
 • decemplex, -icis – dziesięciokrotny;
 • decemvir, -iri – członek kolegium dziesięciu mężów;
 • decernere – rozstrzygać, wydawać wyrok;
 • declamatio, -onis – ćwiczenia w wymowie (zwłaszcza w szkołach dla retorów);
 • declarare – pokazywać, wyjaśniać, naświetlać;
 • decorare – dekorować, ozdabiać, stroić;
 • decorus, -a – przystojny, piękny;
 • decurio, -onis – dziesiętnik (ale także radny miejski w municypiach);
 • decus, -oris – ozdoba, chluba;
 • dedicatio, -onis – poświęcenie;
 • decretum, -i – wyrok, postanowienie;
 • dedicare – przeznaczać, poświęcać (głównie bogom);
 • deducere – sprowadzać, odprowadzać, wyprowadzać (pannę młodą z domu rodziców);
 • defendere – odtrącać, odpierać, bronić;
 • defensor, -oris – obrońca;
 • defluere – spływać;
 • defugere – unikać, stronić aditum tui defugio – unikam obcowania z tobą];
 • deinde – potem, następnie;
 • delectare – bawić się, zajmować, zachwycać, cieszyć;
 • delecti, -orum – wybrani, doborowi (np. doborowy oddział);
 • delere – wymazywać, zacierać;
 • demittere – spuszczać, zanurzać, zagłębiać;
 • demonstrare – pokazywać, opisywać;
 • denique – w końcu, wreszcie;
 • dens, dentis – ząb;
 • denuo (de novo) – na nowo, znów, jeszcze raz;
 • depellere – odpędzać, oddalać, odwracać się (od kogoś);
 • deponere – składać, odkładać, zrzekać się;
 • deportare – znosić, zwozić, przenosić, przynosić;
 • depugnare – walczyć do końca, do rozstrzygnięcia;
 • descendere – schodzić, zstępować;
 • describere – ryć, nakreślać, opisywać;
 • deserere – porzucać, opuszczać;
 • desiderare – odczuwać brak, pragnąć, pożądać;
 • designare – oznaczać;
 • desperare – tracić nadzieję, wątpić;
 • detinere – trzymać, odciągać, wstrzymywać;
 • deus, -i – bóg;
 • devincere – zwyciężyć, pobić, pokonać;
 • devovere – ślubować, ofiarować;
 • dexter, -(e)ra – prawy;
 • dextra, -ae – prawa ręka;
 • dicere – mówić;
 • dies, diei – dzień;
 • difficilis, -e – trudny;
 • digitus, -i – palec;
 • dignitas, -atis – godność, stanowisko;
 • dignus, -a – godny, wart;
 • dilatio, -onis – odłożenie, odroczenie, zwłoka;
 • dilligenter – starannie, pilnie;
 • dimittere – rozsyłać, wyprawiać, rozpuszczać;
 • dirimere – rozdzielać, rozwiązywać;
 • discere – uczyć się, dowiadywać;
 • disciplina, -ae – karność, surowy tryb życia, nauka, nauczanie;
 • discipulus, -i – uczeń;
 • disputare – rozprawiać;
 • dissolvere – rozwiązywać, spłacać;
 • distribuere – rozdzielać, rozdawać;
 • diuturnus, -a – długotrwały;
 • dives, -itis – bogaty;
 • dividere – dzielić Gallia est omnis divisa in partes tres – cała Galia dzieli się na trzy części (Cezar)];
 • divinus, -a – boski;
 • divitiae, -arum – bogactwo;
 • docere – uczyć, pouczać;
 • docilis, -e – pojętny;
 • doctrina, -ae – nauczanie, nauka, wiedza, uczoność;
 • doctus, -a – uczony, wykształcony;
 • dolere – boleć, cierpieć;
 • dolor, -oris – ból, cierpienie, męka;
 • dolus, -i – podstęp;
 • domestici, -orum – domownicy;
 • domesticus, -a – domowy, rodzinny, wewnętrzny;
 • domi – w domu, w kraju, u siebie;
 • domicilium, -ii – mieszkanie, siedziba;
 • domina, -ae – pani;
 • dominatio, -onis – panowanie, władanie;
 • dominus, -i – pan, Pan Dominus vobiscum - et cum spirytuo tuo – Pan z wami - i z duchem twoim];
 • domus, -us – dom domo – z domu, domum – do domu];
 • donare – dawać, obdarzać;
 • domum, -i – dar, podarek;
 • dormire – spać;
 • druides, -um – druidzi, kapłani celtyccy;
 • ducere – prowadzić, wieść, dowodzić;
 • dulcis, -ae – słodki, miły;
 • dux, ducis – wódz, przewodnik;

E | edytuj kod

 • e, ex – z (skąd?, z czego?);
 • edictum, -i – obwieszczenie, edykt;
 • ediscere – uczyć się na pamięć;
 • edere – wydawać, edytować;
 • educere – wyprowadzać, wyciągać;
 • effectus, -us – efekt, wynik;
 • efficiere – sprawiać, dokonywać;
 • effluere – wpływać (na coś), wypływać;
 • eicere – wyrzucać;
 • elegans, -antis – wytworny;
 • eligere – wybierać;
 • eloquens, -entis – wymowny;
 • emere – kupować;
 • emigrare – wyjeżdżać, emigrować;
 • en – oto;
 • enare – wypływać, ocalać się, ratować;
 • enitere – zajaśnieć, zabłysnąć;
 • enumerare – wyliczać, wymieniać;
 • epulae, -arum – uczta, biesiada;
 • equa, -ae – klacz;
 • eques, -itis – konny, kawalerzysta, szlachcic, ekwita;
 • equidem – oczywiście;
 • equus, -i – koń;
 • errare – mylić się, błądzić;
 • erudire – uczyć, kształcić;
 • erumpere – wybuchać;
 • eruptio, -onis – wybuch, erupcja;
 • esto – niech będzie;
 • et – i;
 • etiam – także;
 • etsi – także;
 • eunt – idą, płyną;
 • evadere – uciekać, wymykać się;
 • eventus, -us – wynik, efekt, koniec;
 • evertere – obalać, niszczyć, rujnować;
 • excedere – oddalać się, opuszczać;
 • excellere – górować, odznaczać się;
 • excitere – wywoływać, podniecać, wzbudzać;
 • exclamare – wołać, wykrzykiwać, wywoływać;
 • excogitare – wymyślać coś, odkrywać, wpadać na pomysł;
 • excolere – kształcić, uszlachetniać;
 • exercere – ćwiczyć, wykonywać, zajmować się;
 • exercitatio, -onis – ćwiczenie;
 • exercitus, -us – wojsko;
 • exheredare – wydziedziczać;
 • eximere – wynajmować;
 • existimare – sądzić, przypuszczać;
 • exitus, -us – wyjście, koniec, skutek; wynik;
 • explicare – rozwijać, rozpościerać;
 • exponere – wykładać, przedstawiać, tłumaczyć;
 • expugnare – wywalczać, zdobywać;
 • exscribere – opisywać, odpisywać;
 • exsilire – wyskakiwać, podskakiwać;
 • exsistere – występować, istnieć;
 • exspectare – wyglądać, oczekiwać, spodziewać się;
 • exstruere – budować, wznosić;
 • extra – na zewnątrz, poza;
 • extrahere – wyciągać;
 • extraneus, -i – zewnętrzny, obcy, zagraniczny;

F | edytuj kod

 • fabula, -ae – opowieść, bajka, fabuła;
 • facile – łatwo, bez trudności;
 • facilis, -e – łatwy;
 • faciere – robić coś, czynić;
 • factum, -i – czyn, fakt;
 • fama, -ae – pogłoska, fama;
 • familia, -ae – rodzina, domownicy;
 • familia gladiatoria – zespół gladiatorów;
 • fatum, -i – przepowiednia, wróżba;

G | edytuj kod

 • gaudere – cieszyć się;
 • gaudium, -ii – radość, uciecha;
 • gens, gentis – ród, szczep, naród;
 • genus, -eris – rodzaj, pochodzenie, wzgląd, ugrupowanie, stan, klasa in omni genere – pod każdym względem];
 • geometricus, -a – geometryczny;
 • gerere – nieść, nosić bellum gero – prowadzę wojnę];
 • gignere – rodzić;
 • gladiator, -oris – gladiator;
 • gladius, -ii – miecz;

H | edytuj kod

 • habere – mieć, posiadać habemus papam – mamy papieża (konklawe)];
 • habitare – mieszkać, zamieszkiwać;
 • hebetare – stępiać, osłabiać;
 • herba, -ae – zioło, ziele, roślina;
 • hiatus, -us – otwór;
 • hic – tu, tutaj;
 • hic, haec, hoc – ten, ta, to (oto mój, nasz, obecny, dzisiejszy teraźniejszy, następujący);
 • hiems, -is – zima;
 • historia, -ae – historia, dzieje;
 • hodie (hoc die) – dzisiaj;
 • homo, -inis – człowiek;
 • honestus, -a – zacny, zaszczytny;
 • honor, -oris – cześć, poszanowanie, poważanie, urząd, godność, zaszczyt, znaczenie;
 • hora, -ae – godzina;
 • horologium, -ii – zegar;
 • horreum, -i – spichlerz;
 • hortus, -i – ogród;
 • hospes, -itis – gość;
 • hospitium, -ii – gościna, dom gościnny, mieszkanie;
 • hostis, -is – obcy, nieprzyjaciel, wróg;
 • huc – tu, tutaj;
 • humanus, -a – ludzki, człowieczy;
 • humeris, -i – ramię, bark;
 • humus, -i – ziemia, grunt;
 • hymenaeus, -i – pieśń weselna;

I | edytuj kod

 • inimicus – nieprzyjaciel;

K | edytuj kod

 • kalendae, -arum – pierwszy dzień miesiąca;

L | edytuj kod

 • leukos (λευκος) – jasny, błyszczący, biały;

M | edytuj kod

N | edytuj kod

O | edytuj kod

P | edytuj kod

 • philo, właśc. phileo (φιλέω) – kochać [ filozofia (umiłowanie mądrości) – φιλοσοφία;
 • pica, -ae – sroka;
 • post – po post factum - po sprawie, po fakcie];

Q | edytuj kod

R | edytuj kod

S | edytuj kod

 • sophia (σοφία) – mądrość;

T | edytuj kod

U | edytuj kod

V | edytuj kod

X | edytuj kod

Y | edytuj kod

Z | edytuj kod

 • zelotypus – zazdrosny;
 • zona, -ae – pas, strefa Zona Orionis – Pas Oriona;
 • zonarius, -ii – kaletnik;

Pytanie | edytuj kod

Jak można przetłumaczyć te słowa?

 • bucculentus – "z napchanymi policzkami"?
  • Odpowiedź – tak: "z wypchanymi, napchanymi, rozdętymi, tłustymi policzkami" albo "o szerokiej, tłustej twarzy".
 • pǐcata – "wysmarowany smołą"?
  • Odpowiedź – nie jestem pewien, ale raczej nie: "pica, -ae" to "sroka", a więc "picata" może oznaczać "srokowate", choć takie pojęcie w systematyce nie występuje; smoła po łac. to "pix" (stąd po angielsku "pitch"), a "piceus" znaczy "smolisty", "czarny jak smoła".
 • rhipis (z greki klasycznej)
  • Odpowiedź: wachlarz.
 • carolinensis (łac.)
  • Odpowiedź – dużo może zależeć od kontekstu, ale wygląda to na: karoliński, pochodzący z dynastii karolińskiej
Na podstawie artykułu: "Pomoc:Dla tłumaczy/Pomocnik łacińsko-grecki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy