Ponikiew (województwo małopolskie)


Na mapach: 49°49′30″N 19°27′00″E/49,825000 19,450000

Ponikiew (województwo małopolskie) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ponikiewwieś w Polsce, położona województwie małopolskim, powiecie wadowicki,, w gminy Wadowice.

Wieś królewska starostwa oświęcimskiego w powiecie śląskim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku[2].

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Ponikiew jest położona we wschodniej części Beskidu Małego, w dolinie potoku Ponikiewka, stanowiącego lewy dopływ rzeki Skawy. Dolina Ponikiewki ograniczona jest od północy grzbietem ciągnącym się od Bliźniaków przez Łysą Górę po Iłowiec, od południa i zachodu głównym grzbietem Beskidu Małego opadającego od Gronia Jana Pawła II (885 m) przez Magurkę Ponikiewską (818 m), Żar (761 m), Kamień (678 m) i Kapral (485 m). Górą zamykającą Dolinę Ponikiewską jest Gancarz (798 m). Ponikiew graniczy z Rzykami (gmina Andrychów), Kaczyną, Chocznią, Zawadką, Gorzeniem Górnym, Chobotem (gmina Wadowice), Świnną Porębą, Kozińcem, Jaszczurową (gmina Mucharz), Tarnawą Górną (gmina Zembrzyce) i Targoszowem (gmina Stryszawa)[3].

Powierzchnia | edytuj kod

Powierzchnia wsi obejmuje 1650 ha, co stanowi 14% gminy Wadowice. 69% powierzchni Ponikwi zajmują lasy i grunty leśne, użytki rolne stanowią 26% powierzchni miejscowości, a tereny zabudowane 2% (2008).

Integralne części wsi | edytuj kod

Ludność | edytuj kod

W 2008 roku Ponikiew zamieszkiwało 1211 osób, w tym 612 kobiet i 599 mężczyzn. Liczba mieszkańców Ponikwi spada – o 30 osób w ciągu ośmiu lat, pomiędzy 2000 a 2008 rokiem.

Według etnografów Ponikiew leży w obrębie wpływów dużej grupy etnograficznej – polskich górali. Jej mieszkańcy oprócz języka ogólnopolskiego używają nierzadko dialektu małopolskiego. Męski i żeński strój ludowy zaniknął na początku XX wieku.

Gospodarka i infrastruktura | edytuj kod

W 2007 roku na terenie Ponikwi miało siedzibę 78 firm, przede wszystkim usługowych prowadzonych przez osoby fizyczne, natomiast działalność rolniczą prowadziło 160 gospodarstw rolnych. Były to głównie gospodarstwa indywidualne, małoobszarowe, o średniej powierzchni 2,26 ha. Długość sieci wodociągowej na terenie Ponikwi wynosi 16 km, a sieci kanalizacyjnej 16,8 km (2009). Siecią elektryczną jest objęty cały obszar miejscowości. Długość sieci gazowej w Ponikwi wraz z przyłączami wynosi 16 km (2008). Infrastrukturę drogową w Ponikwi stanowi 9,7 km dróg (powiatowych i gminnych) o różnej nawierzchni.

Oświata | edytuj kod

Na terenie Ponikwi znajduje się zespół szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz gimnazjum (w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do niego 100 miejscowych uczniów, pracowało w nim 21 nauczycieli).

Ochrona zdrowia | edytuj kod

W zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ochronę nad mieszkańcami Ponikwi sprawują niepubliczne ośrodki opieki medycznej oraz szpital powiatowy w Wadowicach.

Sport i rekreacja | edytuj kod

W miejscowości Ponikiew istnieje ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy o powierzchni 1,7 ha, z domkami wypoczynkowymi oraz świetlicą, kortem tenisowym i boiskami do siatkówki i koszykówki. Liczne są domki letniskowe i działki rekreacyjne. Oznakowane szlaki stwarzają dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a otaczające dolinę Ponikiewki lasy sprzyjają grzybobraniom.

Kultura i zabytki | edytuj kod

Oprócz placówek oświatowych działalność społeczno-kulturalną na terenie Ponikwi prowadzą także: parafia rzymskokatolicka pw. św. Aleksego, Ochotnicza Straż Pożarna i „Stowarzyszenie Miłośników Ponikwi”.

Na terenie Ponikwi zlokalizowanych jest 30 obiektów o charakterze zabytkowym, w większości nie objęte nadzorem konserwatorskim, w tym murowany kościół katolicki pw. św. Aleksego, zbudowany w latach 1853–1858. Na górze Kapral pozostałości strzelnicy i cmentarza.

Ponadto w Ponikwi znajdują się pomnik przyrody ożywionej – lipy drobnolistne o obwodzie pnia 364 cm oraz pomnik przyrody nieożywionej – skałka fliszowa na górze Żar.

Historia | edytuj kod

 • 1395 – pierwsza wzmianka o wsi należącej wówczas do księstwa oświęcimskiego, lenna Czech
 • 1445 – miejscowość wchodzi w skład księstwa zatorskiego
 • 1494 – ostatni książę zatorski Janusz V sprzedaje księstwo zatorskie razem z Ponikwią królowi polskiemu Janowi Olbrachtowi
 • 1564 – ostateczna inkorporacja księstwa zatorskiego do Polski (odtąd starostwa) oraz królewska lustracja Ponikwi, wykazująca istnienie we wsi dwóch młynów, tartaku i huty żelaza z rud darniowych. Z tego okresu datuje się również napływ nowych osadników osadzanych na prawie wołoskim w systemie zarębkowym
 • 1581 – druga lustracja królewska – Ponikiew należy do parafii w Barwałdzie Średnim
 • 1614 – nadanie na rzecz sołtysa ponikiewskiego Błażeja Byrskiego
 • 1633 – przywileje i nadania dokonane przez króla Władysława IV na rzecz sołtysa Adama Byrskiego z Ponikwi
 • 1744 – lustracja królewska potwierdzająca istnienie w Ponikwi hut żelaza
 • 1772 – po I rozbiorze Ponikiew wchodzi w skład Austrii (cyrkuł w Wieliczce, potem w Myślenicach)
 • 1778 – sprzedaż Ponikwi Fryderykowi Duninowi
 • 1784 – kasacja sołtystwa ponikiewskiego Byrskich, reaktywacja huty szkła
 • 1797 – sprzedaż Ponikwi rodzinie Poniatowskich
 • 1814 – budowa kaplicy
 • 1819 – zmiana siedziby cyrkułu z Myślenic na Wadowice
 • 1827 – powstanie szkoły parafialnej
 • 1830 – Ponikiew staje się własnością Potockich
 • 1844 – powstanie cmentarza
 • 1847 – wielka epidemia cholery
 • 1848 – uwłaszczenie chłopów ponikiewskich i uzyskanie przez nich prawa głosu w wyborach
 • 1855/56 – epidemia cholery, na którą umiera 130 mieszkańców
 • 1859 – poświęcenie nowo wybudowanego kościoła
 • 1868 – miejscowość wchodzi w skład starostwa z siedzibą w Wadowicach
 • 1885 – wybudowanie drewnianej szkoły ludowej
 • 1894 – powstanie w Ponikwi Kółka Rolniczego
 • 1908 – sprzedaż większej części lasów Habsburgom z Żywca
 • 1911 – ukończenie budowy szkoły
 • 1922 – Józef Roman z Ponikwi zostaje wybrany posłem do sejmu II Rzeczypospolitej
 • 1933 – miejscowość wchodzi w skład zbiorczej gminy wiejskiej Wadowice
 • 1939 (06.09)- Ponkiew przechodzi pod okupację niemiecką i zostaje wcielona do III Rzeszy
 • 1945 (25.01) – wyzwolenie spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną
 • 1950 – w Ponikwi powstaje Ochotnicza Straż Pożarna
 • 1951 – następuje elektryfikacja wsi, powstaje Koszykarska Spółdzielnia Pracy
 • 1957 – ukończenie budowy Domu Ludowego
 • 1961 – otwarcie linii autobusowej Wadowice–Ponikiew
 • 1963 – założenie Koła Gospodyń Wiejskich
 • 1969 – rozpoczęcie regulacji potoku Ponikiewka
 • 1975 – miejscowość wchodzi w skład województwa bielskiego, otwarcie remizy i Domu Strażaka
 • 1990 – powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ponikiewskiej
 • 1995 – ukończenie gazyfikacji wsi
 • 1997 – rozbudowa szkoły
 • 21 lutego 2008 – Chobot, dotychczasowy przysiółek wsi Ponikiew, został uznany przez wojewodę małopolskiego Jerzego Millera „wsią z własnym sołectwem”. Powodem rozdziału były konflikty z sołectwem Ponikwi w sprawie lokalizacji inwestycji.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych poprzez wyszukiwarkę. Poczta Polska S.A., styczeń 2013. [dostęp 2015-03-26].
 2. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy, s. 94.
 3. Beskid Mały. Mapa 1:50 000. Kraków: Compass. ISBN 978-83-7605-329-5.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
 5. GUS. Rejestr TERYT

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Ponikiew (województwo małopolskie)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy